30 versículos bíblicos épicos sobre renovar a mente (como facer a diario)

30 versículos bíblicos épicos sobre renovar a mente (como facer a diario)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a renovación da mente?

Como renovas a túa mente? Tes unha mentalidade terrenal ou tes unha mentalidade celestial? Substitúamos o modo de pensar do mundo polas verdades da Palabra de Deus. O que nos detemos e as cousas que nos toman tempo darán forma ás nosas vidas. Como crentes, renovamos a nosa mente bíblicamente pasando tempo ininterrompido con Deus na oración e na súa Palabra. Teña coidado co que estás alimentando a túa mente porque o que nos entregamos afectaranos. Establece un tempo diario para ler a Biblia, orar e adorar ao Señor.

Citas cristiás sobre a renovación da mente

“Sen a mente renovada, distorsionaremos as Escrituras para evitar os seus mandatos radicais de abnegación, amor e pureza. , e suprema satisfacción só en Cristo”. — John Piper

“A santificación comeza coa renovación espiritual da mente, é dicir, cambiando a nosa forma de pensar”. John MacArthur

Renovar a mente é un pouco como reacabar os mobles. É un proceso en dúas etapas. Trátase de quitar o vello e substituílo polo novo. O vello son as mentiras que aprendiches a contar ou ensinaron os que te rodean; son as actitudes e as ideas que se converteron en parte do teu pensamento pero non reflicten a realidade. O novo é a verdade. Renovar a túa mente é involucrarte no proceso de permitir que Deus saque á superficie as mentiras que aceptaches e erróneamente.substituílos pola verdade. Na medida en que o fagas, o teu comportamento transformarase.

“Se realizas a túa parte, Deus cumprirá a súa. E unha vez que posúas específicamente, deberías crer igualmente que Deus renovará a túa mente, a pesar de que non sabes como. Watchman Nee

“Sobre todo, deixa que a Palabra de Deus te enche e renove a túa mente todos os días. Cando a nosa mente está en Cristo, Satanás ten pouco marxe para manobrar". — Billy Graham

“O obxectivo de Satanás é a túa mente, e as súas armas son mentiras. Así que enche a túa mente coa Palabra de Deus."

"Recibiches o mandato de deixar de lado as prácticas pecaminosas do teu antigo eu, de ser cambiado mediante unha renovación da mente e de vestir as túas prácticas coma de Cristo. novo eu. Memorizar a Palabra de Deus é fundamental para ese proceso". John Broger John Broger

A Biblia chámanos a renovar as nosas mentes

1. Romanos 12: 1-2 “Pógovos, pois, irmáns, polas misericordias de Deus, que presentedes os vosos corpos como sacrificio vivo, santo e agradable a Deus, que é o voso culto espiritual. Non te conformes a este mundo, senón transformate coa renovación da túa mente, para que, probando, poidas discernir cal é a vontade de Deus, o que é bo, aceptable e perfecto.”

2. Efesios 4:22-24 "Para despojarse do teu antigo eu, que pertence á túa antiga forma de vida e corrompido por desexos enganosos, e renovarse noespírito das vosas mentes e vestirvos do novo eu, creado á semellanza de Deus en verdadeira xustiza e santidade.”

3. Colosenses 3:10 "e revestíronse do novo eu, que se renova no coñecemento á imaxe do seu Creador."

4. Filipenses 4:8 "Finalmente, irmáns, todo o que é verdade, todo o que é honrado, todo o que é xusto, todo o que é puro, todo o que é amable, todo o que é encomiable, se hai algo de excelencia, se hai algo digno de eloxio, pensade nestas cousas. cousas.”

5. Colosenses 3: 2-3 "Pongan a súa mente nas cousas de arriba, non nas cousas terrestres. 3 Porque morreches, e agora a túa vida está escondida con Cristo en Deus.”

Ver tamén: 100 citas doces sobre as lembranzas (facendo citas de recordos)

6. 2 Corintios 4:16-18 "Así non nos desanimamos. Aínda que o noso ser exterior está a perder, o noso interior renovouse día a día. Pois esta leve aflicción momentánea está a preparar para nós un peso eterno de gloria sen comparación, xa que non miramos as cousas que se ven senón as que non se ven. Porque as cousas que se ven son pasaxeiras, pero as que non se ven son eternas.”

7. Romanos 7:25 "Grazas a Deus por Xesucristo, noso Señor! Entón, eu mesmo sirvo a lei de Deus coa miña mente, pero coa miña carne sirvo a lei do pecado."

Tendo a mente de Cristo

8 . Filipenses 2:5 "Tede entre vós esta mente, que é a vosa en Cristo Xesús."

9. 1 Corintios 2:16 (KJV) "Para quencoñeceu a mente do Señor para que o instruíse? Pero nós temos a mente de Cristo.

