30 svarbiausių Biblijos eilučių apie šmeižtą ir apkalbas (šmeižtą)

30 svarbiausių Biblijos eilučių apie šmeižtą ir apkalbas (šmeižtą)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie šmeižtą?

Pakalbėkime apie šmeižto nuodėmę. Šventasis Raštas mus moko, kad Dievas nekenčia šmeižto. Dažnai šmeižtas įvyksta dėl pykčio kam nors ar pavydo. Kieno nors reputacija yra pernelyg gera, todėl kažkas randa būdą ją sugriauti sakydamas melą. Liežuvis yra labai galingas ir netinkamai naudojamas gali padaryti žalos. Biblija mus moko, kad turime valdyti savo liežuvį ir padėti savo artimiesiems, o ne griauti.Romiečiams 15,2 "Kiekvienas iš mūsų turi patikti savo artimui dėl jo gerovės, kad jį statydintų".

Krikščioniškos citatos apie šmeižtą

"Todėl šiuos melus ir šmeižikiškus kaltinimus kaip papuošalą pririšu prie savo asmens; prie mano krikščioniškos išpažinties priklauso būti apšmeižtam, šmeižiamam, apkalbamam ir smerkiamam, o kadangi visa tai yra ne kas kita, kaip tik tai, kaip liudija Dievas ir mano sąžinė, aš džiaugiuosi, kad esu smerkiamas dėl Kristaus." Džonas Bunjanas (John Bunyan)

"Geriausias būdas susidoroti su šmeižtu - melstis apie jį: Dievas arba jį pašalins, arba pašalins iš jo žiežirbas. Mūsų pačių bandymai apsivalyti dažniausiai būna nesėkmingi; mes panašūs į berniuką, kuris norėjo ištrinti dėmę iš savo kopijos, bet dėl savo apsirikimo ją dešimt kartų pablogino." Charlesas Spurgeonas

Taip pat žr: 30 epinių Biblijos eilučių apie poilsį ir atsipalaidavimą (Poilsis Dieve)

"Šmeižto padariniai visada būna ilgalaikiai. Kai apie tave paskleidžiamas melas, labai sunku išvalyti savo vardą. Tai panašu į bandymą atgauti kiaulpienių sėklas, kai jos buvo išmestos vėjais." Džonas Makartūras (John MacArthur)

"Verčiau žaisčiau su šakotais žaibais arba paimčiau į rankas gyvus laidus su jų ugninga srove, negu ištarsiu neatsargų žodį prieš bet kurį Kristaus tarną ar tuščiai pakartosiu šmeižto strėles, kurias tūkstančiai krikščionių svaido į kitus." A. B. Simpsonas

"Būkite susirūpinę tiek dėl neteisingų pagyrimų, tiek dėl neteisingų šmeižtų." Filipas Henrikas

Ką Dievas mano apie šmeižtą?

1. Mt 12, 36: "Sakau jums: teismo dieną žmonės atsakys už kiekvieną savo neatsargų žodį".

2. Ps 101, 5: "Kas slapta šmeižia savo artimą, tą aš sunaikinsiu. Kas turi išdidų žvilgsnį ir arogantišką širdį, to aš nepakęsiu".

3. Patarlių 13,3 "Kas saugo savo lūpas, išsaugo savo gyvybę, o kas kalba neapgalvotai, tas žlunga".

4. Patarlių 18,7 "Kvailių burnos yra jų pražūtis, jų lūpos - spąstai jų gyvybei".

Blogi draugai šmeižia savo draugus

5. Patarlių 20, 19 "Kas šmeižia, atskleidžia paslaptis, todėl nebendrauk su paprastu šnekėtoju".

6. Patarlių 26:24 "Priešai prisidengia lūpomis, bet širdyje slepia klastą".

7. Patarlių 10,18 "Kas melagingomis lūpomis slepia neapykantą ir skleidžia šmeižtą, yra kvailys".

8. Patarlių 11,9 "Savo burna bedievis norėtų sunaikinti savo artimą, bet pažinimu teisusis išsigelbsti".

Stebėkite, kas sklinda iš jūsų burnos

9. Ps 141, 3: "Prižiūrėk, Viešpatie, mano burną, saugok mano lūpų duris".

10. Ps 34, 13: "Saugok savo liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo melo sakymo".

11. 1 Pt 2, 1 "Tad šalin bet kokį piktumą, bet kokią apgaulę, veidmainystę, pavydą ir bet kokį šmeižtą".

