60 Potencaj Bibliaj Versoj Pri Pasio Por (Dio, Laboro, Vivo)

60 Potencaj Bibliaj Versoj Pri Pasio Por (Dio, Laboro, Vivo)
Melvin Allen

Kion diras la Biblio pri pasio?

Ni ĉiuj konas pasion. Ni vidas ĝin montrita de ŝatantoj ĉe sportaj eventoj, influantoj en siaj blogoj kaj politikistoj dum siaj kampanjaj paroladoj. Pasio, aŭ fervoro, ne estas nova. Kiel homoj, ni montras fortajn emociojn por la homoj kaj aferoj gravaj por ni. Pasio por Kristo estas entuziasma deziro sekvi lin. Vi eble demandas ĉu vi ekzempligas ĉi tion. Do, kion signifas havi pasion por Kristo? Ni eksciu.

Kristanaj citaĵoj pri pasio

“Arda amo aŭ deziro enkondukita, kiel pasie sopiro plaĉi kaj glori la Dian Estaĵon, esti ĉiurilate konformiĝi al li, kaj tiamaniere ĝui lin.” David Brainerd

“Sed kion ajn vi faras, trovu la Dion-centritan, Kriston altigantan, Biblio-saturitan pasion de via vivo, kaj trovu vian manieron diri ĝin kaj vivi por ĝi kaj morti por ĝi. Kaj vi faros diferencon kiu daŭras. Vi ne malŝparos vian vivon." John Piper

“La sekreto de la pasio de la kristano estas simpla: Ĉion, kion ni faras en la vivo, ni faras ĝin kiel al la Sinjoro kaj ne al homoj.” David Jeremia

“Kristo ne mortis por nur ebligi bonajn farojn aŭ por fari duonkoran serĉadon. Li mortis por produkti en ni pasion por bonfaroj. Kristana pureco ne estas nura evitado de malbono, sed la serĉado de bono." — John Piper

Kion signifas havi pasionbenojn.”

33. Mateo 4:19 "Venu, sekvu min," Jesuo diris, "kaj mi sendos vin, por fiŝi homojn."

Havante pasie adoradon kaj preĝan vivon

Estas facile permesi viajn luktojn kaj provojn ŝteli vian entuziasmon por Dio. Vi eble ne emas adori aŭ preĝi kiam vi travivas malfacilan tempon. Kredu aŭ ne, tio estas la plej bona tempo por adori Dion. Adori Dion meze de viaj provoj devigas vin rigardi supren. Vi fokusiĝas al Dio kaj permesas al la Sankta Spirito konsoli vin. Kiam vi preĝas, Dio parolas. Kelkfoje, kiam vi preĝas, venos al la menso versoj, kiuj donas al vi esperon. Iuj homoj dividas kiel speciala verso aŭ adorkanto akiris ilin tra siaj provoj. Petu Dion helpi vin kreski en adoro kaj preĝo. Li metos la deziron en vian koron, por ke vi povu sperti pli profundan adoradon kaj preĝan vivon.

34. Psalmo 50:15 "Voku Min en la tago de mizero; mi vin savos, kaj vi min gloros.

35. Psalmo 43:5 "Kial vi estas ĉagrenita, ho mia animo, kaj kial vi tumultas en mi?"

36. Psalms 75:1 “Ni laŭdas Vin, ho Dio, ni laŭdas Vin, Ĉar Via nomo estas proksima; homoj rakontas pri viaj mirindaj faroj.”

37. Jesaja 25:1 Sinjoro, Vi estas mia Dio; Mi altigos vin kaj laŭdos vian nomon, ĉar en perfekta fideleco vi faris mirindaĵojn, aferojn planitajn antaŭ longe.”

38. Psalmo 45:3 “Esperu en Dion; ĉar mi denove laŭdos Lin, miasavo kaj mia Dio.”

39. Eliro 23:25 "Adoru la Eternulon, vian Dion, kaj Lia beno estos sur via manĝaĵo kaj akvo. Mi forigos malsanon el inter vi.”

40. Psalmo 95:6 "Venu, ni adorkliniĝu kaj kliniĝu, Ni genuiĝu antaŭ la Eternulo, nia Kreinto."

41. 1 Samuel 2:2 2 Ne ekzistas sankta kiel la Eternulo; ĉar ekzistas neniu krom vi; ne ekzistas roko kiel nia Dio.”

