30 versículos bíblicos épicos sobre a bondade de Deus (a bondade de Deus)

30 versículos bíblicos épicos sobre a bondade de Deus (a bondade de Deus)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a bondade de Deus?

Levo anos sendo cristián e nin sequera comecei a rascar a superficie para comprender verdadeiramente o feito de Deus. bondade inconmensurable.

Ningún humano poderá comprender nunca a totalidade da bondade de Deus. A continuación lerás algúns versos incribles sobre a bondade de Deus.

Citas cristiás sobre a bondade de Deus

“A bondade de Deus é que El é a suma, a fonte e a fonte perfectas. estándar (para el mesmo e as súas criaturas) do que é saudable (conducente ao benestar), virtuoso, beneficioso e fermoso". John MacArthur

“Deus nunca deixou de ser bo, nós só deixamos de ser agradecidos.”

“A misericordia de Deus é a súa bondade para con aqueles en dificultades, a súa graza na súa bondade para os que só merecen un castigo e a súa paciencia na súa bondade para con aqueles que seguen pecando durante un período de tempo. Wayne Grudem

"Creo en Deus non porque mo dixeron os meus pais, non porque mo dixese a igrexa, senón porque eu mesmo experimentei a súa bondade e misericordia."

"O medo corroe. a nosa confianza na bondade de Deus.”

“A adoración é o anhelo espontáneo do corazón de adorar, honrar, magnificar e bendecir a Deus. Non pedimos outra cousa que aprecialo. Non buscamos máis que a súa exaltación. Nos centramos en nada máis que na súa bondade". Richard J. Foster

“Cristián, lembra a bondade de Deus enrestaurará a terra da catividade como antes, di o Señor."

Exemplos da bondade de Deus na Biblia

26. Colosenses 1:15-17 "O Fillo é a imaxe do Deus invisible, o primoxénito de toda a creación. 16 Porque nel foron creadas todas as cousas: as do ceo e da terra, visibles e invisibles, sexan tronos ou poderes ou gobernantes ou autoridades; todas as cousas foron creadas a través del e para el. 17 El está antes de todas as cousas, e nel todas as cousas se mantén unidas."

27. Xoán 10:11 "Eu son o bo pastor. O bo pastor dá a súa vida polas ovellas.”

28. 2 Pedro 1:3 (KJV) "Segundo o seu poder divino nos deu todas as cousas relativas á vida e á piedad, mediante o coñecemento do que nos chamou á gloria e á virtude."

29. Oseas 3:5 (NVI) "Despois volverán os fillos de Israel e buscarán a Xehová, o seu Deus, e a David, o seu rei, e nos últimos días acudirán temerosos ao Señor e á súa bondade."

30. 1 Timoteo 4:4 (NVI) "Porque todo o que creou Deus é bo, e nada hai que rexeitar se se recibe con acción de grazas."

31. Salmos 27:13 "Confío nisto: verei a bondade do Señor na terra dos vivos."

32. Salmo 119:68: "Ti es bo e fai o ben; ensíname os teus estatutos.”

a xeada da adversidade”. Charles Spurgeon

"A bondade de Deus é infinitamente máis marabillosa do que xamais poderemos comprender". A.W. Tozer

“A bondade de Deus é a raíz de toda bondade; e a nosa bondade, se a temos, brota da súa bondade”. —William Tyndale

Ver tamén: 15 versículos bíblicos importantes sobre o libertinaxe

“Canto maior sexa o coñecemento da bondade e da graza de Deus na súa vida, máis probable é que o louves na tormenta”. Matt Chandler

"Grande é a bondade de Deus."

"Deus sempre intenta darnos cousas boas, pero as nosas mans están demasiado cheas para recibilas". Agostiño

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre a malicia

"Non habería manifestación da graza de Deus nin da verdadeira bondade, se non houbese pecado que perdoar, nin miseria da que salvarse". Jonathan Edwards

“Satanás sempre busca inxectar ese veleno nos nosos corazóns para desconfiar da bondade de Deus, especialmente en relación cos seus mandamentos. Iso é o que realmente se esconde detrás de todo o mal, a codicia e a desobediencia. Un descontento coa nosa posición e porción, un desexo de algo que Deus nos quitou sabiamente. Rexeita calquera suxestión de que Deus é excesivamente severo contigo. Resiste co máximo aborrecemento a calquera cousa que che faga dubidar do amor de Deus e da súa bondade cara a ti. Non permitas que nada te faga cuestionar o amor do Pai polo seu fillo". A.W. Rosa

Como ves a Deus?

Se honesto contigo mesmo. Consideras que Deus é bo? Se podo serhonesto, loito con isto. Podo ser tan pesimista ás veces. Sempre penso que algo vai ir mal. Que di iso da miña visión de Deus? Isto revela que no fondo estou loitando por ver que Deus é bo. Isto revela que creo que Deus non ten en mente os meus mellores intereses. Isto revela que dubido do amor de Deus por min e que o único que vou sacar desta vida son tempos difíciles e oracións sen resposta.

