70 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Ketahanan Sareng Kakuatan (Iman)

70 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Ketahanan Sareng Kakuatan (Iman)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan kasabaran?

Kumaha urang nahan mangsa-mangsa susah lamun urang teu ngarti kana kajadianana, waktu keur nalangsa atawa nalangsa, atawa lamun cita-cita urang sigana hese dihartikeun?

Hirup di dunya ieu hartina hirup di zona perang sabab musuh urang Iblis keur prowling kira-kira kawas singa ngagaur néangan batur pikeun devour (1 Peter 5: 8). Kitab Suci nyarioskeun ka urang pikeun nangtung ngalawan kakuatan spiritual jahat, pikeun nangtung teguh ngalawan strategi Iblis (Epesus 6: 10-14). Urang ogé hirup di dunya anu murag, dimana panyakit, cacad, maot, kekerasan, panganiaya, kabencian, sareng bencana alam seueur pisan. Malah jalma-jalma nu soleh bisa jadi korban.

Urang kudu ngawangun kateguhan rohani sangkan urang teu ancur jeung ancur lamun datang cobaan. Gantina, kawas inten kabentuk ngaliwatan panas sarta tekanan, Allah refines tur nyampurnakeun urang ngaliwatan eta percobaan seuneu. Eta sadayana gumantung kana naha urang boga daya tahan atawa henteu.

Petikan Kristen ngeunaan daya tahan

“Ketekunan leuwih ti batan kasabaran. Éta daya tahan digabungkeun sareng jaminan mutlak sareng kapastian yén naon anu urang pilari bakal kajantenan. Oswald Chambers

"Ketahanan sanés ngan ukur kamampuan nanggung hal anu susah, tapi pikeun ngajantenkeun éta kamulyaan." William Barclay

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Indung (Kaasih Ibu)

"Ketahanan mangrupikeun indikator konci kabugaran spiritual." Alistair Begg

"Gusti ngagunakeun dorongan tina Kitab Suci, harepankayakinan tenang yén Gusti ngagaduhan tonggong urang. Anjeunna kagungan kameunangan urang.

 • Ngokolakeun Damai: Katengtreman Allah téh gaib. Saha waé tiasa ngaraosan damai dina jalan-jalan sepi ngalangkungan leuweung atanapi ningali ombak di pantai. Tapi katengtreman Gusti ngajantenkeun urang tenang dina waktos anu susah nalika urang sangsara atanapi musibah. jenis ieu karapihan counterintuitive. Jalma di sabudeureun urang bakal heran kumaha urang bisa tetep tenang dina seuneu.
 • Katengtreman Allah ngajaga pikiran jeung hate urang, ngamungkinkeun urang pikeun ngakses kaayaan kalawan tenang, ngalakukeun naon bisa urang ngalakukeun, sarta sesa-sésa ka Allah. . Urang ngokolakeun katengtreman ku cara ngudag Pangeran Damai.

  32. Pilipi 4: 7 "Kudu hariwang pikeun nanaon, tapi dina sagala hal, ku doa sareng panyuwunan, kalayan sukur, kirimkeun pamundut anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, anu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

  33. Rum 12: 2 "Jeung ulah conforming jeung dunya ieu, tapi robah ku renewing pikiran anjeun, ku kituna anjeun bisa ngabuktikeun naon kahayang Allah téh, nu alus, ditarima tur sampurna. 0>34. Yakobus 4:10 "Rendahkeun diri ka payuneun Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

  35. 1 Babad 16:11 “Ménta Yéhuwa jeung kakuatan-Na; milari kasumpinganana terus-terusan!”

  36. 2 Timoteus 3:16 "Sadaya Kitab Suci diilhamkeun ku Gusti sareng mangpaat pikeun ngajar, pikeun [b] teguran, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngalatih.kabeneran.”

  37. Jabur 119: 130 "Panyingkepan kecap anjeun masihan terang; méré pangarti ka nu basajan.”

  38. Galata 2:20 "Abdi parantos disalib sareng Kristus sareng kuring henteu deui hirup, tapi Kristus anu hirup dina kuring. Kahirupan anu ayeuna ku Kami hirup dina awak, ku iman ka Putra Allah, anu mikaasih kuring sareng masihan dirina pikeun kuring. "

  39. Yohanes 15:1-5 “Kami teh tangkal anggur anu sajati, jeung Rama Kami anu ngurus anggur. 2 Unggal dahan di Kami anu henteu buahan dicabut, sareng unggal dahan anu buahan dipupus, supados langkung seueur buah. 3 Geus kitu aranjeun geus beresih lantaran ku pangandika anu ku Kami geus diucapkeun ka aranjeun. 4 Tetep aya dina Kami, sareng Kami di anjeun. Salaku dahan moal bisa ngahasilkeun buah ku sorangan, iwal eta abides dina Vine, atawa anjeun bisa, iwal mun abide di kuring. 5 Kami teh tangkal anggur; anjeun dahan. Sing saha anu tetep di Kami sarta Kami di Anjeunna, nya eta anu ngahasilkeun loba buah, pikeun pisah ti Kami anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon. "

  40. Jabur 46: 10-11 "Mantenna nyarios, "Sing tenang, sareng terang yén Kami Allah; Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, kuring bakal diluhurkeun di bumi." 11 PANGERAN Nu Maha Kawasa nyarengan urang; Allahna Yakub teh benteng urang.”

