30 епични стиха от Библията за врабчетата и тревогите (Бог те вижда)

30 епични стиха от Библията за врабчетата и тревогите (Бог те вижда)
Melvin Allen

Какво казва Библията за врабчетата?

Врабчетата или финките са късоклюни дребни птички, готови да вдигат шум, да бъдат активни и плодовити. В библейски времена храмовите околности са осигурявали защита на врабчетата. Въпреки че врабчетата са били евтини за закупуване, Господ е бил загрижен за тяхното благополучие. Нито едно врабче не е паднало на земята без Неговото знание, а Той е ценял хората значително повече. Разгледайте по-отблизо библейскитеисторията на врабчетата, за да разберете колко много означавате за Бога.

Християнски цитати за врабчетата

"Има само едно същество, което Бог е създал и което някога се съмнява в Него. врабчетата не се съмняват. те сладко пеят през нощта, когато отиват в къщичките си, макар да не знаят къде ще намерят утрешната си храна. самият добитък Му се доверява и дори в дни на суша сте ги виждали, когато се задъхват от жажда, как очакват водата. ангелите никога не се съмняват в Него, нито пък дяволите. дяволите вярват итреперят (Яков 2:19). Но на човека, най-облагодетелстваното от всички създания, е оставено да не се доверява на своя Бог".

"Онзи, който брои космите на главите ни и не позволява нито едно врабче да падне без него, взема под внимание и най-дребните въпроси, които могат да повлияят на живота на децата му, и регулира всичко според съвършената си воля, независимо от произхода им." Хана Уитъл Смит

"Господа, живея отдавна и съм убеден, че Бог управлява човешките дела. Ако врабчето не може да падне на земята без Неговото внимание, вероятно ли е империя да се издигне без Неговата помощ? Предлагам всяка сутрин, преди да пристъпим към работа, да се молим за помощта на Небето." Бенджамин Франклин

Значение на врабчетата в Библията

Врабчетата са едни от най-често споменаваните птици в Библията. Еврейският термин за врабче е "tzippor", който се отнася за всяка малка птица. Този еврейски термин се появява в Стария завет повече от четиридесет пъти, но само два пъти в Новия завет. Освен това врабчетата са чисти птици, безопасни за консумация от хора и за жертвоприношения (Левит 14).

Врабчетата са малки кафяви и сиви птички, които предпочитат компанията пред уединението. В библейската география те са били многобройни. Обичат да правят гнездата си в лозята и храстите, по стрехите на къщите и на други скрити места. Семената, зелените пъпки, дребните насекоми и червеите съставляват диетата на врабчетата. В библейски времена на врабчетата се е гледало с пренебрежение, тъй като са били шумни и заети. Смятали са ги за маловажни.и дразнещо. Исус обаче използва именно врабчето, за да илюстрира нашата стойност за Бога.

Божието милосърдие и състрадание са толкова дълбоки и необятни, че достигат до най-малките и най-големите същества, включително и до хората. Врабчетата са използвани и като символи на свободата, особено на свободата на хората да използват свободната си воля и да избират между доброто и злото. Но от друга страна, самотното врабче, кацнало на покрива, символизира меланхолия, нещастие и незначителност.

1. левит 14:4 "свещеникът да заповяда да се донесат две живи чисти птици и малко кедрово дърво, червена прежда и исоп за човека, който трябва да се очисти".

2. псалм 102:7 (NKJV) "Лежа буден и съм като врабче, което е самотно на покрива на къщата."

3. псалм 84:3 "И врабчето си намери дом, и лястовицата си намери гнездо, където да отглежда малките си - място близо до Твоя олтар, ГОСПОДИ Всемогъщи, Царю мой и Боже мой."

4. притчи 26:2 "Както трептящо врабче или хвърчаща лястовица, незаслужено проклятие не се успокоява."

Значението на врабчетата в Библията

Заради размера и количеството им в библейски времена врабчетата са продавани като храна на бедните, макар че такива малки птици сигурно са били жалка вечеря. Исус споменава евтината им цена два пъти.

