70 versículos bíblicos épicos sobre a vitoria en Cristo (Gloria a Xesús)

70 versículos bíblicos épicos sobre a vitoria en Cristo (Gloria a Xesús)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a vitoria?

Estás a preguntar que di a Biblia sobre a vitoria? Neste momento convulso atopámonos ante unha temporada electoral agotadora, unha pandemia mundial, a escaseza de papel hixiénico e os prezos da gasolina. É difícil non sentirse derrotado, pero lembremos que hai vitoria en Cristo.

Citas cristiás sobre a vitoria

"Lembra: non estás loitando pola vitoria, senón pola vitoria, porque Xesucristo xa venceu a Satanás!"

“Nunca pegues nunha batalla que Deus xa gañou por ti.”

“Fóra de Cristo, só son un pecador, pero en Cristo, estou salvo. Fóra de Cristo, estou baleiro; en Cristo, estou cheo. Fóra de Cristo, son débil; en Cristo, son forte. Fóra de Cristo, non podo; en Cristo, son máis que capaz. Fóra de Cristo, fun derrotado; en Cristo, xa vencei. Que significativas teñen as palabras "en Cristo". Watchman Nee

“Cando rezamos pola axuda do Espírito... simplemente caeremos aos pés do Señor na nosa debilidade. Alí atoparemos a vitoria e o poder que vén do seu amor”. Andrew Murray

"O primeiro paso no camiño cara á vitoria é recoñecer ao inimigo". Corrie Ten Boom

“O sorriso de Deus é a vitoria”.

“O trono da lei e o medo ao terror do xuízo úsanse ambos para levarnos a Cristo, pero o vitoria final que culmina na nosaemocionalmente aos tormentos dos nosos inimigos. Ao amalos como Cristo os ama, rezando pola súa alma, entregámolos a Deus.

33) Deuteronomio 20:1-4 "Cando saias á batalla contra os teus inimigos e ves cabalos, carros e xente máis numerosa ca ti, non lles teñas medo; porque o Señor, o teu Deus, que te fixo subir da terra de Exipto, está contigo. Cando te achegues á batalla, o sacerdote achegarase e falará ao pobo. Diráselles: "Escoita, Israel, que hoxe te achegas á batalla contra os teus inimigos. Non sexas débil. Non teñas medo, nin pánico, nin treme ante eles, porque o Señor, o teu Deus, é quen vai contigo para loitar por ti contra os teus inimigos, para salvarte.'

34) Salmo 20. 7-8 Algúns presumen de carros e outros de cabalos, pero nós gloriarémonos no nome do Señor, o noso Deus. Eles inclináronse e caeron, pero nós erguémonos e erguímonos erguidos.

35) Números 14:41-43 Pero Moisés dixo: "Entón, por que estás a transgredir o mandamento do Señor, cando non vai ter éxito. ? Non subas, ou serás abatido diante dos teus inimigos, porque o Señor non está entre vós. Porque os amalecitas e os cananeos estarán alí diante de ti, e caerás a espada, en canto te afastaches de seguir ao Señor. E o Señor non estará contigo."

36) 1 Samuel 17:45-47 David dixo:o filisteo: "Vós chegas a min cunha espada, unha lanza e unha xavelina, pero eu veño a ti no nome do Señor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quen ti mofaches. Hoxe o Señor entregarate nas miñas mans, e eu destrozareiche e apartarei de ti a cabeza. E entregarei hoxe os cadáveres do exército dos filisteos ás aves do ceo e ás feras da terra, para que toda a terra coñeza que hai un Deus en Israel e toda esta asemblea o coñeza. que o Señor non libra con espada nin con lanza; porque a batalla é do Señor e El te entregará nas nosas mans.”

