50 Versículos da Biblia de Emmanuel sobre que Deus está connosco (¡Sempre!)

50 Versículos da Biblia de Emmanuel sobre que Deus está connosco (¡Sempre!)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre que Deus está connosco?

Cando sentimos medo, necesitamos que nos recorden a presenza de Deus. Cando nos sentimos débiles na nosa fe, necesitamos que nos recorden as promesas de Deus e o seu gran amor por nós.

Aínda que Deus é todopoderoso e totalmente diferente na súa santidade, elixe estar connosco.

Ás veces, quizais non sentimos que Deus está connosco. Non obstante, non xulguemos se Deus está connosco polos nosos sentimentos. Deus non abandonou nin vai abandonar aos seus fillos. El sempre está connosco. Anímote a que o busques continuamente e o persigas na oración.

Deus está connosco citas

“A paz de Deus é ante todo a paz con Deus; é o estado de cousas no que Deus, en lugar de estar contra nós, está a favor de nós. Ningún relato da paz de Deus que non comeza aquí pode facer máis que enganar". – J.I. Packer

"Debemos agradecer a Deus por estar connosco, non pedirlle que estea connosco (isto sempre se dá!)." Henry Blackaby

"Deus está connosco e o seu poder está ao noso redor". – Charles H. Spurgeon

“Deus está vixiándonos, pero quérenos tanto que non nos pode quitar os ollos de encima. Podemos perder de vista a Deus, pero El nunca nos perde de vista". – Greg Laurie

“Deus fálanos de moitas maneiras. Se escoitamos ou non é unha cuestión completamente diferente."

"O gran que hai que lembrar é que aínda que os nosos sentimentos van e veñen, o amor de Deus por nós fainos.1 Pedro 5:6-7 Humilládevos, pois, baixo a poderosa man de Deus, para que no seu momento vos exalte, botando sobre el todas as vosas ansiedades, porque el se preocupa de vós.

45. Miqueas 6:8 "El mostrouche, oh mortal, o que é bo. E que esixe de ti o Señor? Actuar con xustiza e amar a misericordia e camiñar humildemente co teu Deus.”

46. Deuteronomio 5:33 "Camiña en obediencia a todo o que o Señor, o teu Deus, che mandou, para que vivas, prosperes e alargues os teus días na terra que posuirás."

47. Gálatas 5:25 "Xa que vivimos polo Espírito, sigamos ao ritmo do Espírito."

48. 1 Xoán 1:9 "Se confesamos os nosos pecados, el é fiel e xusto para perdoarnos os nosos pecados e limpiarnos de toda iniquidade."

49. Proverbios 3:5-6 Confía no Señor con todo o teu corazón, e non te apoies no teu propio entendemento. Recoñéceo en todos os teus camiños, e el endereitará os teus camiños.

50. Colosenses 1: 10-11 "Para que vivades dun xeito digno do Señor e lle agradades plenamente mentres deades froito facendo todo tipo de boas e crecendo no pleno coñecemento de Deus. Estades sendo fortalecidos con todo poder segundo o seu poderío glorioso, para que todo o soportéis con paciencia e gozo."

Conclusión

O Señor Deus é misericordioso e ten prometeu coidar de nós e estar connosco. Deus éseguro de confiar. Que incrible que o Deus Santo e puro, o Creador dos Ceos e da Terra queira habitar e ter unha relación co mero po da terra que somos. Nós que estamos tan lonxe de Santos, nós que estamos contaminados e pecadores. Deus quere limparnos porque escolleu amarnos. Que incrible!

non." C.S. Lewis

Que significa que Deus está connosco?

Deus é omnipresente, é dicir, está en todas partes á vez. Este é un dos asombrosos atributos de Deus, xunto coa Omnisciencia e a Omnipotencia. Deus quere estar connosco. El promete que sempre estará connosco. Quere consolarnos.