В Матей 10:29-31 Исус казва на апостолите: "Не се ли продават две врабчета за един грош? Но нито едно от тях няма да падне на земята извън грижата на вашия Отец. И дори космите на главата ви са преброени. Затова не се страхувайте; вие струвате повече от много врабчета." Той ги подготвя за първата им мисия - да помагат за довеждането на хората до вярата. Лука също съобщава по тази тема в стихове12:6-7.

В съвременните източници на английски език асарионът се превежда като пени и представлява дребна медна валута на стойност една десета от драхмата. Драхмата е гръцка сребърна валута на стойност малко по-висока от американското пени; все още се е смятала за джобни пари. И за тази скромна сума бедният човек е можел да си купи две врабчета, за да се изхранва.

Важността на тези стихове е, че виждаме колко много Исус се грижи дори за най-досадните животни. Той знае колко евтини са те и поддържа текущ брой на птиците. Врабчетата са били в изобилие и са били продавани и убивани за жълти стотинки. Но забележете какво казва Исус за тези птици по отношение на учениците Си. Всяко едно врабче, включително купените, продадените и убитите,Той не само знае за всеки от тях, но и никога няма да ги забрави. Врабчетата никога няма да познаят многобройните благословии на Христос, но ние можем. Както казва Исус, ние струваме на Бога много повече от стадо врабчета.

5. Матей 10:29-31 (NIV) "Не се ли продават две врабчета за един грош? Но нито едно от тях няма да падне на земята извън грижата на вашия Отец. 30 И дори космите на главата ви са преброени. 31 Затова не се страхувайте; вие струвате повече от много врабчета."

6. Лука 12:6 (ESV) "Не се ли продават пет врабчета за два гроша? И нито едно от тях не се забравя пред Бога."

7. йеремия 1:5 (СИ) "Преди да те образувам в корема, те познах; и преди да излезеш от утробата, те осветих, и те поставих за пророк на народите".

8. Йеремия 1:5 King James Version 5 Преди да те образувам в корема, те познах; и преди да излезеш от утробата, те осветих, и те поставих за пророк на народите.

9. 1 Коринтяни 8:3 (НАСБ) "но ако някой обича Бога, той се познава от Него."

10. Ефесяни 2:10 "Защото ние сме Божие дело, създадени в Христос Исус за вършене на добри дела, които Бог предварително ни е приготвил да вършим."

11. псалм 139:14 "Хваля Те, защото съм страшно и чудно направен; Твоите дела са чудесни, това зная много добре."

12. римляни 8:38-39 "Защото съм убеден, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито демоните, нито настоящето, нито бъдещето, нито каквито и да било сили, 39 нито височината, нито дълбочината, нито каквото и да било друго в цялото творение ще могат да ни отделят от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ."

Вижте също: 20 важни стиха от Библията за краката и пътя (обувките)

13. псалм 33:18 "Ето, окото на Господа е върху онези, които Му се боят, върху онези, които се надяват на Неговата непоколебима любов."

14. 1 Петрово 3:12 "Защото очите на Господа са насочени към праведните, И ушите Му слушат молитвата им, Но лицето на Господа е против злодеите."

15. псалм 116:15 "Скъпоценна пред Господа е смъртта на Неговите светии".

Бог вижда малкото врабче

Ако Бог може да види едно малко врабче и да намери стойност в нещо толкова малко и евтино, Той може да види и вас и всичките ви нужди. Исус посочва, че никога не бива да възприемаме Бога като студен и безразличен. Той е наясно с всичко, през което преминаваме в живота си. Нито пък Бог е някъде другаде, когато преживяваме нещастие, тъга, преследване, предизвикателства, раздяла или дори смърт. Той е до нас.

Това, което е било вярно тогава, е вярно и днес: ние сме по-ценни за Бога от много врабчета и независимо през какво преминаваме, Бог е с нас, бди над нас и ни обича. Той не е нито далечен, нито безразличен; напротив, Той е доказал грижата и милостта Си към Своето творение, като е пощадил собствения Си Син. Бог познава всяко врабче, но ние сме тези, за които Той се грижи повече.

