30 آیه قدرتمند کتاب مقدس در مورد خدا که نیازهای ما را تامین می کند

30 آیه قدرتمند کتاب مقدس در مورد خدا که نیازهای ما را تامین می کند
Melvin Allen

کتاب مقدس در مورد ارائه خدا چه می گوید؟

من یک BMW جدید، قایق جدید، و یک آیفون جدید می خواهم، زیرا مدل سال گذشته را دارم. ما باید با خدا به گونه ای رفتار نکنیم که انگار او یک جن در بطری است. خداوند هرگز نمی گوید که خواسته های شما را تامین می کند، اما او به صراحت می گوید که نیازهای فرزندانش را تامین خواهد کرد.

خدا می داند ما چه نیازی داریم. گاهی اوقات فکر می کنیم به چیزی نیاز داریم، اما در واقع واقعاً به آن نیاز نداریم. خدا وفادار است.

در سراسر کتاب مقدس ما کلمه بپرس را می بینیم. خدا می گوید از من بخواه من به تو روزی می دهم.

تمام این مدت حواس‌تان را پرت کرده‌اند، اما به دعا نزد من نیامده‌اید. با من حرف بزن! می خواهم به من اعتماد کنی

مردم به بانک می‌روند و وام می‌خواهند، اما برای تأمین نیازهای خود نزد خدا نمی‌روند. بسیاری از مردم نسبت به کسی که نیازمند است دلسوزی خواهند کرد.

خدا چقدر بیشتر به کسانی که در بدن مسیح هستند کمک خواهد کرد و برای آنها شفقت خواهد داشت. حتی اگر از آزمایشات عبور نکنید، درخواست برکت اشکالی ندارد.

گاهی اوقات فکر می کنیم نمی توانم بپرسم زیرا این طمع است. نه! ایمان داشته باشید که خدا امین است و او عنایت خواهد کرد. اشکالی ندارد که بگوییم خدایا به من عنایت کن و بعد مقداری تا من بتوانم به خانواده ام و دیگران روزی بدهم.

راهی برای پیشبرد پادشاهی خود ارائه دهید. خدا میدونه وقتی چیزی میخوای فقط خرج حریصت کنیلذت ها او می داند که مردم چه زمانی انگیزه های صادقانه، انگیزه های غرور آمیز، انگیزه های حریصانه دارند و چه زمانی مردم با انگیزه های خود دست و پنجه نرم می کنند.

مراقب انجیل سعادت باشید که می گوید خدا می خواهد شما را ثروتمند کند و بهترین زندگی را در حال حاضر به شما بدهد. آن حرکت نادرست بسیاری از مردم را به جهنم می برد. بیشتر مسیحیان هرگز ثروتمند نخواهند شد. خدا می خواهد که ما در همه شرایط در مسیح راضی باشیم. خدا از همه چیز آگاه است. او می داند که چگونه به فرزندانش کمک کند و آنها را بیشتر شبیه مسیح کند.

وقتی کم دارید شکرگزار باشید و وقتی بیش از اندازه دارید شکرگزار باشید، اما مراقب باشید. در خداوند بمانید. بر او تکیه کن. ابتدا به دنبال پادشاهی باشید. خدا می‌داند که شما به آب، لباس، غذا، شغل و غیره نیاز دارید. او هرگز نمی‌گذارد صالحان گرسنه بمانند. پیوسته به خدا دعا کنید و شک نکنید، اما ایمان داشته باشید که او کمک خواهد کرد. خداوند قادر است بیش از آنچه ما از او بخواهیم انجام دهد. هنگامی که زمان مناسب باشد، او فراهم می کند و به یاد می آورد که همیشه او را در همه موقعیت ها ستایش و تشکر کنید.

نقل قول های مسیحیان در مورد خداوند برای ما

"خدا می خواهد قدرت خود را از طریق طوفان شما نشان دهد، اما آیا عدم ایمان شما او را از انجام این کار باز می دارد؟ خداوند طوفان هایی را وارد زندگی شما می کند تا قدرت خود را نشان دهد و از مشیت خود جلال کسب کنید.» پل چاپل

"خدا قادر است انجام دهد، فراهم کند، کمک کند، نجات دهد، نگه دارد، رام کند... او قادر است آنچه را که شما نمی توانید انجام دهید. او از قبل برنامه ای دارد. خدا گیج نشده رفتن بهبه او." مکس لوکادو

«وقتی زندگی سخت می‌شود، مکث کنید و به یاد بیاورید که واقعاً چقدر برکت دارید. خداوند عنایت خواهد کرد.»

