30 důležitých biblických veršů o randění a vztazích (mocné)

30 důležitých biblických veršů o randění a vztazích (mocné)
Melvin Allen

Co říká Bible o randění a vztazích?

Zkuste v Bibli najít něco o randění, nic nenajdete. Nenajdete ani nic o namlouvání, ale máme biblické zásady, které vám pomohou při hledání křesťanského vztahu.

Křesťanské citáty o datování

"Vztahy by tě měly přiblížit ke Kristu, ne k hříchu. Nedělej kompromisy, aby sis někoho udržel, Bůh je důležitější."

Viz_také: 20 důvodů, proč Bůh dopouští zkoušky a soužení (mocné)

"Tvé srdce je Bohu drahé, tak si ho střež a čekej na muže, který si ho bude vážit."

"Chodit na rande bez úmyslu se oženit je jako jít do obchodu s potravinami bez peněz. Buď odejdete nešťastní, nebo si vezmete něco, co není vaše." - Jefferson Bethke

"Chce-li Bůh napsat příběh tvé lásky, potřebuje nejprve tvé pero."

"Nemůžeš je zachránit tím, že s nimi budeš chodit. Než se s nimi pokusíš navázat vztah, nech Boha, aby změnil jejich srdce."

"Vášeň pro Boha je nejpřitažlivější vlastností člověka."

"Nejlepší milostné příběhy jsou ty, které píše autor lásky."

"Rozbité věci se mohou stát požehnanými, pokud necháte Boha, aby je opravil."

"Ona má jeho srdce a on má její srdce, ale jejich srdce patří Ježíši."

"Na vztah zaměřený na Boha se vyplatí počkat."

"Představte si člověka tak soustředěného na Boha, že jediný důvod, proč se na vás podíval, bylo to, že slyšel Boha říkat: "To je ona."

"Skutečný muž otevírá víc než jen vaše dveře. Otevírá svou Bibli."

"Čím blíže jsou muž a žena Bohu, tím blíže jsou si navzájem."

"Tip na rande: Utíkej co nejrychleji směrem k Bohu. Pokud ti někdo bude stačit, představ se."

"Láska říká: Viděl jsem tvé ošklivé stránky a zůstávám." - Matt Chandler

"Chci, aby se na nás lidé dívali a říkali si, že je dal dohromady Bůh."

"Do lásky se nezapadá, ale zavazuje se k ní. Láska znamená, že říká, že tu budu, ať se děje, co se děje." Timothy Keller

"Cílem křesťanského randění není mít přítele nebo přítelkyni, ale najít si manžela nebo manželku. Mějte to na paměti, až se budete vzájemně poznávat, a pokud nejste připraveni zavázat se ke vztahu s konečným cílem manželství, je lepší nerandit, ale zůstat prostě přáteli."

"Dámy, zaměřte se na muže, který vám prokazuje úctu, dává vám pocit bezpečí a prokazuje svou víru v Boha."

"Zasloužíš si muže podle Božího srdce, ne jen kluka, který chodí do kostela. Někoho, kdo o tebe bude usilovat záměrně, ne jen hledat někoho, s kým by mohl chodit. Muže, který tě bude milovat nejen kvůli tvému vzhledu, tvému tělu nebo tomu, kolik vyděláváš peněz, ale kvůli tomu, kým jsi v Kristu. Měl by vidět tvou vnitřní krásu. Možná budeš muset pár chlapům říct několikrát NE, aby se ten pravý muž dokázalPokračujte v modlitbách a důvěřujte Pánu. Stane se to v Jeho načasování."

"Nežádejte další znamení, když je vám pravda jasná. Bůh vám nepotřebuje posílat další "důkazy", abyste je ignorovali, věřte mu, když vám ukáže, s jakým typem člověka máte co do činění. Možná ho milujete a záleží vám na něm, ale ne všechno, co chceme, je pro náš život prospěšné."