Това не означава, че Исус е обещал на учениците Си край на страданието. Всъщност, когато Исус казва, че Божиите очи са насочени към врабчетата, Той насърчава последователите Си да не се страхуват от преследването, не защото то ще бъде премахнато, а защото Бог ще бъде с тях насред него, внимателен към болката им и изпълнен със състрадание.

16. Псалм 139:1-3 (NLV) "О, Господи, Ти си гледал през мен и си ме познал. 2 Знаеш кога сядам и кога ставам. Отдалеч разбираш мислите ми. 3 Гледаш пътя ми и лежането ми. Много добре знаеш всичките ми пътища."

17. псалм 40:17 "Но аз съм беден и сиромах; нека Господ помисли за мен. ти си мой помощник и избавител; Боже мой, не се бави".

18. Йов 12:7-10 "Но попитай животните и те ще те научат, И небесните птици и те ще ти кажат. 8 Или говори на земята и тя ще те научи, И морските риби ще ти кажат. 9 Кой от всички тях не знае, че ръката на Господа е направила това, 10 В Чиято ръка е животът на всяко живо същество, И диханието на цялото човечество?"

19. Йоан 10:14-15 "Аз съм добрият пастир, познавам Своите и Моите познават Мене, 15 както Отец познава Мене и Аз познавам Отца; и Аз давам живота си за овцете."

20. Йеремия 1:5 "Преди да те създам в утробата, те познах, преди да се родиш, те отделих; поставих те за пророк на народите."

Бог се грижи за врабчето

Бог се интересува от нещо повече от най-важните моменти в живота ни. Тъй като сме Негово творение, създадено по Негово подобие, Той е загрижен за всяка част от това, което сме (Битие 1:27). Всички Негови създания, включително растенията, животните и околната среда, са обгрижвани от Него. Матей 6:25 гласи: "Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си, какво ще ядете и какво ще пиете, или за тялото си,Не е ли животът повече от храната, а тялото - от дрехите? Погледнете небесните птици; те не сеят, не жънат и не складират в хамбари, но вашият небесен Отец ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Може ли някой от вас да прибави един час към живота си, като се тревожи?"

Исус споменава, че птиците не вършат никаква работа, за да поддържат живота си, но Бог я върши. Той знае от какво се нуждаят врабчетата и се грижи за тях, тъй като те не могат да се справят сами. Те се хранят, защото Бог им осигурява храна, и остават на сигурно място в гнезда, осигурени от Бога. Всеки аспект от тяхното съществуване е внимателно наблюдаван, преброен и обгрижван от Твореца, който ги обича.

В Псалм 84:3 четем: "И врабчето намира дом, и лястовицата - гнездо, където да снася малките си, при Твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой." Нашият Отец е направил дом за всяка птица и животно на земята, като им е осигурил място, където да се грижат за малките си, и място за почивка.

Бог отдава голямо значение на птиците. Те са създадени на петия ден, а човекът е създаден едва на шестия. Птиците са на планетата по-дълго от хората! Бог е създал няколко вида птици за определени цели, точно както е създал и хората. Птиците представляват сила, надежда, оракули или знамения.

Вижте също: На колко години е Бог сега? (9 библейски истини, които трябва да знаем днес)

Библията споменава птиците не за да заемат място, а защото те са творения на Бога и Той ги обича. Всеки път, когато се споменава птица, тя представлява нещо значимо. Когато четем за птица и не спираме да се замисляме защо тя е там, в този конкретен раздел, пропускаме целта. Те са цитирани, за да предадат по-дълбок смисъл. Считайте, че библейските птици са пратеници с житейски уроци завсеки един от нас.

21. Йов 38:41 "Кой приготвя храна за гарвана, когато малките му викат към Бога, И да се скитате без храна?"

22. псалм 104:27 "Всички създания гледат към Теб, за да им даваш храна навреме".

23. Псалм 84:3 "И врабчето си намери дом, и лястовицата си намери гнездо, където да отглежда малките си - място близо до Твоя олтар, ГОСПОДИ Всемогъщи, Царю мой и Боже мой."

24. Исая 41:13 "Защото Аз, Господ, твоят Бог, държа десницата ти; Аз съм, Който ти казвам: "Не бой се, Аз съм, Който ти помагам."

