25 versículos bíblicos importantes sobre os cristiáns mornos

25 versículos bíblicos importantes sobre os cristiáns mornos
Melvin Allen

Versículos da Biblia sobre os cristiáns mornos

Gustaríame comezar dicindo que a maioría das persoas nas igrexas de hoxe son mornas falsos conversos. A xente sempre pregunta ¿son un cristián morno? Ás veces, unha persoa é só un crente débil e inmaduro, pero non permanecerá así.

Entón, outras veces unha persoa está morna e ten un pé dentro e outro fóra e pensa falsamente que está salvo. Gustaríame engadir tamén que ás veces mesmo os cristiáns máis fortes poden perder o celo ou o retroceso, pero non permanecerán nese estado porque Deus os disciplinará e os levará ao arrepentimento.

Arrepinte dos teus pecados e crea hoxe no Señor Cristo e serás salvo. Moitos irán diante de Deus e se lles negará o Ceo e a ira de Deus estará sobre eles.

Cousas dos cristiáns mornos.

1. Só veñen a Deus cando teñen un problema.

2. O seu cristianismo é que pode facer Deus por min? Como pode El mellorar a miña vida?

3. Non obedecen a Palabra de Deus e mesmo tratan de torcer a Escritura para xustificar o pecado. Chámanlle obedecer á Biblia legalismo ou radical.

4. Pensan que son cristiáns porque fan boas obras ou van á igrexa. Viven como diaños 6 días á semana e son santos os domingos.

5. Comprometen co mundo porque é a opción máis popular.

6. Só queren ser cristiánsporque teñen medo ao inferno.

7. Non teñen arrepentimento. Non están realmente arrepentidos dos seus pecados nin queren cambiar.

Ver tamén: 21 versículos bíblicos importantes sobre legalismo

8. Pensan que se salvan porque se comparan cos demais que lles rodean.

9. Nunca ou raramente comparten a súa fe.

10. Preocúpanse máis o que pensan os demais que o Señor.

11. Non teñen novos desexos de Cristo e nunca o fixeron.

12. Non están dispostos a facer sacrificios. Se fan sacrificios será case nada e non lles afectará en absoluto.

13. Encántalles dicir cousas como non xulgar .

Que di a Biblia?

1. Apocalipse 3:14-16 Escribe ao anxo da igrexa de Laodicea: Estas son as palabras do Amén, o testemuño fiel e verdadeiro, o gobernante da creación de Deus. Sei os teus feitos, que non tes nin frío nin quente. Gustaríame que foses un ou outro! Entón, porque es morna, nin quente nin fría, estou a piques de cuspirte da miña boca.

2. Mateo 7:16-17 Podes detectalos polo xeito de actuar, do mesmo xeito que podes identificar unha árbore polo seu froito. Nunca hai que confundir vides con espiños ou figos con cardos. Pódense identificar rapidamente diferentes tipos de árbores froiteiras examinando os seus froitos.

3. Mateo 23:25-28 Ai de vós, mestres da lei e fariseos, hipócritas! Limpas o exterior da cunca eprato, pero por dentro están cheos de cobiza e autocomplacencia. Fariseo cego! Primeiro limpa o interior da cunca e o prato, e despois o exterior tamén estará limpo. "Ai de vós, mestres da lei e fariseos, hipócritas! Sodes coma sepulcros encalados, que por fóra parecen fermosos pero por dentro están cheos de ósos dos mortos e de todo impuro. Do mesmo xeito, por fóra pareces á xente como xustos pero por dentro estás cheo de hipocrisía e maldade.

4. Isaías 29:13 O Señor di: "Este pobo achégase a min coa súa boca e honrame cos seus beizos, pero o seu corazón está lonxe de min . A súa adoración por min baséase en regras meramente humanas que lles ensinaron".

5. Tito 1:16 Afirman coñecer a Deus, pero polas súas accións o negan. Son detestables, desobedientes e incapaces de facer nada bo.

6. Marcos 4:15-19 Algunhas persoas son como a semente ao longo do camiño, onde se sementa a palabra. En canto o escoitan, vén Satanás e quítalles a palabra que neles foi sementada. Outros, como semente sementada en lugares pedregosos, escoitan a palabra e deseguida a reciben con alegría. Pero como non teñen raíces, só duran pouco tempo. Cando chegan problemas ou persecucións por mor da palabra, axiña caen. Outros aínda, coma semente sementada entre espiños, escoitan a palabra; pero as preocupacións desta vida, o engano da riqueza e os desexospois outras cousas entran e atragan a palabra, facéndoa infrutuosa.

Todo o morno será lanzado ao inferno.

7. Mateo 7:20-25 Así, polo seu froito recoñeceredes. Non todos os que me digan: Señor, Señor, entrarán no reino dos ceos, senón quen fai a vontade do meu Pai que está nos ceos. Moitos me dirán ese día: Señor, Señor, non profetizamos no teu nome e no teu nome expulsamos demos e no teu nome fixemos moitos milagres? Entón voulles dicir claramente, nunca te coñecín. Lonxe de min, malhechores! Polo tanto, todo aquel que escoita estas miñas palabras e as pon en práctica é como un home sabio que construíu a súa casa na rocha. Baixou a choiva, levantáronse os regatos e sopraron os ventos e bateron contra aquela casa; aínda non caeu, porque tiña o seu alicerce na rocha.

