50 versículos bíblicos principais sobre a meditación (a palabra de Deus diariamente)

50 versículos bíblicos principais sobre a meditación (a palabra de Deus diariamente)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a meditación?

Hai moitas formas de meditación en todo o mundo. A palabra "meditar" atópase incluso nas Escrituras. É vital que teñamos unha visión bíblica do mundo para definir esta palabra, e non usar unha definición budista.

Citas cristiás sobre meditación

“Encha o teu mente coa Palabra de Deus e non terá lugar para as mentiras de Satanás."

"O obxectivo importante da meditación cristiá é permitir que a misteriosa e silenciosa presenza de Deus dentro de nós se faga cada vez máis non só unha realidade senón tamén unha realidade. que dá sentido, forma e propósito a todo o que facemos, a todo o que somos”. — John Main

“Cando deixes de traballar, enche o teu tempo de lectura, meditación e oración: e mentres as túas mans traballan, que o teu corazón se empregue, na medida do posible, nos pensamentos divinos. ” David Brainerd

“Entrégate á oración, á lectura e á meditación sobre verdades divinas: esfórzate por penetrar ata o fondo delas e nunca contentarte cun coñecemento superficial”. David Brainerd

“Ao meditar nas Escrituras transfórmate na persoa que Deus quere que sexas. A meditación é unha mestura das túas palabras para Deus e a súa Palabra para ti; é unha conversa amorosa entre vostede e Deus a través das páxinas da súa Palabra. É a absorción das súas palabras na túa mente mediante a contemplación e a concentración en oración". Jim Elliff

“O máiso teu esplendor para os seus fillos. 17 Que a graza do Señor, noso Deus, descanse sobre nós; Establece a obra das nosas mans para nós, si, establece a obra das nosas mans.”

36. Salmo 119:97 “¡Oh, canto amo a túa lei! É a miña meditación todo o día".

37. Salmos 143:5 "Lembro dos tempos antigos; Medito todo o que fixeches; Reflexiono sobre o traballo das túas mans”.

38. Salmos 77:12: "Reflexionarei sobre toda a túa obra e meditarei nas túas grandes obras".

Meditando sobre Deus mesmo

Pero, sobre todo, debemos asegurarnos de atopar tempo para meditar sobre Deus mesmo. É tan incrible e tan fermoso. Deus é infinitamente SANTO e perfecto, e nós só somos anacos finitos de po. Quen somos nós para que nos derrame o seu amor con tanta misericordia? Deus é tan gracioso.

Ver tamén: Verso do día - Non xulgues - Mateo 7:1

39. Salmo 104:34 "Que lle agrade a miña meditación, porque me alegro no Señor".

40. Isaías 26:3 "Conservarás a firmeza da mente en perfecta paz, porque en ti confía".

41. Salmo 77: 10-12 "Entón dixen: "Vou apelar a isto, aos anos da dereita do Altísimo". Lembrarei os feitos do Señor; si, recordarei as túas marabillas antigas. Reflexionarei sobre todos os teus traballos e meditarei sobre as túas grandes obras".

42. Salmo 145:5 "Meditarei sobre o esplendor glorioso da túa maxestade e sobre as túas obras marabillosas".

43. Salmos 16:8 "Eu sempre puxen ao Señordiante de min: porque está á miña dereita, non me conmoverei”.

Meditar na Biblia trae crecemento espiritual

Pasar tempo meditando sobre Deus e sobre A súa Palabra é un xeito de progresar na santificación. A palabra de Deus é o noso alimento espiritual, e tes que ter alimento para crecer. Meditar permítelle afondar máis e transformarnos aínda máis que se o lemos de xeito rápido e fugaz.

44. Salmo 119: 97-99 “¡Oh, canto amo a túa lei! É a miña meditación todo o día. O teu mandamento faime máis sabio que os meus inimigos, porque sempre está comigo. Teño máis entendemento que todos os meus mestres, porque os teus testemuños son a miña meditación.

45. Salmo 4:4 “Enfárate e non peques; medita nos vosos propios corazóns nos vosos leitos e calade”.

46. Salmo 119:78 "Que os insolentes sexan avergonzados, porque me injuriaron con mentira; en canto a min, meditarei nos teus preceptos”.

