90 citas inspiradoras sobre Deus (Frases de quen é Deus)

90 citas inspiradoras sobre Deus (Frases de quen é Deus)
Melvin Allen

Citas sobre Deus

Estás buscando citas motivadoras de Deus para aumentar a túa fe en Cristo? A Biblia ensínanos moito sobre Deus. Das Escrituras aprendemos que Deus é omnipotente, omnipresente e omnisciente. Tamén aprendemos que Deus é amor, coidado, santo, eterno, cheo de xustiza e misericordia.

Unha das cousas máis extraordinarias de Deus é que quere ser atopado e desexa que o atopemos. experimentalo. A través do seu Fillo, el abriu un camiño para que teñamos comunión con El, para medrar na nosa relación con El e para crecer na nosa intimidade con El. Imos aprender máis con estas incribles citas cristiás sobre Deus.

Quen é Deus citas

Deus é o omnipotente Creador, Gobernante e Redentor do mundo. Mira ao teu redor. El é necesario para a creación de todas as cousas. Deus é a causa non causada do universo. A evidencia de Deus existe na creación, na moral, nas experiencias humanas, na ciencia, na lóxica e na historia.

1. "A falta de calquera outra proba, só o polgar convenceríame da existencia de Deus". Isaac Newton

2. "Deus no principio formou a materia en partículas sólidas, masivas, duras, impenetrables, móbiles, de tales tamaños e figuras, e con outras propiedades e en tal proporción co espazo, como a maioría conduciu ao fin para o que as formou. ” Isaac Newton

3. "Os ateos que seguen pedindo probas da existencia de Deus sonlugar na terra de Deus máis emocionante que a igrexa do Deus Vivinte cando Deus está meditando alí. E non hai lugar na terra de Deus máis aburrido cando non o é."

63. "A liberdade verdadeira e absoluta só se atopa na presenza de Deus". Aiden Wilson Tozer

64. "Ter a realidade da presenza de Deus non depende de que esteamos nunha circunstancia ou lugar en particular, senón que só depende da nosa determinación de manter ao Señor diante de nós continuamente". Oswald Chambers

65. “Cristo é a porta que se abre á presenza de Deus e deixa entrar a alma no seu mesmo seo, a fe é a chave que abre a porta; pero o Espírito é quen fai esta chave”. William Gurnall

66. "Algunhas persoas quéixanse de non sentir a presenza de Deus nas súas vidas. A verdade é que Deus se nos manifesta todos os días; simplemente non o recoñecemos.”

67. "Tratar de ser feliz sen sentir a presenza de Deus é como tratar de ter un día brillante sen o sol". Aiden Wilson Tozer

68. "Fixeches Deus e para Deus, e ata que non entendas iso, a vida nunca terá sentido". — Rick Warren

69. "Non digas a Deus o grande que é a túa tormenta, dille á tormenta o grande que é o teu Deus!"

70. "Ningún Deus non coñece a paz Deus coñece a paz."

71. "Cando Deus é todo o que tes, entón tes o que só necesitas."

Confiando nas citas de Deus

Debo confesar que me esforzo para depender do Señor . Podo ser asídependente de min mesmo ás veces. Deus é tan fiable e demostrouno unha e outra vez. Crecemos continuamente na nosa dependencia de Deus. Use cada situación como unha oportunidade para orar e confiar no Señor. Confía nel sabendo que en todas as situacións é bo, é soberano e te ama. Aprendamos a estar quietos diante del na adoración e crecemos no noso aprecio por El.

72. "Deus é máis glorificado en nós cando estamos máis satisfeitos nel". John Piper

73. "Deus é como o osíxeno. Non podes velo, pero non podes vivir sen El."

74. "Canto máis dependemos de Deus, máis fiables atopamos que é". — Cliff Richard

75. "Confiar en Deus ten que comezar de novo todos os días, coma se aínda non se fixera nada". –C. S. Lewis

76. “A humildade, lugar de total dependencia de Deus, é o primeiro deber e a virtude máis alta da criatura, e a raíz de toda virtude. E así o orgullo, ou a perda desta humildade, é a raíz de todo pecado e mal". Andrew Murray

77. "Hai unha diferenza entre coñecer a Deus e coñecer a Deus. Cando coñeces de verdade a Deus, tes enerxía para servilo, ousadía para compartilo e contento nel". J.I. Empacadora

78. "Coñecemos a Deus entrando nunha relación tanto de dependencia de Xesús como o noso Salvador e Amigo como de discípulo con El como noso Señor e Mestre". – J.I. Empacadora

79. “Completa debilidade ea dependencia sempre será a ocasión para que o Espírito de Deus manifeste o seu poder”. Oswald Chambers

80. "A vida como seguidor de Cristo sempre será un proceso de aprendizaxe de depender menos da nosa propia forza e máis do poder de Deus."

