25 Belangrike Bybelverse oor heksery en hekse

25 Belangrike Bybelverse oor heksery en hekse
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor heksery?

Baie misleide mense sê dat jy steeds 'n Christen kan wees en heksery kan beoefen, wat vals is. Dit is hartseer dat daar nou heksery in die kerk is en sogenaamde manne van God laat dit toe. Swart magie is werklik en dwarsdeur die Skrif word dit veroordeel.

Toordery is van die duiwel en enigiemand wat dit beoefen sal nie in die Hemel ingaan nie. Dit is 'n gruwel vir God!

Wanneer jy met heksery begin ploeter, stel jy jouself oop vir demone en demoniese invloede wat jou inderdaad sal benadeel.

Satan is baie listig en ons moet nooit toelaat dat hy beheer oor ons lewens neem nie.

As jy iemand ken wat by wicca betrokke is, probeer hulle help om hul lewe te red, maar as hulle jou hulp weier, bly weg van daardie persoon af.

Alhoewel Christene dit nie hoef te vrees nie, is Satan baie magtig, so ons moet wegbly van alle boosheid en dinge van die okkulte.

Die enigste manier waarop iemand al hierdie Skrifte kan lees en steeds dink dat heksery OK is, is as jy dit glad nie gelees het nie. Bekeer! Gooi alle okkultiese items weg!

Christus kan enige slawerny aan heksery verbreek. As jy nie gered is nie, klik op die skakel in die regter boonste hoek.

Niemand wat towery beoefen, sal in die hemel ingaan nie.

1. Openbaring 21:27 Niks wat onrein is, sal ooit daarin ingaan nie, en ook nie iemand wat doen wat skande is nie.of bedrieglikes, maar net die wie se name in die Lam se boek van die lewe geskryf is.

2. Openbaring 21:8 “Maar lafaards, ongelowiges, korruptes, moordenaars, onsedelikes, towenaars, afgodsdienaars en alle leuenaars – hulle lot is in die vurige poel van brandende swael. Dit is die tweede dood.”

3. Galasiërs 5:19-21 Nou is die optrede van die vlees duidelik: seksuele onsedelikheid, onreinheid, promiskuïteit, afgodery, heksery, haat, wedywering, jaloesie, woede-uitbarstings, rusies, konflik, faksies, afguns, moord, dronkenskap, wilde partytjies en sulke dinge. Ek sê nou vir julle, soos ek in die verlede vir julle gesê het, dat mense wat sulke dinge doen, nie die koninkryk van God sal beërwe nie.

Wat is die Bybelse definisie van heksery?

4. Miga 5:11-12 Ek sal jou mure afbreek en jou verdediging afbreek. Ek sal 'n einde maak aan alle towery, en daar sal nie meer waarsêers wees nie.

Sien ook: 25 Nuttige Bybelverse oor valse beskuldigings

5. Miga 3:7 Sieners sal beskaamd staan. Diegene wat heksery beoefen, sal in die skande kom. Almal van hulle sal hul gesigte bedek, want God sal hulle nie antwoord nie.

6. 1 Samuel 15:23 Rebellie is so sondig soos heksery, en koppigheid so erg soos om afgode te aanbid. Omdat jy dus die bevel van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.”

7. Levitikus 19:26 “Moenie vleis eet wat nie van sy bloed gedreineer is nie. “Moenie oefen niewaarsêery of heksery.

8. Deuteronomium 18:10-13 Moet byvoorbeeld nooit jou seun of dogter as 'n brandoffer offer nie. En moenie toelaat dat jou volk waarsê, of towery gebruik, of voortekens interpreteer, of towery beoefen of towerspreuke, of as mediums of sielkundiges funksioneer, of die geeste van die dooies uitroep nie. Elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here verfoeilik. Dit is omdat die ander nasies hierdie afskuwelike dinge gedoen het dat die Here jou God hulle voor jou uit sal verdryf. Maar jy moet onberispelik wees voor die Here jou God.

9. Openbaring 18:23 En die lig van 'n kers sal glad nie meer in jou skyn nie; en die stem van die bruidegom en van die bruid sal glad nie meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die groot manne van die aarde; want deur u towerye is al die nasies verlei.

10. Jesaja 47:12-14 “Gebruik nou jou magiese sjarme! Gebruik die towerspreuke waarmee jy al die jare gewerk het! Miskien sal hulle jou 'n bietjie goed doen. Miskien kan hulle iemand vir jou bang maak. Al die raad wat jy ontvang het jou moeg gemaak. Waar is al jou astroloë, daardie sterrekykers wat elke maand voorspellings maak? Laat hulle opstaan ​​en jou red van wat die toekoms inhou. Maar hulle is soos strooi wat in 'n vuur brand; hulle kan hulleself nie van die vlam red nie. Jy sal hoegenaamd geen hulp van hulle kry nie; hulle vuurherd is geen plek om te sit vir warmte nie.

