25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने तयार केल्याबद्दल

25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने तयार केल्याबद्दल
Melvin Allen

तयार होण्याविषयी बायबलमधील वचने

आयुष्यात, तुम्ही नेहमी कोणत्याही गोष्टीसाठी तयार असले पाहिजे. प्रत्येकाने येशूसाठी तयार असले पाहिजे कारण तो रात्री चोरासारखा येईल. तो कोणत्या वेळी येणार आहे हे प्रत्येकाला कळले तर प्रत्येकजण त्याला स्वीकारेल. त्याला बंद करणे थांबवा. विलंब थांबवा!

बरेच लोक विलंब करतील आणि म्हणतील, "मला माझे जीवन बदलण्याची किंवा त्याला स्वीकारण्याची गरज नाही." म्हणूनच बरेच लोक "माझ्यापासून निघून जा, मी तुला कधीच ओळखले नाही" हे ऐकेल आणि अनंतकाळच्या वेदनांमध्ये देवाचा क्रोध जाणवेल.

तुम्हाला उद्या मरण्यापासून काय रोखत आहे? मी एक दिवस लोकांशी बोललो आणि ते दुसऱ्या दिवशी मरण पावले. ते मरणार आहेत हे त्यांना माहीत नव्हते. ओळखा पाहू! 5><0 ते प्रभूला माहीत नसताना मरण पावले. तुम्ही मेल्यावर कुठे जात आहात हे तुम्हाला माहीत आहे का? जतन कसे करावे हे जाणून घेण्यासाठी कृपया या लिंकवर क्लिक करा.

आपण परीक्षांसाठी आणि सैतानाच्या प्रलोभनांसाठी देखील तयार केले पाहिजे कारण ते घडतील. जेव्हा ते खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी देवाचे वचन आणि प्रार्थनेची शक्ती वापरतात. चला खाली अधिक जाणून घेऊया.

कोट

  • "जर तुम्ही स्वतःला ख्रिश्चन म्हणवत असाल, परंतु तुम्ही सतत पापाच्या जीवनशैलीत जगत असाल, तर तुम्ही तयार नाही."
  • "तयार व्यक्तीसाठी नेहमीच एक तयार जागा असते." जॅक हायल्स
  • "माझ्या ऐकणाऱ्या, यावर अवलंबून राहा, जोपर्यंत तुम्ही येशू ख्रिस्ताची देव म्हणून उपासना करण्यास तयार होत नाही तोपर्यंत तुम्ही कधीही स्वर्गात जाणार नाही." चार्ल्स स्पर्जन
  • “तयारी करण्यात अयशस्वी होऊन, तुम्ही आहातअयशस्वी होण्याची तयारी करत आहे.” बेंजामिन फ्रँकलिन

ख्रिस्ताच्या परत येण्यासाठी तयार रहा.

1. मॅथ्यू 24:42-44 त्यामुळे तुम्हीही जागृत राहावे! कारण तुमचा प्रभू कोणत्या दिवशी येणार आहे हे तुम्हाला माहीत नाही. हे समजून घ्या: जर घरमालकाला घरफोडी केव्हा येत आहे हे माहित असेल तर तो पाळत ठेवेल आणि त्याचे घर फोडू देणार नाही. तुम्हीही सदैव तयार असले पाहिजे, कारण मनुष्याचा पुत्र जेव्हा कमीत कमी अपेक्षित असेल तेव्हा येईल.

2. मॅथ्यू 24:26-27 “म्हणून जर कोणी तुम्हाला सांगितले की, ‘पाहा, मशीहा वाळवंटात आहे,’ तर जाऊन पाहण्याची तसदी घेऊ नका. किंवा, ‘बघा, तो इथे लपला आहे,’ यावर विश्वास ठेवू नका! कारण जशी वीज पूर्वेला चमकते आणि पश्चिमेला चमकते, तसेच मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा होईल.”

3. मॅथ्यू 24:37 पण जसे नोहाचे दिवस होते, तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे आगमन देखील होईल.

लूक 21:36 नेहमी सावध राहा. प्रार्थना करा की जे काही घडणार आहे त्यातून सुटण्याची आणि मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहण्याची शक्ती तुमच्यात आहे.

4. मार्क 13:32-33 तथापि, या गोष्टी कधी घडतील याचा दिवस किंवा तास कोणालाच माहीत नाही, अगदी स्वर्गातील देवदूतांना किंवा स्वतः पुत्रालाही नाही. फक्त पिताच जाणतो. आणि ती वेळ कधी येईल हे तुम्हाला माहीत नसल्यामुळे, सावध रहा! सतर्क राहा!

5. 2 पेत्र 3:10 पण प्रभूचा दिवस चोरासारखा अनपेक्षितपणे येईल. मग आकाश भयंकर आवाजाने निघून जाईल आणि ते घटक स्वतःच अग्नीत गायब होतील.आणि पृथ्वी आणि तिच्यावरील सर्व गोष्टी न्यायास पात्र असल्याचे आढळून येईल.

6. 1 थेस्सलनीकाकर 5:2 कारण तुम्हांला चांगले माहीत आहे की प्रभूचा दिवस रात्री चोरासारखा येईल.

जेव्हा सैतान तुम्हाला मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा सावध रहा.

7. 1 पेत्र 5:8 सावध राहा! तुमचा महान शत्रू सैतान यापासून सावध राहा. तो गर्जना करणार्‍या सिंहासारखा इकडे तिकडे फिरतो, कोणीतरी गिळंकृत करण्यासाठी शोधत असतो. त्याच्या विरुद्ध खंबीरपणे उभे राहा आणि तुमच्या विश्वासात दृढ व्हा. लक्षात ठेवा की जगभरातील तुमचे ख्रिश्चन बंधू आणि भगिनी तुमच्यासारख्याच दुःखातून जात आहेत.

