40 versículos bíblicos poderosos sobre escoitar (a Deus e a outros)

40 versículos bíblicos poderosos sobre escoitar (a Deus e a outros)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre escoitar?

Escoitar é un concepto moi importante na Biblia. Mandémonos escoitar as instrucións de Deus. A Biblia tamén nos ensina a amar aos demais, e escoitalos é un xeito de comunicar amor.

Q uotes cristiáns sobre escoitar

"Tomar o tempo para escoitar para escoitar de verdade a alguén pode comunicar verdadeiramente o noso amor e respecto aínda máis que as palabras faladas".

“Se unha persoa sente a necesidade de contarche a mesma historia incontables veces, hai unha razón. É importante para o seu corazón ou pensan que é importante que o saibas. Sexa amable, sexa atento, teña paciencia e quizais sexas a quen Deus use para axudarlles a pasar onde están atrapados."

"Liderar escoitando: para ser un bo líder tes que ser un gran líder". oínte.”

“Escoita e silencio escríbense coas mesmas letras. Pense niso."

"Deus fala aos que se dedican a escoitar, e escoita aos que tardan en orar."

"A oración no seu máis alto é un dos sentidos. conversa, e para min a parte máis importante é escoitar as respostas de Deus". Frank Laubach

“Deus fala no silencio do corazón. Escoitar é o comezo da oración."

"É incrible o que perdemos na vida escoitando o medo, en vez de escoitar a Deus."

A importancia de escoitar

Vemos repetidamente nas Escriturasordes para escoitar. Con demasiada frecuencia preocúpanos as nosas vidas e os nosos factores estresantes e non logramos ver o que Deus intenta ensinarnos. Aquí tes algúns exemplos de veces en que as persoas foron ordenadas parar e escoitar na Biblia.

1) Proverbios 1:5 "O home sabio oirá e aumentará en aprendizaxe, e o home entendido adquirirá consello sabio."

2) Mateo 17:5 "Pero igual que El falou, unha nube luminosa os cubriu, e unha voz da nube dixo: "Este é o meu Fillo querido, que me alegra moito. Escóitao."

3) Feitos 13:16 "Entón Paulo ergueuse e, facendo un aceno coa man, díxolle: "Homes de Israel, e vós que temédes a Deus, escoitade".

4) Lucas 10:16 "Quen te escoita a ti, escóitame a min; quen te rexeita a min, me rexeita a min; pero quen me rexeita, rexeita o que me enviou”.

Escoitar é un acto de amor

Escoitando aos demais, mostrámoslles o noso amor. Isto é vital para os conselleiros e os laicos. A xente virá a nós en busca de consellos, e debemos estar seguros de escoitalos. Déixalles verter o seu corazón. Aprende a facer preguntas de investigación para chegar á raíz do problema.

Se empezamos a facer unha longa lista de cousas para que fagan, non saberán que os amamos. Pero se tomamos o tempo para deixarlles compartir o seu corazón, saberán que nos importa. E se saben que nos importa, teremos a oportunidade de dicir a verdade nas súas vidas.

5) Mateo 18:15 "Se o teu irmán ou irmá peca, vai e sinala a súa culpa, só entre vós dous. Se te escoitan, conquistáchelos".

6) 2 Timoteo 3:16-17 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, reprender, corrixir, educar na xustiza; para que o home de Deus sexa suficiente, preparado para toda boa obra".

7) Proverbios 20:5 "Un plan no corazón dun home é como auga profunda, pero un home entendido sácao".

8) Proverbios 12:18 "Hai quen fala coma as perforacións dunha espada, pero a lingua dos sabios é saúde".

Versículos da Biblia sobre escoitar aos demais

Hai numerosos versículos nas Escrituras que nos ensinan a escoitar aos demais. Escoitamos aos demais porque Deus escóitanos polo seu amor por nós. Ao ser un bo oínte, cada vez estamos máis parecidos a Cristo. Tamén debemos aprender a escoitar aos que Deus puxo na nosa autoridade, xa sexan os nosos pais ou os nosos pastores.

9) Santiago 1:19 "Isto xa sabedes, meus amados irmáns, pero todos deben ser prontos para escoitar, lentos para falar e lentos para enfadar".

10) Salmo 34:15 "Os ollos do Señor están sobre os xustos, e os seus oídos están atentos ao seu clamor".