  Aranjeun teu nyorangan

  Allah salawasna nyarengan jeung Allah salawasna hade. Anjeunna pernah jahat - inget yen! Anjeunna sareng anjeun dina unggal kaayaan anu anjeun hadapi. Anjeunna mangrupikeun "pangungsian sareng kakuatan urang, anu ngabantosan dina kasusah" (Jabur 46: 1).Meshack, sarta Abednego dina tungku fiery (Daniel 3), Anjeunna sareng anjeun katuhu di tengah seuneu naon anjeun ngaliwatan. "Kuring terus-terusan sareng Anjeun; Anjeun geus nyekel leungeun katuhu kuring "(Jabur 73:23).

  Allah henteu ngan ukur sareng anjeun, Anjeunna nganggo kaayaan éta pikeun ngembangkeun anjeun, sareng Anjeunna ngagunakeun éta pikeun kasaéan anjeun. Éta naon Anjeunna teu. Anjeunna nyandak naon hartosna Iblis pikeun jahat sareng ngabalikkeunana pikeun kasaéan urang. "Jeung urang terang yen Allah ngabalukarkeun sagala hal pikeun gawé babarengan pikeun alus ka jalma anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na" (Rum 8:28). hirup, urang bisa beristirahat di Anjeunna: dina kakawasaan-Na, jangji, jeung ayana. "Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman" (Mateus 28:20).

  41. Deuteronomy 31: 6 "Kudu kuat sareng wani. Ulah sieun atawa sieun ku maranehna, pikeun Gusti Allah anjeun indit jeung anjeun; Mantenna moal ninggalkeun anjeun sarta moal ninggalkeun anjeun.”

  42. Mateus 28:20 "Sareng ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu diparentahkeun ka anjeun. Jeung satemenna Kami salawasna nyarengan ka maraneh, nepi ka ahir jaman.”

  43. Jabur 73: 23-26 "Tapi Kami salawasna sareng anjeun; Anjeun nyekel kuring ku leungeun katuhu kuring. 24 Gusti nungtun abdi kalayan naséhat Gusti, teras anjeun bakal nyandak abdi kana kamulyaan. 25 Saha atuh di sawarga mah lain maneh? Sareng bumi teu aya anu kuring pikahoyong salian ti anjeun. 26 Daging abdi sareng manah abdi tiasa lepat, tapi Allah mangrupikeun kakuatan jantung sareng bagian abdisalawasna.”

  44. Yosua 1:9 "Naha Kami henteu nitah maneh? Kudu kuat jeung wani. Entong sieun; ulah pundung, sabab PANGERAN Allah maraneh bakal nyarengan ka mana-mana.”

  45. Rum 8: 28 "Jeung urang terang yén dina sagala hal Allah dianggo pikeun kahadean jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

  46. 1 Babad 28:20 "Saur Daud ka Suleman putrana, "Kudu sing kuat, sing tabah, sareng laksanakeun éta: ulah sieun, sareng ulah sieun, sabab PANGERAN Allah, Gusti abdi, bakal nyarengan ka anjeun; Mantenna moal ngalepatkeun maneh, moal ninggalkeun maneh, nepi ka rengse sagala pagawean di Bait Allah.”

  47. Mateus 11: 28-30 "Hayu ka Kami, sadayana anu kesel sareng kabeurat beurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. 29 Anggo jodo Kami, sareng diajar ti Kami, sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun. 30 Kukituna Kami gampang, beban Kami hampang.”

  Allah anu kasabaran

  Urang kudu inget yen Allah teh lain anu ngutus urang seuneu. cobaan.

  “Bagja jalma anu tabah dina pacobaan; Pikeun sakali manéhna geus disatujuan, manéhna baris narima makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu nyaah ka Anjeunna. Moal aya anu ngomong lamun digoda, ‘Kuring keur digoda ku Allah’; Sabab Allah mah moal bisa digoda ku nu jahat, jeung Mantenna mah henteu ngagoda ka saha bae.” (Yakobus 1:12-13)

  Kecap pikeun "ngagoda" dina ayat 13 nyaéta peirazó , nyaétakecap sarua ditarjamahkeun salaku "cobaan" dina ayat 12. The percobaan datangna sabab urang hirup di dunya fallen handapeun kutukan dosa sarta alatan Iblis maliciously tempts urang ragu kahadéan Allah. Anjeunna ngagoda Yesus, sareng anjeunna ogé ngagoda urang.

