25 hlavních biblických veršů o skromnosti (oblečení, motivy, čistota)

25 hlavních biblických veršů o skromnosti (oblečení, motivy, čistota)
Melvin Allen

Co říká Bible o skromnosti?

Během své cesty víry vidím, jak mě Bůh učí o skromnosti. Dokonce i já jsem v této oblasti pokulhával. Skromnost není jen pro ženy, ale i pro muže. "Ano, chápeme to, svalovče, jsi svalnatý, teď si vezmi košili, protože způsobuješ, že ženy klopýtají, pěkně velkou." Neskromnost ukazuje špatné úmysly a svým způsobem je to chlubení se sebou samým.

Vyznávající křesťanky se oblékají jako prostitutky. Oblékají se tak, že ukazují výstřihy i v kostele, to je hrozné. Mnohé církve dnes nejsou nic jiného než módní přehlídky, kam se lidé chodí předvádět v neskromném oblečení a uctívat boha, kterého si vymysleli. Boha, který je nechává žít v bezbožnosti.

Potřebujeme, aby se více lidí postavilo a řeklo: "Ne, tohle se musí změnit. Hřích!" Křesťané nosí extrémně těsné oblečení, které odhaluje části jejich těla, a pak se diví, že přitahují jen darebáky. Proč se ženy vyznávající křesťanství oblékají jako svět?

Minisukně, přiléhavé oblečení, plavky, hluboké výstřihy, šortky, šaty, které ukazují vaše křivky a zadek. Tyto věci nemají na mysli skromnost. Také vidím stále více žen, které nosí kalhoty na jógu. Neříkám, že je hříšné nosit kalhoty na jógu. Hříšné to však dělají vaše pohnutky.

Ještě jednou opakuji, že neříkám, že musíte vypadat jako klubko oblečení, zejména pokud je extrémní horko, jdete do posilovny atd. Ale mezi vhodným a nevhodným je tenká hranice a vy to víte. Jaké jsou vaše motivy v hloubi duše? Buďte k sobě upřímní. Vždy musíme mít zbožný pohled na to, jak se prezentujeme.

Mladá generace se dívá na starší generaci a napodobuje ji. Proto se tyhle třináctileté, čtrnáctileté, patnáctileté a šestnáctileté děti oblékají jako dospělé světské ženy. Lidé jim tleskají. Ne, je to hrozné, je to od ďábla a už mě to nebaví! Před 10-20 lety se tyhle děti takhle neoblékaly. Ukazuje to na morální úpadek světa.

Nikoho neoklamete, když se na sociálních sítích fotíte s výstřihem a v bikinách. Existuje velká pravděpodobnost, že máte nečisté úmysly ukázat své tělo. Musíte s tím přestat. Všichni si uvědomujeme, jak vypadáme, když se fotíme, a jakou zprávu tím vysíláme.

Kultura nás zabíjí." "Oh, odlehčete se." Ne! Tyhle věci musí přestat. Slyšela jsem někoho říkat: "Křesťanské ženy mohou také vypadat dobře." Pokud si pod pojmem vypadat dobře musíte vzít oblečení, které ukáže vaše tělo, vypadá zle a způsobí klopýtnutí druhých, nemělo by to být. Koho zajímá, jak se může oblékat Hollywood nebo lidé kolem vás. Nesmíte nosit odhalující oblečení na veřejnosti nebo v kostele.

Stačí si do Googlu zadat slovo "ženy" a hned uvidíte smyslné ženy a uvidíte, jak se svět dívá na ženy. Kde je úcta? Kde je důstojnost?

Křesťanské citáty o skromnosti

"Ženy, skromnost znamená, že máte krásu a sílu. A to využijte k tomu, abyste muže naučily, jak vás milovat ze správných důvodů." Jason Evert

"Dokonalá pokora se obejde bez skromnosti." C. S. Lewis

"Milé dívky, oblékat se neskromně je jako válet se v hnoji. Ano, bude vám věnována pozornost, ale VŠECHNA bude od prasat." S pozdravem, skuteční muži

"Skromné oblékání neznamená, že mi chybí sebevědomí, ale že jsem natolik sebevědomá, že nepotřebuji světu odhalovat své tělo, protože raději odhaluji svou mysl."

"Skromnost není o tom, abychom se skrývali - je o tom, abychom odhalili svou důstojnost." Jessica Reyová

Viz_také: 22 důležitých biblických veršů o učednictví (Učedníci)

Je třeba, aby se více rodičů s láskou věnovalo svým dětem.

Správně vychovávejte svou dceru. Umožněte své dceři, aby věděla, že nebude vycházet z domu a vypadat jako promiskuitní žena. Nebude si kupovat takovéto bezbožné oblečení. Povzbuzujte je a chvalte, když se oblékají skromně. Každý dospělý už byl teenagerem a víme, jaké to je. Dcery se ptejte svých rodičů, pastorů nebo biblicky moudrých lidí na své oblečení. Buďte víceodpovědný.