11) Proverbios 6:20-21 "Guarda os mandamentos de teu pai, fillo meu, e nunca abandones as regras de túa nai, 21 uníndoas continuamente ao teu corazón,atándoas ao teu pescozo."

Escoitando no ministerio

No ministerio, debemos ser bos escoitadores pero tamén debemos instar aos demais a escoitar o que temos que dicir. . A fe só vén escoitando a Palabra de Deus. É só pola verdade revelada nas Escrituras que as persoas son cambiadas. Este debe ser o foco de todos os esforzos do noso ministerio.

12) Proverbios 18:13 "A quen responde antes de escoitar, é para el unha tolemia e vergoña."

13) Santiago 5:16 "Por tanto, confesa a cada un os teus pecados. outros e orade uns polos outros para que vos curen. A oración do xusto é poderosa e eficaz."

14) Salmo 34:11 "Ven, fillos, escoitame; Ensinareiche o temor do Señor".

15) Filipenses 2:3 “Non fagas nada por ambición egoísta ou por vana vanidade. Máis ben, con humildade valora aos demais por riba de ti mesmos.”

Ver tamén: 25 versículos bíblicos alentadores sobre as cargas (lectura poderosa)

16) Proverbios 10:17 “O que fai caso da disciplina mostra o camiño da vida, pero o que ignora a corrección desvía aos demais”.

17) Romanos 10:17 "En consecuencia, a fe vén de escoitar a mensaxe, e a mensaxe é escoitada pola palabra sobre Cristo".

18) Mateo 7:12 "Así que en todas as cousas, fai aos demais o que queres que che fagan a ti, porque isto resume a Lei e os Profetas."

Escoitar. a Deus

Deus aínda fala polo Espírito Santo. A pregunta é, estamos escoitando? Desexamos escoitar a súa voz sobre a nosa?voz? A maioría de nós movémonos a 100 millas por hora durante todo o día, pero estamos dispostos a deter todo para quedarnos sós con El para escoitalo?

Permite que Deus diga vida á túa alma e lembra sempre que a súa voz nunca contradirá a súa Palabra. Deus fala de varias maneiras. Pode falar en oración. Pode falar a través doutros. Ademais, lembremos de permanecer na Palabra porque falou. Debemos escoitar o que dixo na Biblia. Revelounos todo o que necesitamos para vivir unha vida de piedad. A Biblia é completamente suficiente para todas as nosas necesidades.

19) Salmos 81:8 "Escoita, o meu pobo, e eu te amonestarei; ¡Oh Israel, se me escoitases!"

20) Xeremías 26:3-6 "Quizais escoiten, e cada un se apartará do seu mal camiño, para que eu me arrepinta da calamidade que penso facerlles por mor da maldade dos seus feitos.’ “E diráslles: ‘Así di o Señor: ‘Se non me escoitades, andade na miña lei que vos puxen diante, para escoitar as palabras dos meus servos os profetas, Enviábache unha e outra vez, pero non escoitaches; entón farei desta casa coma Xilo, e esta cidade farei unha maldición a todas as nacións da terra.”'”

21) Salmos 46:10-11 Estade quieto e sabe que son eu. Deus: serei exaltado entre os pagáns, serei exaltado na terra. 11 O Señor dehosts está connosco; o Deus de Xacob é o noso refuxio.

22) Salmos 29:3-5 “A voz do Señor está sobre as augas; o Deus da gloria trona, o Señor trona sobre as augas poderosas. 4 A voz do Señor é poderosa; a voz do Señor é maxestuosa. 5 A voz do Señor quebra os cedros; o Señor rompe os cedros do Líbano".

23) Salmo 143:8 "Que a mañá me faga saber do teu amor inagotable, porque en ti teño a miña confianza. Amosame o camiño que debo ir, porque a ti encomendo a miña vida".

24) Salmo 62: 1 "Por Deus só a miña alma espera en silencio; del vén a miña salvación”.

Ver tamén: Reza ata que suceda algo: (Ás veces o proceso doe)

25) Isaías 55:2-3 “¿Por que gastas cartos no que non é pan, e o teu traballo no que non sacia? Escoitade, escoitame e come o que é bo, e deleitaredes co máis rico. 3 Escoita e ven a min; escoita, para que vivas. Farei contigo un pacto eterno, o meu amor fiel prometido a David.”

26) Xeremías 15:16 “Atopábanse as túas palabras e comínas. E as túas palabras convertéronse nunha alegría para min e na felicidade do meu corazón. Porque o teu nome fun chamado, Señor Deus de todos."