"Největší věc, kterou může muž pro ženu udělat, je přivést ji blíž k BOHU než k sobě."

"Zasloužíš si víc než jen ochutnávku vztahu. Zasloužíš si prožít to celé. Důvěřuj Bohu a počkej si na to."

Viz_také: Teismus vs deismus vs panteismus: (definice & víry)

Seznamování a manželství

Opravdu nelze mluvit o vztahu s opačným pohlavím, aniž bychom mluvili o manželství, protože smyslem vztahu je dospět k manželství.

Manželství ukazuje vztah mezi Kristem a církví. Ukazuje, jak Kristus miloval církev a položil za ni svůj život. Kdo je církev? Nevěřící nejsou součástí církve. Bůh chce, aby jeho děti uzavíraly manželství s křesťany. Manželství je pravděpodobně největším nástrojem v procesu posvěcování života věřícího. Dva hříšní lidé se spojí v jedno a zavážou se jeden druhému vvšechno. Nikdo kromě Pána nebude stát před člověkem, kterého si hodláš vzít. Svět učí, že máš dávat přednost svým dětem a rodičům před svým manželem. Ne! Nikdo nestojí před tvým manželem! Když jde o tvého manžela, musíš říct ne všem ostatním.

1. Efezským 5,25 "Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni."

2. Genesis 2,24 "Proto opustí člověk svého otce i svou matku a připojí se ke své ženě a stanou se jedním tělem."

3. Efezským 5,33 "Každý z vás však musí milovat svou ženu jako sám sebe a žena musí svého muže respektovat."

Na tyto emoce si musíme dávat pozor při randění.

Tak rychle říkáme: Věřím, že mi Pán dal tohoto člověka. Jste si tím jisti? Radili jste se s Pánem? Nasloucháte jeho přesvědčení, nebo si děláte, co chcete? Pokud ten člověk není křesťan, pak vám ho Pán nedal. Pokud se snažíte vstoupit do vztahu s nevěřícím, nejenže to není správné, ale budete toho litovat a bude vás to bolet. Pokud ten člověk tvrdí, že je křesťan, pak je to špatně.být křesťanem, ale žije jako nevěřící, Bůh ti takového člověka neposlal. Bůh by ti nikdy neposlal falešného křesťana. Žádný typ bezbožného člověka nemůže plnit Boží vůli v manželství. "Ale je milý." Takže !

4. 2. Korintským 6,14-15 "Nebuďte v nerovném jhu s nevěřícími. Vždyť jaké partnerství má spravedlnost s bezbožností? Nebo jaké společenství má světlo s temnotou? Jaký souhlas má Kristus s Beliálem? Nebo jaký podíl má věřící s nevěřícím?" (1. Korintským 6,14-15).

5. 1. Korintským 5,11 "Nyní vám však píši, abyste se nestýkali s nikým, kdo se vydává za bratra nebo sestru, ale je pohlavně nemravný nebo chamtivý, modloslužebník nebo pomlouvač, opilec nebo podvodník. S takovými lidmi ani nejezte".

Pokud někdo přemýšlíte o randění, mluvili jste nejprve s Bohem?

Pokud jste se o tom neporadili s Bohem, znamená to, že jste se ho nezeptali, zda osoba, kterou jste potkali, je tou, kterou chce, abyste si vzali. Křesťanské randění nespočívá v příležitostném randění, které je nebiblické. Tento typ randění vás zanechá rozbité a rozhozené, a to ani nemluvím o sexu. Nevěřící randí pro zábavu, pro chvíli, pro dobrou zábavu, pro sex, aby nebyliosamělý, aby udělal dojem na lidi atd.

Pokud si nemyslíte, že si tohoto člověka vezmete, a pokud nemáte pocit, že Bůh tohoto člověka případně přivedl do vašeho života pro manželství, přestaňte vzájemně plýtvat časem. Vztah není něco, co byste měli brát na lehkou váhu. Náhodné randění je forma chtíče. Nemusí být vždy sexuální. Chtíč je vždy sobecký. Vždycky jde o JÁ. Chtíč nikdy nehledá Pána pro jeho vůli.