1. Feitos 17:27 "Deus fixo isto para que o buscasen e quizais o buscaran e o atopasen, aínda que non está lonxe de ningún de nós."

2. Mateo 18:20 "Pois onde dous ou tres se reúnen no meu nome, alí estou eu con eles."

3. Xosué 1:9 "Non che ordenei eu? Sexa forte e valente. Non teñas medo e non te acobardes, porque o Señor, o teu Deus, está contigo onde queira que vayas .”

4. Isaías 41:10 "Non teñas medo, porque estou contigo; non te preocupes, porque eu son o teu Deus. sigo fortalecendote; Estou axudando de verdade. Seguramente te estou sostendo coa miña man dereita vitoriosa.”

5. 1 Corintios 3:16 "Non sabedes que vós mesmos sodes o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no medio de vos?"

6. Mateo 1:23 "Mira! A virxe concibirá un fillo! Ela dará a luz un fillo e chamaranlle Emanuel, que significa ‘Deus está connosco’”.

7. Isaías 7:14 "Por iso, o propio Señor darache un sinal. Velaquí, a virxe concibirá e dará a luz un fillo e chamarálle o nome de Emanuel.”

Deus quere a intimidade e parapara estar preto del

O Espírito Santo está sempre rezando por nós. E dinos que recemos sen parar. Isto significa que debemos permanecer nunha actitude de comunicación constante co Señor: está preto dos seus fillos e quere relacionarse con eles.

8. Sofonías 3:17 "O Señor, o teu Deus, está no medio de ti, un poderoso que salvará; alegrarase por ti con alegría; calmarache co seu amor; exultarase por ti con altos cantos.”

9. Xoán 14:27 "Deixovos a paz; a miña paz douche; Non cho dou como o fai o mundo. Non deixedes que os vosos corazóns estean angustiados nin falten de valor.”

10. 1 Crónicas 16:11 "Busca o Señor e a súa forza; busca continuamente a súa presenza!”

11. Apocalipse 21:3 "E escoitei unha gran voz dende o trono, que dicía: "Velaí, o tabernáculo de Deus está entre os homes, e el habitará entre eles, e eles serán o seu pobo, e Deus mesmo será o seu pobo. entre eles.”

12. 1 Xoán 4:16 "Así que coñecemos e cremos o amor que Deus ten por nós. Deus é amor, e quen permanece no amor permanece en Deus, e Deus permanece nel."

Deus está contigo e sabe o que estás pasando

Mesmo cando a vida é dura, mesmo cando sentimos que estamos a piques de romper baixo a presión do estrés, podemos confiar en que Deus sabe exactamente o que estamos pasando. Non é un Deus distante e indiferente. El éxusto connosco. Mesmo cando non o sentimos. Mesmo cando non podemos comprender por que el permitiría que ocorrese unha traxedia, podemos confiar en que o permitiu para a nosa santificación e para a súa gloria e que está alí connosco.

13. Deuteronomio 31:6 "Sed fortes e valentes. Non lles teñas medo nin teñas medo, porque o Señor, o teu Deus, vai contigo. Non te deixará nin te abandonará.”

14. Romanos 8:38-39 "Porque estou convencido de que nin a morte, nin a vida, nin os anxos, nin os principados, nin as cousas presentes, nin as vindeiras, nin as potencias, 39 nin a altura, nin a profundidade, nin ningunha outra cousa creada. poder separarnos do amor de Deus, que é en Cristo Xesús, o noso Señor.”

15. Deuteronomio 31:8 "E o Señor é o que vai diante de ti; el estará contigo, non te fallará, nin te abandonará: non temas, nin te consternas.”

Ver tamén: 20 versículos inspiradores da Biblia sobre as fillas (o fillo de Deus)

16. Salmos 139:7-8 "Onde podo ir para escapar do teu Espírito? Onde podo fuxir da túa presenza? 8 Se eu subo ao ceo, alí estás ti; se fago o meu leito no Xeol, alí estás."