  Tapi, Gusti tiasa ngagunakeun kasangsaraan éta dina kahirupan urang pikeun ngahasilkeun daya tahan, karakter anu hadé, sareng harepan! Ngahontal karakter Kristus kaasup ngaliwatan mangsa ujian, saperti Yesus endured. (Ibrani 2:18)

  “Allah teh satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anu anjeun tiasa nanggung. Tapi lamun anjeun digoda, Anjeunna oge bakal nyadiakeun kabur, ku kituna anjeun bisa nangtung handapeun eta." (1 Korinta 10:13)

  Allah geus dilengkepan ku urang pikeun tabah kana cobaan jeung ujian hirup.

  “Tapi dina sagala hal ieu urang nalukkeun pisan ngaliwatan Anjeunna anu nyaah ka urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh kapangéranan, boh hal-hal ayeuna, boh hal-hal nu bakal datang, boh kakawasaan, boh jangkungna, boh jero, boh hal-hal anu diciptakeun séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih-Na. Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang." (Rum 8:37-39)

  48. Ibrani 12: 2 "Nunjukkeun panon urang ka Yesus, panaratas sareng nyampurnakeun iman. Pikeun kabungahan anu aya di payuneun Anjeunna, Anjeunna nanggung salib, ngahina kana érana, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

  49.Ibrani 12: 3 (NIV) "Anggap anjeunna anu nanggung bantahan sapertos kitu ti jalma-jalma dosa, supados anjeun henteu bosen sareng deg-degan."

  50. Ibrani 2: 18 "Sabab ku sabab anjeunna parantos nandangan cocoba, anjeunna tiasa ngabantosan anu kagoda."

  51. Rum 8:37-39 "Henteu, dina sagala hal ieu urang langkung ti anu menang ku Anjeunna anu dipikacinta ka urang. 38 Kaula yakin, yen maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamarentah, boh kakuasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, 39 boh nu jangkung, boh nu jero, boh mahluk sejenna, moal bisa misahkeun urang tina eta. nyaah ka Allah, anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang.”

  Ulah pernah nyerah

  Nalika nyanghareupan tangtangan anu sigana teu bisa diungkulan, urang kagoda pikeun nyerah. anduk jeung nyerah. Tapi Allah nyebutkeun persevere! Kumaha urang ngalakukeun éta?

  1. Urang ngantep Roh ngadalikeun pikiran urang - tinimbang alam daging urang - sabab eta ngakibatkeun hirup jeung perdamaian (Rum 8:6).
  2. Urang teguh kana jangji-Na! Urang malikan deui, ngapalkeun, jeung nenedakeunana deui ka Allah!
  3. Naon anu ku urang sangsara ayeuna teu aya naon-naon dibandingkeun jeung kamulyaan-Na anu ahirna bakal ditembongkeun ka urang (Rum 8:18).
  4. Na Roh Suci mantuan urang dina kalemahan urang jeung intercedes pikeun urang lamun urang teu nyaho kumaha carana neneda. Anjeunna ngabela urang saluyu sareng kahoyong Allah (Rum 8:26-27).
  5. Kusabab Gusti aya pikeun urang, saha atanapi naon anu tiasa ngalawan urang? (Rum 8:31)
  6. Euweuh nu bisa misahkeun urangAsih Allah! (Rum 8:35-39)
  7. Kameunangan anu ageung milik urang ngalangkungan Kristus anu nyaah ka urang! (Rum 8:37)
  8. Urang émut yén cobaan sareng uji ayeuna kasempetan pikeun tumuwuh sareng dewasa. Yesus teh perfector iman urang (Ibrani 12:12). Ngaliwatan sangsara, Yesus molds urang kana gambar-Na nalika urang nyerah ka Anjeunna.
  9. Urang tetep panon urang dina hadiah (Pilipi 3:14).

  52. Rum 12:12 "Sing bungah dina harepan, sabar dina kasangsaraan, pengkuh dina solat."

  53. Pilipi 3: 14 "Kuring pencét kana tanda pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

  54. 2 Timoteus 4:7 (NLT) "Kuring geus merangan gelut alus, kuring geus rengse lomba, sarta kuring geus tetep satia."

  55. 2 Babad 15: 7 "Tapi anjeun, sing kuat sarta ulah leungit kawani, sabab aya ganjaran pikeun gawé anjeun."

  56. Lukas 1:37 "Sabab moal aya pangandika ti Allah anu bakal gagal."

  Sing neneda kasabaran

  Firman Allah méré naséhat anu terus-terusan nalika sangsara: "Naha aya di antara aranjeun sangsara. ? Lajeng anjeunna kedah solat. " ( Yakobus 5:13 )

  Kecap ”sangsara” di dieu hartina sabar nandang kajahatan, kasangsaraan, kasangsaraan, kasusah, jeung kasusah. Nalika ngalangkungan usum kasusah sareng kajahatan ieu, urang kedah ati-ati pikeun henteu murmur atanapi ngawadul ka Gusti tapi ngadoakeun kasabaran, hikmah, sareng kakuatan-Na. Dina waktos ieu, urang kedah ngudag Gusti langkung gairah ti kantos.