Deus estivo axudándome a renovar a miña mente e eliminar a miña mente. actitude pesimista. O Señor invítanos a coñecelo. Deus faloume mentres estaba na adoración e lembroume que é bo. Non só é bo cando todo vai ben, senón que é bo nas probas. De que serve pensar que algo malo vai pasar se aínda non pasou? Isto só crea ansiedade.

Unha cousa que realmente entendo é que Deus me ama profundamente e é soberano sobre a miña situación. Non é un Deus malo que quere que vivas constantemente con medo. Eses pensamentos ansiosos veñen de Satanás. Deus quere que os seus fillos estean alegres. O noso quebrantamento atribúese á nosa visión quebrada de Deus.

Deus está no negocio de construír a relación de amor entre ti e El e de axudarche a ver quen é El. Deus está no negocio de liberarte deses pensamentos que te manteñen cativo. Non tes que espertar mañá pensandoque está intentando facerte dano. Non, é bo, preocúpate e quérete. Cres que El é bo? Non só cantes cancións sobre a súa bondade. Comprende o que significa verdadeiramente que sexa bo.

1. Salmos 34:5-8 "Quen mira para el resplandece; os seus rostros nunca están cubertos de vergoña. 6 Este pobre chamou, e o Señor escoitouno; salvouno de todos os seus problemas. 7O anxo do Señor acampa arredor dos que o temen, e líbraos. 8 Gusta e mira que o Señor é bo; benaventurado o que se refuxia nel .”

2. Salmos 119:68 "Es bo, e o que fas é bo; ensíname os teus decretos.”

3. Nahúm 1:7 "O Señor é bo, un refuxio en tempos de angustia. Coida dos que confían nel.”

4. Salmos 136: 1-3 "Dades grazas ao Señor, porque é bo. O seu amor perdura para sempre. 2Dades grazas ao Deus dos deuses. O seu amor perdura para sempre. 3 Dande grazas ao Señor dos señores: o seu amor dura para sempre.”

5. Xeremías 29:11-12 "Porque sei os plans que teño para ti", declara o Señor, "planes para prosperarte e non facerte dano, plans para darche esperanza e futuro. 12 Entón chamarásme e ven a rezarme, e eu te escoitarei.”

A bondade de Deus nunca remata

Deus non acaba de parar. sendo bo. Non penses para ti mesmo: "Eu estraguei esta semana e sei que Deus me vai conseguir". Esta é unha visión tan rota de Deus.Desordenamos todos os días, pero Deus está continuamente derramando a súa graza e a súa misericordia sobre nós.

A súa bondade non depende de ti, pero depende de quen sexa El. Deus, por natureza, é inherentemente bo. Deus permite que se produzan probas? Si, pero aínda cando permite estas cousas, aínda é bo e digno de eloxio. Podemos estar seguros de que servimos a un Deus que sacará cousas boas das malas situacións.

6. Lamentacións 3:22-26 "Por mor do gran amor do Señor non somos consumidos, porque as súas compaixóns nunca fallan. 23 Son novas todas as mañás; grande é a túa fidelidade. 24 Dígome: "O Señor é a miña parte; polo tanto, esperarei por el”. 25 O Señor é bo para os que nel esperan, para os que o buscan; 26 É bo esperar tranquilamente a salvación do Señor.”

7. Xénese 50:20 "En canto a ti, quixeches o mal contra min, pero Deus quixo o ben, para lograr que moitas persoas permanezan con vida, como están hoxe".

8. Salmos 31:19 "Que grande é a bondade que almacenaches para os que te temen. Prodígaseo a aqueles que veñen a ti en busca de protección, bendicindoos ante o mundo que vexa.”

9. Salmos 27:13 "Pero estou seguro de que verei a bondade do Señor mentres estea aquí na terra dos vivos."

10. Salmos 23:6 "Certamente a túa bondade e amor me seguirán todos os días da miña vida, e habitarei na casa doSEÑOR para sempre.”

11. Romanos 8:28 "E sabemos que en todas as cousas Deus traballa para o ben dos que o aman, que foron chamados segundo o seu propósito."

Só Deus é bo

Como mencionei anteriormente, Deus é bo por natureza. Non pode deixar de ser o que é. Sempre fai o que é correcto. El é santo e separado de todo mal. É unha tarefa ardua comprender a bondade de Deus porque ademais del non coñeceriamos a bondade. En comparación con Deus, quedamos moi lonxe da súa bondade. Ninguén é coma Deus. Mesmo nas nosas boas intencións hai pecado. Non obstante, as intencións e os motivos do Señor están libres de pecado. Todo o que o Señor creou era bo. Deus non creou o mal e o pecado. Non obstante, si o permite para os seus bos propósitos.

12. Lucas 18:18-19 "Un gobernante preguntoulle: "Bo mestre, que teño que facer para herdar a vida eterna?" 19 "Por que me chamas bo?" Xesús respondeu. “Ninguén é bo, excepto Deus só.

