20 beneficios impresionantes de facerse cristián (2023)

20 beneficios impresionantes de facerse cristián (2023)
Melvin Allen

Privilexios impresionantes! Iso é o que tes cando entras en relación con Deus a través da fe en Xesucristo! Se non es cristián, considera todas as bendicións espectaculares que te están esperando. Se es cristián, cantas destas alucinantes vantaxes entendes? Como cambiaron radicalmente a túa vida? Vexamos Romanos 8 para descubrir as sorprendentes bendicións de facerse cristián.

1. Non hai xuízo en Cristo

Os que pertencen a Cristo Xesús non teñen xuízo. (Romanos 8:1) Por suposto, todos pecamos, ninguén está á altura. (Romanos 3:23) E o pecado ten salario.

O que gañamos cando pecamos non é bo. É a morte: morte física (eventualmente) e morte espiritual. Se rexeitamos a Xesús, recibimos a condena: o lago de lume, a morte segunda. (Apocalipse 21: 8)

Aquí está por que non tes xuízo como cristián: Xesús tomou o teu xuízo! El amoute tanto que baixou do ceo para vivir unha vida humilde na terra - ensinando, curando, alimentando á xente, amándoa - e era absolutamente puro! Xesús foi a única persoa que nunca pecou. Cando Xesús morreu, levou os teus pecados sobre o seu corpo, tomou o teu xuízo, levou o teu castigo. Iso é o que te quere!

Se te convertes en cristián, es santo e irreprensible ante Deus. (Colosenses 1:22) Convertécheste nunha nova persoa. A vella vida desapareceu; unha novao faraón de Exipto sacou a Xosé do cárcere e fíxoo segundo de todo Exipto! Deus fixo que esa mala situación traballara xuntos para o ben... para Xosé, para a súa familia e para Exipto.

15. Deus darache a súa gloria!

Cando te convertes nun crente, é porque Deus te predestinou ou escolleu para que foses como o seu Fillo Xesús, para que te conformes a Xesús, para reflectir a Xesús. (Romanos 8:29) A quen Deus escolleu, chámaos para que veñan a El, e dálles dereito a estar con El. E entón dálles a súa gloria. (Romanos 8:30)

Deus dá gloria e honra aos seus fillos porque os seus fillos deben ser como Xesús. Probarás esta gloria e honra nesta vida, e despois reinarás con Xesús na próxima vida. (Apocalipse 5:10)

16. Deus é para ti!

Que diremos de cousas tan marabillosas coma estas? Se Deus está por nós, quen poderá estar contra nós? (Romanos 8:31)

Hai varios milenios, un salmista dixo isto sobre Deus: "Na miña angustia roguei ao Señor, e o Señor respondeume e libereume. O Señor é para min, así que non teño medo". (Salmo 118:5-6)

Cando es cristián, Deus está para ti! El está do teu lado! Deus, que creou o mar e despois andou sobre el e díxolle que estivese quieto (e obedeceu) - ese é para ti! El está empoderandote, está amándote como o seu fillo, está a darche gloria, está a darchepaz e alegría e vitoria. Deus é para ti!

17. El dáche "todo o demais".

Xa que non perdonou nin ao seu propio Fillo, senón que o entregou por todos nós, ¿non nos dará tamén todo o demais? (Romanos 8:32)

Isto é asombroso. Deus non só te salvo do inferno. El darache todo o demais: TODAS as súas preciosas promesas! El te bendicirá con cada bendición espiritual nos reinos celestiales (Efesios 1:3). El darache graza - favor inmerecido - en abundancia. O seu favor fluirá na túa vida como un río. Non experimentarás límite á súa graza incrible e ao seu amor infalible. As súas misericordias serán novas para ti cada mañá.

18. Xesús suplicará por ti á dereita de Deus.

Entón, quen nos condenará? Ninguén, porque Cristo Xesús morreu por nós e resucitou por nós, e está sentado no lugar de honra á dereita de Deus, suplicando por nós. (Romanos 8:34)

Ninguén pode acusarte. Ninguén pode condenarte. Aínda que te estragas, (e ningún cristián é perfecto - lonxe diso) Xesús está sentado no lugar de honra á dereita de Deus, suplicando por ti. Xesús será o teu avogado. El defenderá o teu caso, baseándose na súa propia morte no teu nome que te salvou do pecado e da morte.