42. Luko 1:74 "Por doni al ni esti savitaj de la potenco de niaj malamikoj Kaj tiel adori Lin libera de timo."

43. Johano 9:38 "Li diris:Sinjoro, mi kredas!" kaj li adorklinigxis al li.”

44. Psalmo 28:7 “La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo; Lin fidas mia koro, kaj mi estas helpata; mia koro ĝojas, kaj per mia kanto mi dankas Lin.”

45. Psalmo 29:2 “Donu al la Eternulo la gloron de Lia nomo; adoru la Sinjoron en la majesto de Lia sankteco.”

46. Luko 24:52 "Ili adorkliniĝis al li, kaj revenis al Jerusalem kun granda ĝojo."

Revivigante vian pasion por via laboro

Kion pri havi entuziasmon por laboro? Nur kelkaj havas ekscitan laboron. Sincere, estas tenta senti ĵaluza pri la laboroj de iuj homoj. Ili ŝajnas pli ŝikaj kaj amuzaj ol niaj simplaj laboroj. Eĉ la plej sekulara laboro povas esti mirinda ŝanco servi Dion. Kiu scias la efikon, kiun vi povas havi sur la vivoj de homoj en la laboro?

Estas rakonto pri viro, kiu laboris en komputila vendejo. Li laboris fidele, kajkiam ajn li povis, li konigis la evangelion kun siaj kunlaborantoj. Laborinte tie kelkajn jarojn, unu el liaj kunlaborantoj venis al li kaj diris al li, ke li nun estas sekvanto de Jesuo. Li diris, ke ne nur la vortoj de la viro influis lin, sed kiel li kondutis en la laboro tago post tago. Lia vivo estis atestanto por Kristo.

Dio ne zorgas pri kia laboro vi faras, sed vi faras vian laboron por lia gloro. Petu Dion provizi la laboron, kiun li volas por vi. Petu lin helpi vin kreskigi vian aprezon kaj dankemon por via laboro.

47. Kolosanoj 3:23-24 “Kion ajn vi faros, faru kore, kiel por la Sinjoro kaj ne por homoj, 24 sciante, ke de la Eternulo vi ricevos la heredon kiel vian rekompencon. Vi servas al la Sinjoro Kristo.”

48. Galatians 6:9 "Ni ne laciĝu per bonfarado, ĉar en la ĝusta tempo ni rikoltos rikolton, se ni ne rezignos."

49. Kolosanoj 3:17 “Kaj kion ajn vi faras per vorto aŭ ago, faru ĉion en la nomo de la Sinjoro Jesuo, dankante Dion kaj la Patron per li.”

50. Proverboj 16:3 "Kion ajn vi faros, konfidu al la Eternulo, kaj Li firmigos viajn planojn."

51. Genezo 2:15 "La Sinjoro, la Eternulo, prenis la homon kaj metis lin en la Edena ĝardeno, por prilabori ĝin kaj gardi ĝin."

Ĉu ni sekvu niajn pasiojn?

En la Skribo, ni havas inspirajn ekzemplojn de kredplenaj homoj, kiuj sekvis Dion. Ili fervore deziris obei lian vorton kaj honoronlin kun iliaj vivoj.

 • Abraham- Dio vokis Abrahamon forlasi sian landon kaj ekiri al nekonata loko. En fido, li obeis Dion. Per la fido, Abraham obeis, kiam Dio vokis lin, ke li ekiru al loko, kiun li ricevos kiel heredaĵon, kaj li ekiris, ne sciante kien li iras. (Hebreoj 11:8 ESV)
 • Noa- Noa obeis la ordonon de Dio konstrui arkeon. Kaj Noa faris ĉion, kion la Eternulo ordonis al li. (Genezo 7:6)
 • Moseo-Li elkondukis la Izraelidojn el Egiptujo en la Promesitan Landon.
 • Paŭlo-Paŭlo forlasis sian prestiĝan vivon kiel rabeno por sekvi Kriston.

Estas granda diferenco inter sekvi viajn pasiojn kaj sekvi Dion. Ĉi tiu listo de homoj sekvis Dion ĉar ili estis kaptitaj de Lia kompato, majesto kaj potenco.