خدا همه نیازهای شما را تامین خواهد کرد آیات کتاب مقدس

1. مزمور 22:26 فقرا خواهند خورد و سیر خواهند شد. آنانی که خداوند را می جویند او را ستایش خواهند کرد تا دل های شما تا ابد زنده بماند.

همچنین ببینید: 15 آیه مفید کتاب مقدس درباره افراد ناسپاس

2. مزمور 146:7 او ستمدیدگان را عدالت می‌کند و به گرسنگان غذا می‌دهد. خداوند زندانیان را آزاد می کند.

3. امثال 10:3 خداوند اجازه نخواهد داد که شخص عادل از گرسنگی بمیرد، اما او عمداً خواسته های شخص شریر را نادیده می گیرد.

4. مزمور 107:9 زیرا او تشنه را سیر می کند و گرسنگان را از چیزهای خوب سیر می کند.

همچنین ببینید: 30 آیه مهم کتاب مقدس درباره فیض (فیض و رحمت خدا)

5. امثال 13:25 عادلان به اندازه دل می خورند، اما شکم شریر گرسنه می شود.

برای هیچ چیز مضطرب نباشید

6. متی 6:31-32 نگران نباشید و بگویید "چه خواهیم خورد؟" یا "چه چیزی خواهیم خورد؟" ما می نوشیم؟» یا «چه بپوشیم؟» مردمی که خدا را نمی شناسند به تلاش برای به دست آوردن این چیزها ادامه می دهند، و پدر شما در آسمان می داند که شما به آنها نیاز دارید.

خدا نیازهای ما را تامین می کند

7. لوقا 12:31 ملکوت خدا را بیش از هر چیز دیگری بجویید، و او هر آنچه را که نیاز دارید به شما خواهد داد.

8. فیلیپیان 4:19 و خدای من تمام نیازهای شما را مطابق ثروت با شکوه خود در مسیح عیسی برآورده خواهد کرد.

9. مزمور 34:10 شیرها ممکن است ضعیف و گرسنه شوند، اما کسانی که در جستجوی خداوند هستند هیچ چیز خوبی ندارند.

10. مزمور 84:11-12 زیرا یهوه خدا خورشید و سپر است. خداوند فیض و جلال می بخشد. هیچ خیری را از کسانی که راه می‌روند دریغ نمی‌کند. ای خداوند صبایوت، چه خوشا به حال مردی که بر تو توکل دارد!

11. متی 7:11 پس اگر شما مردم گناهکار می دانید که چگونه به فرزندان خود هدایای خوب بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما به کسانی که از او درخواست می کنند هدایای خوب خواهد داد.

خدا برای همه خلقت فراهم می کند

12. لوقا 12:24 به پرندگان نگاه کنید. نه می کارند و نه درو می کنند، نه انبار و نه انباری دارند، اما خدا به آنها غذا می دهد. و ارزش شما بسیار بیشتر از پرندگان است.

13. مزمور 104:21 شیرهای جوان به دنبال طعمه خود غرش می کنند و غذای خود را از خدا می خواهند.

14. مزمور 145:15-16 چشمان همه به امید تو می‌نگرد. شما غذای آنها را در صورت نیاز به آنها می دهید. وقتی دستت را باز می کنی، گرسنگی و تشنگی هر موجود زنده ای را برطرف می کنی.

15. مزمور 36:6 ​​عدالت شما مانند کوههای عظیم و عدالت شما مانند اعماق اقیانوس است. ای خداوند، تو به مردم و حیوانات به یک اندازه اهمیت می دهی.

16. مزمور 136:25-26 او به هر موجود زنده ای غذا می دهد. عشق وفادار او تا ابد پایدار است. خدای بهشت ​​را شکر کن. عشق وفادار او تا ابد پایدار است.

