25 versículos bíblicos importantes sobre a autoestima e a autoestima

25 versículos bíblicos importantes sobre a autoestima e a autoestima
Melvin Allen

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre outras relixións (poderosos)

Que di a Biblia sobre a autoestima?

Moitas veces poñemos a nosa autoestima no tipo de roupa que usamos, o tipo de coche que conducimos , os nosos logros, o noso estado financeiro, o noso estado de relación, os nosos talentos, a nosa aparencia, etc. Se o fas acabarás sentíndose roto e deprimido.

Sentirás que estás preso ata que te deas conta de que Cristo te fixo libre. Si, Cristo salvounos do pecado, pero tamén nos salvou da ruptura de ter a mentalidade do mundo.

Non deixes que o pecado te quite a alegría. Non deixes que o mundo te quite a alegría. O mundo non che quitará a alegría se a túa alegría non vén do mundo. Permíteo que veña do perfecto mérito de Cristo.

Cristo é a resposta a todos os problemas de autoestima que poidan xurdir na túa vida. Vostede é máis para Deus do que nunca pode imaxinar!

Citas cristiás sobre a autoestima

"Ningunha gota da miña autoestima depende de que me aceptes".

"Se te atopas constantemente tentando demostrar a túa valía a alguén, xa esqueceches o teu valor".

"O teu valor non diminúe en función da incapacidade de alguén para ver o teu valor".

"Asegúrate de non comezar a verse cos ollos dos que non te valoran. Coñece o teu valor aínda que eles non o fagan".

"Ninguén pode facerte sentir inferior sen o teu consentimento".

“Aísi mesmo a outra persoa. Non ten sentido e farache cansar. É hora de dicir que é suficiente.

Cando te comparas co mundo permites que Satanás plante sementes de dúbida, inseguridade, rexeitamento, soidade, etc. Nada neste mundo satisfará. Atopa satisfacción e alegría en Cristo que permanece para sempre. Non podes tentar substituír a alegría atopada en Cristo. Toda alegría é só temporal.

19. Eclesiastés 4:4 Entón observei que a maioría da xente está motivada ao éxito porque envexa aos seus veciños. Pero isto tamén non ten sentido, como perseguir o vento.

20. Filipenses 4:12-13 Sei levarme ben con medios humildes, e tamén sei vivir na prosperidade; en calquera circunstancia aprendín o segredo de encherme e pasar fame, tanto de ter abundancia como de sufrir a necesidade. Podo facer todas as cousas a través daquel que me fortalece.

21. 2 Corintios 10:12 Non nos atrevemos a clasificarnos nin a compararnos con algúns que se encomian. Cando se miden por si mesmos e se comparan consigo mesmos, non son sabios.

Os contratempos fan baixar a nosa autoestima.

Ao longo da vida creamos expectativas por nós mesmos. Fágoo todo o tempo na miña mente. Espero lograr isto neste momento. Espero que isto sexa dun certo xeito. Non espero contratempos nin obstáculos, pero ás veces necesitamos uncomprobación da realidade. Non debemos confiar nas nosas expectativas. Debemos confiar no Señor porque cando as nosas expectativas resultan infieis sabemos que o Señor é fiel. Confiamos no noso futuro co noso Pai Todopoderoso.

Proverbios 3 dinos que non confiemos nos nosos pensamentos. As expectativas son perigosas porque unha vez que non cumpre coas túas expectativas comezas a loitar en diferentes áreas. Comeza a loitar coa súa identidade en Cristo. Decepcionas quen es. Comezas a perder o amor de Deus. "Deus non se preocupa por min. Non escoita as miñas oracións. Non son apto para facelo".

Quizais loitas coa autoestima e a autoestima porque atopaches algúns contratempos. Estiven alí antes así que sei como se sente. Satanás comeza a espallar mentiras. "Non vales para nada, Deus ten moito de que preocuparse, non es unha das súas persoas especiais, non es o suficientemente intelixente".

Temos que entender. Non necesitamos un título. Non necesitamos ser grandes e ser coñecidos. Deus nos ama! Ás veces os contratempos son porque o amor de Deus é tan grande. Está traballando en persoas rotas e está facendo diamantes con nós. Non confíes nos teus contratempos. Permite que Deus o resolva todo. Podes confiar nel. Ore por máis alegría nel.