Néganse a escoitar a Palabra de Deus.

8. 2 Timoteo 4:3-4 Pois chegará o tempo en que a xente non soportará a boa doutrina. Pola contra, para adaptarse aos seus propios desexos, reunirán ao seu redor un gran número de profesores para dicir o que queren escoitar os seus oídos. Desviarán os oídos da verdade e desviarán os mitos.

9. 1 Xoán 3:8-10 Quen fai unha práctica de pecar é do demo, porque o demo peca desde o principio. A razón pola que apareceu o Fillo de Deus foi para destruír as obras dodemo. Ninguén que naceu de Deus fai unha práctica de pecar, porque a semente de Deus permanece nel, e non pode seguir pecando porque naceu de Deus. Nisto é evidente quen son os fillos de Deus e quen son os fillos do demo: quen non practica a xustiza non é de Deus, nin o que non ama ao seu irmán.

10. Hebreos 10:26 Se seguimos pecando deliberadamente despois de ter recibido o coñecemento da verdade, non queda ningún sacrificio polos pecados.

Todo é para espectáculo.

11. Mateo 6:1 Coidado! Non fagas as túas boas accións publicamente, para ser admirados polos demais, porque perderás a recompensa do teu Pai do ceo.

12. Mateo 23:5-7 Todo o que fan está feito para que a xente o vexa: fan as súas filacterias anchas e as borlas das súas roupas longas; adoran o lugar de honra nos banquetes e os asentos máis importantes das sinagogas; encántalles ser recibidos con respecto nos mercados e que outros lles chamen "rabino".

Aman o mundo.

13. 1 Xoán 2:15-17 Non ames o mundo, nin as cousas que hai no mundo. Se alguén ama o mundo, o amor do Pai non está nel. Porque todo o que hai no mundo, a concupiscencia da carne, e a concupiscencia dos ollos e a soberbia da vida, non é do Pai, senón que é do mundo. E o mundo pasa, e a súa concupiscencia, pero o que fai oa vontade de Deus permanece para sempre.

14. Santiago 4:4 Adúlteros! Non te das conta de que a amizade co mundo fai de ti un inimigo de Deus? Dígoo de novo: se queres ser amigo do mundo, faite inimigo de Deus.

Vostede é salvo pola fe e só pola fe, pero un falso converso non mostra obras porque non son unha nova creación.

15. Santiago 2:26 Como o corpo sen espírito está morto, así a fe sen obras está morta.

16. Santiago 2:17 Do mesmo xeito, a fe por si mesma, se non vai acompañada de acción, está morta.

17. Santiago 2:20 Persona tola, queres probas de que a fe sen obras é inútil?

Recordatorios

18. 2 Timoteo 3:1-5 Pero fíxate isto: Haberá tempos terribles nos últimos días. As persoas serán amantes de si mesmas, amantes do diñeiro, fanfarronas, orgullosas, abusivas, desobedientes aos seus pais, ingratas, impías, sen amor, implacables, calumniadores, sen autocontrol, brutais, non amantes do bo, traidores, temerarios, vanidosos, os amantes do pracer máis que os amantes de Deus que teñen unha forma de piedad pero negan o seu poder. Non teñen nada que ver con esa xente.

19. 1 Corintios 5:11 Pero agora escríbovos que non debedes asociarvos con ninguén que diga ser irmán ou irmá, pero sexa sexualmente inmoral ou avaricioso, idólatra ou calumniador, borracho ou borracho. estafador. Nin sequera comas con talpersoas.

Os cristiáns mornos non queren negarse a si mesmos.

20. Mateo 16:24 Xesús díxolles entón aos seus discípulos: Quen queira ser o meu discípulo, que se negue a si mesmo, que tome a súa cruz e que me siga.

21. Mateo 10:38 Quen non leva a súa cruz e me segue, non é digno de min.

Examíname a vós mesmos

22. 2 Corintios 13:5 Examíname a vós mesmos para ver se estades na fe; ponse a proba. Non te das conta de que Cristo Xesús está en ti, a menos que, por suposto, falles a proba?

Arrepintete e crea no Señor Xesucristo.

23. Feitos 26:18 para abrir os ollos, para que se volvan das tebras á luz e do poder de Satanás a Deus. Entón recibirán o perdón dos seus pecados e terán un lugar entre o pobo de Deus, que está separado pola fe en min.

24. Mateo 10:32-33 Así, a todo o que me recoñeza diante dos homes, eu tamén o recoñecerei diante do meu Pai que está nos ceos; no ceo.

25. Marcos 1:15 e dicindo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está preto; arrepinte e crea no evanxeo”.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre rumoresMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.