30 versículos bíblicos principais sobre a lealdade (Deus, amigos, familia)

30 versículos bíblicos principais sobre a lealdade (Deus, amigos, familia)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a lealdade?

A verdadeira definición de lealdade é Deus. As Escrituras dinos que aínda que non sexamos fieis, El permanece fiel. Aínda que un crente falla Deus seguirá sendo leal. A Escritura deixa claro que nada pode arrebatar a nosa salvación en Cristo. A Palabra de Deus di continuamente que Deus nunca nos deixará nin nos abandonará e seguirá traballando en nós ata o final.

Moita xente só fala de lealdade, pero non é unha realidade na súa vida. No mundo de hoxe, escoitamos a tantas persoas facer votos de voda só para divorciarse ao final.

A xente deixa de ser o mellor amigo de alguén porque xa non ten nada que ofrecerlle. As persoas que dicían ser cristiáns convértense en incrédulos porque as súas circunstancias cambiaron.

A verdadeira lealdade nunca remata. Xesús pagou a nosa enorme débeda na súa totalidade. El é digno de todo eloxio. Debemos confiar só en Cristo para a salvación. O noso amor e aprecio polo que fixo por nós na cruz impulsa a nosa lealdade a El.

Queremos obedecelo, queremos querelo máis e queremos coñecelo máis. Un verdadeiro cristián morrerá por si mesmo. A nosa principal lealdade será a Cristo, pero tamén debemos ser leais aos demais.

Unha amizade divina non ten prezo. Moitas persoas só mostran lealdade cando algo lles beneficia, pero isto non debería ser. Non debemos actuar como o mundo.

Temos que respectar aos demaise mostrar o amor de Cristo. Non debemos manipular aos demais nin defraudar aos demais. Temos que poñer os demais antes que nós mesmos. Debemos conformar as nosas vidas á imaxe de Cristo.

Citas cristiás sobre a lealdade

" A lealdade non é unha palabra, é un estilo de vida. "

Ver tamén: 15 versículos bíblicos importantes sobre orar aos santos

" Hai algo mal no teu personaxe se a oportunidade controla a túa lealdade. "

"A fidelidade a Deus é a nosa primeira obriga en todo o que estamos chamados a facer no servizo do Evanxeo". – Iain H. Murray

“Coidado con calquera cousa que compita coa túa lealdade a Xesucristo”. Oswald Chambers

“Deus pon a proba continuamente o carácter, a fe, a obediencia, o amor, a integridade e a lealdade dos pobos”. Rick Warren

Os cristiáns non teñen que vivir; só teñen que ser fieis a Xesucristo, non só ata a morte senón ata a morte se é necesario. – Vance Havner

“Os cristiáns superficiais son propensos a ser excéntricos. Os cristiáns maduros están tan preto do Señor que non teñen medo de perder a súa guía. Non sempre intentan promover a súa lealdade a Deus pola súa independencia dos demais". A.B. Simpson

“Os cristiáns son perseguidos por mor da xustiza pola súa lealdade a Cristo. A lealdade real a El crea fricción nos corazóns dos que lle pagan só de boca. A lealdade esperta as súas conciencias, e só lles deixa dúas alternativas: seguir a Cristo ou silencialo. Moitas veces o seu únicoa forma de silenciar a Cristo é calar aos seus servos. A persecución, en formas sutís ou menos sutís, é o resultado. Sinclair Ferguson

Escrituras que falan da lealdade

1. Proverbios 21:21 O que persegue a xustiza e a lealdade atopa vida, xustiza e honra.

Deus é leal connosco

2. Deuteronomio 7:9 Saiba que Xehová, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel que garda a súa lealdade de pacto gracioso durante mil xeracións. cos que o aman e gardan os seus mandamentos.

3. Romanos 8:35-39 Quen nos separará do amor do Mesías? Poden os problemas, a angustia, a persecución, a fame, a desnudez, o perigo ou unha morte violenta facer isto? Como está escrito: “Por ti estamos a matar todo o día. Considéranos como ovellas dirixidas ao matadoiro". En todas estas cousas vencemos triunfalmente por culpa de quen nos amou. Porque estou convencido de que nin a morte, nin a vida, nin os anxos, nin os gobernantes, nin as cousas presentes, nin as vindeiras, nin os poderes, nin nada de arriba, nin de abaixo, nin outra cousa en toda a creación pode separarnos do amor de Deus que é noso en unión co Mesías Xesús, o noso Señor.

4. 2 Timoteo 2:13 Se somos infieis, el permanece fiel, porque non pode negar quen é.

5. Lamentacións 3:22-24 Aínda estamos vivos porque o amor fiel do Señor nunca remata. Cada mañá móstrao de novas formas! Tison moi verdadeiros e leais! Dígome: "O Señor é o meu Deus e confío nel".

Que é a verdadeira lealdade?

A lealdade é máis que palabras. A verdadeira lealdade dará lugar a accións.

6. Mateo 26:33-35 Pero Pedro díxolle: "Aínda que todos os demais se volvan contra ti, eu non o farei". Xesús díxolle: "Dígoche con certeza que antes de que cante o galo esta mesma noite, me negarás tres veces". Pedro díxolle: "Aínda que teña que morrer contigo, nunca te negarei". E todos os discípulos dixeron o mesmo.

7. Proverbios 20:6 Moitos dirán que son amigos leais, pero quen pode atopar un verdadeiramente fiable?

8. Proverbios 3:1-3 Meu fillo, nunca esquezas as cousas que che ensinei. Garda os meus comandos no teu corazón. Se fas isto, vivirás moitos anos e a túa vida será satisfactoria. Nunca deixes que a lealdade e a bondade te abandonen! Átalos ao pescozo como recordatorio. Escríbeas no fondo do teu corazón.