Vertrou eerder op God

11. Jesaja 8:19 Iemand kan vir jou sê: “Kom ons vra die mediums en die wat die geeste van die dooies raadpleeg. Met hul gefluister en geprewel sal hulle vir ons sê wat om te doen.” Maar moet mense God nie vir leiding vra nie? Moet die lewendes leiding by die dooies soek?

Doodgemaak vir die sonde van towery.

12. Levitikus 20:26-27 Julle moet heilig wees, want Ek, die HERE, is heilig. Ek het jou van alle ander mense afgesonder om my eie te wees. “Mans en vroue onder julle wat optree as mediums of wat die geeste van die dooies raadpleeg, moet deur steniging gedood word. Hulle is skuldig aan ’n doodsoortreding.”

13. 1 Kronieke 10:13-14 Saul het toe gesterwe omdat hy ontrou was aan die HERE. Hy het versuim om die HERE se bevel te gehoorsaam, en hy het selfs 'n medium geraadpleeg in plaas daarvan om die HERE om leiding te vra. Toe het die HERE hom doodgemaak en die koninkryk aan Dawid seun van Isai oorgegee.

Die krag van heksery

Moet ons die magte van Satan vrees? Nee, maar ons moet ver daarvan bly.

1 Johannes 5:18-19 Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose raak hom nie aan nie . En ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in goddeloosheid lê.

Sien ook: 15 Bemoedigende Bybelverse oor Oggendgebed

15. 1 Joh 4:4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, want groter is Hy wat in is jy, as hy wat isin die wêreld.

Wees versigtig vir heksery en boosheid

Nee geen deel aan die kwaad nie, maar stel dit bloot aan die kaak.

16. Efesiërs 5:11 Neem geen deel aan die kwaad nie. in die waardelose dade van boosheid en duisternis ; stel hulle eerder bloot.

17. 3 Johannes 1:11 Liewe vriend, moenie navolg wat sleg is nie, maar wat goed is . Elkeen wat doen wat goed is, is van God. Elkeen wat doen wat sleg is, het God nie gesien nie.

18. 1 Korintiërs 10:21 Julle kan nie die beker van die Here en die beker van die duiwels drink nie. Jy kan nie deel hê aan die tafel van die Here en die tafel van demone nie.

Herinneringe

19. Galasiërs 6:7 Moenie dwaal nie: God laat hom nie bespot nie, want wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai .

20. 1 Johannes 3:8-10 Wie sondig doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Die rede waarom die Seun van God verskyn het, was om die duiwel se werk te vernietig. Niemand wat uit God gebore is, sal aanhou sondig nie, want God se saad bly in hulle; hulle kan nie aanhou sondig nie, want hulle is uit God gebore. Dit is hoe ons weet wie die kinders van God is en wie die kinders van die duiwel is: Iemand wat nie doen wat reg is nie, is nie God se kind nie, ook nie iemand wat nie sy broer en suster liefhet nie.

21. 1 Joh 4:1-3 Liewe vriende, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle van God is, want baie valse profete het uitgegaan indie wereld. Dit is hoe jy die Gees van God kan herken: Elke gees wat erken dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God, maar elke gees wat Jesus nie erken nie, is nie van God nie. Dit is die gees van die antichris, wat julle gehoor het kom en selfs nou reeds in die wêreld is.

Voorbeelde van towery in die Bybel

22. Openbaring 9:20-21 Maar die mense wat nie in hierdie plae gesterf het nie, het steeds geweier om hulle van hul bose dade te bekeer en draai na God. Hulle het aangehou om demone en afgode van goud, silwer, brons, klip en hout te aanbid—afgode wat nie kan sien of hoor of loop nie! En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde of hulle towery of hulle seksuele onsedelikheid of hulle diefstalle nie.

23. 2 Konings 9:21-22″Gaan! Maak my wa gereed!” Koning Joram het beveel. Toe het koning Joram van Israel en koning Ahasia van Juda in hulle strydwaens gery om Jehu te ontmoet. Hulle het hom ontmoet op die stuk grond wat aan Nabot van Jisreël behoort het. 22 Koning Joram het gevra: “Kom jy in vrede, Jehu?” Jehu het geantwoord: "Hoe kan daar vrede wees solank die afgodery en towery van jou moeder, Isebel, oral om ons is?"

24. 2 Kronieke 33:6 Manasse het ook sy eie seuns in die vuur in die dal van Ben-Hinnom geoffer. Hy het towery, waarsêery en heksery beoefen, en hy het met mediums en sielkundiges geraadpleeg. Hy het baie gedoen wat kwaad was in dieHere se gesig, wat sy toorn wek.

25. Nahum 3:4-5 Vanweë die menigte van die hoererye van die bevoorregte hoer, die meesteres van towery, wat nasies verkoop deur haar hoererye en families deur haar towerye. Kyk, Ek het dit teen jou, spreek die HERE van die leërskare; en Ek sal jou slips op jou aangesig ontdek en jou skaamte aan die nasies toon en aan die koninkryke jou skande.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.