خدا هر آنچه را که برای انجام اراده‌اش نیاز داریم به ما می‌دهد

17. اول پطرس 4:11 اگر کسی صحبت می‌کند، باید مانند کسی که همان کلمات را می‌گوید این کار را انجام دهد. از خدا اگر کسی خدمت می کند باید این کار را انجام دهدبا قوتی که خدا فراهم می کند، تا در همه چیز خدا بوسیله عیسی مسیح ستایش شود. جلال و قدرت تا ابدالاباد از آن اوست. آمین

18. دوم قرنتیان 9: 8 و خدا قادر است که تمام فیض را بر شما بیفزاید، تا همیشه در هر چیزی کفایت کنید و برای هر کار نیک فراوانی داشته باشید.

دعا کردن برای روزی خدا اشکالی ندارد

19. متی 21:22 امروز نان روزانه ما را به ما بده.

20. متی 7:7 به درخواست خود ادامه دهید و آنچه را که می خواهید دریافت خواهید کرد. به جستجو ادامه دهید، خواهید یافت. به در زدن ادامه دهید تا در به روی شما باز شود.

21. مرقس 11:24 پس به شما می گویم، هر چه در دعا بخواهید، ایمان داشته باشید که آن را دریافت کرده اید و از آن شما خواهد بود.

22. یوحنا 14:14 اگر چیزی به نام من بخواهید، آن را انجام خواهم داد.

خداوند انگیزه های ما را برای همه چیز بررسی می کند

23. یعقوب 4: 3 شما درخواست می کنید و دریافت نمی کنید زیرا به اشتباه درخواست می کنید، بنابراین می توانید آن را صرف علایق خود کنید.

24. لوقا 12:15 سپس به آنها گفت: «مراقب باشید و از هر گونه طمع مراقب باشید. زیرا حتی وقتی کسی فراوانی داشته باشد، زندگی او شامل دارایی او نیست.»

به خداوند اعتماد کنید زیرا او فراهم خواهد کرد

25. دوم قرنتیان 5:7 در واقع، زندگی ما توسط ایمان هدایت می شود، نه با دید.

26. مزمور 115:11-12 همه شما که از خداوند می ترسید، به خداوند اعتماد کنید. او شماستیاور و سپر تو خداوند ما را به یاد می آورد و ما را برکت خواهد داد. او قوم اسرائیل را برکت خواهد داد و کاهنان، فرزندان هارون را برکت خواهد داد.

27. مزمور 31:14 اما من بر تو توکل کردم ای خداوند، گفتم تو خدای من هستی.

یادآوری هایی درباره خداوند که فرزندانش را تأمین می کند

28. افسسیان 3:20 اکنون به کسی که می تواند بیش از هر چیزی که ما می خواهیم یا فکر می کنیم بسیار زیاد انجام دهد. بر حسب قدرتی که در ما کار می‌کند،

29. دوم تسالونیکیان 3:10 زیرا حتی زمانی که با شما بودیم، به شما امر می‌کردیم که اگر کسی عمل نکرد، نخورد. 30. مزمور 81:10 زیرا من یهوه خدای شما بودم که شما را از سرزمین مصر نجات دادم. دهانت را باز کن تا آن را از چیزهای خوب پر کنم.
Melvin Allen
Melvin Allen
ملوین آلن یک مؤمن پرشور به کلام خدا و دانش آموز فداکار کتاب مقدس است. ملوین با بیش از 10 سال سابقه خدمت در وزارتخانه های مختلف، قدردانی عمیقی از قدرت دگرگون کننده کتاب مقدس در زندگی روزمره ایجاد کرده است. او دارای مدرک لیسانس الهیات از یک کالج معتبر مسیحی است و در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در مطالعات کتاب مقدس است. به عنوان یک نویسنده و وبلاگ نویس، ماموریت ملوین این است که به افراد کمک کند تا درک بیشتری از کتاب مقدس به دست آورند و حقایق جاودانه را در زندگی روزمره خود به کار ببرند. وقتی ملوین نمی نویسد، از گذراندن وقت با خانواده، کاوش در مکان های جدید و مشارکت در خدمات اجتماعی لذت می برد.