Ili rezignis ĉion por sekvi lin. Ilia pasio ne estis fino sed instigo por sekvi Dion tute.

52. Galatians 5:24 "Kaj tiuj, kiuj apartenas al Kristo Jesuo, krucumis la karnon kun ĝiaj pasioj kaj deziroj."

53. Mateo 6:24  "Neniu povas servi al du sinjoroj. Aŭ vi malamos la unu kaj amos la alian, aŭ vi estos dediĉita al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi kaj Dion kaj monon.”

54. Psalmo 37:4 "Pluĝu en la Eternulo, Kaj Li donos al vi la dezirojn de via koro."

55. Jeremiah 17:9 (ESV) "La koro estas trompa super ĉio, kajsenespere malsana; kiu povas kompreni ĝin?”

56. Efesanoj 2:10 (ESV) "Ĉar ni estas Lia faro, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn Dio antaŭ preparis, por ke ni iradu en ili."

57. Johano 4:34 "Jesuo diris al ili: "Mia nutraĵo estas plenumi la volon de Tiu, kiu min sendis, kaj plenumi Lian laboron."

Kion havas via koro?

Ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro. (Mateo 6:21 ESV)

Materiaj aferoj povas facile kapti niajn korojn. Ni vidas reklamon pri nova aŭto, seĝo aŭ vesto, kaj ni subite volas ĝin. Ni volas, ke niaj hejmoj aspektu kiel la blogoj, kiujn ni sekvas. La aferoj, kiujn ni trezoras, kaptas niajn korojn ĝis la punkto, kie ili erozias nian kredon. Kelkaj bonaj demandoj por demandi povus esti:

 • Kiu aŭ kio havas mian koron hodiaŭ?
 • Kie mi pasigas la plej grandan parton de mia libera tempo?
 • Kion mi faras pensas pri la plejparto de la tempo?
 • Kiel mi elspezas mian monon?

Ĉu mi komparas min, mian hejmon kaj mian familion kun aliaj?

Estas facile eliri la vojon, sed Dio fidelas helpi nin kiam vi petas Dion helpi vin resti koncentrita pri tio, kio gravas.

58. Mateo 6:21 "Ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro."

59. Mateo 6:22 “La okulo estas la lampo de la korpo; do se via okulo estas klara, via tuta korpo estos plena de lumo.”

60. Proverboj 4:23 "Antaŭ ĉio, gardu vian koron, ĉar ĉio, kion vi faras, elfluas.ĝi.”

Konkludo

Esti pasia por Kristo signifas ke vi prenu tempon por esti kun li. Se vi trovas vian koron malvarmiĝanta al Dio, prenu iom da tempo hodiaŭ por peti lin helpi vin kreski en via entuziasmo kaj fervoro por li. Petu lin helpi vin fari bonajn elektojn hejme, laboron kaj lernejon, kaj konservu lin via unua trezoro.

Kristo?

Pasiono por Dio povus esti difinita kiel havado de entuziasmo aŭ fervoro por Dio. Aliaj sinonimoj por pasio inkluzivas:

 • Soifo
 • Ferva intereso
 • Fervora
 • Ĝojo
 • Avido

Homoj kun pasio por Kristo volas sekvi lin. Ili volas lerni kiel eble plej multe pri li, liaj instruoj kaj liaj ordonoj. Pasiaj kristanoj amas Kriston. Se vi estas pasia por Kristo, vi deziras kreski en via fido kaj volas havi biblian kunulecon kun aliaj kredantoj.

La mirinda afero estas, ke Dio estas pasia pri havi rilaton kun ni. Laŭ la Skribo, ni estis apartigitaj de Dio pro niaj pekoj.

Neniu estas justa, ne, neniu; neniu komprenas; neniu serĉas Dion; Ĉiuj deflankiĝis; kune ili fariĝis senvaloraj; neniu faras bonon, eĉ ne unu. (Romanoj 3:11-12 ESV)

Dio, en Sia senfina amo, kreis vojon por ke ni havu rilaton kun Li, sendante Sian Filon, Jesuon, kiu demetis sian vivon por ponto. la interspaco inter Dio kaj ni. La morto de Jesuo sur la kruco pro niaj pekoj lasas nin koni Dion.