25. псалм 22:1 "Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо си далеч от спасението ми, далеч от виковете на мъката ми?"

26. Матей 6:30 (HCSB) "Ако така Бог облича полската трева, която днес е тук, а утре е хвърлена в пещта, няма ли да направи много повече за вас, маловерните?"

Вие сте по-ценни от много врабчета

Можем да забележим, че по време на земната си кариера исус се е интересувал от подробностите в живота на хората. Качеството винаги е било по-важно за исус, отколкото количеството. Въпреки че исус е бил изпратен да изкупи изгубените и да запълни пропастта между човека и Бога, създадена от грехопадението, той все пак е отделял време, за да отговори на непосредствените нужди на всеки, когото е срещал. Бог се грижи за птиците, но ни цени още повечеи се грижи по-добре за нас, сътворените по Негов образ и подобие.

В горните стихове Исус уверява учениците Си, че са ценни за Бога. Това не е случайно оценяване - уверява ги Исус. Бог не просто ни харесва или смята, че сме добре; Той знае всичко за нас и следи всичко, което се случва с нас. Ако може да се грижи толкова много дори за една малка птичка, можем да очакваме още по-голяма загриженост и грижа от нашия Баща.

27. Матей 6:26 "Погледнете небесните птици: те не сеят, не жънат и не събират в хамбари - и все пак вашият небесен Отец ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?"

28. Матей 10:31 "И така, не се страхувайте, вие сте по-ценни от много врабчета."

29. Матей 12:12 "Колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в събота."

Колко пъти птиците се споменават в Библията?

В Библията има многобройни препратки към птиците. В Библията има приблизително 300 препратки към птици! Врабчетата се споменават специално в Матей 10, Лука 12, Псалм 84, Псалм 102 и Притчи 26. Споменават се и много други птици, включително гълъби, пауни, щрауси, пъдпъдъци, гарвани, яребици, орли и дори щъркели. Най-често споменаваните птици в Библията са гълъбите, орлите, совите, гарваните,Гълъбите се появяват 47 пъти в писанията, а орлите и совите - по 27 стиха. Гарваните се споменават единадесет пъти, а врабчетата - седем пъти в Библията.

Поради две отличителни характеристики - крила и пера - птиците рядко се бъркат с други представители на животинското царство. Тези характеристики правят птиците подходящи за духовни уроци.

30. Битие 1:20 20 И Бог каза: "Нека водата гъмжи от живи същества и нека птиците летят над земята по небесния свод."

Заключение

Врабчетата са скъпоценни за Бога, както ясно е показано в Библията. "Помислете за небесните птици", казва Исус, защото те не трябва да се притесняват какво ще ядат или пият (Матей 6:26). Ние не сме птици, но ако Бог осигурява храна и други необходими неща за крилатите си животни, Той определено осигурява и за нас. Божията любов към нас е неизмерима, тъй като сме създадени по Негов образ. Докато Той осигуряваза врабчетата и ги брои, ние сме много по-важни за Него.

Помислете за популярната песен "Окото му е върху врабчето", тъй като от този красив химн можем да разберем толкова много неща. Не е нужно да сме самотни, защото Бог се грижи за нас дори повече, отколкото за малките птички. Дори нещата, които изглеждат незначителни, като броя на космите на главата ни, Бог знае. Без значение какви изкушения или неприятности ви спохождат, Бог ще се грижи за вас и ще остане с вас.теб, когато Той те освободи.
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Алън е страстен вярващ в Божието слово и отдаден изучаващ Библията. С над 10 години опит в служба в различни служения, Мелвин е развил дълбока оценка за трансформиращата сила на Писанието в ежедневието. Има бакалавърска степен по теология от реномиран християнски колеж и в момента следва магистърска степен по библейски науки. Като автор и блогър, мисията на Мелвин е да помага на хората да придобият по-добро разбиране на Писанията и да прилагат вечните истини в ежедневието си. Когато не пише, Мелвин обича да прекарва време със семейството си, да изследва нови места и да се занимава с общественополезен труд.