22. Filipenses 3:13-14 Irmáns, non creo que me apodere del. Pero unha cousa que fago: esquecer o que hai detrás e chegaradiante ao que está por diante, persigo como obxectivo o premio prometido pola chamada celestial de Deus en Cristo Xesús.

23. Isaías 43:18-19 Non te acordes das cousas anteriores, Nin reflexiones sobre as cousas do pasado. Velaquí, farei algo novo, agora brotará; Non serás consciente diso? Ata farei un camiño no deserto, ríos no deserto.

24. Isaías 41:10 Non temas, porque eu estou contigo; Non mires ansiosamente ao teu redor, porque eu son o teu Deus. Fortalecerei, de certo axudarei, de seguro que te sustentarei coa miña dereita xusta.

Ler os Salmos para axudar á autoestima

Unha cousa que me encanta da miña igrexa é que os membros da igrexa se turnan para ler diferentes capítulos dos Salmos. Sexa cal sexa o que estea loitando se é a autoestima, a ansiedade, o medo, etc. tómase o tempo para ler diferentes salmos, especialmente o salmo 34. Encántame ese capítulo. Os salmos axudarache a devolver a túa confianza no Señor en lugar de ti mesmo. Deus te escoita! Confía nel mesmo cando non vexas cambios na túa situación.

25. Salmo 34:3-7 Glorifica comigo ao Señor; exaltemos xuntos o seu nome. Busquei ao Señor, e el respondeume; libroume de todos os meus medos. Os que o miran son radiantes; os seus rostros nunca están cubertos de vergoña. Este pobre chamou, e o Señor escoitouno; salvouno de todos os seus problemas. O anxo do Señoracampa arredor dos que o temen, e líbraos.

non hai razón para seguir destruíndote cando Deus te está edificando todos os días."

"Nunca deixes que a túa motivación para facer o ben se centre en mostrarte a los demais. Deixa que a túa motivación estea centrada en Cristo."

"Deus quere que te basees na confianza de que te fai digno."

Deus creou o home á súa imaxe.

Como consecuencia da caída estamos todos rotos. A imaxe de Deus foi pervertida polo pecado. A través do primeiro Adán a imaxe de Deus foi manchada. A través do segundo Adán, Xesucristo, os crentes foron redimidos. A desobediencia de Adán resultou en quebrantamento. A perfección de Cristo resulta na restauración. O evanxeo revela o teu valor. Estás para morrer! Cristo levou os nosos pecados na cruz.

Aínda que ás veces loitamos polos efectos da caída. A través de Cristo estamos sendo renovados diariamente. Unha vez fomos un pobo afectado por esa imaxe rota, pero a través de Cristo estamos a ser transformados á imaxe perfecta do noso Creador. Para aqueles que loitan coa autoestima debemos rezar para que o Señor siga conformándonos á súa imaxe. Isto afasta o noso foco de nós mesmos e pono no Señor. Fomos feitos para Deus non para o mundo.

O mundo di que necesitamos isto, necesitamos isto, necesitamos isto. Non! Fomos feitos para El, fomos feitos á súa imaxe e fomos feitos para a súa vontade. Temos un propósito. Estamos feitas con medo e marabillosa! É incrible que consigamos serportadores de imaxes dun Deus glorioso! O mundo ensina que hai que traballar sobre nós mesmos e ese é o problema. Como pode ser o problema a solución?

Non temos as respostas e todas estas solucións feitas polo home son temporais, pero o Señor é eterno! Ou creas unha identidade temporal para ti ou podes escoller a identidade eterna que se atopa e está segura en Cristo.

1. Xénese 1:26 Entón Deus dixo: "Fagamos ao home á nosa imaxe, á nosa semellanza, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do ceo, sobre o gando. e todos os animais salvaxes e sobre todas as criaturas que se moven polo chan".

2. Romanos 5:11-12 E non só iso, senón que tamén nos alegramos en Deus por medio do noso Señor Xesucristo. Agora recibimos esta reconciliación a través del. Polo tanto, así como o pecado entrou no mundo por medio dun só home, e a morte polo pecado, así a morte estendeuse a todos os homes, porque todos pecaron.

3. 2 Corintios 3:18 E nós, que todos cos rostros descubertos reflectimos a gloria do Señor, estamos a ser transformados á súa imaxe cunha gloria intensificante, que vén do Señor, que é o Espírito.