8. इफिसियन्स 6:11 देवाचे संपूर्ण चिलखत घाला जेणेकरुन तुम्ही सैतानाच्या दुष्ट युक्त्यांविरुद्ध लढू शकाल.

9. इफिस 6:13 म्हणून, देवाच्या चिलखतीचा प्रत्येक तुकडा घाला जेणेकरून तुम्ही वाईट काळात शत्रूचा प्रतिकार करू शकाल. मग लढाईनंतरही तुम्ही खंबीरपणे उभे राहाल.

10. Ephesians 6:17 तुमचे शिरस्त्राण म्हणून तारण परिधान करा आणि आत्म्याची तलवार घ्या, जे देवाचे वचन आहे.

परीक्षे होतील तेव्हा खंबीरपणे उभे राहा कारण ते घडतील.

11. 1 करिंथकर 16:13 पहा, विश्वासात स्थिर राहा, पुरुषांसारखे सोडून द्या. मजबूत

12. उपदेशक 11:8 पण जर एखादा माणूस पुष्कळ वर्षे जगला आणि त्या सर्वांमध्ये आनंदित झाला; तरीही त्याला अंधाराचे दिवस आठवू दे. ते पुष्कळ असतील . जे काही येते ते व्यर्थ आहे.

13. जॉन 16:33 या गोष्टी मी तुम्हांला सांगितल्या आहेतमाझ्यामध्ये तुम्हाला शांती मिळू शकेल. जगात तुम्हाला संकटे येतील, पण आनंदी राहा. मी जगावर मात केली आहे.

14. नीतिसूत्रे 27:1 उद्याचा अभिमान बाळगू नका, कारण एक दिवस काय घेऊन येईल हे तुम्हाला माहीत नाही.

15. लूक 21:19 खंबीर राहा, आणि तुम्ही जीवन जिंकाल.

पुढे योजना करा

16. नीतिसूत्रे 28:19-20  जो कोणी आपल्या शेतजमिनीत काम करतो त्याला भरपूर अन्न मिळेल, पण जो कल्पनेचा पाठलाग करतो तो खूप गरीब होईल. विश्वासू मनुष्य आशीर्वादाने समृद्ध होईल, पण जो श्रीमंत होण्याची घाई करतो तो शिक्षेपासून वाचणार नाही.

17. नीतिसूत्रे 22:3 शहाणा माणूस धोका पाहतो आणि स्वत: ला लपवतो, पण साधा माणूस पुढे जातो आणि त्याचा त्रास सहन करतो.

18. नीतिसूत्रे 6:6-8 अहो आळशी मुंग्यांपासून धडा घ्या. त्यांच्या मार्गातून शिका आणि शहाणे व्हा! त्यांना काम करायला लावणारा कोणी राजपुत्र किंवा राज्यपाल किंवा शासक नसला तरी, ते संपूर्ण उन्हाळ्यात कष्ट करतात आणि हिवाळ्यासाठी अन्न गोळा करतात.

19. नीतिसूत्रे 20:4 जे योग्य हंगामात नांगरणी करण्यास आळशी आहेत त्यांना कापणीच्या वेळी अन्न मिळणार नाही.

20. नीतिसूत्रे 26:16 एक आळशी माणूस स्वत:च्या नजरेत शहाणा असतो.

21. नीतिसूत्रे 20:13 झोपेवर प्रेम करू नकोस, नाही तर तुम्हांला गरिबी येईल; तुझे डोळे उघड म्हणजे तुला भरपूर भाकरी मिळेल.

विश्वास

हे देखील पहा: खंडणीबद्दल 15 उपयुक्त बायबल वचने

22. 1 पीटर 3:15 त्याऐवजी, तुम्ही तुमच्या जीवनाचा प्रभु म्हणून ख्रिस्ताची उपासना केली पाहिजे. आणि जर कोणी तुमच्या ख्रिश्चन आशेबद्दल विचारले तर ते स्पष्ट करण्यासाठी नेहमी तयार रहा.

हे देखील पहा: लांडगे आणि शक्ती (सर्वोत्तम) बद्दल 105 प्रेरणादायी कोट्स

२३. २तीमथ्य ४:२-५ वचनाचा प्रचार करा; हंगामात आणि हंगामात तयार रहा; संपूर्ण संयमाने आणि शिकवणीने, दोष देणे, दटावणे आणि उपदेश करणे. कारण अशी वेळ येत आहे जेव्हा लोक चांगले शिक्षण सहन करणार नाहीत, परंतु कान खाजवून ते स्वतःच्या आवडीनुसार शिक्षक जमा करतील आणि सत्य ऐकण्यापासून दूर राहतील आणि मिथकांमध्ये भरकटतील. तुमच्यासाठी, नेहमी शांत राहा, दुःख सहन करा, सुवार्तिकाचे कार्य करा, तुमची सेवा पूर्ण करा.

उदाहरणे

24.स्तोत्र 3 9:4   “ प्रभु, मला आठवण करून दे की माझा पृथ्वीवरील वेळ किती कमी असेल. मला आठवण करून द्या की माझे दिवस मोजले गेले आहेत—माझे आयुष्य किती क्षणभंगुर आहे.”

25. हिब्रू 11:7  विश्वासानेच नोहाने आपल्या कुटुंबाला जलप्रलयापासून वाचवण्यासाठी एक मोठी बोट बांधली. त्याने देवाची आज्ञा पाळली, ज्याने त्याला यापूर्वी कधीही न घडलेल्या गोष्टींबद्दल चेतावणी दिली. त्याच्या विश्वासाने नोहाने उर्वरित जगाला दोषी ठरवले आणि त्याला येणारे धार्मिकता प्राप्त झाले.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.