19. A vitoria esmagadora é túa.

Algo pode separarnos do amor de Cristo? Quere dicir que xa non nos quere se temos problemas oucalamidade, ou son perseguidos, ou famentos, ou indixentes, ou en perigo, ou ameazados de morte? . . .A pesar de todas estas cousas, a vitoria esmagadora é nosa por medio de Cristo, que nos amou. (Romanos 8:35, 37)

Como crente, es máis que un vencedor. Todas estas cousas -problemas, calamidades, perigo- son os inimigos impotentes do amor. O amor de Xesús por ti está alén da comprensión. En palabras de John Piper, "O que é máis que un conquistador somete ao seu inimigo. . . .quen é máis que un vencedor fai que o inimigo sirva aos seus propios propósitos. . . quen é máis que un vencedor fai do seu inimigo o seu escravo.”

20. Nada pode separarte do amor de Deus!

Nin a morte nin os demos, nin os teus medos por hoxe nin as túas preocupacións polo mañá, nin sequera os poderes do inferno poden separarte do amor de Deus. Nada espiritual nin terreal, nada en toda a creación pode separarte do amor de Deus que se revela en Cristo Xesús noso Señor. (Romanos 8:38-39)

E... ese amor. A medida que experimentes o amor de Cristo, aínda que sexa demasiado grande para entendelo plenamente, quedarás completo con toda a plenitude de vida e poder que vén de Deus. (Efesios 3:19)

Aínda es cristián? Queres ser?

Se confesas coa túa boca a Xesús como Señor e cres no teu corazón que Deus o resucitou de entre os mortos, serás salvo. (Romanos 10:10)

Por que esperar? Tomaese paso agora mesmo! Cre no Señor Xesucristo e serás salvo!

a vida comezou! (2 Corintios 5:17)

2. Empoderamento sobre o pecado.

Cando pertences a Xesús, o poder do seu Espírito Santo que dá vida líbrate do poder do pecado que leva á morte. (Romanos 8:2) Agora tes a vantaxe sobre a tentación. Non tes a obriga de facer o que a túa natureza pecaminosa che pide. (Romanos 8:12)

Aínda vas ser tentado a pecar, incluso Xesús foi tentado a pecar. (Hebreos 4:15) Pero terás o poder de resistir a túa natureza pecaminosa, que é hostil a Deus, e seguir o Espírito no seu lugar. Cando te convertes en cristián, xa non estás dominado pola túa natureza pecaminosa; podes evitar que controle a túa mente deixando que o Espírito controle a túa mente. (Romanos 8:3-8)

3. Auténtica paz!

Deixar que o Espírito controle a túa mente leva á vida e á paz. (Romanos 8:6)

Terás a felicidade e a tranquilidade que vén da garantía de salvación. Terás paz interior, paz con Deus e a capacidade de vivir en paz cos demais. Significa plenitude, tranquilidade, saúde e benestar, todo encaixa, todo en orde. Significa estar tranquilo (aínda cando suceden cousas perturbadoras), estar tranquilo e en repouso. Significa que a harmonía prevalece, tes un espírito suave e amigable e vives unha vida sen ofender.

Ver tamén: 15 versículos bíblicos importantes sobre o aceite da unción

4. O Espírito Santo vivirá en ti!

Estás controlado poloEspírito se tes o Espírito de Deus que vive en ti . O Espírito de Deus, que resucitou a Xesús dos mortos, vive en ti. (Romanos 8:9, 11)

Isto é abraiante. Cando te convertes en cristián, o Espírito Santo de Deus vive en ti! Pensa niso!

Que fará o Espírito Santo? Moitas e moitas e moitas! O Espírito Santo dá poder. Mega potencia!

Xa falamos do poder sobre o pecado. O Espírito Santo tamén che permitirá vivir unha vida de amor, alegría, paz, paciencia, bondade, bondade, fidelidade, mansedume e autocontrol. (Gálatas 5:22-23) O Espírito Santo darache dons espirituais sobrenaturais para que poidas edificar aos demais (I Corintios 12:4-11). El darache o poder para ser testemuña del (Feitos 1:8), o poder de lembrar o que Xesús ensinou e o poder de entender a verdade real (Xoán 14:26, 16:13-15). O Espírito Santo renovará os teus pensamentos e actitudes. (Efesios 4:23)

5. O don da vida eterna chega aos cristiáns

Cando Cristo vive dentro de vós, aínda que o voso corpo morre, o Espírito dávos a vida, porque vos xusto con Deus. O Espírito de Deus, que resucitou a Xesús dos mortos, vive en ti. E así como Deus resucitou a Cristo Xesús dos mortos, El dará vida aos vosos corpos mortais por medio deste mesmo Espírito que vive dentro de vós. (Romanos 8:10-11)

Espera, inmortalidade? Si! É o agasallo de Deus para ti! (Romanos 6:23) Iso nonsignifica que non morrerá nesta vida. Significa que vivirás para sempre con El na próxima vida nun corpo perfecto que nunca experimentará enfermidade, tristeza ou morte.