Lealdade a Deus

Debemos ser leais a Cristo sen importar o custo.

9. 1 Xoán 3:24 Quen garda os seus mandamentos permanece en Deus, e Deus nel. E por iso sabemos que el permanece en nós, polo Espírito que nos deu.

Ver tamén: 15 datos bíblicos interesantes (increíbles, divertidos, impactantes, estraños)

10. Romanos 1:16 Porque non me avergoño do evanxeo, porque é o poder de Deus para a salvación de todos os que cren, do xudeu primeiro e tamén do grego.

11. Oseas 6:6 Porque me deleitolealdade máis que sacrificio, e no coñecemento de Deus máis que holocaustos.

12. Marcos 8:34-35 Entón Xesús chamou en si á xente xunto cos seus discípulos e díxolles: "Se alguén quere seguirme, que se negue a si mesmo, que colle a súa cruz e sigame. continuamente, porque quen queira salvar a súa vida, perderaa, pero quen perda a súa vida pola miña causa e polo evanxeo salvaraa.

Versículos da Biblia sobre a lealdade aos amigos

Todos queremos amigos leais. Como cristiáns, debemos ser leais ás persoas que Deus puxo nas nosas vidas.

13. Proverbios 18:24 Hai "amigos" que se destrúen entre si, pero un verdadeiro amigo está máis preto que un irmán.

14. Xoán 15:13 Non hai amor máis grande que dar a vida polos amigos.

15. Xoán 13: 34-35 "Dágovos un novo mandamento: Amádevos uns aos outros como eu vos amei. Todo o mundo saberá que sodes meus discípulos polo voso amor uns polos outros".

A lealdade permanece ata nas adversidades.

16. Proverbios 17:17 Un amigo ama en todo momento, e un irmán nace para un tempo de adversidade.

17. Mateo 13:21 Como non ten ningunha raíz, só dura un pouco. Cando chega o sufrimento ou a persecución por mor da palabra, inmediatamente cae [da fe].

18. 1 Corintios 13:7 O amor soporta todo, cre todo,todo espera, todo soporta.

19. Proverbios 18:24 "Un home de moitos compañeiros pode chegar á ruína, pero hai un amigo que está máis preto que un irmán."

Os falsos cristiáns non permanecerán leais.

20. 1 Xoán 3:24 O que garda os mandamentos de Deus vive nel, e el neles. E así sabemos que el vive en nós: coñecémolo polo Espírito que nos deu.

21. 1 Xoán 2:4 O que di: Eu o coñézoo e non garda os seus mandamentos, é mentireiro e a verdade non está nel.

22. 1 Xoán 2:19 Saíron de nós, pero non eran de nós; porque se foran de nós, sen dúbida seguirían connosco, pero saíron para que se manifestasen que non eran todos nós.

23. Salmo 78:8 Non serían como os seus antepasados: unha xeración teimosa e rebelde, cuxos corazóns non eran leais a Deus, cuxos espíritos non lle eran fieis.

A verdadeira lealdade é difícil de atopar.

24. Salmo 12:1-2 Un salmo de David. Axuda, Señor, porque xa ninguén é fiel; os que son leais desapareceron da raza humana. Cada un mente ao seu veciño; halagan cos beizos pero albergan enganos no seu corazón.

25. Proverbios 20:6 "Moitos proclaman a súa devoción amorosa, pero quen pode atopar un home de confianza?"

Exemplos de lealdade na Biblia

26. Filipenses 4 :3 Si, eu tamén che pregunto, miña verdadecompañeiro, para axudar a estas mulleres. Eles traballaron duro comigo para avanzar no evanxeo, xunto con Clement e o resto dos meus compañeiros de traballo, cuxos nomes están no Libro da Vida.

27. Rut 1:16  Pero Rut respondeu: "Non me pidas que te deixe e volva atrás. Onde queira que vaias, eu irei; onde queira que vivas, eu vivirei. O teu pobo será o meu pobo, e o teu Deus será o meu Deus.

28. Lucas 22:47-48 (Deslealdade) - "Mentres aínda falaba, veu unha multitude, e dirixíaos o home chamado Xudas, un dos Doce. Achegouse a Xesús para bicalo, 48 pero Xesús preguntoulle: "Xudas, traizoas ao Fillo do Home cun bico?"

29. Daniel 3:16-18 "Sadrac, Mesac e Abed-nego responderon ao rei: "Nabucodonosor, non necesitamos unha resposta que che dea sobre este asunto. 17 Se é así, o noso Deus a quen servimos pode rescatarnos do forno de lume ardente; e libraranos da túa man, oh rei. 18Pero aínda que non o faga, que saibas, oi rei, que non imos servir aos teus deuses nin adorar a estatua de ouro que ti levantaches."

30. Ester 8:1-2 "Aquel mesmo día o rei Xerxes deulle á raíña Ester a herdade de Amán, o inimigo dos xudeus. E Mardoqueo achegouse á presenza do rei, porque Ester lle contaba a relación que tiña con ela. 2O rei quitou o seu anel de selo, que lle reclamara a Amán, e presentoullo aMardoqueo. E Ester designouno sobre o patrimonio de Amán."

Promesas de Deus para os leais.

Apocalipse 2:25-26 Excepto para manter o que tes ata que eu veña. A quen vence e faga a miña vontade ata o fin, dareille autoridade sobre as nacións.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.