21 Versículos bíblicos alentadores sobre non ser o suficientemente bos

21 Versículos bíblicos alentadores sobre non ser o suficientemente bos
Melvin Allen

Versículos da Biblia sobre non ser o suficientemente bo

Permítanme comezar dicindo que ninguén é o suficientemente bo nin eu, nin ti, nin o teu pastor nin ninguén e nunca que alguén che diga diferente. Deus odia o pecado e todos pecaron. Deus desexa a perfección. As nosas boas accións nunca borrarán o noso pecado.

Todos merecemos ir ao inferno. Deus odia tanto o pecado que alguén tivo que morrer por el. Só Deus en carne podería baixar do ceo e porque o seu amor por ti foi esmagado polas túas transgresións.

Xesús, que era perfecto en todos os aspectos, asumiu a responsabilidade das persoas ingratas e morreu con coraxe polos pecados do mundo.

Ver tamén: 30 versículos bíblicos alentadores sobre arrepentimentos na vida (poderosos)

Non son nada sen Cristo  e non podo facer nada sen El. Non prestes atención ao mundo porque por medio de Cristo es fillo de Deus. Non o merecemos, pero Deus amounos antes que nós a El. El chama a todos os homes a se arrepentir e crer no evanxeo.

Non deixes que Satanás te desanime. Ataca as súas mentiras coa Palabra de Deus. Satanás está tolo o Espírito Santo está dentro de ti, está tolo de que Deus está a traballar en ti e seguirá facéndoo, está tolo de que sexas a posesión atesorada de Deus. Non podemos entrar no Ceo por conta propia e un cristián nunca poderá retribuír a Xesús polo que fixo.

Loa a Xesús diariamente. Se o inimigo che di que non vales para nada, dille que o meu Deus non o pensa. Deussabe o teu nome. Xesús estaba pensando en ti cando morreu. Vive a túa vida polo Rei. Aprendemos máis a continuación.

Que di a Biblia?

1. 2 Corintios 3:5 Non é que sexamos suficientes por nós mesmos para afirmar que algo vén de nós, senón que a nosa suficiencia é de Deus.

2. Xoán 15:5 Eu son a vide; vós sodes as ramas. Quen permanece en min e eu nel, é o que dá moito froito, porque sen min non podedes facer nada.

3. Isaías 64:6 Isaías 64:6 Todos nos volvemos como un impuro, e todos os nosos actos xustos son como trapos sucios; todos encollemos coma unha folla, e coma o vento os nosos pecados nos arrastran.

4. Romanos 3:10 Como está escrito: "Non hai ninguén xusto, nin un só".

Ver tamén: 20 versículos bíblicos importantes sobre o canibalismo

5. 2 Corintios 12:9 Pero el díxome: "A miña graza é suficiente para ti, porque o meu poder perfecciona na debilidade". Por iso me gloriarei con máis agrado das miñas debilidades, para que o poder de Cristo descanse sobre min.

6. Efesios 2:8 Porque pola graza fuches salvo mediante a fe. E isto non é cousa túa; é o don de Deus,

Só en Cristo

7. Romanos 8:1 Polo tanto, agora non hai condenación para os que están en Cristo Xesús.

8. Efesios 1:7 Nel temos a redención polo seu sangue, o perdón dos pecados, de acordo coas riquezas da graza de Deus.

9. Efesios 2:13 Pero agora enCristo Xesús, ti que antes estabas lonxe, o sangue de Cristo achegaches.

10. Gálatas 3:26 Así que en Cristo Xesús todos sodes fillos de Deus pola fe.

11. Corintios 5:20 Polo tanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus apela a través de nós. Rogámosche en nome de Cristo, reconciliate con Deus.

12. 1 Corintios 6:20 porque fuches comprado cun prezo. Entón glorifica a Deus no teu corpo.

Como te ve Deus

13. Efesios 2:10 Porque somos a súa obra, creados en Cristo Xesús para boas obras, que Deus preparou de antemán, para que nós andar neles.

14. Isaías 43:4 Outros foron dados a cambio de ti. Cambiei as súas vidas pola túa porque ti es precioso para min. Estás honrado, e quérote.

15. 1 Pedro 2:9 Pero non sodes así, porque sodes un pobo elixido. Sodes sacerdotes reais, unha nación santa, propiedade de Deus. Como resultado, podes mostrar aos demais a bondade de Deus, pois el chamoute da escuridade á súa luz marabillosa.

16. Isaías 43:10 "Vós sodes as miñas testemuñas", declara o Señor, "e o meu servo a quen escollín, para que coñezades e creades en min e entendades que eu son. Antes de min non se formou ningún deus, nin despois de min haberá.

Recordatorios

17. Salmos 138:8 O Señor cumprirá o seu propósito para min; o teu amor, Señor, é para sempre. Fainon abandones o traballo das túas mans.

18. Filipenses 4:13 Porque todo o podo por medio de Cristo, que me dá forza.

19. Daniel 10:19 E dixo: "Home moi amado, non temas, a paz estea contigo; ser forte e de boa valentía. " E mentres me falaba, fortalecínme e dixen: "Deixa que fale o meu señor, porque me fortaleceches".

20. Romanos 8:39 nin a altura nin a profundidade, nin ningunha outra cousa en toda a creación, poderá separarnos do amor de Deus que está en Cristo Xesús, noso Señor.

Obedecemos ao Señor porque o amamos e estamos moi agradecidos polo que fixo por nós na cruz.

21.  Xoán 14:23-24 Xesús respondeu: "Quen me ama, obedecerá o meu ensino. Meu Pai amaraos, e nós viremos a eles e faremos a nosa casa con eles. Quen non me ama non obedecerá o meu ensino. Estas palabras que escoitas non son miñas; son do Pai que me enviou.

Bonus

Isaías 49:16  Mira, te gravei nas palmas das miñas mans; os teus muros están sempre diante de min.

Se non coñeces a Cristo ou necesitas refrescarte co evanxeo, fai clic na ligazón situada na parte superior da páxina.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.