Con ansiosa esperanza, a creación agarda o día en que se unirá aos fillos de Deus na gloriosa liberdade da morte e da decadencia. Tamén nós agardamos con ansiosa esperanza o día en que Deus nos dea os novos corpos que nos prometeu. (Romanos 8:22-23)

6. Vida abundante e cura!

Cando a Biblia fala de que o Espírito Santo dá vida ao teu corpo mortal, non só significa que o teu corpo resucitará ao regreso de Xesús, senón que mesmo aquí e agora, podes ter a forza vital de Deus fluíndo por ti, dándoche vida abundante. Podes ter vida ao máximo (Xoán 10:10).

Ver tamén: Samaritan Ministries Vs Medi-Share: 9 diferenzas (Easy Win)

Esta é a vida z óé . Non só existe. É amar a vida! É unha vida plena: vivir no éxtase do control do Espírito Santo.

Como crente, a Biblia di que se estás enfermo, debes chamar aos anciáns da igrexa para que veñan orar por ti, unxindote con aceite no nome do Señor. Tal oración feita con fe curará os enfermos, e o Señor sanará. (Santiago 5:14-15)

7. Serás adoptado como fillo ou filla de Deus.

Cando te convertes en cristián, Deus te adopta como o seu propio fillo. (Romanos 8:15) Tes unha nova identidade. Comparte a súa natureza divina. (2 Pedro1:4) Deus non está moi lonxe nalgunha galaxia distante: está alí como o teu propio Pai amoroso. Xa non tes que ser superindependente nin autosuficiente, porque o Creador do universo é o teu pai! Está alí para ti! Está ansioso por axudarche, guiarte e satisfacer as túas necesidades. Vostede é amado e aceptado incondicionalmente.

8. Autoridade, non escravitude.

Facerse cristián non significa que Deus che faga un escravo temeroso. Lembra que te adopta como o seu propio fillo ou filla! (Romanos 8:15) Tes o poder delegado de Deus! Tes autoridade para resistir ao demo, e el fuxirá de ti! (Santiago 4:7) Podes moverte polo mundo sabendo que pertence a teu Pai. Podes falar ás montañas e ás moreiras mediante a túa autoridade en Cristo, e eles deben obedecer. (Mateo 21:21, Lucas 17:6) Xa non es escravo da enfermidade, do medo, da depresión e das forzas de destrución deste mundo. Tes un novo estado incrible!

9. Intimidade con Deus.

Cando te convertes en cristián, podes berrar a Deus: "Abba, Pai!" O seu Espírito únese co teu espírito para afirmar que es fillo de Deus. (Romanos 8:15-16) Abba significa Papá! Imaxinas chamarlle a Deus "pai?" Podes! Desexa ansiosamente esa intimidade contigo.

Deus coñece o teu corazón. El sabe todo de ti. El sabe cando te sentas e te ergues. El coñece os teus pensamentos, aínda candopensas que está lonxe. El sabe o que vas dicir antes de que as palabras saian da túa boca. El vai diante de ti e detrás de ti, e pon a súa man de bendición na túa cabeza. Os seus pensamentos cara a ti son preciosos.(Salmo 139)

Ámate máis do que nunca poderás comprender. Cando Deus é o teu pai, xa non tes que buscar consolo nas compulsións, o escapismo e o traballo. Deus é a túa fonte de consolo; pode descansar na súa presenza e amor, pasando tempo con El e deleitandose coa súa presenza. Podes aprender quen di que es.

10. Unha herdanza impagable!

Xa que somos os seus fillos, somos os seus herdeiros. De feito, xunto con Cristo somos herdeiros da gloria de Deus. (Romanos 8:17)

Como crente, podes vivir con gran expectación, porque tes unha herdanza inestimable gardada no ceo para ti, pura e inmaculada, fóra do alcance do cambio e da corrupción, lista para ser revelado o último día para que todos o vexan. Tes unha alegría marabillosa por diante. (1 Pedro 1:3-6)

Como cristián, o teu Pai Deus te bendiciu para herdar o Reino preparado para ti desde a creación do mundo. (Mateo 25:34) Deus permitiuche participar da herdanza que pertence ao seu pobo, que vive na luz. El rescatoute do reino das tebras e trasladoute ao Reino do seu querido Fillo. (Colosenses 1:12-13) As riquezas e a gloria de Cristo tamén son para vós.(Colosenses 1:27) Cando es cristián, está sentado con Cristo nos reinos celestiales. (Efesios 2:6)

11. Participamos dos sufrimentos de Cristo.

Pero se queremos compartir a súa gloria, tamén debemos compartir o seu sufrimento”. Romanos 8:17

"Queaaaat?" Está ben, quizais isto non pareza un beneficio convincente de converterse en cristián, pero quédate comigo.

