तुमच्या स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालण्याबद्दल 10 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

तुमच्या स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालण्याबद्दल 10 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने
Melvin Allen

बायबलमधील वचने आपल्या स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालण्याबद्दल

बायबल आपल्याला सांगते की ख्रिश्चनांनी इतर लोकांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करू नये, परंतु त्यांच्या स्वतःच्या गोष्टींबद्दल काळजी करावी. या शास्त्रवचनांचा देवाविरुद्ध बंड करणाऱ्या व्यक्तीला दुरुस्त करण्याशी काहीही संबंध नाही, परंतु बायबल म्हणते की गुंग होणे थांबवा.

हे देखील पहा: नकारात्मकता आणि नकारात्मक विचारांबद्दल 30 प्रमुख बायबल वचने

तुमची चिंता नसलेल्या बाबींवर तुमचे मत मांडू नका. हे फक्त अधिक समस्या निर्माण करते. बर्‍याच लोकांना तुमचा व्यवसाय मदतीसाठी नाही तर फक्त ते जाणून घ्यायचे आहे आणि त्याबद्दल गप्पा मारण्यासाठी काहीतरी हवे आहे. जेव्हा तुमचे मन ख्रिस्तावर बसते. तुमच्याकडे दुसर्‍या व्यक्तीच्या परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्यास वेळ नसेल.

बायबल काय म्हणते?

1. नीतिसूत्रे 26:17 दुसऱ्याच्या वादात ढवळाढवळ करणे हे कुत्र्याचे कान टोचण्याइतके मूर्खपणाचे आहे.

2. 1 थेस्सलनीकाकर 4:10-12 खरंच, तुम्ही आधीच मॅसेडोनियामध्ये सर्व विश्वासणाऱ्यांवर तुमचे प्रेम दाखवले आहे. तरीसुद्धा, प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही त्यांच्यावर आणखी प्रेम करा. आम्ही तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे शांत जीवन जगणे, स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालणे आणि हाताने काम करणे हे तुमचे ध्येय आहे. मग जे लोक ख्रिस्ती नाहीत ते तुमच्या जीवनाचा आदर करतील आणि तुम्हाला इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

3. 2 थेस्सलनीकाकर 3:11-13 आम्ही ऐकतो की तुमच्यापैकी काहीजण आळशीपणाने जगत आहेत. तुम्ही कामात व्यस्त नाही आहात - तुम्ही इतर लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यात व्यस्त आहात! आम्ही अशा लोकांना प्रभु येशूने आदेश देतो आणि प्रोत्साहित करतोमसिहा, त्यांचे काम शांतपणे करायचा आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करायचा. बंधूंनो, जे योग्य आहे ते करून खचून जाऊ नका.

4. 1 पेत्र 4:15-16 तथापि, जर तुम्हाला त्रास होत असेल, तर ते खून, चोरी, त्रास देणे किंवा इतर लोकांच्या व्यवहारात लक्ष घालणे यासाठी असू नये. पण ख्रिश्‍चन असल्‍यासाठी दु:ख सहन करण्‍याची लाज नाही. त्याच्या नावाने हाक मारल्याच्या विशेषाधिकाराबद्दल देवाची स्तुती करा!

5. निर्गम 23:1-2 “” तुम्ही खोट्या अफवा पसरवू नका. तुम्ही साक्षीदारावर खोटे बोलून वाईट लोकांना सहकार्य करू नका. “तुम्ही चुकीच्या कामात गर्दीच्या मागे जाऊ नका. जेव्हा तुम्हाला एखाद्या वादात साक्ष देण्यासाठी बोलावले जाते, तेव्हा न्यायाला मुरड घालण्यासाठी गर्दीने भारावून जाऊ नका.

सल्ला

6. फिलिप्पैकर 4:8 शेवटी, बंधूंनो, जे काही खरे आहे, जे काही आदरणीय आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही आहे. प्रशंसनीय आहे, जर काही उत्कृष्टता असेल, प्रशंसा करण्यायोग्य काही असेल तर या गोष्टींचा विचार करा.

स्मरणपत्रे

7. नीतिसूत्रे 26:20-21 W येथे लाकूड नाही, आग विझते, आणि जिथे गप्पाटप्पा नाही तिथे वाद थांबतो. जसा कोळसा जळण्यासाठी निखाऱ्यासाठी आणि लाकूड आग लावण्यासाठी आहे, त्याचप्रमाणे भांडण पेटवण्यासाठी वादग्रस्त व्यक्ती आहे.

