Být upřímný k Bohu: (5 důležitých kroků, které je třeba znát)

Být upřímný k Bohu: (5 důležitých kroků, které je třeba znát)
Melvin Allen

To nejlepší, co můžeme pro sebe a svůj vztah s Bohem udělat, je být před ním zranitelní. To znamená být k němu upřímní.

Prosím, řekněte mi, jaký vztah je zdravý bez upřímnosti? Žádný není, a přesto se zdá, že si myslíme, že nemůžeme nebo bychom neměli být upřímní k Bohu, stejně jako musíme být upřímní sami k sobě.

Naše upřímnost řeší milion bolestí ještě předtím, než mohou vzniknout, a je počátkem prolomení již vytvořených zdí. Už vás slyším: "Ale Bůh všechno ví, tak proč k němu musím být upřímný?" Jde o vztah, který je oboustranný. On ví, ale chce celé vaše srdce. To znamená, že když uděláme krok víry, což zranitelnost vyžaduje, On se z nás těší.

"Kdo se však chlubí, ať se chlubí tím, že mi rozumí a zná mě, že já jsem Hospodin, který na zemi uplatňuje milosrdenství, právo a spravedlnost, neboť v tom mám zalíbení," prohlašuje Hospodin." Jeremiáš 9:24

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o tichu

Těší se z nás, když ho vidíme takového, jaký je - že je milující, laskavý, spravedlivý a spravedlivý.

To znamená, že Mu odevzdáme své bolesti srdce, své starosti, své myšlenky a své hříchy! Budeme krutě upřímní, protože ON VÍ, ale když Mu tyto věci přineseme, také Mu je odevzdáme. Když je položíme k Jeho nohám, kam patří, nastane nevysvětlitelný pokoj. Pokoj, i když jsme stále v dané situaci, protože On je s námi.

Vzpomínám si, jak jsem chodil po chodbě na vysoké škole a cítil se frustrovaný z toho, kam mě Bůh umístil. Nechtěl jsem tam být. Chtěl jsem se cítit jinak. Říkal jsem si: "eh, tady nemůžu být použit, tady ani nechci být."

Věděl jsem, že Bůh ví o mých frustracích, ale když jsem se za to modlil, změnil mé srdce. Znamená to, že jsem najednou miloval svou školu? Ne, ale moje modlitba se změnila poté, co jsem položil své zlomené srdce z toho období. Moje modlitba se změnila z "Prosím, změň tuto situaci" na "Ježíši, prosím, ukaž mi něco tady".

Chtěl jsem vědět proč, protože On je milující a spravedlivý Bůh. Najednou jsem chtěl zůstat tam, kde jsem se chtěl schovat a utéct, abych viděl, jak to udělá. Neustále jsem bojoval s myšlenkami, proč právě tady, ale Bůh byl věrný a vložil do mě oheň působení na druhé.

On chce změnit naše myšlenky, ale my mu to musíme dovolit. Začíná to tím, že je před něj položíme.

Krok 1: Zjistěte, co si myslíte.

Slíbil jsem si, že budu upřímný o tom, kde jsem, i když to není hezké, protože jen když si přiznám boje, může dojít ke změně. Proto musíme být vůči Němu zranitelní. On chce naše bolesti srdce proměnit ve vítězství, ale nebude nám vnucovat svou cestu. Chce, abychom mu předali závislosti a pomohl nám od nich odejít a nespadnout do nich zpět.

Chce nám ukázat, jak žít v hojnosti. To také znamená pravdivě.

Nejdřív se mi nelíbilo, kam mě zasadili, a nezměnilo se to jen tak, ne, chtělo to změnu myšlení. Musela jsem se neustále modlit, aby si mě Bůh použil a něco mi tam ukázal. Aby mi dal poslání. A WOW, dal!

Krok 2: Řekněte mu, co cítíte a na co myslíte.

Přiznat si, jak na tom jsme, vyžaduje sílu. Budu k vám upřímný, vyžaduje to odvahu.

Dokážeme si přiznat, že NEJSEME dost silní na to, abychom sami porazili závislost?

Dokážeme si připustit, že to sami nedokážeme napravit?

