50 versículos épicos da Biblia sobre a confusión na vida (mente confusa)

50 versículos épicos da Biblia sobre a confusión na vida (mente confusa)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a confusión?

Estar confundido pode ser un dos peores sentimentos. Estás loitando coa confusión? Se estás, non te preocupes porque non estás só. Eu tamén loitei con isto. As cousas que pasan todos os días nas nosas vidas poden ser confusas. Todos necesitamos dirección, pero como cristiáns podemos estar seguros de que o Espírito Santo vive dentro de nós e que é capaz de guiarnos e manter a nosa mente tranquila.

Citas cristiás sobre a confusión

“A confusión e a impotencia son os resultados inevitables cando a sabedoría e os recursos do mundo son substituídos pola presenza e o poder do Espírito". Samuel Chadwick

"As tormentas poden provocar medo, nublar o xuízo e crear confusión. Non obstante, Deus promete que mentres o buscas a través da oración, darache sabedoría para saber como proceder. A única forma de sobrevivir á tormenta será de xeonllos". Paul Chappell

"Non é un Deus de confusión, de discordancia ou de cursos accidentais, aleatorios e privados na execución da súa vontade, senón de accións determinadas, reguladas e prescritas". John Henry Newman

"A oración é a cura para unha mente confusa, unha alma cansada e un corazón roto".

"Deus é a razón pola que incluso na parte máis triste da vida sorrimos, incluso na confusión entendemos, ata na traizón confiamos e ata na dor amamos".

“Vén a confusión e os errosCristo.”

Debemos orar por sabedoría cando estamos confusos.

Pregúntate estás orando por sabedoría? Nunca houbo un momento no que pedín sabedoría e Deus non mo deu. Esta é unha oración que Deus sempre responde. Ora por sabedoría e ora pola vontade de Deus e Deus farache saber de varias formas diferentes e saberás que é El.

36. Santiago 1:5 "Pero se algún de vós carece de sabedoría, que llo pida a Deus, que dá a todos xenerosamente e sen reproche, e serálle dada".

37. Santiago 3:17 "Pero a sabedoría que vén do ceo é ante todo pura; logo pacífico, considerado, submiso, cheo de misericordia e bo froito, imparcial e sincero.”

38. Proverbios 14:33 "A sabedoría está consagrada nun corazón entendido; entre os necios non se atopa sabedoría.”

39. Proverbios 2:6 "O Señor dá sabedoría. Da súa boca saen coñecemento e entendemento.”

Exemplos de confusión na Biblia

40. Deuteronomio 28:20 "O Señor enviará sobre ti maldicións, confusión e reprimendas en todo o que poñas a túa man, ata que sexas destruído e caigas súbitamente en ruinas por mor do mal que fixeches ao abandonalo."

41. Xénese 11:7 "Ven, baixemos e confundamos a súa lingua para que non se entendan."

42. Salmos 55:9 "Señor, confunde aos impíos, confunde as súas palabras, porque vexo violencia e contendas na cidade."

43.Deuteronomio 7:23 "Pero o Señor, o teu Deus, entregaraos a ti, arroxándoos nunha gran confusión ata que sexan destruídos."

44. Feitos 19:32 "A asemblea estaba confusa: uns gritaban unha cousa, outros outra. A maioría da xente nin sequera sabía por que estaban alí.”

45. Deuteronomio 28:28 "O Señor aflixirache con loucura, cegueira e confusión de mentes."

46. Isaías 45:16 "Todos eles son avergonzados e confundidos; os creadores de ídolos andan xuntos confusos.”

47. Miqueas 7:4 “O mellor deles é como un cardo, o máis recto peor que un sebe de espiño. Chegou o día que Deus te visite, o día que os teus vixiantes dan a voz de alarma. Agora é o momento da túa confusión.”

48. Isaías 30:3 "Por iso, a forza do Faraón será a túa vergoña, e a confianza na sombra de Exipto a túa confusión."

49. Xeremías 3:25 "Deitamos na nosa vergoña, e a nosa confusión cóbrenos, porque pecamos contra o Señor, noso Deus, nós e os nosos pais, desde a nosa mocidade ata hoxe, e non obedecemos á voz do Señor. o noso Deus.”

Ver tamén: 25 versículos da Biblia útiles sobre a autolesión

50. 1 Samuel 14:20 "Entón Xaúl e todos os seus homes reuníronse e foron á batalla. Atoparon aos filisteos en total confusión, golpeándose uns aos outros coas súas espadas.”

Bonus

Rogue ao Señor e diga que Deus axude á miña incredulidade. Creo, pero a confusión de Satanás xunto co pecado está a afectarme.

Marcos 9:24 "Inmediatamente o pai do neno berrou e dixo: "Creo; axuda a miña incredulidade! ”

cando esquecemos a importancia da Palabra de Deus como a nosa guía inquebrantable”.

