खोट्या देवांबद्दल 21 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

खोट्या देवांबद्दल 21 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने
Melvin Allen

खोट्या देवांबद्दल बायबलमधील वचने

हे दुष्ट जग अनेक खोट्या देवांनी भरलेले आहे. याची जाणीव नसतानाही तुम्ही तुमच्या आयुष्यात मूर्ती बनवली असेल. ते तुमचे शरीर, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल फोन इत्यादी असू शकतात.

वेड लागणे आणि आपल्या जीवनात देवापेक्षा काहीतरी महत्त्वाचे बनवणे सोपे आहे, म्हणूनच आपण सावध असले पाहिजे.

अमेरिकेचे खोटे देव म्हणजे सेक्स, अर्थातच पैसा, तण, दारूबाजी, कार, मॉल, खेळ इ. जर कोणाला जगातील गोष्टी आवडत असतील तर वडिलांचे प्रेम त्याच्यामध्ये नाही.

जेव्हा तुमचे जीवन माझ्यात बदलते आणि तुम्ही स्वार्थी बनता, ते म्हणजे स्वतःला देव बनवणे. मूर्तिपूजेचा सर्वात मोठा दिवस रविवारी असतो कारण बरेच लोक वेगवेगळ्या देवतांची पूजा करतात.

पुष्कळ लोक स्वतःचे तारण झाल्याचा विश्वास ठेवतात, परंतु ते नसतात आणि त्यांनी त्यांच्या मनात बनवलेल्या देवाची प्रार्थना करतात. मी सतत पापी जीवनशैली जगत असल्‍याची पर्वा न करणारा देव. एक देव जो सर्व प्रेमळ आहे आणि लोकांना शिक्षा करत नाही.

अनेकांना बायबलचा खरा देव माहीत नाही. मॉर्मोनिझम, यहोवाचे साक्षीदार आणि कॅथलिक धर्म यांसारखे खोटे धर्म बायबलच्या देवाची नव्हे तर खोट्या देवांची सेवा करत आहेत.

देव ईर्ष्यावान आहे आणि तो या लोकांना अनंतकाळसाठी नरकात टाकील. सावधगिरी बाळगा आणि एकट्या ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा कारण तो सर्व काही आहे.

धन्य

हे देखील पहा: आजारपण आणि उपचार (आजारी) बद्दल 60 सांत्वनदायक बायबल वचने

1. स्तोत्र 40:3-5 त्याने माझ्या तोंडात एक नवीन गाणे ठेवले, आमच्या देवाची स्तुती करणारे गीत.पुष्कळ लोक परमेश्वराला पाहतील व त्याचे भय धरतील आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवतील. 4 धन्य तो जो परमेश्वरावर विश्वास ठेवतो, जो गर्विष्ठांकडे पाहत नाही, जे खोट्या दैवतांकडे वळतात. हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू केलेल्या अद्भूत गोष्टी, तू आमच्यासाठी योजलेल्या गोष्टी आहेत. तुमच्याशी कोणीही तुलना करू शकत नाही; जर मी तुमच्या कृत्यांबद्दल बोललो आणि सांगू तर ते घोषित करण्यासाठी खूप जास्त असतील.

इतर देव नाहीत.

2. निर्गम 20:3-4 माझ्यापुढे तुला दुसरे देव नसतील. तू तुझ्यासाठी कोणतीही कोरीव प्रतिमा किंवा वरच्या स्वर्गात असलेल्या किंवा खाली पृथ्वीवर असलेल्या किंवा पृथ्वीच्या खाली असलेल्या पाण्यात असलेल्या कोणत्याही वस्तूची प्रतिमा बनवू नका :

3. निर्गम 23 :13 “मी तुम्हाला जे काही सांगितले आहे ते पूर्ण करण्याची काळजी घ्या. इतर देवांची नावे घेऊ नका; ते तुमच्या ओठांवर ऐकू देऊ नका.

4. मॅथ्यू 6:24 "" कोणीही दोन मालकांचा गुलाम होऊ शकत नाही, कारण तो एकाचा द्वेष करील आणि दुसर्‍यावर प्रेम करील किंवा एकाचा भक्त असेल. आणि दुसऱ्याचा तिरस्कार करा. तुम्ही देवाचे आणि पैशाचे गुलाम होऊ शकत नाही.

5. रोमन्स 1:25 कारण त्यांनी देवाविषयीच्या सत्याची खोट्याशी देवाणघेवाण केली आणि निर्माणकर्त्यापेक्षा सृष्टीची उपासना व सेवा केली, जो सदैव आशीर्वादित आहे! आमेन.

देव हा ईर्ष्यावान देव आहे

6. अनुवाद 4:24 कारण तुमचा देव परमेश्वर भस्म करणारा अग्नी आहे, अगदी ईर्ष्यावान देव आहे.

7. निर्गम 34:14 तुम्ही इतर कोणत्याही देवाची उपासना करू नका: कारण परमेश्वर, ज्याचे नाव ईर्ष्यावान आहे, तो ईर्ष्यावान देव आहे:

8.अनुवाद 6:15 कारण तुमचा देव परमेश्वर, जो तुमच्यामध्ये आहे, तो ईर्ष्यावान देव आहे आणि त्याचा राग तुमच्यावर भडकेल आणि तो तुमचा संपूर्ण देशातून नाश करील.