4. Salmo 139: 14 Alábote porque fun feito con medo e marabilloso; os teus traballos son marabillosos, o sei moi ben.

5. Romanos 12:2 Non te conformes a este mundo, senón transformate coa renovación do teumente, para que mediante a proba poidades discernir cal é a vontade de Deus, o que é bo, aceptable e perfecto.

Es tan querido e fermoso máis aló da imaxinación!

O mundo nunca entenderá. Incluso ti nunca comprenderás o gran amor que Deus te ten! Por iso debemos mirar para El. Non estás no mundo por nada. A túa vida non carece de sentido. Antes da creación Deus creouche para si mesmo. El quere que experimentes o seu amor, quere pasar tempo contigo, quere contarche as cousas especiais do seu corazón. Nunca pretendía que buscaras confianza en ti mesmo.

Deus di: "Vou ser a túa confianza". É importante no noso camiño de fe que esteamos sós con Deus para que poidamos permitir que Deus traballe en nós e a través de nós. Antes de que o mundo fose creado, Deus agardaba por ti. El anticipou ter tempo contigo e revelarse a ti. Agardou con anticipación! A Biblia dinos que o corazón de Deus latexa máis e máis rápido para ti. Os cristiáns son a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Na noite de vodas dun noivo só fai falta unha ollada á súa noiva e o seu corazón latexa cada vez máis rápido polo amor da súa vida.

Agora imaxina o amor de Cristo! O noso amor embota, pero o amor de Cristo nunca vacila. Antes da creación, o Señor tiña moitos plans para ti. El quería compartir o seu amor contigo para que o amases máis, Elquería eliminar as túas dúbidas, os teus sentimentos de inutilidade, os teus sentimentos de desesperanza e moito máis. Temos que quedar sós con Deus!

Loitamos con moitas cousas, pero o único que necesitamos descoidamos! Escollemos cousas que nunca nos quixeron, que queren alterarnos e que nunca nos satisfacen sobre un Deus que morreu para estar connosco! Escollemos a eles sobre un Deus que di que estás feita marabillosa. Antes de que o mundo te mirase e dixese que non es o suficientemente bo, Deus dixo que o quero. El/ela vai ser o meu tesouro.

6. Efesios 1:4-6 Porque nos escolleu nel antes da creación do mundo para ser santos e irreprensibles ante os seus ojos. No amor, predestinounos á adopción á filiación por medio de Xesucristo, de acordo co seu gusto e vontade, para eloxio da súa graza gloriosa, que nos deu gratuitamente no que ama.

7. 1 Pedro 2:9 Pero vós sodes un pobo escollido, un real sacerdocio, unha nación santa, un pobo propiedade de Deus, para proclamar as virtudes daquel que vos chamou das tebras á súa marabilla. luz.

8. Romanos 5:8 Pero Deus demostra o seu amor por nós nisto: cando aínda eramos pecadores, Cristo morreu por nós.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre a fraude

9. Xoán 15:15-16 Xa non vos chamo servos, porque un servo non coñece os negocios do seu amo. En vez diso, chameinos amigos, porque todo o que aprendín do meu Pai deino a coñecer. Tinon me escollín a min, senón que eu escollín a vós e puxenvos a vós para que vaiades dar froito, froito que perdure, e para que todo o que pidades no meu nome, o Pai vos dea.

10. Cantares 4:9 "Fixeches latexar o meu corazón máis rápido, miña irmá, miña noiva; Con unha soa mirada dos teus ollos fixeches latexar o meu corazón máis rápido, cun só fío do teu colar".

Non necesitas demostrar a ninguén o valioso que eres.

A cruz fala máis que as túas palabras, as túas dúbidas, os teus logros e as túas posesións. O Creador do Universo morreu por ti na cruz! Xesús derramou o seu sangue. Non entendes que o simple feito de que esteas vivo agora demostra que te coñece e te ama? Deus non te abandonou. El te escoita! Sénteste abandonado, pero na cruz Xesús sentiuse abandonado. El estivo na túa posición e sabe como consolarte.

Non son os seus erros pasados, non son os seus pecados pasados. Fuches redimido polo sangue. Sigue premendo. Deus está traballando a través das túas loitas. El sabe! Deus sabía que ti e mais eu íamos estar desordenados. Deus non está frustrado contigo, así que quítache iso da cabeza. Deus non te abandonou. O amor de Deus non se basea no teu desempeño. A misericordia de Deus non depende de ti. Cristo converteuse na nosa xustiza. El fixo o que ti e eu nunca puidemos facer.