Ver tamén: 40 versículos bíblicos importantes sobre o décimo e a ofrenda

37) Xuíces 15:12-19 Eles dixéronlle: “Baixamos para atarte para entregarte. as mans dos filisteos”. E Sansón díxolles: "Xúreme que non me matarás". Eles dixéronlle: ‑"Non, pero imos atarte e entregarte nas súas mans; aínda así non te mataremos”. Despois atárono con dúas cordas novas e sacárono da rocha. Cando chegou a Lehi, os filisteos gritaron ao atoparse con el. E o Espírito do Señor veu sobre el poderosamente, de modo que as cordas que estaban nos seus brazos eran coma liño que se queima no lume, e os seus atallos caeron das súas mans. Atopou unha mandíbula fresca dun burro, polo que tendeu a man, colleuna e matou con ela a mil homes. Entón Sansón dixo: "Coa mandíbula de aburro, moreas tras moreas, coa mandíbula dun burro matei mil homes”. Cando rematou de falar, botou a mandíbula da man; e púxolle a aquel lugar o nome de Ramat-lehi. Entón tivo moita sede e chamou ao Señor e díxolle: "Ti deches esta gran liberación pola man do teu servo, e agora vou morrer de sede e caer nas mans dos incircuncisos?" Pero Deus partiu o oco que hai en Lehi para que saíse auga del. Cando bebeu, as súas forzas volveron e reviviu. Por iso chamouno En-hakkore, que está en Lehi ata hoxe.

38) Xuíces 16:24 "Cando o viron, louvaron ao seu deus, porque dixeron: "O noso Deus deu o noso deus. inimigo nas nosas mans, ata o destrutor do noso país, que matou a moitos de nós."

39) Mateo 5:43-44 "Oíches que se dixo: Amarás ao teu próximo e odia o teu inimigo.’ 44 Pero eu dígovos: Amade aos vosos inimigos e orade polos que vos perseguen.”

Vitoria sobre o pecado

Podemos vencer sobre pecar dicindo non á tentación. Cristo deixounos libres na Cruz. Xa non estamos ligados polo noso pecado. Xa non estamos ataviados a ela. Aínda cometeremos erros a medida que crecemos, aínda non somos perfectos. Pero de feito podemos ter a vitoria porque Cristo é vitorioso. Loitemos continuamente contra o pecado, pero o máis importante, descansemos na obra perfecta de Cristono noso nome.

40) Proverbios 21:31 "O cabalo está preparado para o día da batalla, pero a vitoria é do Señor."

41) Romanos 7:24-25 "Que desgraciado Eu son! Quen me librará deste corpo suxeito á morte? 25 Grazas a Deus, que me libra por medio de Xesucristo, noso Señor! Entón, eu mesmo na miña mente son escravo da lei de Deus, pero na miña natureza pecaminosa son escravo da lei do pecado.”

42) 1 Corintios 10:13 “Ningunha tentación vos afrontou que sexa. non común ao home. Deus é fiel, e non deixará que sexas tentado por riba das túas capacidades, pero coa tentación tamén proporcionará a vía de escape, para que poidas soportarlo.”

43) Deuteronomio 28: 15 "Pero acontecerá que, se non obedeces ao Señor, o teu Deus, para cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te encomendo hoxe, todas estas maldicións virán sobre ti e te alcanzarán:

44) 2 Crónicas 24:20 "Entón o Espírito de Deus veu sobre Zacarías, fillo do sacerdote Ioiada; e púxose enriba do pobo e díxolles: "Así dixo Deus: 'Por que transgredes os mandamentos do Señor e non prosperas? Porque abandonastes ao Señor, El tamén vos abandonou a vós."

45) Romanos 8:28 "E sabemos que Deus fai que todas as cousas colaboren para o ben dos que aman a Deus, dos que son. chamado segundo o seu propósito.”

46) Romanos 6:14 “Polo pecadoxa non serás o teu amo, porque non estás baixo a lei, senón baixo a graza.”

Vitoria sobre a morte

Xa que Cristo morreu polos nosos pecados e resucitou dos nosos pecados. aos mortos tres días despois prometéronnos a vitoria sobre a morte. A morte xa non é nada que teñamos que temer. A morte é só pasar nós dunha habitación a outra e entrar na sala do trono do noso Señor, onde poderemos pasar a eternidade con El.