12. Efeziečiams 4:31 "Atsikratykite bet kokio kartėlio, pykčio ir įniršio, kivirčų ir šmeižto, taip pat bet kokio piktumo".

13. Iš 23,1 "Neskleisk melagingo pranešimo. Nesusidėk su nedorėliu, kad būtum piktavalis liudytojas".

Kaip krikščionys turėtų reaguoti į šmeižtą?

14. 1 Pt 3, 9 "Neatsakykite už pikta piktu ir už įžeidimą įžeidimu. Priešingai, už pikta atsakykite palaiminimu, nes tam esate pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą".

15. 1 Pt 3, 16: "Turėkite gerą sąžinę, kad, kai jus šmeižia, būtų sugėdinti tie, kurie šmeižia jūsų gerą elgesį Kristuje".

16. Romiečiams 12,21 "Nesiduokite nugalimi blogio, bet nugalėkite blogį gėriu".

17. Jono 13:34 "Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs mylėtumėte vieni kitus: kaip aš jus mylėjau, taip ir jūs turite mylėti vieni kitus." (Dievas yra meilė)

Priminimai

18. Efeziečiams 4,25 "Todėl kiekvienas iš jūsų turi nusimesti melą ir kalbėti tiesą savo artimui, nes visi esame vieno kūno nariai".

19. 1 Pt 3, 10 "Kas nori mylėti gyvenimą ir sulaukti gerų dienų, tegul saugo savo liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastos kalbėjimo".

Taip pat žr: 40 svarbių Biblijos eilučių apie švietimą ir mokymąsi (Galingas)

20. Patarlių 12,20 "Klastos yra pikto sumanytojų širdyse, bet džiaugiasi tie, kurie skatina taiką".

21. 1 Kor 13, 4-7 "Meilė yra kantri, meilė yra maloninga. Ji nepavydi, nesigiria, nesididžiuoja. 5 Ji nedaro gėdos kitiems, nesiekia savęs, nesileidžia lengvai supykdoma, nefiksuoja skriaudų. 6 Meilė nesidžiaugia blogiu, bet džiaugiasi tiesa. 7 Ji visada saugo, visada pasitiki, visada tikisi, visada atkakliai laikosi".

Šmeižto pavyzdžiai Biblijoje

22. Jeremijo 9,4 "Saugokis savo draugų, nepasitikėk niekuo iš savo giminės, nes kiekvienas iš jų yra apgavikas ir kiekvienas draugas - šmeižikas".

23. Ps 109,3 Jie mane apsupo neapykantos žodžiais ir be priežasties mane puola.

24. Ps 35,7 Aš jiems nieko blogo nepadariau, bet jie man paspendė spąstus. Aš jiems nieko blogo nepadariau, bet jie iškasė duobę, kad mane sugautų.

25. 2 Samuelio 19,27 (NIV) "Jis apšmeižė tavo tarną mano valdovui karaliui. Mano valdovas karalius yra tarsi Dievo angelas, todėl daryk, ką nori".

26. Romiečiams 3:8 (ESV) "O kodėl gi nedaryti blogio, kad ateitų gėris?" - kaip kai kurie žmonės mus šmeižia. Jų pasmerkimas teisingas." (Gėrio ir blogio apibrėžimas)

27. Ezechielio 22,9 "Tavyje yra žmonių, kurie šmeižia, kad pralietų kraują, ir žmonių, kurie valgo ant kalnų; jie ištvirkauja tavo tarpe".

28. Jeremijo 6:28 (KB) "Jie visi yra sielvartingi maištininkai, vaikščiojantys su šmeižtais; jie yra varis ir geležis, jie visi sugedę".

29. Ps 50,20 "Tu sėdi ir šmeiži savo brolį - savo motinos sūnų".

30. Ps 31, 13 "Aš girdėjau daugelio šmeižtą: bijokite buvo iš visų pusių; jie tarėsi prieš mane ir sumanė atimti mano gyvybę."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.