Ĉar la salajro de peko estas morto, sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro. (Romanoj 6:23)

Dio estas pli pasia por ni ol ni iam povus esti por li. Ni sentas lian amon kaj zorgon ne solvante problemon pri peko sed sendante la Sanktan Spiriton. Post Jesuoleviĝis el la mortintoj, li promesis al siaj disĉiploj, ke kvankam li devos foriri, li sendos iun por helpi ilin. Ni legas la konsolajn vortojn de Jesuo al liaj disĉiploj.

Kaj mi petos la Patron, kaj li donos al vi alian Helpanton, por esti kun vi por ĉiam, la Spiriton de la vero, kiun la mondo ne povas. ricevu, ĉar ĝi nek vidas lin nek konas lin. Vi konas lin, ĉar li loĝas kun vi kaj estos en vi. (Johano 14:16 ESV)

La Dio, la tri en unu-Patro, filo kaj Sankta Spirito, entuziasmas pri havi; kunulecon kun ni. Esence, ĉi tio instigas nin ami lin.

1. 2 Korintanoj 4:7 "Sed ĉi tiun trezoron ni havas en argilaj vazoj, por montri, ke ĉi tiu ĉiosupera potenco estas de Dio kaj ne de ni."

2. Psalmo 16:11 (NIV) "Vi konigas al mi la vojon de vivo; vi plenigos min per ĝojo en via ĉeesto, per eternaj plezuroj ĉe via dekstra mano.”

3. Revelation 2:4 (NASB) "Sed mi havas ĉi tion kontraŭ vi, ke vi forlasis vian unuan amon."

4. 1 Johano 4:19 (ESV) " Ni amas, ĉar li amis nin unue ."

Vidu ankaŭ: 60 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Memmortigo Kaj Depresio (Peko?)

5. Jeremia 2:2 "Iru kaj proklamu antaŭ la aŭdoj de Jerusalem: Tiele diras la Eternulo: Mi memoras la sindonemon de via juneco, vian amon kiel fiancxinon, kiel vi sekvis Min en la dezerto, en lando ne prisemita."

6. 1 Peter 4:2 "por vivi la reston de la tempo en la karno ne plu por la voluptoj de homoj, sed por la volo de Dio."

7.Romanoj 12:11 "Ne manku fervoro, sed konservu vian spiritan fervoron, servante la Sinjoron."

8. Psalmo 84:2 (NLT) "Mi sopiras, jes, mi svenas de sopiro eniri la kortojn de la Eternulo. Kun mia tuta estaĵo, korpo kaj animo, mi ĝoje krios al la vivanta Dio.”

9. Psalmo 63:1 “Ho Dio, Vi estas mia Dio; fervore mi sercxas vin; mia animo soifas vin; mia karno svenas pro vi, kiel en lando seka kaj laca, kie ne estas akvo.”

10. Mateo 5:6 (KJV) "Felicxaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili estos sataj."

11. Jeremiah 29:13 (NKJV) "Kaj vi min sercxos kaj trovos, kiam vi sercxos Min per via tuta koro."

Kiel mi ekhavas pasion por Jesuo?

Kiel kristanoj, ni konstante kreskas en nia pasio por Jesuo. Dum ni ekkonas lin, ni lernas kio estas grava por li, kiel plaĉi al li, kaj kiel ni povas ŝanĝi por esti pli kiel li. Niaj celoj en la vivo ŝanĝiĝas. Subite pasigi tempon kun Jesuo estas prioritato en nia vivo, ĉar ni amas lin kaj volas esti kun li. Jen kelkaj sugestoj por kreskigi vian rilaton kun Kristo kaj esti pli pasia por Kristo.

1. Enamiĝi al Kristo

Pasio por Kristo estas vidi lian belecon. Ĝi estas permesi al niaj koroj varmiĝi al la veroj de la amo de Kristo elmontrita sur la kruco.

Enamiĝi al Kristo signifas, ke vi trezoras lin super aliaj aferoj. Pasio porKristo ŝanĝas vin. Paŭlo priskribas sian elĉerpitan pasion por Kristo tiel,

Efektive, mi kalkulas ĉion kiel perdon pro la supervaloro de koni Kriston Jesuon, mian Sinjoron. Pro li mi suferis la perdon de ĉio kaj taksas ilin kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston. (Filipianoj 3:8 ESV)

2. Parolu al Dio

Ĉiutage, prenu iom da tempo por paroli kun Dio. Nepre konfesu viajn pekojn kaj petu lian pardonon. Preĝu por viaj bezonoj kaj la bezonoj de aliaj. Dankon al li pro ĉiuj manieroj, kiel li helpas vin ĉiutage. Iuj homoj legas psalmon kaj poste personigas la vortojn, preĝante ilin al Dio.