Mnoho lidí si myslí, že jsou zamilovaní z důvodů, jako je vzhled dané osoby, její komunikační schopnosti atd. Ne, poslal vám Bůh tuto osobu? Věříte, že vás Bůh povolal, abyste této osobě zasvětili svůj život v manželství? Zamilovanost není v Bibli. Pravá láska je postavena na činech, rozhodnutích atd. Prokazuje se v průběhu času.

Mnoho lidí naváže vztah, a když se rozejdou, zjistí, že ve skutečnosti nebyli zamilovaní. Na světě je tolik věcí, které vám pomáhají klamat sami sebe. Například sex, fyzická přitažlivost, pozorování jiných párů, neustálé poslouchání zamilované hudby, strach, neustálé sledování zamilovaných filmů atd.

6. 1 Jan 2,16 "Neboť všechno, co je na světě, žádost těla, žádost očí a pýcha života, není z Otce, ale je ze světa."

7. Galatským 5,16 "Já však říkám: Choďte podle Ducha, a nebudete uspokojovat žádosti těla."

8. 1. Korintským 13,4-7 "Láska je trpělivá, láska je laskavá. Láska nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nevhodně, není sobecká, nedá se popudit a nevede si záznamy o křivdách. Láska nenachází radost v nepravosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve všechno doufá, všechno vydrží."

Proč bychom měli hledat vztah podle Bible?

K Boží slávě a k plnění jeho vůle. Být připodobněni k obrazu Kristovu. Uzavřít manželství a být reprezentací Krista a církve. Rozvoj Božího království. Jde o něj. "Ó, Pane, ať tento vztah ctí tvé jméno." A to by mělo být naše smýšlení, když jdeme do manželství. "Ó, Pane, chci milovat a položit svůj život za někoho, jako jsi miloval a položil svůj život typro mě."

9. 1. Korintským 10:31 "Ať už tedy jíte nebo pijete nebo cokoli děláte, všechno to dělejte k Boží slávě."

10. Římanům 8,28-29 "A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru. Koho totiž předzvěděl, toho také předurčil, aby byl připodobněn obrazu jeho Syna, aby byl prvorozený mezi mnoha bratry."

11. Zjevení 21,9 "Tehdy přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti nevěstu, Beránkovu ženu!" A řekl: "Pojď, ukážu ti nevěstu, Beránkovu ženu."

Neříkám, že nemůžete navázat vztah, ale berte to v úvahu.

Jste schopen opustit matku a otce? Máte nějaké povinnosti, nebo za vás všechno platí rodiče? U mužů je to jedna z věcí, která vám napoví, zda jste připraven hledat si ženu. Jste schopen žít sám a zajistit se? Jste muž? Považuje vás společnost za muže?

12. Matouš 19,5 "a řekl: "Proto opustí muž svého otce i matku a spojí se se svou ženou a ti dva se stanou jedním tělem?".

1 Petr 3,7 ukazuje, co Bůh cítí ke své dceři.

Bůh miluje svou dceru. Setkání s otcem ženy je vždycky děsivé. Je to jeho drahocenná dceruška, kterou chcete vyvést. V jeho očích bude vždycky jeho drahocenným dítětem. Láska mezi otcem a jeho dcerou je tak velká. On pro svou dceru zemře, on pro svou dceru zabije. A teď si představte, o kolik větší je láska svatého Boha. Představte si jeho vážnost, když si.vést Jeho dceru na špatnou cestu. je to děsivá věc. nehraj si s Boží dcerou. když jde o Jeho dceru, Bůh si nehraje. naslouchej jí, respektuj ji a vždycky na ni ber ohled. není to člověk.