1. Přísloví 22,6 "Vychovávejte dítě na cestě, kterou má jít, ani když zestárne, neodchýlí se od ní".

Mezi krásou a smyslností je rozdíl.

Tento verš říká: "s vhodným oděvem." To znamená, že existuje vhodný a nevhodný oděv pro ženu. Kristovo tělo by se nemělo oblékat tak, aby upozorňovalo na fyzickou krásu. Když se podíváte do zrcadla, hledáte v něm sexappeal, nebo ovoce biblické ženy?

2. 1 Timoteovi 2,9-10 "Stejně tak chci, aby se ženy zdobily vhodným oděvem, skromně a rozvážně , ne spletenými vlasy a zlatem nebo perlami či drahými oděvy, ale spíše dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které si činí nárok na zbožnost".

Záměry světské a zbožné ženy se liší.

Světské ženy se vás snaží srazit na kolena a nastražit před vámi past. Snaží se, abyste je pronásledovali a toužili po nich svým oblečením a způsobem, jakým se chovají. Někdy se světské ženy ohýbají na znamení, že chtějí, abyste se k nim přiblížili.

Viz_také: 21 důležitých biblických veršů o tom, jak se starat o to, co si myslí ostatní

Někdy je to způsob, jakým chodí, jak stojí, jak na vás koketně pohlíží nebo jak sedí, aby se ještě více odhalily. Dokonce se někdy zapojují do sexuálních podtextů. Zbožná žena střeží svou sexualitu skromným postojem a skromným oděvem, který nepřitahuje žádostivou pozornost. Snaží se oslavovat Boha, a ne sebe. Její život ukazuje uctívání Boha, a ne těla.

3. Přísloví 7,9-12 "za soumraku, když už den bledl, když se stmívalo. Tehdy mu vyšla vstříc žena, oblečená jako prostitutka a s lstivými úmysly. ( Je neukázněná a vyzývavá, její nohy nikdy nezůstávají doma ; tu na ulici, tu na náměstí, na každém rohu číhá.")".

4. Izajáš 3,16-19 "Hospodin říká: " Sionské ženy se povyšují, chodí s nataženými šíjemi, koketují s očima, promenádují se s pohupujícími se boky , s ozdobami cinkajícími na kotnících. Proto Hospodin přivede na hlavy sionských žen rány, Hospodin jim udělá lysiny na hlavě." V ten den jim Hospodin vytrhne jejich ozdoby: náramky a čelenkya náhrdelníky s půlměsícem, náušnice, náramky a závoje."

5. Ezechiel 16,30 " Jaké máš nemocné srdce , praví svrchovaný Hospodin, když děláš takové věci a chováš se jako nestydatá prostitutka.".

Satan klame mnoho žen.

Satan řekl Evě: "Opravdu Bůh řekl, že to nesmíš jíst?" Teď říká: "Opravdu Bůh řekl, že to nesmíš nosit? Jemu by to nevadilo, je to jen malý výstřih." A tak se stalo.

6. Genesis 3,1 "Had byl lstivější než všechna divoká zvířata, která Hospodin Bůh stvořil." Řekl ženě: "Opravdu Bůh řekl: 'Nesmíte jíst z žádného stromu v zahradě'?"

7. 2. Korintským 11,3 "Obávám se však, že stejně jako Eva byla oklamána hadovou lstí, i vaše mysl může být nějak svedena z upřímné a čisté oddanosti Kristu."

Způsob, jakým se oblékáte, prozrazuje vaše srdce.

Tomu se nevyhneme. Neskromnost ukazuje na hříšné srdce. Neskromnost ukazuje na bezbožnost a duchovní nezralost. Jsou krásné ženy, které se oblékají nevhodně a nikdy nebudou vypadat tak krásně jako žena oblečená skromně.

Tak jasně září a to, jak je oblečená, o ní hodně vypovídá. Lidé říkají, že Bůh zná mé srdce. Ano, ví, že tvé srdce je hříšné.

8. Mk 7,21-23 "protože zevnitř , z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky , stejně jako smilstvo, krádež, vražda, cizoložství, chamtivost, zloba, podvod, nestydatá žádostivost, závist, pomluva, arogance a hloupost. Všechny tyto věci vycházejí zevnitř a činí člověka nečistým."

9. Ezechiel 16,30 " Jaké máš nemocné srdce , praví svrchovaný Hospodin, když děláš takové věci a chováš se jako nestydatá prostitutka.".

Zbožné ženy znají svůj význam v Kristu.

