25 versículos bíblicos importantes sobre a humildade (ser humilde)

25 versículos bíblicos importantes sobre a humildade (ser humilde)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a humildade?

Non podes superar a túa fe cristiá sen ser humilde. Sen humildade non poderás facer a vontade de Deus. Mesmo cando te convenza na oración, dirás que non o vou facer. Poñerás todas as escusas do mundo. O orgullo pode eventualmente levar a cometer erros, a ruína financeira e moito máis.

Seino porque houbo un tempo no que o orgullo case me fixo perder unha das bendicións de Deus e acabar na ruína. Sen humildade acabarás entrando pola porta equivocada en lugar da porta que Deus puxo para ti.

A humildade é de Deus. Tivo que humillarse, pero aínda así non queremos humillarnos. Mesmo como cristián a miña carne non quere ser humilde. Non podo dicir que son unha persoa humilde.

Eu loito nesta área. A miña única esperanza está en Cristo. A fonte da verdadeira humildade. Deus está a traballar en min para facerme máis humilde. A través de diferentes situacións é incrible ver a Deus sacando os froitos da mansedume da miña vida. Deus necesita máis homes e mulleres humildes nesta xeración malvada. Mira estas librerías cristiás que teñen libros de cristiáns que teñen un título como "como parecerme" e "como ter éxito coma min".

É noxento! Non ves nada de Deus e non ves nada humilde diso. Deus quere usar homes e mulleres que vanque usas, a túa fala, edificando aos demais, confesando pecados diariamente, obedecendo a Palabra de Deus, agradecendo máis polo que tes, respondendo máis rápido á vontade de Deus, dándolle máis gloria a Deus, confiando máis en Deus, etc. Son cousas que todos temos. necesitamos axuda e todos debemos rezar por hoxe.

dálle toda a gloria. El quere usar persoas que van presumir nel e non eles mesmos. Con verdadeira humildade vas escoitar ao Señor e servir ao Señor sen enfadarte e presumir.

Citas cristiás sobre a humildade

"O home nunca está suficientemente tocado e afectado pola conciencia do seu estado humilde ata que non se comparou coa maxestade de Deus". Xoán Calvino

“Só os pobres de espírito poden ser humildes. Cantas veces a experiencia, o crecemento e o progreso dun cristián se converten en asuntos tan preciosos para el que perde a súa humildade". Watchman Nee

"A única humildade que é realmente nosa non é a que tratamos de mostrar ante Deus na oración, senón a que levamos connosco na nosa conduta diaria". Andrew Murray

“A verdadeira humildade non é pensar menos en ti mesmo; é pensar menos en ti mesmo". ― C.S. Lewis

"Un gran home sempre está disposto a ser pequeno".

“Para o cristián, a humildade é absolutamente indispensable. Sen el non pode haber autocoñecemento, nin arrepentimento, nin fe nin salvación”. Aiden Wilson Tozer

“Un home orgulloso sempre está mirando desde arriba as cousas e as persoas; e, por suposto, mentres miras para abaixo, non podes ver algo que está por riba de ti. C. S. Lewis

“Os que coñecen a Deus serán humildes, e os que se coñecen a si mesmos, non poden estar orgullosos”. John Flavel

“Queres ser xenial? Entóncomeza por ser pequeno. Queres construír un tecido amplo e elevado? Pense primeiro nos fundamentos da humildade. Canto máis alta sexa a súa estrutura, máis profunda debe ser a súa base. A humildade modesta é a coroa da beleza". San Agostiño

“Non podes ter maior sinal de orgullo confirmado que cando pensas ser humilde dabondo”. William Law

“A humildade é a perfecta quietud do corazón. É non esperar nada, sorprenderme de nada do que se me faga, non sentir nada feito contra min. É estar tranquilo cando ninguén me louva, e cando son culpado ou desprezado. É ter un fogar bendito no Señor, onde podo entrar e pechar a porta, e axeonllarme ante o meu Pai en segredo, e estou en paz como nun profundo mar de calma, cando todo o meu arredor e arriba hai problemas". Andrew Murray

"Nada afasta a un cristián tanto fóra do alcance do diaño que a humildade". Jonathan Edwards

"A humildade é a raíz, nai, enfermeira, fundamento e vínculo de toda virtude". Xoán Crisóstomo

A humildade de Deus na Biblia

A humildade de Deus vese na Persoa de Cristo. Deus humillóuse a si mesmo e baixou do ceo en forma de home. ¡Cristo deixou a gloria do ceo e entregou as súas riquezas celestiales por nós!