13. 1 Petr 3,7 "Podobně i vy, manželé, žijte se svými ženami v porozumění jako s nejcitlivější partnerkou. Ctěte je jako dědičky milostivého daru života spolu s vámi, aby nic nepřekáželo vašim modlitbám."

14. Genesis 31:50 "Kdybys špatně zacházel s mými dcerami nebo kdyby sis vzal jinou ženu než mé dcery, i když u nás nikdo není, pamatuj, že Bůh je svědkem mezi mnou a tebou."

Randění a líbání

Je líbání hřích? Je v Bibli psáno o líbání, které se vztahuje na randění? Ne. Mohou se křesťané líbat? Možná, ale dovolte mi to vysvětlit. Nevěřím, že líbání je hříšné, ale věřím, že může být. Vášnivý/romantický polibek je hříšný. Cokoli, co vás vede k tomu, že se oddáváte sexuálním myšlenkám, je hříšné.

Pokud cítíte pokušení, prostě přestaňte, nelžete si. Je dobré, když se křesťané nelíbají před svatbou, protože když se políbíte, není cesty zpět, můžete jít jen o krok dál. Někteří křesťané se rozhodnou nezačít se líbat před svatbou a někteří křesťané se rozhodnou lehce se obejmout a políbit. Co se děje ve vašem srdci? Co vám říká vaše mysl? Co je vaším cílem?

Dlouhodobé líbání s někým, s kým nejste manželé, je špatné, je to forma předehry a způsobí vám pád. Přemýšlejte o tom. Čekání a disciplína v mnoha oblastech učiní váš sexuální vztah v manželství jedinečnějším, výjimečnějším, zbožnějším a intimnějším. Nikdy nedělejte kompromisy! O tom byste se měli opravdu modlit a naslouchat Pánu.

15. 1. Tesalonickým 4,3-5 "Vždyť to je Boží vůle, vaše posvěcení: abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl ovládat své tělo v posvěcení a cti, ne s žádostivými touhami , jako pohané, kteří neznají Boha."

16. Matouš 5,27-28 "Slyšeli jste, že bylo řečeno od starých časů: "Nesesmilníš!" Já vám však říkám, že každý, kdo se podívá na ženu, aby po ní zatoužil, s ní již zcizoložil ve svém srdci."

Zbožné randění: Utečte před mladistvým chtíčem

Nikdy nebuďte se svým přítelem/přítelkyní delší dobu sami v jedné místnosti, jinak padnete. Nějakým způsobem padnete. Slyšel jsem některé kluky říkat: "Já to zvládnu, jsem dost silný." Ne, nejste! Touhy po opačném pohlaví jsou tak silné, že nám říkají, abychom utekli. Není nám dána síla, abychom to vydrželi. Bůh nechce, abychom vydrželi pokušení. Nesnažte se s tím bojovat,Prostě uteč. Nejsi dost silný. Drž se dál!

Nevystavuj se pozici kompromisu a hříchu . Nedělej to ! Svět tě učí mít sex před manželstvím. Když slyšíš o křesťanech žijících v sexuálním hříchu, jsou to falešní konvertité a nejsou skutečně spaseni. usiluj o čistotu. pokud jsi zašel příliš daleko, čiň pokání. vyznej své hříchy Pánu, nevracej se zpět, uteč !

17. 2. Timoteovi 2,22 "Nyní utíkej od mladistvých choutek a usiluj o spravedlnost , víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce".

18. 1. Korintským 6,18 "Utečte od smilstva. Všechny ostatní hříchy, kterých se člověk dopouští, jsou mimo tělo, ale kdo hřeší pohlavně, hřeší proti svému tělu."

Ve vztazích se máte navzájem vést ke Kristu.

Máte se společně hnát za Kristem. Pokud se dostanete do vztahu s bezbožným člověkem, bude vás brzdit. Utíkejte ke Kristu a toho, kdo s vámi drží krok, si představte. Nejenže se máte navzájem vést způsobem života, ale máte se společně klanět.