17. Xeremías 23:23-24 "Son eu só un Deus preto", declara o Señor, "e non un Deus lonxe? 24¿Quen pode esconderse en lugares secretos para que eu non os vexa? declara o Señor. "Non encho o ceo e a terra?" declara o Señor.”

18. Deuteronomio 7:9 "Sabe, pois, que o Señor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel que garda o pacto eamor firme cos que o aman e gardan os seus mandamentos, ata mil xeracións.”

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre alimentar aos famentos

O poder do Espírito que habita

Deus tamén habita hoxe entre os crentes. El habita neles polo Espírito Santo. Isto ocorre no momento da salvación. Isto é o que ocorre cando o Espírito Santo quita o noso corazón egocéntrico de pedra e substitúeo por un corazón novo, que garda novos desexos.

19. 1 Crónicas 12:18 "Entón o Espírito vestiu a Amasai, xefe dos trinta, e díxolle: "Somos teus, David, e contigo, fillo de Isai! Paz, paz para vós e paz para os vosos axudantes! Porque o teu Deus axúdache". Entón David recibiunos e púxoos como oficiais das súas tropas.”

20. Ezequiel 11:5 "E o Espírito do Señor caeu sobre min, e díxome: "Di: Así di o Señor: Así pensas, casa de Israel. Porque sei as cousas que che veñen á mente.”

21. Colosenses 1:27 "Deus escolleu para eles dar a coñecer entre os xentís a gloriosa riqueza deste misterio, que é Cristo en vós, a esperanza da gloria."

22. Xoán 14:23 "Xesús respondeu: "Todos os que me queren farán o que eu digo. Meu Pai quereraos, e nós viremos e imos facer a nosa casa con cada un deles.”

23. Gálatas 2:20 "Fui crucificado con Cristo e xa non vivo, senón que Cristo vive en min. A vida que agora vivo no corpo, vívoa pola fe no Fillo de Deus, que me amou e deuel mesmo por min.”

24. Lucas 11:13 "Entón, se vós, aínda que sodes malos, sabedes dar bos agasallos aos vosos fillos, canto máis o voso Pai do ceo dará o Espírito Santo aos que llo pidan!"

25 . Romanos 8:26 "Do mesmo xeito o Espírito axúdanos na nosa debilidade. Porque non sabemos por que rezar como debemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós con xemidos demasiado profundos para as palabras.”

O inmenso amor de Deus por nós

Deus quérenos tremendamente. El quérenos máis do que podemos entender. E como un Pai amoroso, El quere o que é mellor para nós. Só permitirá que aquilo que nos achegará a El e que se transforme máis como Cristo.

26. Xoán 1:14 "E o Verbo fíxose carne e habitou entre nós, e vimos a súa gloria, gloria coma do Fillo unigénito do Pai, cheo de graza e de verdade."

27. Romanos 5:5 "E a esperanza non nos avergonza, porque o amor de Deus foi derramado nos nosos corazóns polo Espírito Santo, que nos foi dado."

28. Salmos 86:15 "Pero ti, Señor, es un Deus misericordioso e misericordioso, lento para a ira e abundante en amor e fidelidade."

29. 1 Xoán 3:1 Mira que amor nos deu o Pai para que nos chamemos fillos de Deus; e así somos. A razón pola que o mundo non nos coñece é que non o coñeceu

30. "Xoán 16:33 Díxenvos estas cousas para que teñades paz en min.No mundo terás tribulación. Pero anímate; Vencei ao mundo.”

Crecer a nosa confianza en Deus

Crecer en confianza é un aspecto da santificación. Canto máis aprendemos a descansar na seguridade de Deus, en confiar completamente nel, máis crecemos na santificación. Moitas veces, aprendemos a confiar no Señor tendo que confiar nel cando a nosa situación actual é estresante ou aparentemente desesperada. Deus non nos promete unha vida de facilidade e comodidade, pero si promete estar sempre connosco e coidar de nós aínda que as cousas parezan desoladoras.