1. Filipenses 2:6-8 Quen, sendo Deus por natureza, non consideraba a igualdade con Deus algo para ser usado en beneficio propio; máis ben, non se fixo nada tomando o mesmonatureza dun servo, sendo feito a semellanza humana. E sendo atopado en aparencia como un home, humillou-se facéndose obediente ata a morte, ata a morte en cruz!

Ver tamén: 10 versículos bíblicos importantes sobre ollo por ollo (Mateo)

2. 2 Corintios 8:9 Pois coñecedes a graza do noso Señor Xesucristo, que aínda que era rico, por causa vós fíxose pobre, para que vós, coa súa pobreza, vos enriquecédesvos.

3. Romanos 15:3 Porque nin sequera Cristo se agradaba a si mesmo, senón, como está escrito: "Os insultos dos que te insultan caeron sobre min".

Debemos humillarnos e imitar a Deus.

4. Santiago 4:10 Humilládevos diante do Señor, e el os enaltecerá.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre cousas mundanas

5. Filipenses 2:5 Que estea en vós este pensamento, que tamén foi en Cristo Xesús.

6. Miqueas 6:8 Non, pobo, o Señor díxoche o que é bo, e isto é o que el esixe de ti: que fagas o recto, que ames a misericordia e que camines con humildade. o teu Deus.

Deus humíllanos

7. 1 Samuel 2:7 O Señor envía pobreza e riqueza; humilla e exalta.

8. Deuteronomio 8:2-3 Lembra como o Señor, o teu Deus, te levou por todo o camiño no deserto estes corenta anos, para humillarte e probarte para saber o que había no teu corazón, se ou non. gardarías as súas ordes. Humilloute, provocándote fame e despois alimentándote con maná, que nin ti nin os teus antepasados ​​coñecías, para ensinarche que o home non vive de pan.só, senón en cada palabra que sae da boca do Señor.

A necesidade da humildade

Sen humildade non quererás confesar os teus pecados. Mentirás a ti mesmo e dirás: "Non peco, Deus está ben con isto".

9. 2 Crónicas 7:14 Se o meu pobo, que recibe o meu nome, se humilla e ora e busca o meu rostro e volve dos seus malos camiños, entón escoitarei dende o ceo, perdoarei o seu pecado e curarei a súa terra.

Humíllate agora ou Deus te humillará máis tarde

O xeito doado é humillarte. O camiño difícil é que Deus teña que humillalos.

10. Mateo 23:10-12 E tampouco vos chamedes mestres, porque tedes un único Mestre, o Mesías. O máis grande entre vós será o voso servo. Quen se exalta a si mesmo será humillado, e quen se humilla será exaltado.

Deus oponse aos soberbios

11. Santiago 4:6 Pero dános máis graza. Por iso di a Escritura: "Deus se opón aos soberbios, pero fai favor dos humildes".

12. Proverbios 3:34 Burlase dos soberbios burladores, pero amosa favor aos humildes e oprimidos.

Humillándonos diante de Deus

Debemos ver que somos pecadores que necesitan un Salvador. Sen humildade non chegarás ao Señor. O orgullo é a razón de tantos ateos.

13. Romanos 3:22-24 Esta xustiza é dada pola fe en Xesucristo a todos os que cren.Non hai diferenza entre xudeus e xentís, porque todos pecaron e non chegan á gloria de Deus, e todos son xustificados gratuitamente pola súa graza mediante a redención que veu por Cristo Xesús.

A humildade lévanos a depender do Señor e seguir os seus camiños.

14. Xeremías 10:23 Sei, Señor, que o camiño do home non está en si mesmo, que non está en quen camiña dirixir os seus pasos.

15. Santiago 1:22 Pero, sede facedores da palabra, e non só oíntes, enganándovos a vós mesmos.

O problema do orgullo

O orgullo leva a ser fariseo e a pensar que estás sen pecado.

16. 1 Xoán 1:8 Se afirmamos estar sen pecado, enganámonos a nós mesmos e a verdade non está en nós.

Con humildade considera aos demais mellores ca ti mesmo

A humildade permítenos coidar dos demais. Non só debemos ser humildes ante Deus, senón que debemos ser humildes ante os demais. Ter humildade ao tratar cos demais é máis que non actuar como se fose mellor que alguén. Mostras humildade cando eres capaz de perdoar a alguén e mesmo pedir desculpas por algo que quizais non sexa a túa culpa. Mostras humildade soportando a carga doutra persoa. Comparte un testemuño ou un fracaso do que realmente non che gusta falar que pode axudar a outros. Independentemente do que diga alguén, tes que humillarte para corrixir a un irmán, especialmente cando Deus che di que o fagasiso. Mesmo mostras humildade poñendo "eu" na ecuación cando reprendes a alguén.