Vědí, že jsou Kristem tak milovány a nepotřebují hledat falešnou lásku na jiných místech. Je mi smutno z množství žen, které se potřebují snažit odhalit, aby získaly pozornost opačného pohlaví. Tolik lidí dnes bojuje s problémy se sebevědomím, protože se dívají na falešné obrazy světa. "Musím vypadat takhle, musím dělat tohle, musím se oblékat takhle." Tolik lidí dnes bojuje s problémy se sebevědomím, protože se dívají na falešné obrazy světa.aby o ni mělo zájem více mužů." Ne!

Musíte pracovat na své vnitřní kráse, ne na kráse vnější. Jste Kristem tak milovány. Nemusíte nikomu nic dokazovat. Pokud se oblékáte smyslně, vysíláte negativní energii a přitahujete bezbožné lidi. Křesťanské ženy si musíte vážit samy sebe a přijmout skromnost. Naučte lidi, aby vás viděli takovou, jaká jste. Ne nějaký sexuální objekt, ne nějakou hračku, ale ženu, která je.podle Kristova srdce.

10. 1 Petr 3,3-4 "Vaše ozdoba nesmí být jen vnější - zaplétání vlasů, nošení zlatých šperků nebo oblékání šatů, ale ať je to skrytá osoba srdce s nepomíjivou vlastností mírného a tichého ducha, který je vzácný v Božích očích ."

11. 1. Samuelova 16,7 "Hospodin však Samuelovi řekl: "Nedívej se na jeho vzhled ani na jeho výšku, neboť jsem ho zavrhl. Hospodin nehledí na to, na co se dívají lidé. Lidé se dívají na vnější vzhled, ale Hospodin hledí na srdce." Samuel se tedy rozhodl, že se bude dívat na srdce.

Být překážkou neskromným oblékáním

Nechceš být pro své bratry a sestry kamenem úrazu a nechceš, aby tě lidé ve své mysli ponižovali.

Zvláště v církvi musí všechny ženy pochopit, že když se oblékají neskromně, nejenže rozptylují pozornost, ale také soupeří s Bohem o slávu, pozornost a čest. Už mě nebaví poslouchat, jak ženy říkají: "My přece nemůžeme za to, že muži chtíč mají." Zbožný muž po spatření neskromné ženy okamžitě otočí hlavu a je možné, že už v duchu klopýtl.

Něco ti řeknu, ženo Boží. To by neměl být postoj křesťana. Čím méně se inzeruješ, tím menší je šance, že po tobě někdo zatouží. Pokud se oblékáš neskromně, ani trochu tomu nepomáháš. Mysli na druhé a na boj, kterým musí procházet.

Někteří lidé právě teď procházejí válkou ohledně chtíče. Opět je třeba, aby i muži byli více zodpovědní, protože je mnoho křesťanských žen, které procházejí bojem. Nedělejme si to navzájem těžší.

12. Matouš 5,16 "Ať vaše světlo svítí před lidmi tak, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce, který je v nebesích."

13. 1 Petr 2,11 "Milí přátelé, vyzývám vás, abyste se jako cizinci a vyhnanci zdržovali hříšných žádostí, které vedou boj proti vaší duši."

14. 1. Korintským 8,9 "Dávejte si však pozor, aby se uplatňování vašich práv nestalo kamenem úrazu pro slabé."

15. Galatským 5,13 "Vy, bratři a sestry, jste byli povoláni ke svobodě. Své svobody však nevyužívejte k tomu, abyste se oddávali tělu, nýbrž si navzájem pokorně sloužte v lásce."

Krásná žena bez rozvahy nemá dobrý úsudek.

Může být krásná, ale chybí jí rozlišování a stejně jako krásné prase se bude rozhodovat hanebně bez ohledu na svou krásu. Je krásná navenek, ale uvnitř je nečistá, je to škoda krásy. Skutečně zbožný muž nebude vyhledávat smyslnou ženu.

Žena, která se bojí Pána, dává najevo, že se ho bojí, tím, jak je oblečená, a zbožnému muži to připadá přitažlivé. Žena, která vyniká mezi hříšným davem svou skromností, je hodna chvály. Bůh z ní učinil něco výjimečného a my můžeme vidět, že v ní Bůh působí. Sláva Bohu!

16. Přísloví 31,30 "Půvab je klamný a krása pomíjivá, ale žena, která se bojí Hospodina, je hodna chvály."

17. Přísloví 11,22 "Jako zlatý prsten v prasečím rypáku je krásná žena, která neprojevuje rozvážnost."

Vzdává vaše oblečení slávu Bohu?

Pokud svým oblečením upozorňujete na své tělo, abyste ho zvýraznila, aby si vás lidé všimli, abyste dala najevo smyslnost, pak přesně víte, co děláte. Někteří lidé mají pocit, že jediný způsob, jak na sebe upozornit, je předvádět se. Jednou z věcí, kterou nejvíc nesnáším, je, když muži hrubě komentují smyslné ženy. Tíží mě to u srdce a je mi z toho zle. Vaše tělo je dar od Pána.