47) 1 Corintios 15:53-57 "Por isto. o corpo perecedoiro debe vestir o imperecedoiro, e este corpo mortal debe vestir a inmortalidade. 54 Cando o perecedoiro se vestira do imperecedoiro e o mortal se vestirá da inmortalidade, sucederá o dito que está escrito: "A morte é engulida na vitoria". 55 «Oh morte, onde está a túa vitoria? Oh morte, onde está o teu aguillón? 56 O aguillón da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. 57 Mais grazas a Deus, que nos dá a vitoria por medio do noso Señor Xesucristo".

48) Xoán 11:25 "Xesús díxolle: Eu son a resurrección e a vida; o que cre en min, aínda que estivese morto, vivirá".

49) 1 Tesalonicenses 4:14 "Porque se cremos que Xesús morreu e resucitou de entre os mortos, así tamén Deus traerá consigo aos que durmiron por medio de Xesús."

50) 2 Corintios 5:8 "Si, temos moita valentía, e preferimos estar lonxe do corpo e estar na casa do Señor."

51) Salmo118:15 O son de berros de alegría e de salvación está nas tendas dos xustos; A man dereita do Señor fai valentía.

52) Apocalipse 19:1-2 Despois destas cousas oín algo como unha gran voz dunha gran multitude no ceo, que dicía: "Aleluia! A salvación, a gloria e o poder pertencen ao noso Deus; porque os seus xuízos son verdadeiros e xustos; pois el xulgou á gran rameira que corrompeu a terra coa súa inmoralidade, e vingou dela o sangue dos seus servos.”

53) Romanos 6:8 Agora ben, se morremos con Cristo. , cremos que tamén viviremos con El.

54) 2 Timoteo 1:10 “pero agora foi revelado pola aparición do noso Salvador Cristo Xesús, quen aboliu a morte e sacou á luz a vida e a inmortalidade mediante o evanxeo."

55) Romanos 1:4 "E declarado ser o Fillo de Deus con poder, segundo o espírito de santidade, pola resurrección de entre os mortos."

56 ) Xoán 5:28-29 "Non vos estrañedes disto, porque está a chegar un tempo no que todos os que están nas súas tumbas escoitarán a súa voz 29 e sairán; os que fixeron o ben resucitarán para vivir, os que fixeron o mal levantaranse para ser condenados.”

Deus dándolle ao seu pobo a vitoria na batalla sobre os inimigos

Repetidamente na Biblia podemos ver ilustracións literais de Deus dándolle a vitoria ao seu pobo na batalla. Deus é finalmente o encargado de quen gaña cada batalla -e só permitirá o que é para o noso ben e para a súa gloria.

57) Salmos 44:3-7 “Porque coa súa propia espada non tomaron a terra, e o seu propio brazo non salvou. a eles, pero a túa man dereita e o teu brazo e a luz da túa presenza, porque os favoreceches. Ti es o meu Rei, Deus; Manda vitorias para Jacob. Por Ti botaremos atrás aos nosos adversarios; Polo teu nome aplastaremos aos que se levantan contra nós. Porque non confiei no meu arco, nin a miña espada me salvará. Pero ti salvaches dos nosos adversarios, e avergonzaches aos que nos odian."

58)  Éxodo 15:1 "Entón Moisés e os fillos de Israel cantaron este cántico ao Señor e dixeron , "Cantarei ao Señor, porque é moi exaltado; O cabalo e o seu xinete lanzou ao mar". (Deus controla os versos)

59) Éxodo 23:20-23 "Velaí, vou enviar diante de ti un anxo para que te guarde no camiño e te traia o lugar que teño preparado. Estade atentos diante del e obedece a súa voz; non sexas rebelde con el, porque non perdoará a túa transgresión, xa que o meu nome está nel. Pero se obedeces de verdade a súa voz e fas todo o que eu digo, eu serei un inimigo dos teus inimigos e un adversario dos teus adversarios. Porque o meu anxo irá diante de ti e te traerá á terra dos amorreos, dos hititas, dos ferezeos, dos cananeos e dos heveos.e os xebuseos; e destruireinos por completo.”