Ve vztahu se oba budete učit jeden od druhého, ale žena zastává submisivní roli a muž roli vůdce. Pokud chcete být vůdcem, musíte znát Písmo, abyste mohli učit Boží dceru.

19. Žalm 37,4 "Měj zalíbení v Hospodinu a on ti dá touhy tvého srdce."

Nenechte se vést do manželství smyslností dívky, budete toho litovat. Nenechte se vést do manželství vzhledem muže, budete toho litovat.

Usilujete o ně ze zbožných důvodů? Neříkám, že by vás osoba, s níž chodíte, neměla přitahovat, protože by vás měla. Není dobré usilovat o vztah s někým, kdo vás fyzicky nepřitahuje.

Pokud vám Bůh požehná velmi krásnou zbožnou ženu nebo pohledného muže, je to v pořádku, ale vzhled není všechno. Pokud hledáte supermodelku, musíte vědět, že extrémní vybíravost není dobrá a také je velká pravděpodobnost, že supermodelkou nejste. Nikdo takový není, pokud odstraníte všechny úpravy a make-up.

Někdy je žena křesťanka, ale je nepoddajná a svárlivá. Někdy je muž křesťan, ale není pracovitý, neumí hospodařit s penězi, je příliš nezralý atd.

20. Přísloví 31,30 "Půvab je klamný a krása pomíjivá, ale žena, která se bojí Hospodina, je hodna chvály."

21. Přísloví 11,22 "Krásná žena, které chybí rozvaha, je jako zlatý prsten v prasečím rypáku."

Co hledat u zbožného muže?

Vezměte to v úvahu. Je to muž? Roste v muže? Chce být vůdcem? Hledejte zbožnost, protože manžel má být jednou vaším duchovním vůdcem. Hledejte jeho lásku k Pánu a k rozvoji jeho království. Snaží se vás přivést ke Kristu? Pracuje tvrdě?

Má zbožné a úctyhodné cíle? Umí dobře zacházet s penězi? Je štědrý? Žije ve zbožnosti a snaží se poslouchat Slovo? Působí Bůh v jeho životě a činí ho podobnějším Kristu? Má silný modlitební život? Modlí se za vás? Je čestný? Snaží se vám vzít čistotu? Jak se chová k druhým? Je násilnický?

22. Titovi 1,6-9 "bezúhonný, muž jedné ženy, mající věrné děti, které nejsou obviněny z divokosti nebo vzpoury. Neboť správce jako Boží správce musí být bezúhonný, ne arogantní, ne vznětlivý, ne závislý na víně, ne tyran, ne chamtivý po penězích, ale pohostinný, milující, co je dobré, rozumný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý, držící se věrného poselství, jak je vyučován, aby mohl jak povzbuzovat zdravým učením, tak vyvracet ty, kdo mu odporují."

23. Žalm 119,9-11 " Jak může mladík zachovat svou cestu čistou? Tím, že ji bude střežit podle tvého slova. Celým svým srdcem tě hledám, ať se neodchýlím od tvých přikázání! Tvé slovo jsem si uložil do srdce, abych proti tobě nehřešil."

Co hledat u zbožné ženy?

Vezměte to v úvahu. Odevzdala svůj život Pánu? Dovolí vám, abyste ji vedli? Je submisivní? Snaží se vás budovat a pomáhat vám s tím, co pro vás Bůh má? Neustále vás sekýruje a znevažuje? Je čistotná? Má doma a v autě stále nepořádek? To bude váš dům.

Naléhá na vás, abyste s ní měli sex? Obléká se smyslně, pokud ano, utíkejte. Má úctu k otci? Snaží se být ctnostnou ženou? Je svárlivá? Je líná? Umí vést domácnost? Bojí se Boha? Je bojovnicí modlitby? Je důvěryhodná?