81. "Ás veces o único que podes facer é deixalo nas mans de Deus e esperar. Non che fallará."

82. "Deus sempre está facendo 10.000 cousas na túa vida e pode que esteas consciente de tres delas". John Piper

83. “Señor, a miña preocupación non é se Deus está do noso lado; a miña maior preocupación é estar ao lado de Deus, porque Deus sempre ten razón”. Abraham Lincoln

84. "Se estás rezando por iso. Deus está a traballar niso.”

85. "Nunca teñas medo de confiar un futuro descoñecido a un Deus coñecido". – Corrie Ten Boom

86. Mateo 19:26 "Xesús mirou para eles e dixo: "Para os homes isto é imposible, pero para Deus todo é posible."

87. "Cristo andou literalmente nos nosos zapatos". – Tim Keller

88. "Confiar en Deus na luz non é nada, pero confiar nel na escuridade que é a fe". – C.H. Spurgeon.

89. "A fe é confiar en Deus aínda que non entendas o seu plan."

90. "Porque eu son o Señor, o teu Deus, que che colle a man dereita e che di: Non temas; Vou axudar". – Isaías 41:13

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre enganarte

91. "Aínda que non podemos ver o porqué e o porqué dos tratos de Deus, sabemos que hai amor dentro e detrás deles, e así podemos alegrarnos sempre". J. I.Empacadora

92. "A fe en Deus inclúe a fe no tempo de Deus". – Neal A. Maxwell

93. "O tempo de Deus é sempre perfecto. Confía nos seus atrasos. Tente."

94. "Confiar completamente en Deus significa ter fe en que El sabe o que é mellor para a túa vida. Esperas que El cumpra as súas promesas, che axude cos problemas e faga o imposible cando sexa necesario.”

95. "Deus non che pide que o descubras. Deus pídeche que confíes en que xa ten.”

96. "Deus ten un plan. Confía nel, víveo, gozalo.”

Bonus

“Deus é coma o sol; non podes miralo, pero sen el non podes mirar outra cousa". – Gilbert K. Chesterton

Reflexión

P1 – Que hai de Deus polo que podes loalo? Anímoche a que te tomes un momento para loalo por iso.

P2 – Que che está revelando Deus sobre si mesmo?

P3 – Que é algo que desexas aprender sobre Deus?

P4 – Estiveches orando polo que desexo de aprender sobre Deus?

Ver tamén: 22 versículos bíblicos inspiradores sobre a empatía polos demais

P5 – Como é a túa relación actual co Señor?

P6 – Estás crecendo na túa intimidade co Señor?

P7 – Que é algo que podes eliminar para axudarche a crecer no teu intimidade con Deus e pasar máis tempo con El?

como un peixe no océano que quere probas de auga". Ray Comfort

4. "O que nega a existencia de Deus, ten algunha razón para desexar que Deus non existise". San Agostiño

5. "Agora sería tan absurdo negar a existencia de Deus, porque non podemos velo, como o sería negar a existencia do aire ou do vento, porque non podemos velo". Adam Clarke

6. "Un deus que nos permitise demostrar a súa existencia sería un ídolo". Dietrich Bonhoeffer

7. "Deus escribe o Evanxeo non só na Biblia, senón tamén nas árbores, nas flores, nas nubes e nas estrelas". – Martín Lutero

8. "Nunca perdas a oportunidade de ver algo fermoso, porque a beleza é a caligrafía de Deus."

9. “Non queremos a proba obxectiva da existencia de Deus, senón a experiencia da presenza de Deus. Ese é o milagre que realmente buscamos, e ese é tamén, creo, o milagre que realmente conseguimos". Frederick Buechner

10. “O ateísmo resulta demasiado sinxelo. Se o universo enteiro non ten significado, nunca teríamos que descubrir que non ten significado". C. S. Lewis

Citas sobre o amor de Deus

O amor é poderoso e fascinante. Ter a capacidade de amar e só a idea de saber que son amado polos demais é incrible. Porén, de onde vén o amor? Como somos capaces de experimentar o amor dos nosos pais? Como somos capaces de namorarnos cada día máis dos nosos cónxuxes?

Nósver o amor en todas partes en todo tipo de relacións. Preguntácheste algunha vez, por que ocorre o amor? A orixe do amor é Deus. As palabras de 1 Xoán 4:19 son moi profundas. "Amamos porque El nos amou primeiro". Deus é a única razón pola que o amor é posible. Os nosos maiores intentos de amar aos nosos seres queridos son débiles en comparación co amor que Deus nos ten. O seu amor é implacable e incesante e foi probado na cruz.