Laŭdu la Sinjoron! Gloru la Eternulon, ho mia animo! Mi gloros la Eternulon dum mi vivo;

Mi kantos al mia Dio dum mi estos mia ekzisto. (Psalmo 146:1-2)

3. Servu Lin per via tuta estaĵo

Kiel kristanoj, ni estas vokitaj adori Dion per ĉiu parto de nia estaĵo. Jesuo scias, ke ni emas vagi. Ni facile perdas fokuson pri tio, kio gravas. La mondo forlogas nin, kaj niaj koroj malvarmiĝas kaj memkontentaj. Jesuo kuraĝigis siajn sekvantojn kiel eviti ĉi tiun memkontenton.

Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso. (Mateo 22:37)

4. Formanĝu la Biblion

Vi kreskas en pasio por Kristo dum vi legas kaj studasSkribo. Vi pasigas tempon en la vorto de Dio ĉiutage. Legado de la Skribo estas kiel trinki malvarman tason da akvo en varma, seka tago.

2 Timoteo 3:16 priskribas la potencon de la Skribo helpi nin kreski en nia fido. La tuta Skribo estas eligita de Dio kaj utila por instrui, por admoni, por korekti, kaj por trejni en justeco .

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Aŭguristoj

5. Pasigu tempon kun aliaj kredantoj

Pasigu tempon kun aliaj kredantoj, kiuj estas pasiaj por Jesuo. Esti ĉirkaŭ pasiaj kredantoj inspiras kaj kuraĝigas vin en nia fido. Observi alies pasion por Kristo estas kontaĝa. Aliĝu al Biblie solida preĝejo por kreski en via fido kaj akiri ŝancojn servi aliajn.

6. Obei la vorton de Dio

Hodiaŭ, peti iun obei estas konsiderata kiel malhelpanta iliajn rajtojn. Multaj gepatroj ne postulas, ke iliaj infanoj obeu, la polico ofte estas rigardata kiel tro aŭtoritata, kaj malmultaj ĉefoficistoj petas siajn dungitojn sekvi la regulojn. Sed Jesuo ne forkuras malfacilajn temojn. Li venas rekte al la koro de la afero, kiam li diras:

Se vi amas min, vi observos miajn ordonojn. (Johano 14:15)

Sed li diris:Felicxaj estas pli bone tiuj, kiuj auxdas la vorton de Dio kaj observas gxin!' (Luko 11:28)

Pasiiuloj havas ĉiam pli grandan deziron obei la Skribon. Ili volas obei ne ĉar ĝi estas ordono sed ĉar ili amas Jesuon. Ili amas liajn ordonojnkaj volas honori lin.

12. Romanoj 12:1-2 “Do mi petas vin, fratoj, pro la kompato de Dio, ke vi oferu viajn korpojn kiel vivantan oferon, sanktan kaj plaĉan al Dio; ĉi tio estas via vera kaj ĝusta adoro. 2 Ne konformiĝu al la modelo de ĉi tiu mondo, sed transformiĝu per la renovigo de via menso. Tiam vi povos provi kaj aprobi, kio estas la volo de Dio — Lia bona, plaĉa kaj perfekta volo.”

13. Josuo 1:8 Tenu ĉi tiun Libron de la leĝo ĉiam sur viaj lipoj; meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorgu fari ĉion skribitan en ĝi. Tiam vi estos prospera kaj sukcesa.”

14. Jesaja 55:1 Ho! Ĉiu, kiu soifas, venu al la akvo; Kaj vi, kiuj ne havas monon, venu, aĉetu kaj manĝu. Venu, aĉetu vinon kaj lakton Sen mono kaj senkoste.”

15. Efesanoj 6:18 "Kaj preĝu en la Spirito en ĉiuj okazoj per ĉiaj preĝoj kaj petoj. Konsiderante ĉi tion, estu vigla kaj ĉiam daŭre preĝu por la tuta popolo de la Sinjoro.”