27) Xeremías 29:12-13 "Entón invocarásme e virás rezarme, e eu te escoitarei. . 13 Buscaráme e atoparásme, cando me busques de todo o teu corazón."

28) Apocalipse 3:22 "O que teña oído, oiga o que di o Espírito.ás igrexas."

Deus está escoitando as túas oracións

Deus ama aos seus fillos e, como Pai cariñoso, escóitanos cando lle rezamos. Non só temos esa promesa, senón que podemos ver unha e outra vez onde Deus quere que falemos con el. Isto é extraordinario: Deus non NECESITA a nosa compañía. Non está só.

Deus, que é tan perfecto e tan santo: tan completamente diferente en quen é e o que é dixo que quere que falemos con El. Non somos máis que unha mota de po. Non podemos comezar a formular as palabras de eloxio que tanto merece e que así esixe debido á súa santidade; aínda así, dixo que quere escoitarnos porque nos ama.

26) Xeremías 33:3 "Chámame e responderei e contarei cousas grandes e inescrutables que non coñeces".

27) 1 Xoán 5:14 "Esta é a confianza que temos ao achegarnos a Deus: que se pedimos algo segundo a súa vontade, el escóitanos".

28) Xeremías 29:12 "Entón chamarásme e virás rezarme, e eu te escoitarei".

29) Salmo 116: 1-2 "Amo ao Señor, porque escoitou a miña voz; Escoitou o meu berro de misericordia. Porque El volveu o seu oído cara a min, eu invocareino mentres viva".

30) 1 Xoán 5:15 "E sabemos que El nos escoita, pedimos todo o que lle pedimos, sabemos que temos o que lle pedimos"

31) Isaías 65:24 " Mesmo antes de que acaben de rezarme, respondereias súas oracións.”

32) Salmo 91:15 “Cando me chame, responderei; Estarei con el en apuros. entregareino e honrareino. 16 Con longa vida saciareino e mostrareille a miña salvación.”

33) Salmo 50:15 “Chámame en tempos de angustia. Salvareiche, e honrarásme.”

34) Salmo 18:6 “Chamei a Xehová na miña angustia, e clamei ó meu Deus. Desde o seu templo escoitou a miña voz, e o meu clamor a el chegou aos seus oídos.”

35) Salmo 66:19-20 “Pero, certamente, Deus me escoitou; El atendeu a voz da miña oración. Bendito sexa Deus, que non apartou de min a miña oración, nin a súa misericordia de min! escoitando e obedecendo. Van completamente da man. Non estás escoitando ben se non obedeces. Escoitar non é só unha actividade pasiva. Abarca moito máis. É escoitar a verdade de Deus, comprender a verdade de Deus, ser cambiado pola verdade de Deus e vivir a verdade de Deus.

Escoitar correctamente significa que debemos vivir unha vida de obediencia ao que El nos mandou. Non só sexamos oíntes senón que fagamos. Mira e mira o que se fixo por ti na cruz. Mira e mira o que te quere. Eloxia a Deus polos seus grandes atributos e permite que te obrigue a vivir unha vida agradable a El.

36) Santiago 1:22-24 "Pero demostrade que facedesda palabra, e non só oíntes que se enganen. Porque se alguén escoita a palabra e non o fai, é coma un home que mira o seu rostro natural nun espello; pois unha vez que se mirou a si mesmo e marchou, esqueceu inmediatamente que tipo de persoa era.

37) 1 Xoán 1:6 "Se afirmamos ter comunión con el e aínda andamos nas tebras, mentimos e non vivimos a verdade."

38) 1 Samuel 3:10 "Entón veu o Señor, púxose e chamou como outras veces: "¡Samuel! Samuel!" E Samuel dixo: "Fala, porque o teu servo escoita".

39) Xoán 10:27 "As miñas ovellas escoitan a miña voz; Coñézoos e séguenme".

40) 1 Xoán 4:1 "Amados, non creades en todo espírito, senón probade os espíritos para ver se son de Deus, porque moitos falsos profetas saíron ao mundo".

Conclusión

Roguemos a Deus para que se transforme máis na imaxe de Cristo, o seu Fillo en todos os aspectos do que somos. Vertémonos na Palabra para que poidamos ser oíntes da Palabra e ser transformados polo Espírito Santo para que poidamos ser obedientes aos seus mandamentos.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.