  Joni Erickson, anu unggal dinten nanggung nyeri sareng nyeri.quadriplegia, nyebutkeun kieu ngeunaan ngado'a pikeun daya tahan:

  "Kumaha, teras, kuring ngadoakeun kasabaran? Kuring nyuhunkeun Gusti pikeun ngajaga kuring, ngawétkeun kuring, sareng ngelehkeun unggal pemberontakan atanapi ragu dina haté kuring. Kuring nyuhunkeun Gusti pikeun nyalametkeun kuring tina godaan pikeun ngawadul. Kuring nanya ka Anjeunna naksir kaméra nalika kuring mimiti ngajalankeun pilem méntal sukses kuring. Sareng anjeun tiasa ngalakukeun anu sami. Nyuhunkeun ka Gusti pikeun condongkeun haté anjeun, ngawasaan kahayang anjeun, sareng laksanakeun naon waé anu kedah dilakukeun pikeun ngajaga anjeun percanten sareng sieun ka Anjeunna dugi ka Yesus sumping. Dijagaan! Poé éta bakal geura-giru datang. "

  Tong hilap muji ka Gusti bari neneda kanggo kasabaran! Anjeun bakal heran kumaha nyanyi hymns jeung lagu nyembah jeung muji jeung thanking Allah bakal ngabalikeun asa anjeun. Éta malah tiasa ngabalikeun kaayaan anjeun! Éta pikeun Paulus sareng Silas (tingali di handap).

  57. 2 Tesalonika 3: 5 (ESV) "Muga-muga Gusti ngarahkeun haté anjeun kana kanyaah Allah sareng kana kateguhan Kristus."58. Yakobus 5:13 "Naha aya diantara aranjeun anu kasulitan? Hayu aranjeunna neneda. Aya anu bagja? Nyanggakeun lagu-lagu pupujian.”

  59. 1 Tesalonika 5: 16-18 "Sing bungah salawasna, neneda terus, hatur nuhun dina sagala kaayaan; sabab ieu teh pangersa Allah pikeun aranjeun dina Kristus Yesus.”

  60. Kolosa 4: 2 "Kudu ngabaktikeun diri kana doa, anu waspada sareng syukur."

  61. Jabur 145:18 "PANGERANcaket ka sakur anu nyambat ka Mantenna, ka sakur anu nyambat ka Mantenna kalayan leres."

  62. 1 Yohanes 5:14"Ieu kayakinan urang nalika ngadeukeutan ka Allah: yén upami urang nyuhunkeun naon-naon nurutkeun pangersa-Na, Mantenna ngadangukeun urang."

  Sabar dugi ka ahir

  Lamun urang sabari nahan kasangsaraan jeung cobaan, urang muji ka Allah. Upami urang mimiti rubuh sareng hariwang, urang kedah lirén, lungsur ka tuur, sareng ngadoa! Allah bakal nedunan jangji-Na, tapi teu kudu dina jangka waktu nu geus diatur dina pikiran urang (sakumaha bakal urang tingali jeung Ibrahim di handap). gritting huntu anjeun sarta bearing eta. Éta hartosna "ngitung sadayana kabagjaan" - muji ka Gusti pikeun naon anu bakal dilakukeun ku Anjeunna ngalangkungan kasusah ieu nalika Anjeunna ngembangkeun katekunan, karakter, sareng harepan dina urang. Éta hartosna nyuhunkeun ka Gusti supados ningali kasusah urang tina sudut pandang-Na sareng ngabantosan urang tumuwuh sacara rohani.

  63. Mateus 10:22 "Sareng anjeun bakal dibenci ku sadayana kusabab nami kuring. Tapi sing saha anu tabah nepi ka ahir bakal salamet.”

  64. 2 Timoteus 2: 12 "Upami urang sabar, urang ogé bakal maréntah sareng anjeunna. Lamun urang nolak manéhna, manéhna ogé bakal ingkar ka urang.”

  65. Ibrani 10: 35-39 "Ku kituna ulah miceun kapercayaan anjeun; eta bakal richly diganjar. 36 Aranjeun kudu tabah, supaya lamun geus ngalampahkeun pangersa Allah, aranjeun bakal narima naon anu geus dijangjikeun-Na. 37Sabab, "Sakedap deui, anu sumping bakal sumping sareng moal ngantosan." 38 Jeung, "Tapi anu bener Kami bakal hirup ku iman. Sareng kuring henteu resep kana jalma anu nyusutbalik deui.” 39 Tapi urang teh lain kagolongkeun ka nu murtad jeung nu ancur, tapi ka nu iman jeung disalametkeun.”