31. Mateo 28:20 “Ensinándolles a observar todo o que che mandei. E velaquí, eu estou contigo sempre, ata a fin dos tempos.”

32. Mateo 6:25-34 "Por iso dígoche: non te preocupes pola túa vida, o que comerás ou o que beberás, nin polo teu corpo, o que vestirás. Non é a vida máis que o alimento, e o corpo máis que a roupa? 26 Mirade os paxaros do ceo: nin sementan nin recollen nin recollen nos hórreos, e con todo o voso Pai celestial dálles de comer. Non vales máis ca eles? 27 E cal de vós, por estar ansioso, pode engadir unha hora á súa vida? 28 E por que te preocupas a roupa? Considera os lírios do campo, como medran: nin traballan nin filan, 29 pero dígovos que nin Salomón en toda a súa gloria estaba vestido coma un destes. 30 Pero se Deus viste así oherba do campo, que hoxe está viva e mañá se bota ao forno, ¿non te vestirá moito máis, ti de pouca fe? 31 Polo tanto, non te preocupes, dicindo: «Que comeremos?» ou «Que beberemos?» ou «¿De que nos vestiremos?» 32 Porque os xentís buscan todas estas cousas, e o teu Pai celestial sabe que necesitas todos eles. 33Pero busca primeiro o reino de Deus e a súa xustiza, e todas estas cousas serán engadidas a ti."

33. Xeremías 29:11 "Porque sei os plans que teño para ti, di o Señor, plans de benestar e non de mal, para darche un futuro e unha esperanza."

34. Isaías 40:31 "Pero os que esperan no Señor terán novas forzas. Levantaranse con ás como aguias. Correrán e non se cansarán. Camiñarán e non se debilitarán.”

35. Nehemías 8:10 "Esdras díxolles: "Ide, come e bebe o que che gusta, e dálle a quen non teña nada preparado. Porque este día é santo para o noso Señor. Non te entristeces porque a alegría do Señor é a túa forza.”

36. 1 Corintios 1:9 "Fiel é Deus, por quen fomos chamados á comunión do seu Fillo, Xesucristo, noso Señor."

37. Xeremías 17: 7-8 "Pero bendito o que confía no Señor, cuxa confianza está nel. 8Serán coma unha árbore plantada á beira da auga que bota as súas raíces polo regueiro. Non teme cando chega a calor; as súas follas son sempre verdes. Non tenpreocúpase nun ano de seca e nunca deixa de dar froitos."

Descansar nas promesas de Deus

Descansar nas promesas de Deus é como confiamos en Deus. Para descansar nas súas promesas temos que saber cales son as súas promesas, a quen as prometeu e o contexto no que están escritas. Isto esixe que estudemos e aprendamos sobre quen é Deus.

38. Salmos 23:4 "Aínda que camiñe polo val da sombra da morte, non temerei ningún mal, porque estás comigo; a túa vara e o teu bastón, reconfortanme .”

39. Xoán 14:16-17 "E eu pedirei ao Pai, e el daravos outro Auxiliar, para estar sempre convosco, o Espírito da verdade, a quen o mundo non pode recibir, porque nin o ve nin o coñece. Coñéceo, porque habita contigo e estará en ti.”

40. Salmos 46:1 "Deus é o noso refuxio e fortaleza, un auxilio moi presente nos problemas."

41. Lucas 1:37 "Porque ningunha palabra de Deus fallará".

42. Xoán 14:27 "Deixovos a paz, a miña paz douvos; non como a dá o mundo, eu vos dou. Non se turbe o teu corazón, nin teña medo.”

Como camiñar con Deus?

43. Hebreos 13:5 "Mantén a túa vida libre do amor ao diñeiro, e contentache co que tes, porque el dixo: "Nunca te deixarei nin te abandonarei"

44. Xénese 5:24 "Enoc andou fielmente con Deus; entón xa non estaba, porque Deus o levou
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.