Mělo by se s ním zacházet jako s darem krásně zabaleným do Kristovy spravedlnosti. Když vám z oděvu visí prsa, když se odhalují části vašich prsou, když je vaše tělo vidět skrze oděv, když jsou vaše nohy odhaleny neskromným způsobem, jak to oslavuje Boha?

Neustále budete slyšet lidi říkat: "Ježíš je můj život," ale je to lež. Stačí se podívat na jejich fotky. Stačí se podívat, jak se prezentují. Bůh nemá radost, nedělá kompromisy. Jak chcete žehnat světu, když budete vypadat stejně jako ten zkažený svět?

18. 1. Korintským 6,19-20 "Nebo snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého ve vás, kterého máte od Boha? Nejste vlastní, neboť jste byli koupeni za drahou cenu. Oslavujte tedy Boha na svém těle." (Mt 6,19-20).

19. 1. Korintským 12,23 "a těm částem těla, které považujeme za méně čestné, prokazujeme větší úctu a s našimi nepředstavitelnými částmi zacházíme s větší skromností".

20. Římanům 12,1 "Proto vás, bratři, vybízím, abyste z Božího milosrdenství vydávali svá těla v živou a svatou oběť, příjemnou Bohu, která je vaší duchovní bohoslužbou."

Tvé tělo patří Kristu a za druhé by ho měl vidět pouze tvůj manžel.

21. 1. Korintským 6,13 "Říkáte: "Jídlo pro žaludek a žaludek pro jídlo, a Bůh obojí zničí." Tělo však není určeno pro smilstvo, ale pro Pána a Pán pro tělo." 21. Korintským 6,13 "Tělo je určeno pro smilstvo, ale pro Pána a Pán pro tělo."

22. 1. Korintským 7,4 "Žena nemá moc nad svým tělem, ale odevzdává ho svému muži. Stejně tak muž nemá moc nad svým tělem, ale odevzdává ho své ženě."

Musíte se obléci do svatosti a do šatů vhodných pro křesťanskou ženu.

Když jsi skromný, oblékáš se s pokorou. Když jsi neskromný, oblékáš se s pýchou. Skromní lidé na sebe zbytečně neupozorňují.

23. Římanům 13,14-15 "Spíše se oblékněte do Pána Ježíše Krista , a nemyslete na to, jak uspokojit tělesné touhy."

24. Koloským 3,12 "Proto se jako vyvolený Boží lid, svatý a milovaný, oblékejte do soucitu, laskavosti, pokory, tichosti a trpělivosti."

Ctnostná žena je oděna silou a důstojností.

Její naděje je v Pánu a směje se tomu, co jí svět předhazuje. "Všichni to dělají. Musíš vypadat víc takhle, jestli chceš muže. Musíš být sebevědomá a ukazovat své tělo." Zbožná žena říká: "Ne!" Jsem nádherně stvořená a moje tělo je pro Pána, ne pro svět.

Nemusíš se oblékat určitým způsobem, abys někoho přitáhla. Buď klidná a nenech se odradit. Nezačínej dělat kompromisy. Naděje zbožné ženy spočívá v Pánu, že Bůh se postará. On udělá cestu, abys potkala člověka, kterého pro tebe má. Nemusíš začít dělat věci podle těla, abys urychlila proces. Buď trpělivá a modli se. Bůh je věrný.

25. Přísloví 31,25 "Je oděna silou a důstojností, dokáže se smát budoucím dnům."

Při oblékání se prohlížejte

Pokud jste se oblékali neskromně, kajte se. Existují krásné šaty, které si můžete koupit a které jsou skromné, ale přesto stylové. Nyní se pokaždé, když si vybíráte oblečení, podívejte na sebe do zrcadla. Jaké jsou mé pohnutky? Chci být sexy? Způsobím někomu klopýtnutí? Není mi oblečení příliš těsné? Snažím se v duchu najít cestu ke kompromisu?

Jak by se cítil Bůh? Není mé oblečení příliš krátké? Neodhaluje příliš mnoho? Neodhaluje příliš mnoho z mých nohou? Neodhaluje malé části mých prsou? Ptejte se sami sebe a dovolte Duchu svatému, aby vás vedl. Modlete se o tom a dovolte Pánu, aby vás vedl k oblečení, které ho ctí. Ať je vaše láska k Bohu a k druhým vidět na tom, jak se oblékáte.

Galatským 5:16-17 "Já však říkám: Choďte podle Ducha, a nebudete plnit žádost těla. Tělo totiž staví svou žádost proti Duchu a Duch proti tělu, neboť se navzájem popírají, abyste nečinili to, co se vám líbí."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.