Pocity jsou pomíjivé, ale hochu, jsou skutečné, když je prožíváš. Nebojí se toho, co cítíš. Nechej pravdu, aby předčila tvé pocity.

Řekl jsem Mu, jak na tom jsem. Nelíbilo se mi to, ale rozhodl jsem se to přijmout. Důvěřovat, že Jeho důvody jsou lepší.

Krok 3: Nechte k sobě promlouvat Jeho slovo.

Kristus je větší než naše obavy a starosti. Poznání těchto úžasných pravd mě vedlo k tomu, abych se hnal za Ním. Abych hledal to, co chce On, a ne to, co jsem dělal v té době já. Teď už bych to nevzal zpátky, ale víte, co se říká, zpětný pohled je 20/20. On zná začátek i konec s každým mezidobím. "Důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání." Theodore Roosevelt

Jan 10,10 říká: "Zloděj přichází jenom krást, zabíjet a ničit; já jsem přišel, aby měli život a měli ho. to hojně."

Modleme se jinak, být upřímní a také být opravdoví znamená vidět ho takového, jaký je, navzdory našim pocitům a okolnostem.

Krok 4: Změňte tyto myšlenky.

Viz_také: 30 hlavních citátů o špatných vztazích a o tom, jak jít dál (teď)

"Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli je poctivé, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, cokoli je krásné, cokoli je dobré pověsti; je-li nějaká ctnost a je-li nějaká chvála, myslete na to." Filipským 4,8

Když se naplníme Jeho myšlenkami, už nemáme prostor zoufat si nad tím, co se nám snaží namluvit nepřítel. Není čas ani prostor.

Okamžitě po změně svého smýšlení jsem si všiml Jeho činnosti. Bůh zatížil mé srdce věcmi, které tížily Jeho srdce.

Všude jsem začal vidět lidi, kteří měli zlomené srdce jako já (možná z jiných důvodů, ale stále zlomené). Viděl jsem lidi, kteří potřebovali Kristovu lásku. Tím, že jsem si všiml jeho činnosti, jsem se mohl zapojit do jeho činnosti kolem sebe.

Krok 5 a po cestě: Chvalte ho nyní.

Chvalte ho za průlom, který se děje právě teď!

On nás všechny vidí v tom nejhorším a v tom nás nejvíce miluje. Předstoupit před něj se zranitelností znamená, že jednáme podle této lásky. Je to důvěra v to, že je tím, kým říká, že je. Být upřímný je akt víry.

Chvalme ho nyní za to, že je naším Spasitelem, Tím, který naslouchá a ví. Tím, který nás miluje natolik, že chce povznést naše srdce uprostřed bolesti srdce. Tím, který nás chce vzít za ruku a vyvést nás ze závislosti. Tím, který nás volá k větším věcem, než si dokážeme představit.

Tohle byla upřímně nejlepší věc, kterou jsem se na vysoké škole naučila. Že i když nevidíme důvod, můžeme Ho chválit za důvod. I když nevíme, žijeme v důvěře. Důvěřujeme Mu tím, že Ho chválíme za to, co dělá, že Jeho cesty jsou vyšší. Nikdy by mě nenapadlo, že na vysoké škole založím službu pro ženy s názvem LaceDevotion Ministries, kde teď píšu denní pobožnosti apovzbuzovat druhé, aby žili s úmyslem. Ani já bych se před maturitou neviděl jako předseda křesťanské vysokoškolské organizace. Nezařazuj Boží plán pro tebe do nějaké škatulky. Častěji, než si uvědomujeme, k tomu patří být někde, kde tomu nerozumíme.

Kéž bychom dnes nad sebou vyhlásili tento poslední verš:

" Jsme ničí spekulace a každou vznešenost, která se vznáší proti poznání Boha, a jsme vzít každou myšlenku do zajetí a podřídit ji Kristu." 2. Korintským 10,5

Buď upřímný a každou myšlenku předkládej před Něho. Ať zůstanou jen ti, kteří mohou obstát v Jeho pravdě. Dokážeme být upřímní? On si tě použije, stačí jen chtít.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.