Ar Dduw Ystyr: Beth Mae'n Ei Olygu? (A yw Ei Ddweud yn Pechod?)

Ar Dduw Ystyr: Beth Mae'n Ei Olygu? (A yw Ei Ddweud yn Pechod?)
Melvin Allen

A ddylen ni fod yn defnyddio’r ymadrodd ‘ar Dduw’? Ydy dweud ei fod yn bechod? Beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Dewch i ni ddysgu mwy heddiw!

Gweld hefyd: 20 Adnodau Ysbrydoledig o'r Beibl Am Efeilliaid

Beth mae ar Dduw yn ei olygu?

Mae “Ar Dduw” yn ymadrodd sy'n cael ei ddefnyddio fel arfer gan y genhedlaeth iau i ddangos bod rhywun yn bod. difrifol a gonest ynglŷn â phwnc neu sefyllfa. Mae “Ar Dduw” yn debyg i ddweud “O fy Nuw,” “yr wyf yn tyngu i Dduw,” neu “yr wyf yn tyngu ar Dduw.” Dechreuodd yr ymadrodd ar Dduw dyfu mewn poblogrwydd trwy memes, TikTok, a geiriau caneuon. Dyma enghraifft o'r ymadrodd hwn mewn brawddeg. “Ar Dduw, rydw i mor onest, gofynnais fy gwasgu allan!” Nawr ein bod ni'n gwybod beth mae'r ymadrodd hwn yn ei olygu, dyma gwestiwn hyd yn oed yn fwy. A ddylem ni fod yn ei ddweud?

Gweld hefyd: 18 Camerâu Gorau Ar Gyfer Ffrydio Byw Eglwysig (Dewisiadau Cyllideb)

A yw dweud ‘ar Dduw’ yn bechod?

Dywed Exodus 20:7, “Paid â chymryd enw'r Arglwydd dy Dduw yn ofer, oherwydd Nid yw'r Arglwydd yn euog o gymryd ei enw yn ofer.”

Dylem barchu enw sanctaidd Duw. Dylem ymatal rhag ymadroddion fel “oh fy Nuw,” “ar Dduw,” neu “OMG.” Dylen ni ymatal rhag defnyddio enw sanctaidd Duw mewn ffordd ddiofal. Mae ‘Ar Dduw’ yn debyg i dyngu i Dduw ac mae’n datgelu golwg isel ar Dduw a’i sancteiddrwydd. Efallai nad ydym yn ceisio bod yn amharchus yn fwriadol, ond mae ymadroddion o'r fath yn amharchus. Mae dweud ar Dduw yn wir yn bechadurus ac nid oes angen amdano. Beth mae Iesu yn ei ddweud? Mathew 5:36-37 “A pheidiwch â chymryd llw trwy eich pen, oherwydd ni allwch wneud ungwallt gwyn neu ddu. Gadewch i’r hyn a ddywedwch fod yn syml ‘Ie’ neu ‘Na’; daw dim byd mwy na hyn o ddrygioni.” Gadewch i ni gofio anrhydeddu'r Arglwydd yn ein sgyrsiau. Nid yw dweud ‘ar Dduw’ yn gwneud ein datganiad yn fwy gwir ac mae’n ffôl i’r Arglwydd.

Casgliad

Os ydych wedi cymryd enw Duw yn ofer neu wedi methu â pharchu enw Duw, yna yr wyf yn eich annog i gyffesu eich pechodau. Mae'n ffyddlon a chyfiawn i faddau i chi. Rwyf hefyd yn eich annog i dyfu yn eich gwybodaeth am Dduw a phwy ydyw. Gofynnwch i'r Arglwydd sut y gallwch chi dyfu wrth anrhydeddu Ei enw a thyfu yn eich lleferydd. Iago 3:9 “A'r tafod yr ydym yn clodfori ein Harglwydd a'n Tad, a chyda hynny yr ydym yn melltithio bodau dynol, a wnaethpwyd ar lun Duw.” Mae Duw wedi ein bendithio â gwefusau i'w foli a'i addoli. Gadewch i ni barhau i'w defnyddio'n dda ar gyfer Ei ogoniant.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.