47. Salmo 119:23 "Aínda que os gobernantes se senten xuntos e me calumnien, o teu servo meditará nos teus decretos. 24 Os teus estatutos son o meu deleite; son os meus conselleiros”.

48. Romanos 12:2 "Non vos conformeis a este mundo, senón transformaos mediante a renovación da vosa mente, para que, probando, discernín cal é a vontade de Deus, o que é bo e agradable e perfecto."

49. 2 Timoteo 3:16-17 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para reprender, paracorrección e adestramento na xustiza, para que o home de Deus sexa competente, preparado para toda boa obra".

50. Romanos 10:17 "Así a fe provén do oír, e o oír pola palabra de Cristo".

Conclusión

Que fermoso e precioso é o concepto de meditación bíblica. Non é o principio budista de Mindfulness nin é un principio budista similar de baleirar a túa mente de todas as cousas. A meditación bíblica é encher a ti e a túa mente de coñecemento de Deus.

o importante que tiña que facer era ler a Palabra de Deus e meditar nela. Así, o meu corazón pode ser consolado, animado, advertido, reprendido e instruído". George Muller

“Canto máis le a Biblia; e canto máis medites nel, máis te sorprenderás con el”. Charles Spurgeon

"Cando atopamos a un home meditando nas palabras de Deus, meus amigos, ese home está cheo de ousadía e ten éxito". Dwight L. Moody

“Podemos ter a mente de Cristo cando meditamos na Palabra de Deus”. Crystal McDowell

“A meditación é a lingua da alma e a linguaxe do noso espírito; e os nosos pensamentos errantes na oración non son máis que as neglixencias da meditación e as recesións dese deber; segundo descoidamos a meditación, as nosas oracións tamén son imperfectas, sendo a meditación a alma da oración e a intención do noso espírito. Jeremy Taylor

“Toma isto como o segredo da vida de Cristo en ti: o seu Espírito habita no teu espírito máis íntimo. Medita nel, cre nel e recordalo ata que esta gloriosa verdade produza dentro de ti un santo temor e asombro de que o Espírito Santo mora en ti". Watchman Nee

“A meditación é unha axuda para o coñecemento; así aumenta o teu coñecemento. Deste xeito, a túa memoria é fortalecida. Así quentáronse os teus corazóns. Así serás liberado dos pensamentos pecaminosos. Así, os teus corazóns estarán atentos a cada deber. Así creceresgraza. Así encherás todas as fendas e fendas das túas vidas, saberás gastar o teu tempo libre e mellorarás para Deus. Así sacarás o ben do mal. E así conversarás con Deus, terás comuñón con Deus e gozarás de Deus. E rezo, ¿non hai aquí proveito suficiente para endulzar a viaxe dos teus pensamentos na meditación? William Bridge

“A palabra meditar como se usa no Antigo Testamento significa literalmente murmurar ou murmurar e, por implicación, falar consigo mesmo. Cando meditamos sobre as Escrituras falamos sobre elas, dándolle voltas á nosa mente aos significados, ás implicacións e ás aplicacións ás nosas propias vidas. Jerry Bridges

“Sen meditación, a verdade de Deus non quedará connosco. O corazón é duro e a memoria é esvaradío, e sen meditación, todo está perdido! A meditación imprime e fixa unha verdade na mente. Como un martelo mete un cravo na cabeza, así a meditación conduce unha verdade ao corazón. Sen meditación a Palabra predicada ou lida pode aumentar a noción, pero non o afecto.”

Que é a meditación cristiá?

A meditación cristiá non ten nada que ver co baleirado do noso mentes, nin ten nada que ver con centrarse moito en ti mesmo e no que te rodea, todo o contrario. Debemos quitarnos o foco de nós mesmos e centrar toda a nosa mente na Palabra de Deus.

1.Salmos 19:14 "Que estas palabras da miña boca e esta meditación do meu corazón

sexan agradables aos teus ollos, Señor, miña Rocha e meu Redentor".

2. Salmo 139:17-18 “Que preciosos son os teus pensamentos sobre min, oh Deus. Non se poden numerar! 18 Nin sequera podo contalos; superan en número aos grans de area! E cando esperto, aínda estás comigo!"

3. Salmo 119:127 "De verdade, amo os teus mandamentos máis que o ouro, ata o ouro máis fino."

4. Salmo 119:15-16 “Meditarei nos teus preceptos e fixarei os meus ollos nos teus camiños. Delectareime cos teus estatutos; Non esquecerei a túa palabra".