60) Éxodo 17:8-15 “Entón veu Amalec e loitou contra Israel en Refidim. Entón Moisés díxolle a Xosué: "Escolle homes para nós e sae a loitar contra Amalec. Mañá estarei no alto do outeiro co báculo de Deus na man". Xosué fixo o que lle dixo Moisés e loitou contra Amalec; e Moisés, Aharón e Hur subiron ao cumio do outeiro. Así sucedeu que cando Moisés levantou a man, triunfou Israel, e cando baixou a súa man, triunfou Amalec. Pero as mans de Moisés eran pesadas. Entón colleron unha pedra e puxérona debaixo, e sentou nela; e Aharón e Hur sostiñan as súas mans, un a un lado e outro ao outro. Así as súas mans estiveron firmes ata que o sol se poñía. Entón, Xosué derrotou a Amalec e ao seu pobo co gume da espada. Entón o Señor díxolle a Moisés: "Escribe isto nun libro como recordo e recitao a Xosué, que borrarei por completo a memoria de Amalec de debaixo do ceo". Moisés edificou un altar e púxolle o nome de O Señor é o meu estandarte.”

61) Xoán 16:33 “Isto vos falei, para que teñades paz en min. No mundo terás tribulación; pero anímate, eu vencei ao mundo."

62) Colosenses 2:15 "El desarmou os gobernantes e as autoridades e púxoos en vergoña, triunfando sobre eles nel."

Vitoria sobre o medo

Vitoria sobre o medo édifícil de entender ás veces. Pero Deus é Soberano. El está perfectamente a cargo da súa creación. Non hai nada que poida vir a nós e prexudicarnos que El non permita. Está totalmente ao mando.

Podemos descansar nel sabendo que é misericordioso e que nos ama. Non temos motivos para temer porque Deus é máis poderoso que calquera cousa que poida subir contra nós.

63) 2 Crónicas 20:15 e dixo: "Escoitade, todo Xudá e habitantes de Xerusalén e rei Iosafat: así che di o Señor: 'Non teñas medo nin te asustes por esta gran multitude, porque a batalla non é túa, senón de Deus.

64) 1 Crónicas 22:13 Entón prosperarás, se tes coidado de observar os estatutos e as ordenanzas que o Señor mandou a Moisés sobre Israel. Sexa forte e valente, non teñas medo nin te asustes.

65) Salmos 112:8 O seu corazón está sostido, non temerá, ata que mire con satisfacción aos seus adversarios.

66 ) Xosué 6:2-5 O Señor díxolle a Xosué: "Mira, entreguei nas túas mans a Xericó, co seu rei e os valentes guerreiros. Marcharás arredor da cidade, todos os homes de guerra rodeando a cidade unha vez. Farao durante seis días. Tamén sete sacerdotes levarán diante da arca sete trompetas de cornos de carneiro; despois, o sétimo día, darás unha volta á cidade sete veces, e os sacerdotes tocarán as trompetas. Será que cando fagan un longoToca o corno de carneiro, e cando escoites o son da trompeta, todo o pobo berrará con gran berro; e a muralla da cidade derrubarase, e o pobo subirá todos en liña recta."

67) 1 Samuel 7:7-12 Cando os filisteos souberon que os fillos de Israel se reuniran. a Mizpa, os xefes dos filisteos subiron contra Israel. E cando o escoitaron os fillos de Israel, tiveron medo dos filisteos. Entón os fillos de Israel dixéronlle a Samuel: "Non deixes de clamar por nós ao Señor, noso Deus, para que nos salve da man dos filisteos". Samuel colleu un cordeiro de leite e ofreceuno en holocausto ao Señor; e Samuel clamou ao Señor por Israel e o Señor respondeulle.ler máis.

68) Salmos 56:3-4 Pero cando teña medo, porei en ti. Louvo a Deus polo que prometeu. Confío en Deus, entón por que debería ter medo? Que poden facerme os simples mortais?