Fixo un camiño para que os pecadores se reconciliasen con el mediante a morte, o enterro e a resurrección de Cristo. El perseguiunos mentres aínda eramos pecadores. El derramou graza, amor e misericordia e o seu Espírito fíxonos novos. A súa mesma presenza está vivindo dentro de nós. Incluso o crente máis maduro nunca poderá comprender a profundidade do amor de Deus por el.

11. "O amor de Deus por nós é proclamado por cada amencer."

12. "O amor de Deus é como un océano. Podes ver o seu comezo, pero non o seu final.”

13. "Podes mirar en calquera lugar e en todas partes, pero nunca atoparás un amor máis puro e que abarque todo o que o amor de Deus."

14. "Deus ámate máis nun momento do que ninguén podería amarte nunha vida."

15. "Aínda que estamos incompletos, Deus ámanos por completo. Aínda que somos imperfectos, El ámanos perfectamente. Aínda que nos sentimos perdidos e sen compás, o amor de Deus abarca por completo. ... El ama a cada un de nós, mesmo aos que o somosdefectuoso, rexeitado, torpe, triste ou roto". ― Dieter F. Uchtdorf

16. "Aínda que os nosos sentimentos van e veñen, o amor de Deus por nós non". C.S. Lewis

17. “Deus ama a cada un de nós coma se só fose un de nós” – Agustín

18. "Deus demostrou o seu amor na Cruz. Cando Cristo colgou, sangrou e morreu, foi Deus dicindo ao mundo: "Quérote". – Billy Graham

19. "Non hai lugar demasiado escuro para que a luz de Deus penetre e ningún corazón demasiado difícil de ser incendiado polo seu amor". Sammy Tippit

20. “O segredo da quietud cristiá non é a indiferenza, senón o coñecemento de que Deus é o meu Pai, El me ama, nunca pensarei en nada que El esqueza, e a preocupación faise imposible.”

21. "O fermoso de Deus é que aínda que non podemos comprender plenamente o seu amor, o seu amor compréndenos plenamente".

22. "O legalismo di que Deus nos quere se cambiamos. O evanxeo di que Deus nos cambiará porque nos ama.”

23. "A forma do amor verdadeiro non é un diamante. É unha cruz."

24. "Podes mirar en calquera lugar e en todas partes, pero nunca atoparás un amor máis puro e que abarque todo o que o amor de Deus."

25. "Se nunca coñeceches o poder do amor de Deus, quizais sexa porque nunca pediches sabelo; quero dicir, realmente preguntou, esperando unha resposta."

A graza de Deus

A graza é o favor inmerecido de Deus e é unparte esencial do seu carácter. Non merecemos nada menos que a ira de Deus. Na historia de Xesús e Barrabás, somos Barrabás. Somos os claros criminais, culpables de castigo. Porén, en vez de sermos castigados, Xesús o Deus-Home inocente e xusto tomou o noso lugar e fomos libres. Iso é un favor inmerecido!

Grace é G od R iches A t C hrist E xpense. Romanos 3:24 ensínanos que os crentes son xustificados pola graza. Non fixemos un camiño para nós mesmos nin sería posible que os pecadores se poñan ben con Deus pola nosa conta. Non podemos merecer a salvación. Pola graza de Deus podemos confiar no mérito e a xustiza de Xesucristo. A graza lévanos a Deus, a graza sálvanos, a graza cámbianos e a graza obra en nós para conformarnos á imaxe de Deus.

26. "A graza de Deus é o aceite que enche a lámpada do amor."

27. “Non son o que debería ser, non son o que quero ser, non son o que espero ser noutro mundo; pero aínda non son o que antes era, e pola graza de Deus son o que son” – John Newton

28. "Non hai máis que a graza de Deus. Camiñamos por ela; respirámolo; por iso vivimos e morremos; fai os cravos e os eixes do universo.”

29. “Unha vez máis, Nunca penses que podes vivir para Deus polo teu propio poder ou forza; pero sempre mira e confía nel para a súa axuda, si, para toda forza e graza. –David Brainerd

30. "A graza de Deus, simplemente, é a misericordia e a bondade de Deus connosco". – Billy Graham

31. "A graza de Deus non é infinita. Deus é infinito e Deus é misericordioso". R. C. Sproul

32. "Encontrar a Deus e aínda perseguilo é o paradoxo do amor da alma". – A.W. Tozer

33. "Sodes tres. Hai a persoa que pensas que eres. Está a persoa que outros pensan que es. Hai a persoa que Deus sabe que es e pode ser por medio de Cristo". Billy Graham

Citas sobre a bondade de Deus

Encántame o que dixo William Tyndale sobre a bondade de Deus. "A bondade de Deus é a raíz de toda bondade". Deus é a fonte de todo o que é bo e fóra del non hai bondade. Todos experimentamos a bondade de Deus, pero nin sequera chegamos a comprender verdadeiramente a súa bondade.