Mercáronche cosangue precioso de Cristo. Non só Deus te escolleu, non só Deus te salvou, senón que Deus está a traballar nas túas loitas para facerte máis parecido a Cristo. Non deixes que cousas como o pecado te desanime. Fuches comprado co sangue de Cristo. Agora preme en. Seguide loitando! Non te rindas. Vai ao Señor, confesa os teus pecados e continúa! Deus aínda non rematou de traballar! Se puideses salvarte coa túa actuación, nunca necesitarías un Salvador! Xesús é a nosa única reivindicación.

Pensou en ti cando morreu na cruz! El viu que vivías no pecado e dixo que o quero. "Estou morrendo por el!" Debes ser tan valioso que o Creador baixase do seu trono, vivirá a vida que non podías vivir, sufriría por ti, morrería por ti e resucitaría por ti. El foi abandonado para que puideses ser perdoado. Aínda que tentaras fuxir del nunca serías capaz de fuxir del!

O seu amor atraparíate, cubriríate e traeríate de volta! O seu amor vaite manter ata o final. Ve cada bágoa, coñece o teu nome, coñece o número de pelos da túa cabeza, coñece os teus defectos, coñece todos os detalles de ti. Aférrate a Cristo.

11. 1 Corintios 6:20 Mercáronche a un prezo . Por iso honra a Deus cos teus corpos.

12. Romanos 8:32-35 Aquel que non perdonou ao seu propio Fillo, senón que o entregou por todos nós, como non nos dará tamén, xunto con el, por misericordia.todas as cousas? Quen acusará os que Deus escolleu? É Deus quen xustifica. Quen é entón quen condena? Ningún. Cristo Xesús que morreu, máis que iso, que resucitou, está á dereita de Deus e tamén intercede por nós. Quen nos separará do amor de Cristo? Serán problemas ou penurias ou persecución ou fame ou desnudez ou perigo ou espada?

13. Lucas 12:7 De feito, ata os cabelos da túa cabeza están todos contados. Non teñas medo; es máis valioso que moitos pardais.

14. Isaías 43:1 Pero agora así di o Señor, quen te creou, Xacob, que te formou, Israel: Non temas, porque eu te redimín; Chameino polo nome, es meu.

15. Isaías 43:4 Xa que es precioso aos meus ollos, xa que es honrado e querote, darei outros homes no teu lugar e outros pobos a cambio da túa vida.

Este mundo ensínanos a centrarnos en nós mesmos e ese é o problema.

Todo se trata de autoaxuda. Incluso nas librerías cristiás atoparás libros populares titulados "5 pasos para o novo ti!" Non podemos arranxarnos. Ata que te deas conta de que non foi creado para ti, sempre terás problemas de autoestima. O mundo non xira arredor de min. É todo sobre El!

En lugar de mirar ao mundo para reparar as feridas espirituais que nunca pode facer, debemos mirar a Deus paracambiar o noso corazón. Cando quitas o foco de ti mesmo e pon todo o teu foco en Cristo, estarás tan consumido no seu amor. Estarás tan ocupado en querelo que perderás a dúbida e o sentimento de rexeitamento.

Quererás de verdade. Sempre dicimos á xente que confíe no Señor, pero esquecémonos de dicirlle á xente que é difícil confiar nel cando non estamos enfocados nel. Necesitamos traballar na nosa humildade. Fai diso o teu obxectivo. Pensa menos en ti mesmo e pensa máis nel.

16. Romanos 12:3 Porque pola graza que me foi dada, dígolle a todos entre vós que non pensen de si mesmo máis do que debería pensar; senón pensar para ter un bo xuízo, como Deus asignou a cada un unha medida de fe.

17. Filipenses 2:3 Non fagas nada por ambición egoísta ou por vana presunción. Máis ben, con humildade valora aos demais por riba de ti.

18. Isaías 61:3 Para concederlles aos que choran en Sión, dándolles unha guirnalda en lugar de cinzas, o aceite de alegría en lugar de loito, o manto de loanza en lugar de espírito de desmaio. Así serán chamados carballos da xustiza, Plantación do Señor, para que sexa glorificado.

O mundo tennos comparándonos entre nós.

Isto estános prexudicando. Non debemos ser coma o mundo. Debemos ser coma Cristo. Todo o mundo quere ser como alguén. A persoa coa que te comparas está a comparar
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.