  Conto kasabaran dina Kitab Suci

  1. Ibrahim: (Kajadian 12-21) Allah jangji ka Ibrahim, ”Maneh ku Kami rek dijadikeun bangsa gede.” Naha anjeun terang sabaraha lami éta budak anu dijanjikeun lahir? Dua puluh lima taun! Sapuluh taun sanggeus jangji Allah, waktu maranéhna can boga budak, Sarah mutuskeun pikeun ngabéréskeun masalah éta. Manéhna méré Hagar babu nya ka Ibrahim jadi pamajikanana, sarta Hagar dikandung (Genesis 16:1-4). Usaha Sarah pikeun ngamanipulasi kajadian henteu saé. Ahirna, maranéhna miboga putra Ishak waktu Ibrahim umurna 100 taun, jeung Sarah umurna 90. Butuh waktu 25 taun pikeun jangji Allah diwujudkeun, sarta maranéhna kudu diajar tabah salila sababaraha dasawarsa éta sarta ngandelkeun Allah pikeun nedunan jangji-Na dina jangka waktu-Na.
  2. Yusuf: (Kajadian 37:39-50) Dulur-dulur Yusup timburuan ngajual manéhna jadi budak. Sanajan Yusup nanggung panghianatan dulur-dulurna jeung hirup budak di nagri deungeun, manéhna rajin digawé. Anjeunna diangkat ka posisi luhur ku master na. Tapi saterusna, manéhna falsely dituduh nyoba perkosa jeung landed di panjara. Tapi sanajan perlakuan salah na, anjeunna teu ngantep kapaitan akar. Sikepna katenjo ku kapala sipir, anu ditugaskeun ka para tahanan sejenna.

  Ahirna, anjeunna nafsirkeun impian Firaun jeungtina kasalametan pamungkas urang dina kamulyaan, sareng cobaan anu dikirimkeun atanapi diidinan pikeun ngahasilkeun kasabaran sareng katekunan." Jerry Bridges

  Naon ari daya tahan dina agama Kristen?

  Alkitab geus loba nyebutkeun ngeunaan kahadéan Alkitabiah ngeunaan daya tahan. Kecap ”sabar” (Yunani: hupomenó) dina Kitab Suci ngandung harti kudu nangtung, nahan tekanan, jeung tabah dina mangsa nu susah. Éta hartina tetep dina kaayaan atawa nahan beban, nu ku kakawasaan Allah ngamungkinkeun urang pikeun ngalakukeun. Hartina nanggung kasusah kalawan gagah tur tenang.

  1. Rum 12: 11-12 "Ulah jadi kakurangan dina sumanget, tapi tetep sumanget spiritual anjeun, ngawula ka Gusti. 12 Sing bagja dina harepan, sing sabar dina kasangsaraan, sing satia dina neneda.”

  2. Rum 5: 3-4 (ESV) "Sanes ngan éta, tapi urang bungah dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, 4 jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan. "

  3. 2 Korinta 6: 4 (NIV) "Dina sagala hal anu kami lakukeun, kami nunjukkeun yén kami leres-leres palayan Allah. Urang sabar nandangan kasusah jeung kasusah jeung sagala rupa musibah.”

  4. Ibrani 10: 36-37 (KJV) "Kanggo anjeun peryogi kasabaran, supados, saatos ngalaksanakeun pangersa Allah, anjeun tiasa nampi jangji. 37 Sakedap deui, anu bakal datang bakal sumping, sareng moal lami-lami.”

  5. 1 Tesalonika 1: 3 "Kami ngingetkeun, di payuneun Allah sareng Rama urang, karya iman anjeun, padamelan cinta, sarengnaék pangkat kadua pangluhurna di Mesir. Joseph "sangsara ogé" - anjeunna ngembangkeun karakter godly ngaliwatan sangsara. Ieu ngamungkinkeun anjeunna pikeun nunjukkeun welas asih ka dulur-dulurna, anu ngahianat anjeunna. Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Aranjeun gaduh maksud jahat ka abdi, tapi Gusti parantos ngarencanakeun kasaéan pikeun ngalaksanakeun ieu hasil ayeuna, pikeun ngajaga hirup seueur jalma" (Kajadian 50: 19-20).

  1. Paul & amp; Silas: (Rasul 16) Paulus jeung Silas dina lalampahan misionaris. A gerombolan dibentuk ngalawan aranjeunna, sarta para pajabat kota geus diteunggeul ku rod kai jeung dialungkeun ka panjara jeung suku maranéhanana clapped dina stock. Dina tengah peuting, Paulus jeung Silas ti batan ngawadul, malah nahan kanyeri jeung dipanjara ku cara ngadoa jeung nyanyikeun pupujian ka Allah! Ujug-ujug, Allah nyalametkeun maranehna ku lini. Jeung Allah dikirimkeun jailor maranéhanana, salaku Paul jeung Silas babagi injil jeung manéhna; anjeunna jeung kulawargana percaya sarta dibaptis.

  66. Yakobus 5:11 "Sakumaha anjeun terang, kami dianggap bagja jalma anu tabah. Sadérék geus ngadéngé kasabaran Ayub jeung geus ningali naon nu ahirna dilakonan ku Yéhuwa. Gusti nu maha welas tur welas asih.”