24. Titovi 2,3-5 "Stejně tak starší ženy mají projevovat chování hodné svatých, nepomlouvat, nepodléhat nadměrnému pití, ale učit tomu, co je dobré. Tak budou vychovávat mladší ženy, aby milovaly své muže, milovaly své děti, byly zdrženlivé, čisté, plnily své domácí povinnosti, laskavé, podřízené svým mužům , aby poselství o Bohunesmí být zdiskreditován."

25. Přísloví 31,11-27 " Srdce jejího muže jí důvěřuje a nic dobrého mu nechybí. Odměňuje ho dobrem, ne zlem, po všechny dny svého života. Vybírá vlnu a len a pracuje ochotnýma rukama. Je jako obchodní lodě, které jí přivážejí jídlo z daleka. Vstává, když je ještě noc, a obstarává jídlo pro svou domácnost a porce pro své služebnice.zhodnotí pole a koupí je; za svůj výdělek vysadí vinici. čerpá ze své síly a prozrazuje, že její paže jsou silné. vidí, že její výdělek je dobrý, a její lampa v noci nikdy nezhasíná. natahuje ruce k přadleně a její ruce drží vřeteno. její ruce se natahují k chudým a ona natahuje ruce k potřebným. nebojí se o svou domácnost.když sněží, neboť všichni v její domácnosti jsou dvojnásobně oděni. Sama si šije pokrývky na lože; její oděv je z jemného plátna a purpuru. Jejího muže znají u městských bran, kde sedí mezi staršími země. Šije a prodává lněné oděvy; obchodníkům dodává opasky. Jejím oděvem je síla a čest a může se smát nad budoucím časem. Otevírá ústa s moudrostí a vtipem.Na jazyku má láskyplné poučování. Dohlíží na chod své domácnosti a nikdy není nečinná."

Neříkám, že ten člověk bude dokonalý.

Možná se najdou oblasti, kde si s nimi budete muset promluvit nebo kde je Bůh musí změnit, ale opět by to měl být zbožný člověk. Nebuďte nerealističtí a buďte opatrní s očekáváním, pokud jde o manželství. Věci nemusí být vždy takové, jaké je očekáváte.

Váš manželský partner může mít stejné problémy jako vy, ale pamatujte si, že Bůh vám dá takového manžela, po jakém samozřejmě toužíte, ale také takového, kterého potřebujete, aby vás připodobnil k obrazu Kristovu.

26. Přísloví 3,5 "Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum."

Důvody rozchodů křesťanů.

Někteří z vás jsou ve vztahu s člověkem, kterého si Bůh chce vzít a kterého si nakonec vezmou. Někdy se křesťané dostanou do vztahu s křesťany a prostě to nevyjde. Vím, že to bolí, ale Bůh si tuto situaci používá k tomu, aby působil v životě věřících, aby je přetvořil k obrazu svého Syna a budoval jejich víru. Bůh nahradí člověka, kterého si vzal, někým jiným.lepší. Důvěřujte mu.

27. Přísloví 19,21 "Mnoho je plánů v mysli člověka, ale Hospodinův záměr obstojí."

28. Izajáš 43,18-19 " Nevzpomínejte na dřívější věci , na věci staré nehleďte. Hle, já činím novou věc, nyní vyvěrá, což ji nepozorujete? Udělám cestu na poušti a řeky na poušti." (Izajáš 43,18-19) "Nebudu se rozpomínat na dřívější věci, nebudu uvažovat o starých věcech.

Kdy mi Bůh dá manžela nebo manželku?

Bůh už pro vás někoho stvořil. Bůh vám tuto osobu poskytne.

Připravte se na manželství. Modlete se, aby vám Bůh pomohl se připravit. V dnešní době je příliš mnoho pokušení. Snažte se o manželství v mladém věku. Neříkám, abyste byli pasivní, ale Pán vám takového člověka přivede. Nemusíte vyhledávat internetové seznamky. Bůh vám pomůže potkat člověka, který je pro vás určen.