13. Romanos 3:10 "Como está escrito: "Non hai ninguén xusto, nin un só; non hai quen entenda; non hai quen busque a Deus.”

14. Romanos 3:23 "Porque todos pecaron e están destituídos da gloria de Deus."

15. Xénese 1:31 "Deus viu todo o que fixera, e foi moi bo. E houbo noite, e houbo mañá, o sexto día."

16. 1 Xoán 1:5 "Esta é a mensaxe que escoitamos de Xesús e que agora vos decimos: Deusé luz, e non hai tebras nel."

Somos bos por Deus

Eu sempre fago á xente a pregunta de por que Deus che deixaría. ao Ceo? Normalmente a xente din cousas como: "Estou ben". Despois procedo a pasar por certos mandamentos da Biblia. Todo o mundo admite entón que fallaron certos mandamentos. Os estándares de Deus son moito máis altos que os nosos. El equipara o mero pensamento do pecado como o propio acto. Falei con moitas persoas que afirmaron que só os asasinos deberían ir ao inferno. Non obstante, Deus di que o odio ou unha forte aversión por alguén é o equivalente ao acto real en si.

Invito á xente a que se imagine unha sala na que se xulga a alguén cunha gran cantidade de probas de vídeo que mostran ao acusado matando a centos de persoas. de persoas. Se a persoa que está nun vídeo matando xente fai ben despois dos seus asasinatos, ¿debería o xuíz deixalo en liberdade? Por suposto que non. Un bo xuíz deixaría en liberdade un asasino en serie? Por suposto que non. Fixemos demasiados malos para que nos consideren bos. Que tal o mal que fixemos? Se Deus é un bo xuíz, entón non pode pasar por alto o mal. Hai que facer xustiza.

Pecamos ante o Xuíz e merecemos o seu castigo. No seu amor o Xuíz baixou e cometeu o último acto de bondade. El sacrificou a súa propia vida e liberdade para que foses liberado. Cristo baixou e na cruz levou o teulugar. El liberouno das consecuencias do pecado e do poder del. Pagou a túa multa na súa totalidade. Xa non se te ve como un delincuente.

Aqueles que confiaron en Cristo para o perdón dos pecados recibiron unha nova identidade. Son creacións novas e vense como santos. Son vistos como bos. Cando Deus mira aos que están en Cristo xa non ve o pecado. Pola contra, ve a obra perfecta do seu Fillo. El ve o acto de bondade supremo na cruz e mira para ti con amor.

17. Gálatas 5:22-23 "Pero o froito do Espírito é amor, alegría, paz, paciencia, bondade, bondade, fidelidade, 23 mansedume, dominio propio; contra tales cousas non hai lei.”

18. Xoán 3:16 "Porque tanto amou Deus ao mundo, que deu ao seu Fillo unigénito, para que todo aquel que cre nel non pereza, senón que teña vida eterna."

19. 1 Corintios 1:2 "Á igrexa de Deus que está en Corinto, aos santificados en Cristo Xesús, chamados a ser santos xunto con todos aqueles que en todo lugar invocan o nome do noso Señor Xesucristo, o seu Señor e o noso. .”

20. 2 Corintios 5:17 "Por iso, se alguén está en Cristo, chegou a nova creación: o vello pasou, o novo está aquí!"

A bondade de Deus leva ao arrepentimento

O gran amor de Deus e a excelencia da cruz tráenos a El no arrepentimento. A súa bondade e a súa pacienciacara a nós lévanos a ter un cambio de opinión sobre Cristo e o noso pecado. En definitiva, a súa bondade obríganos a El.

21. Romanos 2:4 "¿Ou menosprecias as riquezas da súa bondade, paciencia e paciencia, sen saber que a bondade de Deus te leva ao arrepentimento?"

22. 2 Pedro 3:9 "O Señor non tarda en cumprir a súa promesa, como algúns entenden a lentitude, senón que ten paciencia contigo, non querendo que ninguén pereza, senón que todos cheguen ao arrepentimento."

A bondade. de Deus debería levarnos a loalo

Ao longo da Biblia invítannos a louvar ao Señor pola súa bondade. Mentres louvamos ao Señor estamos poñendo o noso foco nel. Admitirei que isto é algo co que incluso eu loito. Son tan rápido para dar as miñas peticións ao Señor. Aprendamos todos a estar quietos un momento e a deternos na súa bondade e mentres o facemos aprendemos a louvar ao Señor en todas as situacións porque é bo.

23. 1 Crónicas 16:34 “Dades grazas ao Señor, porque é bo; o seu amor perdura para sempre.”

24. Salmos 107: 1 "Dades grazas ao Señor, porque é bo; o seu amor perdura para sempre.”

25. Xeremías 33:11 "Os sons de alegría e alegría, as voces dos noivos e as voces dos que traen ofrendas de agradecemento á casa do Señor, dicindo: 'Dá gracias ao Señor dos Exércitos, porque o Señor é bo; A súa amorosa devoción perdura para sempre.’ Pois eu
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.