22 užitečných biblických veršů o prokrastinaci

22 užitečných biblických veršů o prokrastinaci
Melvin Allen

Biblické verše o prokrastinaci

Prokrastinovat s čímkoli není moudré, zvláště když se z toho stane zvyk. Začne to nejprve odkládáním jedné věci, pak to vede k odkládání všeho. Když víte, že máte co dělat, je nejlepší se zorganizovat a zajistit, aby se tyto věci udělaly. Modlete se o pomoc, pokud s touto oblastí ve svém životě bojujete.

Způsoby, jak můžete prokrastinovat.

  • "Kvůli strachu otálíme se sdílením víry s lidmi v práci."
  • "Kvůli lenosti čekáš na poslední chvíli, abys udělal něco, co je třeba udělat."
  • "Snažíme se počkat, až bude nejlepší čas něco udělat, a ne to dělat hned."
  • "Bůh ti říká, abys něco udělal, ale ty otálíš."
  • "Zpoždění v léčení narušeného vztahu a omluva ."

Udělejte to hned

1. "Přísloví 6,2 jsi v pasti toho, co jsi řekl, v pasti slov svých úst."

2. Přísloví 6,4 "Neodkládej to, udělej to hned! Neodpočívej, dokud to neuděláš!".

3. Kazatel 11,3-4 "Když jsou mraky, spustí se déšť. Ať strom spadne na sever nebo na jih, zůstane tam, kam spadne. Zemědělci, kteří čekají na dokonalé počasí, nikdy nesázejí. Když hlídají každý mrak, nikdy nesklidí úrodu."

4. Přísloví 6,6-8 "Vezměte si poučení z mravenců, vy lenoši. Učte se z jejich způsobů a staňte se moudrými! Ačkoli nemají žádného knížete ani vládce ani vládce, který by je nutil pracovat, celé léto tvrdě pracují a shánějí potravu na zimu."

Lenost

5. Přísloví 13,4 "Duše lenocha touží a nic nedostane, zatímco duše pilného je bohatě zaopatřena."

6. Přísloví 12,24 "Ruka pilného bude vládnout, zatímco lenivý bude vystaven nucené práci." A tak je to i v tomto případě.

7. Přísloví 20,4 "Líný člověk na podzim neorá. Ve žních něco hledá, ale nic nenajde."

Viz_také: 100 inspirativních citátů o Boží lásce k nám (křesťanské)

8. Přísloví 10,4 "Líné ruce způsobují chudobu, ale pilné ruce přinášejí bohatství."

9. Přísloví 26,14 "Jako se otáčejí dveře na pantech, tak se otáčí lenoch na svém lůžku." "Jak se otáčí dveře na pantech, tak se otáčí lenoch na svém lůžku."

Time management

10. Efezským 5,15-17 "Dívejte se tedy pozorně, jak chodíte, ne jako nemoudří, ale jako moudří, co nejlépe využívejte čas, protože dny jsou zlé. Nebuďte tedy pošetilí, ale chápejte, co je vůle Páně."

11. Koloským 4,5 "Chovejte se k cizím lidem moudře a využívejte čas, jak nejlépe dovedete".

Placení

12. Přísloví 3,27-28 "Neodpírej dobro těm, kterým náleží, když je v tvé moci je vykonat. Neříkej bližnímu: "Jdi a zítra zase přijď, dám ti ho," když ho máš u sebe." 12. Přísloví 3,27-28 "Neodpírej dobro těm, kterým náleží, když je v tvé moci ho vykonat."

13. Římanům 13,7 "Dávejte každému, co mu dlužíte: dlužíte-li daně, plaťte daně, máte-li příjmy, plaťte příjmy, máte-li úctu, mějte úctu, máte-li čest, mějte čest."

Prokrastinace se sliby.

14. Numeri 30,2 "Jestliže někdo složí Hospodinu slib nebo se zaváže přísahou, neporuší své slovo. Učiní podle všeho, co vyjde z jeho úst." 14. Numeri 30,3 "Když někdo složí slib Hospodinu nebo se zaváže přísahou, neporuší své slovo.

Viz_také: 25 povzbudivých veršů z Bible o odolnosti

15. Kazatel 5,4-5 "Když Bohu skládáš slib, neotálej s jeho zaplacením, neboť on nemá v bláznech zalíbení. Zaplať, co jsi slíbil. Je lépe, když neslíbíš, než když slíbíš a nezaplatíš." (Kaz 5,5).

16. 5. Mojžíšova 23,21 "Jestliže učiníš slib Hospodinu, svému Bohu, neotálej s jeho splácením, neboť Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe jistě bude požadovat a ty se proviníš hříchem."

Připomínky

17. Jakub 4,17 "Pamatuj, že je hřích vědět, co máš dělat, a pak to nedělat."

18. Kazatel 10,10 "Je-li železo tupé a člověk si nenabrousí ostří, musí použít více síly, ale moudrost pomáhá k úspěchu."

19. Jan 9,4 "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat."

20. Galatským 5,22-23 "Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání; proti takovým věcem není žádný zákon."

Příklady

21. Lukáš 14,17-18 "Když byla hostina připravena, poslal svého služebníka, aby hostům oznámil: "Pojďte, hostina je připravena." Ale všichni se začali vymlouvat. Jeden řekl: "Právě jsem koupil pole a musím si ho prohlédnout. Omluvte mě, prosím." A tak se všichni začali vymlouvat.

22. Přísloví 22,13 "Lenoch říká: "Venku je lev! Budu zabit na ulici!"".

Bonus

Koloským 3,23 "Cokoli děláte, dělejte srdcem jako pro Pána, a ne pro lidi."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.