  67. Ibrani 10: 32 "Inget dinten-ayeuna saatos anjeun nampi terang, nalika anjeun nahan perang anu hebat anu pinuh ku sangsara."

  68. Wahyu 2:3 “Aranjeun geus tabah jeung nanggung kasusah pikeun ngaran Kami, jeung teu bosen.”

  69. 2 Timoteus 3: 10-11 "Ayeuna anjeun nuturkeun Kamipangajaran, kalakuan, tujuan, iman, kasabaran, kanyaah, katekunan, persecutions, jeung sangsara, saperti kajadian ka kuring di Antioki, di Ikonium jeung di Listra; Kasangsaraan anu ku abdi ditanggung, sareng ti éta sadayana Gusti nyalametkeun abdi!”

  70. 1 Korinta 4: 12 "Sareng kami kerja keras, damel ku panangan nyalira; lamun kami reviled, urang ngaberkahan; lamun urang dikaniaya, urang tahan.”

  Kacindekan

  Endurance lain kaayaan pasivity tapi aktip percanten ka Allah jeung tumuwuh ngaliwatan prosés. Dina kasus Ibrahim, anjeunna tahan salami 25 taun. Kadang, kaayaan teu robah, tapi Allah hayang ngarobah urang! Kasabaran butuh urang percanten kana jangji Allah sareng karakter-Na. Éta ngabutuhkeun urang pikeun ngaleungitkeun beurat dosa sareng henteu percanten sareng ngajalankeun balapan anu parantos diatur ku Allah sateuacan urang ku tetep panon urang tetep ka Yesus, panulis sareng nyampurnakeun iman urang (Ibrani 12: 1-4).

  [abdi] //www.joniandfriends.org/pray-for-endurance/

  kasabaran harepan ka Gusti urang Yesus Kristus.”

  6. Yakobus 1: 3 "nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun kasabaran."

  7. Rum 8:25 "Tapi lamun urang ngarep-ngarep kana naon anu teu katingali, urang sabar ngantosan éta."

  8. Lukas 21:19 "Ku kasabaran aranjeun bakal meunang nyawa."

  9. Rum 2: 7 "ka jalma anu ku pengkuh dina ngalakukeun kahadean neangan kamulyaan jeung kahormatan jeung kalanggengan, hirup langgeng."

  10. 2 Korinta 6: 4 "Tapi dina sagala hal anu muji diri urang salaku hamba Allah, dina loba kasabaran, dina kasangsaraan, dina kasusah, dina kasusah."

  11. 1 Petrus 2: 20 "Tapi kumaha untung anjeun upami anjeun ditumbuk pikeun ngalakukeun anu salah sareng sabar? Tapi upama aranjeun sangsara lantaran migawe kahadean jeung tabah, eta teh kamulyaan di payuneun Allah.”

  12. 2 Timoteus 2: 10-11 "Ku sabab éta kuring nanggung sadayana demi umat pilihan, supados aranjeunna ogé tiasa nampi kasalametan anu aya dina Kristus Yesus, kalayan kamulyaan anu langgeng. 11 Kieu aya pidato anu dipercaya: Upami urang maot sareng anjeunna, urang ogé bakal hirup sareng anjeunna. "

  13. 1 Korinta 10: 13 "Teu aya godaan anu parantos sumping ka anjeun kecuali anu biasa pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon bisa nanggung. Tapi lamun aranjeun kagoda, ku Mantenna oge baris nyadiakeun jalan kaluar, supaya aranjeun bisa tabah.”

  14. 1 Petrus 4:12 "Kaasih-asih, ulah reuwas kana cobaan seuneu nalika datang ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah aya hal.aneh anu kajadian ka anjeun.”

  Naha urang Kristen butuh daya tahan?

  Sarerea - Kristen atawa henteu - butuh daya tahan sabab unggal jalma nyanghareupan tangtangan dina kahirupan. Tapi, salaku urang Kristen, salah sahiji aspék ketahanan - kasabaran - mangrupakeun buah Roh (Galatia 5:22). Ieu dibudidayakeun dina kahirupan urang nalika urang tunduk kana kadali Roh Suci urang.

  Tempo_ogé: 60 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Minggu Paskah (Cerita Anjeunna Risen)

  Kitab Suci paréntah urang pikeun endure:

