25 opmuntrende bibelvers om at stå fast

25 opmuntrende bibelvers om at stå fast
Melvin Allen

Indholdsfortegnelse

Bibelvers om at stå fast

I enhver kristens liv vil der være prøvelser, skuffelser, forfølgelse og fristelser, men gennem alt dette må vi stå fast i Kristus. Vi må være på vagt. Vi må ikke kun stå fast over for disse ting, men vi må også stå fast på bibelske sandheder.

Mange mennesker, der hævder at kende Kristus, går på kompromis med verden og fordrejer Skriften, så den passer til deres livsstil.

Vi må lære Skriften at kende, så vi kan holde øje med falske lærere og stå fast på Guds ord. Djævelen vil hele tiden forsøge at friste dig, men du må tage Guds fulde rustning på.

Dit kristne liv vil være en vedvarende kamp mod synden. Vi må ikke blive modløse. Vi må hele tiden forny vores sind.

Vi må hele tiden være i Herrens nærvær. Vi må bede om mod og frimodighed til at gøre Guds vilje. Det er farligt at køre bil og ikke være opmærksom på det, der er foran dig.

Vi skal holde øjnene foran os på Kristus og ikke på trafikken omkring os. Vær ikke sikker på dig selv, vær sikker på Kristus. Du skal huske at kæmpe den gode kamp. Hold ud til det sidste. Salig er den mand, der står fast i Herren under prøvelser.

Citater

  • "At lære stærk tro er at udholde store prøvelser. Jeg har lært min tro ved at stå fast midt i svære prøvelser." George Mueller
  • "Stå fast i Herren. Stå fast og lad ham kæmpe din kamp. Forsøg ikke at kæmpe alene." Francine Rivers

Guds ord står fast, og alle hans løfter er til dig.

1. Salme 93:5 Dine love, HERRE, står fast; hellighed pryder dit hus i uendelige dage.

Se også: Lykke og glæde: 10 store forskelle (Bibel & Definitioner)

2. Salme 119,89-91 Dit ord, HERRE, er evigt, det står fast i himlen. Din trofasthed består gennem alle slægter, du har grundlagt jorden, og den består. Dine love består den dag i dag, for alting tjener dig.

Fortsæt med at stå fast i troen.

3. 1 Korinther 15:58 Så vær da faste, kære brødre og søstre, vær ikke urokkelige, men vær altid udmærkede i Herrens arbejde, idet I ved, at jeres arbejde ikke er forgæves i Herren.

4. Filipperne 4,1-2 Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, sådan skal I stå fast i Herren, kære venner. Jeg opfordrer Euodia og Syntyche til at have den samme holdning i Herren.

5. Galaterbrevet 5:1 Kristus har befriet os til at være frie. Stå da fast og underkast jer ikke igen et slaveåg af slaveri.

6. 1 Korinther 16:13 Vær årvågen. Vær fast i den kristne tro. Vær modig og stærk.

7. 1 Timotheus 6:12 Kæmp troens gode kamp, hold fast ved det evige liv, som du også er kaldet til, og som du har lagt en god bekendelse for mange vidner.

8. Matthæus 24:13 Men den, der holder ud til enden, han skal blive frelst.

9. Lukas 21:19 Stå fast, og du vil vinde livet.

10. Jakob 5:8 Vær også I tålmodige og stå fast, for Herrens komme er nær.

11. 2 Korinther 1:24 Ikke at vi skal overhale jeres tro, men vi arbejder sammen med jer til jeres glæde, fordi I står fast i jeres tro.

De retfærdige.

12. Salme 112:6 De retfærdige skal aldrig blive rystet, de skal huskes til evig tid.

13. Ordsprogene 10:25 Når stormen er fejet forbi, er de ugudelige borte, men de retfærdige står fast for evigt.

Se også: 25 inspirerende bibelvers til vægttab (kraftfuld læsning)

14. Ordsprogene 12:3 Mennesket kan ikke gøres sikkert af ondskab, men den retfærdiges rod er urokkelig.

Påmindelser

15. Filipperne 4:13 Jeg kan alt ved ham, som giver mig styrke.

16. Matthæus 10:22 I skal blive hadet af alle for min skyld, men den, der holder stand til enden, skal blive frelst.

I prøvelser må vi forblive standhaftige, vi må være mere som Job, jo mere vi taber, jo mere tilbeder vi Herren.

17. Jakob 1:2-4 Mine brødre og søstre, betragt det som noget andet end glæde, når I falder i alle mulige prøvelser, fordi I ved, at prøvelsen af jeres tro frembringer udholdenhed. Og lad udholdenheden få sin fuldkomne virkning, så I bliver fuldkomne og fuldendte, uden at mangle på noget.

18. Jakob 1:12 En mand, der udholder prøvelser, er velsignet, for når han består prøven, vil han modtage den krone af liv, som Gud har lovet dem, der elsker ham.

Guds kærlighed står fast.

19. Salme 89:1-2 Jeg vil synge for evigt om Herrens kærlighed . Jeg vil synge om hans trofasthed for evigt og altid! Jeg vil sige: "Din trofaste kærlighed varer evigt. Din trofasthed er som himlen - der er ingen ende på den!"

20. Salme 33,11-12 Herrens plan står fast for evigt, hans tanker står fast i alle slægter. Saligt er det folk, hvis Gud er Herren, saligt er det folk, han har udvalgt til sit eget.

Vi må stå fast, når djævelen forsøger at friste os.

21. 1 Peter 5:9 Modstå ham og stå fast i troen, fordi I ved, at jeres brødre i hele verden gennemgår de samme lidelser.

22. Jakob 4:7 Så giv jer selv til Gud. Stå imod Djævelen, så vil han løbe væk fra jer.

23. Efeserne 6:10-14 Lad jer endelig styrke i Herren og i hans krafts styrke. Beklæd jer med Guds fulde rustning, så I kan stå imod Djævelens intriger. For vores kamp er ikke mod kød og blod, men mod herskerne, mod magterne, mod magterne, mod dette mørkes verdens herskere, mod de onde åndelige kræfter i himlene.Derfor skal I tage Guds fulde rustning på, så I kan stå fast på den onde dag, og når I har gjort alt, så I kan stå fast. Stå derfor fast ved at binde sandhedens bælte om jeres talje, ved at tage retfærdighedens brystskjold på,

Eksempler

24. 2. Mosebog 14,13-14 Moses sagde til folket: "Frygt ikke, stå fast og se den frelse, som HERREN vil give jer i dag; for de egyptere, som I ser i dag, skal I aldrig mere se igen. HERREN vil kæmpe for jer, og I kan være rolige."

25. 2 Krønikebog 20:17 I behøver ikke at kæmpe denne kamp; indtag jeres stillinger, stå fast og se den udfrielse, som HERREN vil give jer, Juda og Jerusalem. Frygt ikke, lad jer ikke skræmme, lad jer ikke nedslå; gå ud og gå dem i morgen i møde, og HERREN vil være med jer."

Bonus: Grunden til, at vi kan stå fast.

2 Korinther 1:20-22 For uanset hvor mange løfter Gud har givet, så er de "ja" i Kristus. Og derfor er det gennem ham, at vi siger "Amen" til Guds ære. Det er Gud, der får både os og dig til at stå fast i Kristus. Han har salvet os, sat sit segl på os og lagt sin Ånd i vores hjerter som et depositum, der garanterer det, der skal komme.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.