Meditando sobre a Palabra de Deus día e noite

A Palabra de Deus está viva. É a única verdade na que podemos confiar completamente. A Palabra de Deus ten que ser o centro da nosa visión do mundo, dos nosos pensamentos, das nosas accións. Temos que lelo e estudalo - profundamente. Temos que sentar a reflexionar sobre o que lemos. Iso é meditar.

5. Xosué 1:8 " Este Libro da Lei non se apartará da túa boca, senón que meditarás nel día e noite, para que teñas coidado de facer conforme a todo o que está escrito en iso. Pois entón próspero o teu camiño, e entón terás bo éxito".

6. Filipenses 4:8 "En conclusión, meus amigos, enche a mente das cousas que son boas e que merecen eloxios: cousas que son verdadeiras, nobres, correctas, puras, amables e honradas".

7. Salmo119:9-11 "Como pode un mozo manter puro o seu camiño? Ao gardándoo segundo a túa palabra. Con todo o meu corazón buscote; non me deixes errar dos teus mandamentos! Gardei a túa palabra no meu corazón, para non pecar contra ti".

8. Salmos 119:48-49 "Levantarei as miñas mans aos teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. 49 Lémbrate da túa palabra ao teu servo; Dáchesme esperanza a través del". ( Versículos da Biblia sobre obedecer a Deus )

9. Salmo 119: 78-79 "Que os arrogantes sexan avergoñados por subvertirme cunha mentira; Meditarei nos teus preceptos. 79 Que se volvan a min os que te temen, os que entenden os teus estatutos. 80 Que eu siga de todo corazón os teus decretos, para non ser avergoñado. 81 A miña alma esmorece de anhelo pola túa salvación, pero na túa palabra puxen a miña esperanza.”

10. Salmos 119:15 "Meditarei nos teus preceptos e fixarei os meus ollos nos teus camiños."

11. Salmos 119:105-106 "A túa palabra é unha lámpada para os meus pés e unha luz para o meu camiño. 106 Fixen un xuramento e cumprireino. Xurei seguir os teus preceptos, que se basean na túa xustiza.”

12. Salmos 1: 1-2 "Diaventurado o home que non segue o consello dos impíos, nin se interpón no camiño dos pecadores, nin se senta no asento dos burladores; pero o seu deleite está na lei do Señor, e na súa lei medita día e noite”.

Memorizando e meditando.sobre a Escritura

A memorización das Escrituras é esencial na vida dun cristián. Memorizar a Biblia axudarache a coñecer mellor ao Señor e a crecer na túa intimidade con El. Cando expomos a nosa mente á Biblia, non só creceremos no Señor, senón que tamén axudaremos a manter a nosa mente centrada en Cristo. Outras razóns para memorizar as Escrituras son para transformar a túa vida de oración, evitar os esquemas de Satanás, recibir ánimo e moito máis.

13. Colosenses 3:16 "Que viva en vós a palabra de Cristo con toda a súa sabedoría e riqueza. Use salmos, himnos e cancións espirituais para ensinar e instruírse sobre a bondade de Deus. Canta a Deus nos teus corazóns". (Cantando na Biblia)

14. Mateo 4:4 "Pero el respondeu e dixo: "Está escrito: Non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus."

15. Salmo 49: 3 "A miña boca falará sabedoría; a meditación do meu corazón será comprensiva”.

16. Salmo 63:6 "Cando me lembre de ti no meu leito, e medite en ti nas vigilias da noite".

17. Proverbios 4:20-22 “Fillo meu, esta atento ás miñas palabras; inclina o teu oído aos meus ditos. Que non escapen da túa vista; mantelos no teu corazón. Porque son vida para quen os atopa, e cura para toda a súa carne".

18. Salmos 37:31 "Fixeron súa a lei de Deus, para que nunca se esvarerán do seu camiño."

Opoder da oración e da meditación

Ora antes e despois de ler as Escrituras

Outra forma de meditar segundo a Biblia é orar antes de ler as Escrituras. Debemos estar completamente inmersos nas Escrituras. Aprendemos sobre Deus e somos cambiados pola súa Palabra. É tan fácil coller o teléfono e ler un verso e pensar que estás ben para o día. Pero non é iso.