69. Salmos 94:19 "Cando a ansiedade era grande dentro de min, o teu consolo alegríame."

70. Salmos 23:4 "Aínda que atravese as tebras máis profundas, non terei medo, Señor, porque estás comigo. A vara e o báculo do teu pastor protéxenme."

Ver tamén: 30 versículos bíblicos importantes sobre orar polos demais (EPIC)

Conclusión

Galaba ao Señor pola súa misericordia! Loa o Señor porque foi feito vitorioso sobre o pecado e a morte!

a salvación gáñase mediante a bondade amorosa de Deus". Charles Spurgeon

“Nada paraliza as nosas vidas como a actitude de que as cousas nunca poden cambiar. Necesitamos lembrar que Deus pode cambiar as cousas. Outlook determina o resultado. Se só vemos os problemas, seremos derrotados; pero se vemos as posibilidades nos problemas, podemos ter a vitoria”. Warren Wiersbe

"Cando rezamos pola axuda do Espírito... simplemente caeremos aos pés do Señor na nosa debilidade. Alí atoparemos a vitoria e o poder que vén do seu amor”. Andrew Murray

“Se poño as cousas entre min e Cristo, é idolatría. Se poño a Cristo entre min e as cousas, é a vitoria! Adrian Rogers

“Deus derrotou a Satanás a través da morte e resurrección do Señor Xesucristo. A través desta vitoria esmagadora, Deus tamén che permitiu superar calquera tentación de pecar e proporcionouche recursos suficientes para responder bíblicamente a calquera problema da vida. Ao confiar no poder de Deus e ser obediente á súa Palabra, podes ser un vencedor en calquera situación". John Broger

“As tentacións que foron anticipadas, protexidas e rezadas teñen pouco poder para facernos dano. Xesús dinos que "seguide velando e orando, para que non caiades en tentación" (Marcos 14:38). A vitoria sobre a tentación vén de estar constantemente preparado para ela, que, á súa vez, ven de confiar constantementesobre o Señor”. John MacArthur

“Calquera vitoria que non fai máis que vencer é só unha vitoria de imitación. Mentres estamos reprimindo e loitando, só estamos imitando a vitoria. Se Cristo vive en nós, alegrarémonos en todo, e agradeceremos e loaremos ao Señor. Diremos: "Aleluia! Gloria ao Señor "por sempre". Watchman Nee

“Toma a túa posición no Rock of Ages. Que veña a morte, que veña o xuízo: a vitoria é de Cristo e túa por medio del". D.L. Moody

A vitoria da cruz

Cando nos sentimos derrotados, debemos permanecer concentrados na Cruz. Porque foi na cruz onde obtivemos a vitoria. A Cruz é onde Cristo gañou a vitoria sobre o pecado e a morte. É onde fomos comprados por un prezo para que xa non poidamos ser escravos do pecado, senón vivindo vencedores como herdeiros con Cristo.

1) 2 Corintios 2:14 “Pero grazas a Deus, que sempre lévanos triunfando en Cristo, e manifesta por medio de nós o doce aroma do coñecemento del en todos os lugares."

2) 1 Corintios 1:18 "Porque a palabra da cruz é necia para os que son. perecendo, pero para nós, que estamos a ser salvados, é o poder de Deus."

3) Salmo 146:3 "Non confíes nos príncipes, no home mortal, no que non hai salvación."

4) Xénese 50:20 "En canto a ti, quixeches o mal contra min, pero Deus o fixo ben para conseguir este resultado presente, para preservar a moita xente.vivo.”

5) 2 Corintios 4:7-12 “Pero temos este tesouro en vasos de barro, para que a inmensa grandeza do poder será de Deus e non de nós mesmos; estamos aflixidos en todos os sentidos, pero non esmagados; perplexo, pero non desesperado; perseguido, pero non abandonado; derrubado, pero non destruído; levando sempre no corpo a morte de Xesús, para que tamén a vida de Xesús se manifeste no noso corpo. Porque os que vivimos estamos constantemente entregados á morte por mor de Xesús, para que tamén a vida de Xesús se manifeste na nosa carne mortal. Así que a morte obra en nós, pero a vida en ti."