8. नीतिसूत्रे 20:3 एखाद्या व्यक्तीसाठी भांडणे थांबवणे हा सन्मान आहे, पण प्रत्येक मूर्ख भांडतो.

हे देखील पहा: तनाख वि तोराह फरक: (आज जाणून घेण्यासाठी 10 प्रमुख गोष्टी)

उदाहरणे

9. जॉन २१:१५-२३ जेव्हा त्यांनी नाश्ता केला तेव्हा येशूने शिमोन पेत्राला विचारले, “शिमोन, योहानाचा मुलगा, तू का?माझ्यावर यापेक्षा जास्त प्रेम आहे का? पेत्र त्याला म्हणाला, “होय, प्रभु, तुला माहीत आहे की मी तुझ्यावर प्रेम करतो.” येशू त्याला म्हणाला, “माझ्या कोकरांना चारा.” मग त्याने त्याला दुसऱ्यांदा विचारले, “शिमोन, योहानाच्या मुला, तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?” पेत्र त्याला म्हणाला, “होय, प्रभु, तुला माहीत आहे की मी तुझ्यावर प्रेम करतो.” येशू त्याला म्हणाला, “माझ्या मेंढरांची काळजी घे.” त्याने तिसऱ्यांदा त्याला विचारले, “शिमोन, योहानाच्या मुला, तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?” पीटरला खूप दुःख झाले की त्याने त्याला तिसऱ्यांदा विचारले, "तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?" तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “प्रभु, तुला सर्व काही माहीत आहे. तुला माहित आहे की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे!" येशू त्याला म्हणाला, “माझ्या मेंढरांना चार. “खरोखर, मी तुम्हांला ठामपणे सांगतो, तुम्ही लहान असताना तुमचा पट्टा बांधायचा आणि तुम्हाला आवडेल तिथे जायचे. पण जेव्हा तुम्ही म्हातारे व्हाल तेव्हा तुम्ही तुमचे हात पुढे कराल आणि दुसरा कोणीतरी तुमचा पट्टा बांधेल आणि तुम्हाला जिथे जायचे नाही तिथे घेऊन जाईल.” आता तो कोणत्या प्रकारच्या मृत्यूने देवाचे गौरव करेल हे दाखवण्यासाठी त्याने हे सांगितले. असे म्हटल्यावर येशू त्याला म्हणाला, “माझ्यामागे राहा.” पेत्राने मागे वळून पाहिले आणि तो शिष्य पाहिला ज्याच्यावर येशू प्रेम करत होता. तो तोच होता ज्याने रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी येशूच्या छातीवर डोके ठेवले होते आणि विचारले होते, “प्रभु, तुमचा विश्वासघात कोण करणार आहे?” पेत्राने त्याला पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, “प्रभु, त्याचे काय?” येशूने त्याला सांगितले, “मी परत येईपर्यंत त्याने राहावे ही माझी इच्छा असेल, तर तुला त्याची काय काळजी आहे? तुम्ही मला फॉलो करत राहायला हवं!” त्यामुळे हा शिष्य मरणार नाही अशी अफवा भाऊंमध्ये पसरली. तरीही येशू पेत्राला म्हणाला नाहीकी तो मरणार नव्हता, पण, "मी परत येईपर्यंत तो राहावा ही माझी इच्छा असेल, तर तुमची काळजी कशी होईल?"

10.  1 तीमथ्य 5:12-14 त्यांना दोषी ठरवले जाते कारण त्यांनी मशीहाशी केलेली त्यांची पूर्वीची वचनबद्धता बाजूला ठेवली आहे. त्याचबरोबर घरोघरी जाताना आळशी कसे व्हायचे हेही शिकतात. इतकंच नाही तर ते गॉसिप्सही बनतात आणि इतरांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करून, त्यांनी बोलू नये अशा गोष्टी बोलण्यात व्यस्त राहतात. त्यामुळे, तरुण विधवांनी पुनर्विवाह करावा, मुले व्हावीत, त्यांची घरे सांभाळावीत आणि शत्रूला त्यांची थट्टा करण्याची संधी देऊ नये अशी माझी इच्छा आहे.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.