Necesitamos dedicar un momento a orar: loar ao Señor por proporcionar a súa Palabra, rezar para que calme o noso corazón e nos axude a comprender o que estamos lendo. Necesitamos rezar para que o que lemos nos cambie para que poidamos transformarnos máis na imaxe de Cristo.

19. Salmos 77:6 "Dixen: "Déixame lembrar a miña canción na noite; déixame meditar no meu corazón”. Entón o meu espírito fixo unha procura dilixente.”

20. Salmos 119:27 "Faime entender o camiño dos teus preceptos, e meditarei nas túas marabillas."

21. 1 Tesalonicenses 5:16-18 “Sed sempre gozosos. 17 Sigue sempre rezando. 18 Pase o que pase, agradecéde sempre, porque esta é a vontade de Deus para vós que sodes de Cristo Xesús."

22. 1 Xoán 5:14 "Esta é a confianza que temos ao achegarnos a Deus: que se pedimos algo segundo a súa vontade, el nos escoita."

23. Hebreos 4:12 "Porque a palabra de Deus está viva e activa. Máis afiado que calquera espada de dobre fío, penetra ata dividir a alma e o espírito, as articulacións emedula; xulga os pensamentos e as actitudes do corazón.”

24. Salmos 46:10 "El di: "Estade quietos e sabe que eu son Deus; Serei exaltado entre as nacións, serei exaltado na terra.”

25. Mateo 6:6 “Pero cando ores, vai só, e pecha a porta detrás de ti. prega ao teu Pai en segredo, e o teu Pai, que coñece os teus segredos, recompensarao".

26. 1 Timoteo 4:13-15 “Ata que eu veña, dedícate á lectura pública da Escritura, á exhortación, á ensinanza. Non descoides o don que tes, que che foi dado por profecía cando o consello de anciáns puxo as mans sobre ti. Practica estas cousas, mergúllate nelas, para que todos vexan o teu progreso".

Medita sobre a fidelidade e o amor de Deus

Outro aspecto da meditación é meditar sobre a fidelidade e o amor de Deus. É tan doado estar ocupado e descoidar a realidade do moito que El nos ama e a seguridade que temos na súa fidelidade. Deus é fiel. Nunca ignorará as súas promesas.

27. Salmos 33:4-5 "Porque a palabra do Señor é recta, e toda a súa obra faise con fidelidade. 5 Ama a xustiza e a xustiza; A terra está chea da misericordia do Señor.”

28. Salmos 119:90 "A túa fidelidade perdura por todas as xeracións; Estableceches a terra, e perdura."

29. Salmo 77:11 " Voulembra os feitos do Señor; si, recordarei as túas marabillas antigas”.

30. Salmo 119:55 "Lembro o teu nome na noite, Señor, e cumpre a túa lei".

31. Salmos 40:10 "Non escondei a túa xustiza no meu corazón; Falei da túa fidelidade e da túa salvación; Non ocultei a túa bondade e a túa verdade á gran congregación.”

Medita nas grandes obras de Deus

Podemos pasar moitas, moitas horas reflexionando sobre o gran obras do Señor. El fixo tanto por nós, e tantas cousas magníficas ao longo de toda a creación para proclamar a súa gloria. Meditar sobre as cousas do Señor era un tema común para o salmista.

32. Salmos 111: 1-3 "Globa o Señor! Darei grazas ao Señor con todo o meu corazón, en compañía dos xustos e na asemblea. 2 Grandes son as obras do Señor; Son estudados por todos os que se deleitan con eles. 3 A súa obra é espléndida e maxestuosa, e a súa xustiza perdura para sempre.”

Ver tamén: 40 versículos bíblicos poderosos sobre escoitar (a Deus e a outros)

33. Apocalipse 15:3 "e cantaron o cántico do servo de Deus Moisés e do Año: "Grandes e marabillosas son as túas obras, Señor Deus Todopoderoso! Xustos e verdadeiros son os teus camiños, rei das nacións!”

34. Romanos 11:33 "Oh, profundidade da riqueza da sabedoría e do coñecemento de Deus! Que inescrutables os seus xuízos, e que imposibles de rastrexar os seus camiños!”

35. Salmos 90:16-17 "Que os teus actos sexan mostrados aos teus servos,
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.