6) Marcos 15:39 "Cando o centurión, que estaba diante del, viu o camiño en que exhalaba, dixo:" Verdadeiramente este home era o Fillo de Deus!”

7) 1 Pedro 2:24 “e El mesmo levou os nosos pecados no seu corpo na cruz, para que morramos ao pecado e vivamos para a xustiza; porque polas súas feridas fuches curado.”

8) Colosenses 2:14 “tendo cancelado o certificado de débeda que consistía en decretos contra nós, que era hostil para nós; e quitouno do camiño, cravouno na cruz."

9) 2 Corintios 13:4 "Porque foi crucificado por mor da debilidade, pero vive polo poder de Deus. . Porque nós tamén somos débiles nel, pero viviremos con el por mor do poder de Deus dirixido cara a vós."

10) Hebreos 2:14-15 "Por tanto,xa que os fillos participan en carne e sangue, El mesmo tamén participou do mesmo, para que mediante a morte impotente ao que tiña o poder da morte, é dicir, o demo, e liberase aos que por medo á morte estaban sometidos. á escravitude durante toda a súa vida.”

Que é a vitoria en Cristo?

A vitoria en Cristo é a seguridade da nosa Esperanza. Aínda que a vida terá moitas dificultades, xa non temos que permanecer desesperados. Xa que agora pertencemos a Cristo, podemos ter esperanza nel. Esperamos que el estea obrando en nós, para transformarnos nun reflexo de Cristo.

11) 1 Xoán 5:4-5 “porque todo o que nace de Deus vence ao mundo. Esta é a vitoria que venceu ao mundo, ata a nosa fe. 5 Quen é o que vence ao mundo? Só o que cre que Xesús é o Fillo de Deus.”

12) Salmo 18:35 “Tamén me deches o escudo da túa salvación, e a túa dereita sosténme; E a túa mansedumbre faime grande."

13) 1 Corintios 15:57 "pero grazas a Deus, quen nos dá a vitoria por medio do noso Señor Xesucristo."

14) Salmo 21 :1 “Para o director do coro. Un salmo de David. Señor, o rei alegrarase coa túa forza, e como se alegrará pola túa salvación!

15) 1 Reis 18:36-39 "No momento da ofrenda do sacrificio vespertino, O profeta Elías achegouse e dixo: "O Señor, Deus de Abraham, Isaac e Israel!saiba hoxe que ti es Deus en Israel e que eu son o teu servo e todas estas cousas fixen pola túa palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pobo saiba que ti, Señor, es Deus, e que lles devolveches o corazón. Entón o lume do Señor caeu e consumiu o holocausto, a madeira, as pedras e o po, e lambeu a auga que había na fosa. Cando todo o pobo o viron, caeron a cara de boca; e dixeron: "O Señor, é Deus; o Señor, el é Deus.”

16) 1 Crónicas 11:4-9 “Entón David e todo Israel foron a Xerusalén (é dicir, Xebús); e alí estaban os xebuseos, habitantes da terra. Os habitantes de Iebus dixéronlle a David: "Non entrarás aquí". Non obstante, David capturou a fortaleza de Sión (é dicir, a cidade de David). Agora David dixera: "O primeiro que mate a un xebuseo será xefe e xefe". Ioab, fillo de Seruiah, subiu o primeiro, polo que foi xefe. Entón David morou na fortaleza; por iso foi chamada cidade de David. Construíu a cidade ao redor, dende o Millo ata os arredores; e Ioab reparou o resto da cidade. David fíxose cada vez máis grande, porque o Señor dos exércitos estaba con el."

17) 2 Corintios 12:7-10 "Por mor da inmensa grandeza das revelacións, por iso, para evitar que me exalte. a min mesmo, deume unespiño na carne, un mensaxeiro de Satanás para atormentarme, para evitar que me exalte! Respecto diso, implorei ao Señor tres veces que me abandonase. E díxome: "A miña graza é suficiente para ti, porque o poder é perfecto na debilidade". Moi feliz, polo tanto, me gloriarei das miñas debilidades, para que o poder de Cristo habite en min. Por iso estou ben contento con debilidades, con insultos, con angustias, con persecucións, con dificultades, por amor de Cristo; porque cando son débil, entón son forte."