Por exemplo, cando estás corrixindo a alguén podes matar e comezar a cravar con palabras ou podes botarlle algo de graza. Podes dicir: "Necesitaba axuda nesta área. Deus estivo a traballar en min nesta área". Sempre é bo humillarse ao corrixir a alguén. Humíllate nun conflito ou ao tratar cunha persoa insultante, mantendo a calma e a retranqueo.

17. 1 Pedro 5:5 Do mesmo xeito, vós que sodes máis novos, sometédevos aos vosos maiores. Todos vós, vestidevos de humildade os uns cos outros, porque "Deus se opón aos soberbios, pero fai favor aos humildes".

18. Filipenses 2:3-4 Non fagades nada por egoísmo nin por vana presunción, senón que con humildade de ánimo considerádevos máis importantes que vós mesmos; non só velar polos seus propios intereses persoais, senón tamén polos intereses dos demais.

A humildade trae sabedoría e honra.

19. Proverbios 11:2 Cando vén a soberbia, entón vén a deshonra, pero coa humildade vén a sabedoría.

20. Proverbios 22:4 Pola humildade e o temor do Señor son riquezas, honra e vida.

Canto máis tardas en humillarte, máis duro se volve o teu corazón.

21. Éxodo 10:3 Moisés e Aharón foron onda o faraón e dixéronlle: "Isto é o que o Señor, o Deus doHebreos, di: ‘Ata cando te negarás a humillarte diante de min? Deixa marchar ao meu pobo, para que me adoren.

Negarse a humillarse levará ao desastre.

22. 1 Reis 21:29 “¿Reparaches como Acab se humillou diante de min? Porque se humillou, non traerei este desastre no seu día, senón que llo traerei sobre a súa casa nos días do seu fillo".

23. 2 Crónicas 12:7 Cando o Señor viu que se humillaban, esta palabra do Señor dirixiuse a Xemaías: "Como se humillaron, non os destruirei, senón que pronto lles darei a súa liberación . A miña ira non se derramará sobre Xerusalén a través de Xixak.

O orgullo esquece a Deus

Cando non es humilde, esqueces todo o que o Señor fixo por ti e comezas a pensar: "Fíxeno pola miña conta".

Aínda que non o digas, pensas: "Fun todo eu e ningún de Deus". A humildade é unha gran cousa cando entramos nunha proba porque como cristiáns sabemos que Deus nos proporcionou todo e nesta proba, por moi escuro que pareza, Deus seguirá proporcionando as nosas necesidades.

24. Deuteronomio 8:17-18 Podes dicir para ti mesmo: "O meu poder e a forza das miñas mans producíronme esta riqueza". Pero lembra o Señor, o teu Deus, porque el é quen che dá a posibilidade de producir riquezas e así confirma o pacto que lle xurou.antepasados, como é hoxe.

25. Xuíces 7:2 O Señor díxolle a Xedeón: "Tes demasiados homes. Non podo entregar a Madián nas súas mans, ou Israel presumiría contra min: 'A miña propia forza salvoume.'

Bonus - A humildade impídenos pensar: "É porque son tan bo. É porque obedezo a Deus e porque son mellor que todos os demais."

Deuteronomio 9:4 Despois de que o Señor, o teu Deus, os expulsara de ti, non te digas: "O Señor". trouxome aquí para tomar posesión desta terra por mor da miña xustiza". Non, é pola maldade destas nacións que o Señor os vai expulsar diante de ti.

En conclusión

Unha vez máis non podes confiar en Cristo sen humildade. A humildade non quere dicir que sexas un flaco e que teñas que deixar que a xente se aproveite de ti. É un froito do Espírito que está dentro de todos os crentes.

Comproba a túa actitude e comproba os teus motivos para facer certas cousas . Sobre todo cando tes un talento, tes forza, tes sabedoría, es un gran teólogo e sabes máis da Biblia que outros, etc. Na túa mente estás sendo arrogante? Estás intentando impresionar aos demais e presumir? Estás constantemente presumido dos teus logros?

Estás traballando na humildade en todos os aspectos da túa vida? Con todos os aspectos refírome á túa aparencia e á roupa
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.