Ujistěte se, že své hledání začínáte modlitbou. Nebojte se, protože i když jste opravdu plachý člověk, Pán vám otevře dveře. Zatímco se za někoho modlíte, vždy se někdo modlí za vás.

Nesmíš však zahořknout a říkat si: "Všichni kolem mě mají vztah, proč já ne?" Někdy nejsme připraveni finančně, duchovně, ve zralosti nebo to prostě ještě není Boží vůle. Musíš mít oči upřené na Krista a modlit se o jeho pokoj a útěchu, když jsi svobodný, protože když na to budeš neustále myslet, zabiješ sám sebe.

Začneš si říkat: "Možná jsem moc takový, možná jsem moc tamten, možná bych měl začít vypadat takhle, možná bych si měl koupit tohle." To je modlářství a je to od ďábla. Jsi dokonale stvořený. Důvěřuj Pánu, že se postará.

Někdy si Bůh používá osamělost k tomu, aby tě poháněl v modlitbě. Chce, abys nepřestával klepat a jednoho dne ti řekne: "Dost, chceš ji? Tady je! Tady je ona, tady je on. Svrchovaně jsem ti dal tuto osobu. Stvořil jsem ji/jeho pro tebe. Teď se o ni/něj postarej a polož za ni/něj svůj život." Vždycky se ti to líbí.

29. Genesis 2,18 Hospodin Bůh řekl: "Není dobré, aby byl člověk sám. Udělám mu pomocníka, který se mu hodí." Hospodin Bůh řekl: "Nebude-li člověk sám, udělám mu pomocníka, který se mu hodí."

30. Přísloví 19,14 "Dům a bohatství jsou dědictvím otců, rozumná žena je od Hospodina."

Střežte si ve svém vztahu vzájemně srdce

Nemluvíme příliš o vzájemné ochraně srdce, ale je to nesmírně důležité. Vždycky slyšíme, jak lidé říkají: "Chraň její srdce." To je pravda a měli bychom být opatrní na to, jak chráníme jemné srdce ženy. Žena by však měla být opatrná i na to, aby chránila srdce muže. Také buďte opatrní a chraňte své vlastní srdce. Co tím vším myslím?

Nenechte si někoho citově angažovat, pokud nejste ochotni se zavázat. Křesťanští muži i ženy se provinili tím, že si s opačným pohlavím pohrávají, dokud nemají pocit, že jsou připraveni vstoupit do vztahu s danou osobou. To platí zejména pro muže. Je škodlivé projevovat o ženu zájem, chvíli ji pronásledovat a pak se stáhnout. Pokud k vám pěstuje city, bude to pro niublíží, pokud se rozhodnete, že jste ji nikdy neměli rádi. Nikdy se nezabývejte vztahem jen proto, abyste mezitím něco měli.

Pokud máte o nějakou ženu zájem, pak se předtím, než ji začnete pronásledovat, pilně modlete. Když to děláme, dáváme přednost druhým před sebou. Nejenže je to biblické, ale také to svědčí o zralosti.

Poslední věc, o které chci mluvit, je střežení vlastního srdce. Přestaňte se zamilovávat do každého, koho uvidíte. Když selžete ve střežení svého srdce, začnete si myslet: "Možná je to ta pravá" nebo "Možná je to ten pravý." Každý, koho uvidíte a potkáte, se stane potenciálním "tím pravým." To je nebezpečné, protože to může snadno způsobit bolest a zranění, pokud to nevyjde. Místo toho, abyste následovali své srdce,měli byste následovat Pána. Naše srdce nás může snadno oklamat. Hledejte Jeho moudrost, hledejte vedení, hledejte jasnost a především hledejte Jeho vůli.

Přísloví 4,23 "Především si střež své srdce, neboť z něj vychází vše, co děláš."

Bůh dal Izákovi ženu: Přečtěte si celou kapitolu Genesis 24.

Genesis 24:67 "Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry a oženil se s Rebekou. Stala se jeho ženou a on ji miloval; a Izák se po smrti své matky utěšil."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.