21 padrąsinančios Biblijos eilutės apie tai, kad nesame pakankamai geri

21 padrąsinančios Biblijos eilutės apie tai, kad nesame pakankamai geri
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie tai, kad nesi pakankamai geras

Leiskite man pradėti nuo to, kad niekas nėra pakankamai geras, nei aš, nei jūs, nei jūsų pastorius, nei kas nors kitas, ir niekada neleiskite, kad kas nors jums sakytų kitaip. Dievas nekenčia nuodėmės, ir kiekvienas yra padaręs nuodėmę. Dievas trokšta tobulumo. Mūsų geri darbai niekada neištrins mūsų nuodėmės.

Mes visi nusipelnėme patekti į pragarą. Dievas taip nekenčia nuodėmės, kad kažkas turėjo už ją mirti. Tik Dievas kūne galėjo nužengti iš dangaus ir dėl savo meilės jums buvo sutriuškintas už jūsų nusikaltimus.

Visais atžvilgiais tobulas Jėzus prisiėmė atsakomybę už nedėkingus žmones ir drąsiai mirė už pasaulio nuodėmes.

Aš esu niekas be Kristaus ir nieko negaliu be Jo. Nekreipkite dėmesio į pasaulį, nes per Kristų esate Dievo vaikas. Mes to nenusipelnėme, bet Dievas mus pamilo anksčiau, nei mes Jį. Jis kviečia visus žmones atgailauti ir tikėti Evangelija.

Neleiskite Šėtonui jūsų atbaidyti. Atakuokite jo melą Dievo žodžiu. Šėtonas tiesiog pyksta, kad Šventoji Dvasia yra jumyse, jis tiesiog pyksta, kad Dievas veikia jumyse ir veiks toliau, jis tiesiog pyksta, kad esate Dievo brangintinas turtas. Mes negalime patekti į dangų savo jėgomis, o krikščionis niekada negali atsilyginti Jėzui už tai, ką Jis padarė.

Kasdien šlovinkite Jėzų. Jei priešas jums sako, kad esate nieko vertas, pasakykite jam, kad mano Dievas taip nemano. Dievas žino jūsų vardą. Jėzus mirdamas galvojo apie jus. Gyvenkite savo gyvenimą dėl Karaliaus. Toliau sužinokime daugiau.

Ką sako Biblija?

1. 2 Korintiečiams 3,5 Ne kad mes patys iš savęs būtume pakankami, kad galėtume ką nors teigti kaip iš mūsų kilusį, bet mūsų pakankamumas yra iš Dievo.

2. Jn 15, 5 Aš esu vynmedis, o jūs - šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti.

3. Iz 64, 6 Iz 64, 6 Mes visi tapome panašūs į nešvarius, ir visi mūsų teisūs darbai yra tarsi nešvarūs skudurai; mes visi sudžiūvome kaip lapai, ir kaip vėjas mus nušlavė mūsų nuodėmės.

4. Romiečiams 3,10 Kaip parašyta: "Nėra nė vieno teisaus, nė vieno".

5. 2 Kor 12, 9 Bet jis man tarė: "Užtenka tau mano malonės, nes mano galybė yra tobula silpnume." Todėl dar mieliau girsiuosi savo silpnybėmis, kad ant manęs ilsėtųsi Kristaus galybė.

6. Efeziečiams 2,8 Juk malone jūs esate išgelbėti tikėjimu. Ir tai ne jūsų pačių nuopelnas, bet Dievo dovana,

Vien tik Kristuje

Taip pat žr: 25 naudingos Biblijos eilutės apie savęs lyginimą su kitais

7. Romiečiams 8,1 Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje.

8. Efeziečiams 1,7 Jame turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą pagal Dievo malonės turtus.

9. Ef 2, 13 Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, Kristaus krauju esate priartėję.

10. Galatams 3:26 Taigi Kristuje Jėzuje jūs visi esate Dievo vaikai per tikėjimą.

11. Kor 5, 20 Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, Dievas per mus kreipiasi. Kristaus vardu prašome jus susitaikyti su Dievu.

12. 1 Korintiečiams 6,20 juk jūs buvote nupirkti brangiai. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu.

Kaip Dievas jus mato

13. Ef 2, 10 Juk mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams , kuriuos Dievas iš anksto paruošė, kad jais gyventume.

Taip pat žr: 25 pagrindinės Biblijos eilutės apie tai, kad bloga kompanija gadina gerą moralę

14. Iz 43, 4 Kiti buvo atiduoti mainais už tave. Aš iškeičiau jų gyvybes į tavo, nes esi man brangus. Tu esi gerbiamas, ir aš tave myliu.

15. 1 Pt 2, 9 Bet jūs nesate tokie, nes esate išrinktoji tauta. Jūs esate karališkieji kunigai, šventoji tauta, Dievo nuosavybė. Dėl to galite kitiems parodyti Dievo gerumą, nes Jis pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

16. Iz 43, 10 "Jūs esate mano liudytojai, - skelbia Viešpats, - ir mano tarnas, kurį išsirinkau, kad pažintumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, jog aš esu jis. Prieš mane nebuvo sukurtas joks dievas ir po manęs nebus.

Priminimai

17. Ps 138, 8. Viešpats įvykdys savo sumanymą dėl manęs; tavo tvirta meilė, Viešpatie, išlieka per amžius. Neapleisk savo rankų darbo.

18. Filipiečiams 4,13 Juk viską galiu Kristuje , kuris man suteikia jėgų.

19. Danieliaus 10,19 Jis tarė: "Žmogau, didžiai mylimas, nebijok, ramybė tau, būk stiprus ir drąsus!" Kai jis man kalbėjo, aš sustiprėjau ir tariau: "Leisk mano valdovui kalbėti, nes tu mane sustiprinai".

20. Rom 8, 39. Nei aukštumos, nei gelmės, nei niekas kitas visoje kūrinijoje negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Mes paklūstame Viešpačiui, nes Jį mylime ir esame dėkingi už tai, ką Jis dėl mūsų padarė ant kryžiaus.

21. Jn 14, 23-24. Jėzus atsakė: "Kas mane myli, klausys mano mokymo. Mano Tėvas juos mylės, ir mes ateisime pas juos ir apsigyvensime pas juos. Kas manęs nemyli, neklausys mano mokymo. Šitie žodžiai, kuriuos girdite, nėra mano, jie priklauso Tėvui, kuris mane siuntė.

Premija

Iz 49,16 Štai aš išraižiau tave savo delnuose, tavo sienos visada yra mano akivaizdoje.

Jei nepažįstate Kristaus arba jei jums reikia atnaujinti Evangelijos žinias, spustelėkite puslapio viršuje esančią nuorodą.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.