10. 1 Pedro 1:13 "Por iso, con mentes alertas e totalmente sobrias, garda a túa esperanza na graza que se che traerá cando Xesucristo se revele na súa chegada."

11. 1 Xoán 2:6 "O que di que permanece nel, tamén debe andar como el camiñou."

12. Xoán 13:15 "Puxenche un exemplo para que fagas como eu fixen por ti."

Deus traballará na túa vida para que te parezas máis a Xesús.

A vitoria sobre a túa mente virá de pasar tempo co Señor, confiar no Espírito e renovar a túa mente coa Palabra de Deus. Deus quérete tan profundamente e o seu gran obxectivo é conformarte á imaxe de Cristo. Deus está a traballar constantemente para madurarnos en Cristo e renovar a nosa mente. Que glorioso privilexio. Dedica un momento a pensar na preciosa obra do Deus vivo na túa vida.

13. Filipenses 1:6 (NVI) "Estando seguros disto, quen comezou en vós unha boa obra, a levará a cabo ata o día de Cristo Xesús."

14. Filipenses 2:13 (KJV) "porque Deus é o que obra en vós, tanto o querer como o obrar polo seu gusto".

Sendo unha nova creación en Cristo

15. 2 Corintios 5:17 "Por iso, se alguén está en Cristo, chegou a nova creación: o vello pasou, o novo está aquí!"

16. Gálatas 2:19-20 “Por todoa lei morrín á lei, para vivir para Deus. Eu fun crucificado con Cristo. Xa non son eu o que vivo, senón Cristo quen vive en min. E a vida que agora vivo na carne, vívoa pola fe no Fillo de Deus, que me amou e entregouse a si mesmo por min.”

17. Isaías 43:18 "Non recordes as cousas anteriores; non fagas caso das cousas antigas.”

18. Romanos 6:4 "Por tanto, fomos sepultados con El polo bautismo para a morte, para que, así como Cristo resucitou de entre os mortos pola gloria do Pai, tamén nós camiñemos en novidade de vida."

Renova a túa mente coa Palabra de Deus

19. Josué 1:8-9 "Este Libro da Lei non se apartará da túa boca, senón que meditarás nel día e noite, para que teñas coidado de facer conforme a todo o que nel está escrito. Pois entón próspero o teu camiño, e entón terás bo éxito. Non che mandei? Sexa forte e valente. Non teñas medo e non te espantes, porque o Señor, o teu Deus, está contigo onde queira que vaias.”

20. Mateo 4:4 "Pero el respondeu: "Está escrito: "Non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus."

21. 2 Timoteo 3:16 "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, reprender, corrixir e educar na xustiza."

22. Salmos 119:11 "Gardei a túa palabra na miñacorazón, para que non peque contra ti.”

Xa non somos escravos do pecado

23. Romanos 6:1-6 "Que diremos entón? Debemos continuar no pecado para que a graza abunde? De ningunha maneira! Como podemos seguir vivindo nel os que morremos ao pecado? Non sabes que todos os que fomos bautizados en Cristo Xesús fomos bautizados na súa morte? Polo tanto, fomos sepultados con el polo bautismo na morte, para que, como Cristo resucitou de entre os mortos pola gloria do Pai, tamén nós camiñemos en novidade de vida. Porque se fomos unidos con el nunha morte coma a súa, certamente estaremos unidos con el nunha resurrección coma a súa. Sabemos que o noso antigo eu foi crucificado con el para que o corpo do pecado fose eliminado, para que xa non sexamos escravos do pecado. 3>

24. Filipenses 4:6-7 "Non vos preocupedes por nada, pero en todo, por medio de oración e súplica, con acción de grazas, faga saber a Deus as vosas peticións. E a paz de Deus, que supera todo entendemento, gardará os vosos corazóns e as vosas mentes en Cristo Xesús.”

25. Isaías 26:3 "Ti gardas en perfecta paz a aquel cuxa mente está en ti, porque en ti confía."

Recordatorios

26. Gálatas 5:22-23 “Pero o froito do Espírito é amor, gozo, paz, paciencia, bondade, bondade, fidelidade, mansedume, dominio propio; contra tales cousasnon hai lei.”

27. 1 Corintios 10:31 "Así que, se comes ou bebes, ou fai calquera cousa, fai todo para a gloria de Deus."

28. Romanos 8:27 "E quen escruta os corazóns sabe cal é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede polos santos segundo a vontade de Deus."

29. Romanos 8:6 "Porque poñer a mente na carne é morte, pero poñer a mente no Espírito é vida e paz."

Ver tamén: 22 versículos bíblicos importantes sobre o medo ao home

Mal exemplo de renovación da mente na Biblia

30. Mateo 16:23 "Xesús volveuse e díxolle a Pedro: "Vete de min, Satanás! Es un escollo para min; non tes en mente as preocupacións de Deus, senón só as humanas.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.