  6> 7> ". . . Hayu urang ngajalankeun kalawan ketahanan lomba anu diatur sateuacan urang, ngan ningali ka Yesus, nu originator jeung perfecter iman, anu pikeun kabagjaan diatur sateuacan Anjeunna endured salib . . anggap Mantenna, anu geus nanggung mumusuhan kitu ku jelema-jelema dosa ka diri-Na, supaya maraneh ulah bosen jeung deg-degan.” (Ibrani 12:1-3). pangersa Allah, aranjeun bakal narima naon anu geus dijangjikeun-Na.” (Ibrani 10:36)
 • “Ku sabab eta, aranjeun kudu nandang kanyeri sabage prajurit nu hade Yesus Kristus.” (2 Timoteus 2:3)
 • “Kaasih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarep-ngarep kana sagala hal, tabah kana sagala hal. Asih teu pernah gagal (1 Korinta 13:7-8).
 • Sabagé urang Kristen, urang bisa dihina atawa dikaniaya lantaran ngalakukeun hal nu bener, kawas nyokot pendirian Alkitabiah ngeunaan masalah moral. Dina hal ieu, Kitab Suci nyarios, "Tapi upami anjeun ngalakukeun naon anu leres sareng sangsara pikeun éta, anjeun sabar nanggung éta, éta bakal nampi sihungan ku Allah" (1 Petrus 2:20)

  Di seueur bagian tina dunya jeung sakuliahsajarah, Kristen geus persecuted saukur keur Kristen. Urang tiasa ngarep-ngarep panganiayaan anu ageung bakal langkung seueur nalika jaman akhir. Lamun urang nandangan panganiayaan pikeun iman urang, Allah ngandika:

  • “Lamun urang sabar, urang oge bakal marentah jeung Anjeunna; Lamun urang mungkir ka Anjeunna, Anjeunna oge bakal nolak urang.” (2 Timoteus 2:12)>

   15. Ibrani 10:36 (NASB) "Kanggo anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah, anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun."

   16. Rum 15: 4 "Sabab naon waé anu ditulis dina jaman baheula ditulis pikeun pangajaran urang, supados ku katekunan sareng pangjurung tina Kitab Suci urang tiasa ngagaduhan harepan."

   17. Rum 2:7 "Ka jalma anu ku pengkuh dina ngalakukeun kahadean neangan kamulyaan, kahormatan, jeung kalanggengan, Anjeunna bakal masihan hirup langgeng."

   18. 1 Tesalonika 1: 3 "Kami ngingetkeun payuneun Allah Rama kami hasil karya anjeun ku iman, usaha anjeun didorong ku kanyaah, sareng kasabaran anjeun diilhami ku harepan ka Gusti urang Yesus Kristus."

   19. Ibrani 12: 1-3 (NIV) "Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang miceun sagala anu ngahalangan sareng dosa anu gampang ngabeungkeut. Sarta hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun urang, ngalereskeun panon urang dina Yesus, panaratas jeung perfecter iman. Pikeun kabagjaan diatur saméméh anjeunna endured salib, scorning naéra, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah. Perhatikeun ka Anjeunna anu nandangan bantahan kitu ti jelema-jelema dosa, supaya maraneh ulah bosen jeung patah hati.”

   20. 1 Korinta 13: 7-8 (NKJV) "Kaasih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarepkeun sagala hal, sabar dina sagala hal. 8 Kaasih teu pernah gagal. Tapi naha aya prophecies, aranjeunna bakal gagal; naha aya basa, aranjeunna bakal eureun; mun aya pangaweruh, tangtu sirna.”

   21. 1 Korinta 9: 24-27 "Naha anjeun henteu terang yén dina balapan sadayana anu lumpat, tapi ngan hiji anu meunang hadiah? Ngajalankeun cara pikeun meunangkeun hadiah. 25 Unggal-unggal anu nandingan di buruan kudu latihan ketat. Maranehna ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu moal langgeng, tapi urang ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu langgeng. 26 Ku sabab eta, Kami lumpat teu siga jelema lumpat tanpa tujuan; Kuring teu ngalawan kawas petinju ngéléhkeun hawa. 27 Heueuh, awak Kami digebruskeun jeung dijadikeun budak Kami, supaya sanggeus ngawawar ka batur, Kami sorangan ulah dicabut tina panghargaan.”

   22. 2 Timoteus 2: 3 "Ku kituna anjeun sabar kateguhan, salaku prajurit alus Yesus Kristus."

   23. Galata 5: 22-23 "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, kadali diri; ngalawan hal-hal kitu teu aya hukumna.”

   24. Kolosa 1: 9-11 "Ku sabab éta, saprak dinten kami nguping perkawis anjeun, kami henteu lirén ngadoakeun anjeun.Kami terus-terusan nyuhunkeun ka Allah pikeun ngeusian anjeun ku pangaweruh ngeunaan pangersa-Na ngaliwatan sagala hikmah sareng pangertian anu dipasihkeun ku Roh, 10 supados anjeun tiasa hirup hirup anu pantes pikeun Gusti sareng nyenangkeun anjeunna dina sagala cara: ngahasilkeun buah dina unggal padamelan anu saé. tumuwuh dina kanyaho ka Allah, 11 dikuatkeun ku sakabeh kakuatan numutkeun kakawasaan-Na anu agung, sangkan aranjeun bisa tabah jeung tabah.”

   25. Yakobus 1: 12 "Bagja jalma anu tetep tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna."

   Naon anu ngahasilkeun kasabaran?

