20 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Hiji Allah (Naha Ngan Aya Hiji Allah?)

20 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Hiji Allah (Naha Ngan Aya Hiji Allah?)
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan hiji Allah

Ngan aya hiji Allah teu aya nu lian. Allah tilu pribadi ilahi dina hiji. Trinitas nyaéta Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, sareng Roh Suci. Aranjeunna teu misah, tapi aranjeunna sadayana dina hiji.

Bakal loba jalma anu bakal nolak Yesus sabagé Allah, tapi jalma-jalma anu sarua aya dina jalan ka naraka. Manusa teu tiasa maot pikeun dosa-dosa saalam dunya ngan ukur Gusti anu tiasa ngalakukeun éta.

Sanaos 100 malaikat dina kayu salib, éta moal cekap, sabab ngan ukur getih Allah anu tiasa maot pikeun dosa. Lamun Yesus teu Allah sakabeh injil bohong.

Allah moal ngabagi kamulyaan-Na ka sasaha, sing inget Allah teh lain tukang bohong. Urang Yahudi gelo sabab Yesus ngaku-ngaku Allah sabab Anjeunna. Yesus malah ceuk Kami Anjeunna. Kasimpulanana inget yen Allah teh tilu jalmi dina hiji sareng salian ti Anjeunna teu aya deui Gusti anu sanes.

Teu aya nu lian

1. Yesaya 44:6 PANGERAN teh raja jeung bek Israil. Anjeunna teh PANGERAN Nu Maha Kawasa. Ieu naon PANGERAN ngandika: Kami teh mimiti jeung panungtungan, sarta teu aya Allah iwal Kami.

2. Deuteronomy 4:35 Ka maneh geus ditembongkeun, supaya maneh nyaho yen PANGERAN teh Allah; teu aya deui salian ti anjeunna.

Tempo_ogé: 10 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Pupusna Awal

3. 1 Raja-raja 8:60 supaya sakabeh bangsa saalam dunya nyaho yen PANGERAN teh Allah; teu aya nu lian.

4. Yakobus 2:19 Aranjeun percaya yen Allah teh hiji; anjeun lakukeun ogé. Malah sétan-sétan percaya—sareng gegeroan!

5. 1 Timoteus 2:5-6 Pikeun aya hiji Allah jeung hiji mediator antara Allah jeung manusa, manusa Kristus Yesus, anu geus masrahkeun dirina minangka tebusan pikeun sakabéh jalma. Ieu ayeuna parantos disaksian dina waktos anu pas.

6. Yesaya 43:11 Kami, Kami teh PANGERAN, jeung salian ti Kami teu aya Jurusalamet.

7. 1 Babad 17:20 Nun PANGERAN, teu aya deui Allah salian ti Gusti, numutkeun sagala anu ku simkuring didangu ku ceuli.

8. Yesaya 46:9 inget kana hal-hal baheula; pikeun Kami Allah, jeung teu aya nu lian; Kami teh Allah, jeung teu aya nu kawas Kami,

9. 1 Korinta 8:6 Tapi keur urang teh aya hiji Allah, nya eta Rama, anu asal ti mana sagala rupa jeung keur saha urang aya, jeung hiji Gusti. Yesus Kristus, ngaliwatan saha sagala hal jeung ngaliwatan saha urang aya.

Yesus teh Allah dina daging.

10. Yohanes 1:1-2 Dina mimiti aya Pangandika, Pangandika teh aya jeung Allah, Pangandika teh Allah. Anjeunna dina awal sareng Allah.

11. John 1:14 Jeung Firman geus jadi daging, jeung dwelt diantara urang, (jeung urang beheld kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina begotten Rama,) pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

12. Yohanes 10:30 Kami jeung Rama teh hiji.”

13. Yoh 10:33 Urang Yahudi ngawaler ka Anjeunna, pokna, “Lamun kalakuan nu hade, Kami lain batu maneh; tapi pikeun pitenah; jeung sabab anjeun, keur lalaki, ngajadikeun thyself Allah.

14. Pilipi 2:5-6 Anjeun kudu boga sikep nu sarua jeung KristusYesus kagungan. Sanaos anjeunna Gusti, anjeunna henteu nganggap sasaruaan sareng Gusti mangrupikeun hal anu kedah dicekel.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Kuciwa (Kuasa)

Yesus kudu jadi Allah sabab Allah moal ngabagi kamulyaan-Na ka saha bae. Lamun Yesus lain Allah mangka Allah teh tukang bohong.

15. Yesaya 42:8 “Kami teh PANGERAN; éta nami abdi! Abdi moal masihan kamulyaan abdi ka saha waé, sareng henteu ngabagéakeun pujian abdi sareng berhala-berhala.

Tritunggal

16. Mateus 28:19 Ku sabab eta, maraneh kudu indit, ajarkeun ka sakabeh bangsa, baptis ku pajenengan Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci:

17. 2 Korinta 13:14 Nu kurnia Gusti Yesus Kristus, jeung asih Allah, jeung komuni jeung Roh Suci, marengan anjeun sadaya. Amin.

Saksi Yéhuwa, Mormons, jeung Unitarians

18. Yudas 1:4 Pikeun sababaraha jalma geus crept di unnoticed anu geus lila ditunjuk pikeun panghukuman ieu, jalma durhaka, anu nyimpangkeun sih kurnia Allah urang kana sensuality sarta mungkir hiji-hijina Guru jeung Gusti urang, Yesus Kristus. – (Naha Allah teh Kristen nurutkeun Kitab Suci?)

Pangeling-eling

19. Wahyu 4:8 Jeung opat mahluk hirup, masing-masing. di antarana ku genep jangjang, pinuh ku panon sabudeureun jeung jero, sarta beurang peuting maranéhna teu eureun-eureun ngomong, "Suci, suci, suci, nyaeta Gusti Allah Nu Maha Kawasa, nu aya jeung nu aya jeung nu bakal datang!"

20. Budalan 8:10 Saur anjeunna, "Isukan." Saur anjeunna, "Muga-muga numutkeun pangandika anjeun, supados anjeun terang étateu aya deui anu sapertos PANGERAN Allah urang.

Bonus

Galata 1:8-9 Tapi sanajan simkuring atawa malaikat ti sawarga kudu ngawawarkeun Injil ka aranjeun, sabalikna tina Injil anu diwawarkeun ka aranjeun. anjeunna dikutuk. Sakumaha anu parantos kami nyarios sateuacanna, ayeuna kuring nyarios deui: Upami aya anu ngahutbah ka anjeun Injil anu bertentangan sareng anu anjeun tampi, mugi anjeunna dikutuk.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.