16. Proverbs 27:17 (ESV) "Fero akrigas feron, kaj unu akrigas alian."

17. 1 Tesalonikanoj 5:17 (NLT) "Ne ĉesu preĝi."

18. 1 Peter 2:2 “kiel novnaskitaj beboj, sopiru al la pura lakto de la vorto, por ke per ĝi vi kresku en respekto al savo.”

19. 2 Timoteo 3:16-17 "La tuta Skribo estas eligita de Dio kaj utila por instrui, por admoni, por korekti, kaj por instrui.justeco, 17 por ke la homo de Dio estu kompleta, ekipita por ĉiu bona faro.”

20. Mateo 22:37 (KJV) "Jesuo diris al li: Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso."

21. 1 Johano 1:9 "Se ni konfesas niajn pekojn, li estas fidela kaj justa kaj pardonos al ni niajn pekojn kaj purigos nin de ĉia maljusteco."

22. Psalmo 1:2 (ESV) "Sed lia ĝojo estas en la leĝo de la Eternulo, kaj pri Lia leĝo li meditas tage kaj nokte."

23. Johano 12:2-3 “Ĉi tie oni donis vespermanĝon en la honoro de Jesuo. Marta servis, dum Lazaro estis inter tiuj, kiuj sidis ĉe la tablo kun li. 3 Tiam Maria prenis cxirkaux unu litron da pura nardo, multekostan parfumon; ŝi verŝis ĝin sur la piedojn de Jesuo kaj viŝis liajn piedojn per siaj haroj. Kaj la domo pleniĝis de la aromo de la parfumo.”

Havante pasion por perditaj animoj

Kiam vi fariĝas kristano, Dio ŝanĝas vian koron. Ni komencas vivi por Dio kaj por aliaj prefere ol nur por ni mem. Ni vidas homojn per malsamaj okuloj. Ni subite rimarkas la bezonojn de homoj, ne nur iliajn materiajn bezonojn, sed iliajn spiritajn bezonojn. Kiam vi havas pasion por perditaj animoj, vi volas kunhavigi la evangelion kun ili ĉar vi volas ke ili sciu la bonan novaĵon pri Kristo. Vi sopiras, ke ili spertu lian amon kaj liberecon de kulpo kaj honto pro la aferoj, kiujn ili faris. Vi amas Kriston kaj volas aliajnkonu kaj amu lin. Pasio por perditaj animoj ankaŭ signifas, ke vi pretas servi aliajn sen atendi ion ajn kontraŭe. Ĝi povas esti maloportuna aŭ multekosta al vi.

24. Mark 10:45 "Ĉar eĉ la Filo de homo venis ne por esti servata, sed por servi, kaj por doni sian vivon kiel elaĉeton por multaj."

25. Romanoj 10:1 "Fratoj, la deziro de mia koro kaj preĝo al Dio por ili estas, ke ili estu savitaj."

26. 1 Korintanoj 9:22 "Al malfortuloj mi fariĝis malforta, por gajni malfortulojn. Mi fariĝis ĉio por ĉiuj homoj, por ke per ĉiuj eblaj rimedoj mi povu savi kelkajn.”

27. Agoj 1:8 "Sed vi ricevos potencon, kiam la Sankta Spirito venos sur vin, kaj vi estos miaj atestantoj en Jerusalem kaj en la tuta Judujo kaj Samario kaj ĝis la fino de la tero."

28 . Proverboj 11:30 "La frukto de virtulo estas arbo de vivo, kaj kiu kaptas animojn estas saĝa."

29. 1 Korintanoj 3:7 "Do nek la plantanto, nek la akvumanto estas io, sed nur Dio, kiu kreskigas."

30. Romanoj 10:15 "Kaj kiel iu povas prediki, se ili ne estas senditaj? Kiel estas skribite: “Kiel belaj estas la piedoj de tiuj, kiuj anoncas bonan novaĵon!”

31. Daniel 12:3 "Kaj la saĝuloj brilos kiel la hela firmaĵo de la ĉielo, kaj tiuj, kiuj kondukas multajn al justeco, kiel la steloj por ĉiam kaj eterne."

32. 1 Korintanoj 9:23 "Ĉion ĉi mi mi faras pro la evangelio, por ke mi partoprenu en ĝia
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.