34. "Deus está esperando para satisfacernos, pero a súa bondade non nos satisfará se xa estamos cheos doutras cousas". — John Bevere

35. “Non hai máis que un bo; ese é Deus. Todo o demais é bo cando mira para El e malo cando se afasta del". – C. S. Lewis

36. "A graza e o perdón de Deus, aínda que son gratuítos para o receptor, sempre son custosos para o que dá. Desde as primeiras partes da Biblia, entendíase que Deus non podía perdoar sen sacrificio. Ninguén que sexa gravemente agraviado pode "simplemente perdoar" ao agresor". Timothy Keller

37."A verdadeira fe descansa no carácter de Deus e non pide máis probas que as perfeccións morais de Aquel que non pode mentir". – A.W. Tozer

38. "O fundamento da vida moral como a veracidade de Deus". – John Piper

39. "A fe é unha confianza deliberada no carácter de Deus, cuxos camiños non podes comprender nese momento". Oswald Chambers

40. "Ler a Palabra de Deus e meditar na súa verdade terá un efecto purificador na túa mente e corazón, e demostrarase na túa vida. Que nada ocupe o lugar deste privilexio diario". – Billy Graham

41. "Esta é a fe verdadeira, unha confianza viva na bondade de Deus". – Martín Lutero

Rezando a Deus

Cal é a túa vida de oración? Xa coñeceches ao Señor na oración? Queres pasar tempo con El? Anímovos a reflexionar sobre esta pregunta e a ser honestos. Se a resposta é non, non é para avergoñarte. Tráeo humildemente ao Señor. Sé aberto e fala con el sobre as túas loitas espirituais.

Isto é confiar en Deus e confiar na súa forza para reactivar a túa vida de oración. Anímote a descansar no seu amor e a confesar os teus pecados diariamente. Establece un momento familiar todos os días e busca o rostro de Deus. Anímote a que comeces a facer guerra na túa vida de oración.

42. "Ore, e deixe que Deus se preocupe". – Martín Lutero

43. "Deus está en todas partes, así que ora en todas partes."

44. “A función da oración non é facerinfluenciar a Deus, senón cambiar a natureza de quen ora". – Soren Kierkegaard

45. "A oración é unha declaración de dependencia de Deus". Philip Yancey

46. "Cando oramos, Deus escoita. Cando escoitas, Deus fala. Cando cres, Deus obra.”

47. "A oración non cambia a Deus, pero cambia a quen ora". Soren Kierkegaard

48. "A oración é o vínculo que nos conecta con Deus". A.B. Simpson

49. “A oración é poñerse nas mans de Deus.”

50. "As nosas oracións poden ser incómodas. Os nosos intentos poden ser débiles. Pero como o poder da oración está en quen a escoita e non en quen a di, as nosas oracións si marcan a diferenza". -Max Lucado

51. "Ser cristián sen oración non é máis posible que estar vivo sen respirar". – Martín Lutero

52. "A oración abre o corazón a Deus, e é o medio polo que a alma, aínda que está baleira, se enche de Deus". – John Bunyan

53. “A oración deleita o oído de Deus; derrete o seu corazón”. – Thomas Watson

54. "Deus entende as nosas oracións, aínda que non atopamos as palabras para dicilas."

55. "Se es un estraño á oración, é un estraño á maior fonte de poder coñecida polos seres humanos". – Billy Sunday

56. "A medida do noso amor polos demais pode ser determinada en gran medida pola frecuencia e a seriedade das nosas oracións por eles". – A. W. Pink

57. "Se tes tantonegocio para atender que non tes tempo para rezar, depende diso, tes máis asuntos a man do que Deus quixo que teñas". – D. L. Moody

Citas inspiradoras sobre Deus

Pidemos continuamente a berros pola presenza do Deus vivo. Hai moito de si mesmo que Deus quere que experimentemos. Andrew Murray dixo: "É nunha vida vivida segundo a carne e non segundo o Espírito onde atopamos a orixe da falta de oración da que nos queixamos". ao Espírito para que non o apaguemos. Eliminamos as cousas que nos impiden coñecelo e experimentalo verdadeiramente. Hai moitas cousas nesta vida que nos fan felices por un momento, pero que nos deixan baleiros desexando máis. Descansar na presenza de Deus e ter un maior sentido del é o único que dá verdadeira alegría.

58. "Se tes a presenza de Deus, tes favor. Un minuto da presenza de Deus pode lograr máis de 20 anos do teu esforzo."

59. "O presente de Deus é a súa presenza. O seu maior don é el mesmo". Max Lucado

60. "Nada neste mundo nin neste mundo está á altura do simple pracer de experimentar a presenza de Deus". Aiden Wilson Tozer

61. "Non podemos acadar a presenza de Deus. Xa estamos totalmente na presenza de Deus. O que falta é conciencia". David Brenner

62. "Non hai
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.