   1. Kasabaran (ketekunan), babarengan jeung kahadéan Allah séjénna, ngajadikeun urang éféktif jeung produktif dina leumpang jeung palayanan Kristen:
   1. Kasabaran ngajadikeun urang sampurna jeung lengkep, teu kakurangan nanaon:
   1. Kasabaran (ketekunan) ngahasilkeun karakter jeung harepan nu hade:

   26. 2 Petrus 1: 5-8 "Ku sabab kitu, usahakeun sagala upaya pikeun nambihan kahadéan iman anjeun; jeung kana kahadéan, pangaweruh; jeung pangaweruh, kontrol diri; jeung pikeun ngadalikeun diri, ketekunan ; jeung ka Persib, godliness; jeung ka godliness, silih asih; jeung silih pikanyaah, asih. Sabab lamun boga sipat-sipat ieu dina ngaronjatna ukuranana, eta bakal ngajauhkeun aranjeun teu epektip jeung teu produktif dina kanyaho ka Gusti urang Yesus Kristus.”

   27.Yakobus 1: 2-4 "Anggap éta sadayana kabagjaan, dulur-dulur, nalika anjeun mendakan rupa-rupa ujian, terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun kasabaran. Sareng mugi kasabaran ngagaduhan hasil anu sampurna, supados anjeun sampurna sareng lengkep, teu aya anu kakurangan."

   28. Rum 5: 3-5 "Urang ogé ngagungkeun dina tribulations urang, nyaho yén tribulation brings about Persib; jeung Persib, karakter kabuktian; jeung karakter kabuktian, harepan; jeung harepan teu nguciwakeun, sabab asih Allah geus dituang kaluar dina hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.

   29. 1 John 2: 5 "Tapi sing saha anu ngajaga kecap-Na, dina anjeunna leres-leres cinta ka Allah sampurna. Ku ieu urang terang yen urang aya dina Anjeunna.”

   30. Kolosa 1: 10 "Supaya leumpang dina cara anu pantes pikeun Gusti, pinuh resep ka Anjeunna: ngahasilkeun buah dina sagala padamelan anu hadé sareng ningkatkeun kanyaho ka Allah."

   31. 1 Petrus 1: 14-15 "Salaku murangkalih anu taat, ulah saluyu sareng hawa nafsu anu jahat nalika anjeun hirup dina jahiliah. 15 Tapi sakumaha Mantenna anu nyaur aranjeun teh suci, kudu suci dina sagala lampah.”

   Kumaha carana ngawangun kasabaran Kristen?

   Nalika urang nyanghareupan tangtangan, Allah ngagunakeun eta kawas seuneu refiner pikeun purify jeung dewasa urang spiritual. Salami urang ngijinkeun Gusti pikeun ngalakukeun padamelan-Na dina prosés éta, urang langkung ageung nalika ngalangkungan usum percobaan anu panas tibatan nalika sadayana lancar. Urang diajar deui ngeunaan sifat Allahsareng tumuwuh dina sauyunan sareng Anjeunna, sareng éta sababna Anjeunna nyarios "itung sadayana kabagjaan!" Tilu konci pikeun ngawangun kasabaran Kristen nyaéta pasrah, istirahat, sareng ngokolakeun katengtreman anu ngalangkungan pangertian.

   1. Pasrah: Dina seueur kaayaan anu susah, urang kedah ngahaja percanten ka Gusti. meunang kami ngaliwatan kaayaan. Ieu kalebet nyerahkeun wasiat urang sareng agenda urang pikeun rencana-Na anu langkung saé sareng wasiat-Na. Urang bisa jadi boga hiji gagasan kumaha kaayaanana, sarta Anjeunna bisa jadi leuwih unggul!

   Waktu Raja Hiskia dihadapan ku urang Asur anu ngepung Yerusalem, manéhna narima surat ti urang Asur. raja Sennacharib, ngejek anjeunna pikeun percanten ka Allah. Hiskia nyandak eta surat ka Bait Allah, disebarkeun ka payuneun Allah, neneda supaya disalametkeun. Jeung Allah teu nganteurkeun! (Yesaya 37) Pasrah ngalibatkeun ngébréhkeun masalah jeung tangtangan urang ka Allah, ngantepkeun Mantenna ngabéréskeunana. Mantenna bakal masihan urang kakuatan pikeun tahan kaayaan, pikeun nangtung taneuh urang sacara rohani, sarta tumuwuh ngaliwatan pangalaman. Kadang-kadang urang kudu endure tuduhan jeung ngalanggar ti batur, nu hartina ngahurungkeun pipi séjén tinimbang kalibet dina konfrontasi (Mateus 5:39). Éta ngalibatkeun loba daya tahan! Tapi Gusti hoyong urang istirahat di Anjeunna, ngantepkeun Anjeunna ngalawan perang urang pikeun urang (1 Samuel 17:47, 2 Babad 20:15). Istirahat di Gusti nyaeta
  Melvin Allen
  Melvin Allen
  Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.