Facerse cristián non significa que a vida sempre vaia sen problemas. Non foi para Xesús. Sufriu. Foi burlado polos líderes relixiosos e mesmo pola xente da súa cidade natal. Incluso a súa familia pensaba que estaba tolo. Foi traizoado polo seu propio amigo e discípulo. E sufriu moito por nós cando foi golpeado e cuspido, cando unha coroa de espiños foi apretada na súa cabeza, e morreu na cruz no noso lugar.

Todos, cristiáns ou non, sofren na vida porque vivimos nun mundo caído e maldito. E cabeza arriba, se te convertes en cristián, podes esperar algunha persecución por parte dalgunhas persoas. Pero cando se che presenten problemas de calquera tipo, podes consideralo unha oportunidade para unha gran alegría. Por que? Cando se pon a proba a túa fe, a túa resistencia ten oportunidade de crecer. Cando a túa resistencia estea plenamente desenvolvida, estarás perfecto e completo, sen faltar nada. (Santiago 1:2-4)

O sufrimento constrúe o noso carácter; cando crecemos a través do sufrimento, somos capaces, en certo sentido, de identificarnos con Xesús, e somos capaces de facelomaduro na nosa fe. E Xesús está aí connosco, a cada paso do camiño cando pasamos por momentos difíciles: animándonos, guiándonos, reconfortándonos. O que sufrimos agora non é nada comparado coa gloria que Deus nos revelará máis tarde. (Romanos 8:18)

E... consulta os números 12, 13 e 14 a continuación para ver o que Deus fai cando estás sufrindo!

12. O Espírito Santo axudarache cando esteas débil.

Este versículo en Romanos 8:18 dá máis detalles sobre o que o Espírito Santo fai por nós. Todos temos momentos de debilidade no noso corpo, no noso espírito e na nosa moral. Cando estea débil dalgún xeito, o Espírito Santo virá ao seu lado para axudar. Lembrarache versículos e verdades da Biblia que aprendeches e axudarache a aplicalos a todo o que te preocupa. Deus revélache cousas polo seu Espírito, que che mostra os profundos segredos de Deus. (1 Corintios 2:10) O Espírito Santo encherache de ousadía (Feitos 4:31) e te potenciará con forza interior. (Efesios 3:16).

13. O Espírito Santo intercederá por ti.

Un exemplo de como o Espírito Santo te axudará na túa debilidade é cando non sabes por que Deus quere que reces. (E ese é outro beneficio: a oración! É a túa oportunidade de levar os teus problemas, os teus desafíos e as túas angustias ata o trono de Deus. É a túa oportunidade de recibir orientación e dirección de Deus.)

Pero ás veces non vai saber como rezar por unha situación. Cando isto suceda, o Espírito Santo intercederá por ti - El orará por ti! Intercederá con xemidos demasiado profundos para as palabras. (Romanos 8:26) E cando o Espírito Santo está orando por ti, está orando en harmonía coa vontade de Deus! (Romanos 8:27)

14. Deus fai que todas as cousas colaboren para o teu ben!

Deus fai que todas as cousas colaboren para o ben dos que aman a Deus e son chamados segundo o seu propósito para eles. (Romanos 8:28) Mesmo cando pasamos por eses momentos de sufrimento, Deus ten un xeito de darlles a volta por nós, polo noso ben.

Un exemplo é a historia de Xosé que podes ler en Xénese 37, 39-47. Cando Joseph tiña 17 anos, os seus medio irmáns máis vellos o odiaban porque recibiu todo o amor e a atención do seu pai. Un día decidiron desfacerse del vendéndoo a uns traficantes de escravos e entón dixéronlle ao seu pai que José fora asasinado por un animal salvaxe. Xosé foi levado a Exipto como escravo, e entón as cousas empeoraron. Foi acusado falsamente de violación e enviado a prisión!

Como podes ver, Joseph estaba a ter unha serie de feitos desafortunados. Pero Deus estaba usando ese tempo para poñer as cousas no seu lugar, para traballar esa mala situación xuntos para o ben de José. En resumo, Xosé puido salvar a Exipto e a súa familia dunha terrible fame. E
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.