18) Lucas 14:27 "Quen non leva a súa propia cruz e vén detrás de min, non pode ser meu discípulo."

19) Mateo 16:24 "Entón Xesús díxolles aos seus discípulos: "Se alguén quere vir detrás de min, que se negue a si mesmo, que tome a súa cruz e que me siga."

20) Colosenses 1:20 "e por El para reconciliar todas as cousas consigo mesmo, facendo a paz polo sangue da súa cruz; a través del, dígoo, sexa as cousas da terra ou do ceo.”

Versículos da Biblia sobre a vitoria sobre Satanás

Temos a vitoria sobre Satanás polo sangue de Cristo. . Temos o Espírito Santo que habita. A través do poder do Espírito Santo temos a capacidade de dicir non ás tentacións do diaño e de vivir en liberdade.

21) Salmo 60:11-12 "Axúdanos contra o adversario, pois a liberación do home é en balde. Por Deus faremos valentía, E isoé quen pisará aos nosos adversarios.”

22) Proverbios 2:7 “El acumula a sabia sabedoría para os rectos; El é un escudo para os que camiñan con integridade. "

22) Feitos 3:17-18 "E agora, irmáns, sei que fixeches ignorancia, como tamén o fixeron os teus gobernantes. Pero as cousas que Deus anunciou de antemán por boca de todos os profetas, que o seu Cristo sufriría, cumpriuse así. "

23) Feitos 2:36 "Por tanto, que toda a casa de Israel sepa con certeza. que Deus fíxoo Señor e Cristo, a este Xesús a quen ti crucificaches."

24) Xob 1:12 "Entón o Señor díxolle a Satanás: "Velaí, todo o que ten está no teu poder; non estendas a túa man sobre el". Entón Satanás apartouse da presenza do Señor."

25) Santiago 4:7 "Sométese pois a Deus. Resista ao demo, e fuxirá de ti."

26) Xénese 3:14-15 "O Señor Deus díxolle á serpe: "Porque fixeches isto, maldito sexas máis ca todo gando. E máis que todas as bestas do campo; No teu ventre irás, e po comerás todos os días da túa vida; E poñerei inimizade entre ti e a muller, e entre a túa descendencia e a súa descendencia; El macharáchete na cabeza, e ti macharáslle no talón."

27) Apocalipse 12:9 "E foi arroxado o gran dragón, a serpe antiga que se chama demo e Satanás. , que engana ao mundo enteiro; foiarroxado á terra, e os seus anxos foron arroxados con el."

28) 1 Xoán 3:8 "O que practica o pecado é do demo; pois o demo pecou dende o principio. O Fillo de Deus apareceu para este propósito, para destruír as obras do demo."

29) 1 Xoán 4:4 "Vós, fillos queridos, sodes de Deus e os vencedes, porque o que é en ti é maior que o que está no mundo.”

30) Marcos 1:27 “Todos quedaron abraiados, de xeito que discutían entre eles, dicindo: “Que é isto? Un novo ensino con autoridade! El manda ata os espíritos inmundos, e eles obedecen. "

31) Lucas 4:36 "E a todos os asombros comezaron a falar uns cos outros dicindo: "Cal é esta mensaxe? Porque con autoridade e poder manda aos espíritos impuros e eles saen.”

32) Efesios 6:10-11 “Finalmente, fortalecede no Señor e na forza do seu poder. Ponte a armadura completa de Deus, para que poidas manterte firme contra os planes do diaño."

Versículos da Biblia sobre a vitoria sobre os inimigos

Nós ter a vitoria sobre os nosos inimigos cando os amamos e rezamos por eles. Isto non significa que os nosos inimigos se fagan de inmediato os nosos amigos, pero podemos estar seguros de que Deus verá a inxustiza e pronunciará a vinganza dos nosos inimigos, porque somos os seus fillos.

Pero non temos que vivir cargados e escravos
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.