9. अनुवाद 32:16-17  त्यांनी त्याला अनोळखी दैवतांबद्दल मत्सर वाटायला लावला, घृणास्पद गोष्टींनी त्याला राग आणला. त्यांनी देवाला नव्हे तर भूतांना अर्पण केले; ज्या दैवतांना ते ओळखत नव्हते त्यांना, नव्याने आलेल्या देवांना, ज्यांची भीती तुमच्या पूर्वजांना वाटत नव्हती.

लाज

10. स्तोत्रसंहिता 4:2 तुम्ही लोक माझ्या गौरवाचे रूपांतर किती काळ लाजेत कराल ? किती काळ तुम्ही भ्रामक गोष्टींवर प्रेम कराल आणि खोट्या देवांचा शोध घ्याल

11. फिलिप्पियन्स 3:19 त्यांचा अंत विनाश आहे, त्यांचा देव त्यांचे पोट आहे, आणि ते त्यांच्या लज्जेने गौरव करतात, पृथ्वीवरील गोष्टींवर मन लावून.

12. स्तोत्रसंहिता 97:7 सर्व मूर्तिपूजकांना लाज वाटली, जे निरुपयोगी मूर्तींवर बढाई मारतात. देवांनो, त्याची उपासना करा!

आपण या जगाचे नाही.

13. 1 योहान 2:16-17 जगातील प्रत्येक गोष्टीसाठी - तो देहाची वासना, वासना नाही. डोळे आणि जीवनाचा अभिमान - पित्याकडून नाही तर जगाकडून येतो. जग आणि त्याची इच्छा नाहीशी होते, परंतु जो देवाच्या इच्छेनुसार वागतो तो सर्वकाळ जगतो.

14. 1 करिंथकर 7:31 जे जगाच्या वस्तू वापरतात त्यांनी त्यांच्याशी आसक्त होऊ नये. या जगासाठी जसे आपल्याला माहित आहे की ते लवकरच नाहीसे होणार आहे.

चेतावणी! चेतावणी! जे लोक येशूला प्रभु मानतात त्यांना स्वर्गात प्रवेश मिळणार नाही.

१५.मॅथ्यू 7:21-23 “मला ‘प्रभु, प्रभु’ म्हणणारा प्रत्येकजण स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाही, तर जो माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो. त्या दिवशी बरेच जण मला म्हणतील, 'प्रभु, प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाने भविष्यवाणी केली नाही, तुझ्या नावाने भुते काढली नाहीत आणि तुझ्या नावाने पुष्कळ पराक्रमी कृत्ये केली नाहीत का?' आणि मग मी त्यांना जाहीर करीन, 'मी तुला कधीच ओळखले नाही; अनाचार करणार्‍यांनो, माझ्यापासून निघून जा.'

16. प्रकटीकरण 21:27 कोणत्याही वाईटाला प्रवेश दिला जाणार नाही, किंवा लज्जास्पद मूर्तिपूजा आणि अप्रामाणिकपणा करणार्‍या कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही - परंतु ज्यांची नावे कोकऱ्याच्या पुस्तकात लिहिली आहेत त्यांनाच. जीवनाचा.

17. यहेज्केल 23:49 तुम्हाला तुमच्या अश्लीलतेसाठी दंड भोगावा लागेल आणि मूर्तिपूजेच्या तुमच्या पापांचे परिणाम भोगावे लागतील. तेव्हा तुला कळेल की मी सार्वभौम परमेश्वर आहे.”

स्मरणपत्रे

18. 1 पेत्र 2:11 प्रिय मित्रांनो, परदेशी आणि निर्वासित या नात्याने मी तुम्हाला विनंती करतो की, तुमच्या आत्म्याशी युद्ध करणाऱ्या पापी वासनांपासून दूर राहा. .

19. 1 योहान 4:1 प्रिय मित्रांनो, प्रत्येक आत्म्यावर विश्वास ठेवू नका, परंतु ते आत्मे देवाचे आहेत की नाही ते पहा: कारण अनेक खोटे संदेष्टे जगात गेले आहेत.

20. 1 जॉन 5:21 प्रिय मुलांनो, तुमच्या अंतःकरणात देवाचे स्थान घेणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीपासून दूर राहा.

हे देखील पहा: देवाच्या स्तुतीबद्दल 60 महाकाव्य बायबल वचने (परमेश्वराची स्तुती करणे)

21. स्तोत्र 135:4-9 कारण परमेश्वराने याकोबला स्वत:चे, इस्राएलला त्याची संपत्ती म्हणून निवडले आहे. मला माहीत आहे की परमेश्वर महान आहे, आपला परमेश्वर सर्व देवांपेक्षा महान आहे. परमेश्वर करतोजे काही त्याला आवडते, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर, समुद्रात आणि त्यांच्या सर्व खोलीत. तो पृथ्वीच्या टोकापासून ढग उठवतो. तो पावसाबरोबर विजा पाठवतो आणि त्याच्या भांडारातून वारा बाहेर काढतो. त्याने इजिप्तच्या प्रथम जन्मलेल्या, लोक आणि प्राण्यांच्या ज्येष्ठांना मारले. मिसर, फारो आणि त्याच्या सर्व सेवकांविरुद्ध त्याने आपली चिन्हे आणि चमत्कार तुमच्यामध्ये पाठवले.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.