"O noso negocio é presentar a fe cristiá vestida en termos modernos, non propagar o pensamento moderno vestido en termos cristiáns... A confusión aquí é fatal". J.I. Packer

“Estamos formando unha xeración coa comida lixo espiritual de vídeos relixiosos, películas, entretemento xuvenil e paráfrases de cómics da Biblia. A Palabra de Deus está a ser reescrita, diluída, ilustrada e dramatizada para atender ao gusto da mente carnal. Iso só conduce máis ao deserto da dúbida e da confusión". Dave Hunt

"Moita confusión na vida cristiá provén de ignorar a simple verdade de que Deus está moito máis interesado en construír o teu carácter que calquera outra cousa". Rick Warren

Satanás é o autor da confusión

Satanás busca causar caos, desorde, morte e destrución.

1. 1 Corintios 14:33 "Porque Deus non é autor de confusión, senón de paz, como en todas as igrexas dos santos".

2. 1 Pedro 5:8 “Estade atentos e sobrios. O teu inimigo, o demo, merodea como un león rugente buscando a quen devorar".

3. 2 Corintios 2:11 “para que Satanás non nos burlase. Porque non ignoramos os seus planes".

4. Apocalipse 12: 9-10 "E derrubouse o gran dragón, aquela serpe antiga, que se chama diaño e Satanás, oenganador de todo o mundo: foi arroxado á terra, e os seus anxos foron arroxados con el. 10E escoitei unha gran voz no ceo, que dicía: "Agora chegaron a salvación, o poder e o reino do noso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nosos irmáns foi derrubado, quen os acusa día e día. noite diante do noso Deus.”

5. Efesios 2:2 "no que antes camiñaches segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora actúa nos fillos da desobediencia."

Satanás trata de confundirnos cando se trata de pecar.

El di: “Unha vez non faría mal. Estás salvado por gracia vai adiante. Deus está ben con iso". Sempre busca atacar a validez da Palabra de Deus. El di: "De verdade dixo Deus que non podías facelo?" Debemos resistir volvéndose ao Señor.

6. Santiago 4:7 "Sométete, pois, a Deus. Resiste o demo, e fuxirá de ti".

7. Xénese 3:1 “A serpe era o máis astuto de todos os animais salvaxes que fixera o Señor Deus. Díxolle á muller: "¿De verdade dixo Deus: "Non podes comer de ningunha árbore do xardín?"

Satanás vén cando estás abaixo.

Cando recibes unha decepción, cando estás nun tipo de proba, cando pecas, cando estás loitando contra un determinado pecado, son momentos nos que Satanás se precipitará e dirá cousas coma ti.non estás ben con Deus, Deus está tolo contigo, non es realmente cristián, Deus te abandonou, non vaias a Deus e sigas pedindo perdón, o teu ministerio non é importante, é culpa de Deus, culpárao, etc.

Satanás entrará e fará estas mentiras, pero recorda que Satanás é un mentireiro. Fará todo o que poida para que dubides do amor de Deus por ti, da súa misericordia, da súa graza e do seu poder. Deus está contigo. Deus di que non te apoies no teu propio entendemento que trae confusión, senón que confía en min. Eu teño isto. Aínda que estou escribindo isto, Satanás busca traer confusión ás cousas da miña vida.

8. Xoán 8:44 "Ti es do teu pai o Demo, e queres cumprir os desexos do teu pai. Foi un asasino dende o principio e non estivo na verdade, porque non hai verdade nel. Cando minte, fala pola súa propia natureza, porque é mentireiro e pai dos mentireiros".

9. Proverbios 3:5 "Confía no Señor con todo o teu corazón e non te apoies no teu propio entendemento".

10. Lucas 24:38 "E díxolles: "Por que estás preocupado e por que xorden dúbidas no teu corazón?"

Como Satanás intenta confundir aos crentes

Satanás intentará facerche pensar que Deus é incapaz de axudarche nunha situación particular.

" Esta situación é demasiado dura para Deus. É imposible para El". Satanás pode mentir todo o que quere porque o meu Deus traballaimposibilidade! É fiel.

11. Xeremías 32:27 “Eu son o Señor, o Deus de toda a humanidade. É algo moi difícil para min?"

12. Isaías 49:14-16 "Pero Sión dixo: "O Señor abandonoume, o Señor esqueceume". "¿Pode unha nai esquecer o bebé no seu peito e non ter compaixón do fillo que deu a luz? Aínda que ela se esqueza, eu non te esquecerei! Mira, te gravei nas palmas das miñas mans; os teus muros están sempre diante de min”.

O mundo está baixo a confusión do diaño.

13. 2 Corintios 4:4 "en cuxo caso o deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos para que non vexan a luz do evanxeo da gloria de Cristo, que é a imaxe de Deus".

A confusión trae medo

Aínda que Deus che deu unha promesa persoal de que abrirá un camiño para ti, o diaño traerá confusión. Comezará a facerche pensar que Deus non dixo que te ía proporcionar. Non vai abrir un camiño para ti. Entón vas dicir Deus, pero pensei que dixeches que me proporcionarías, que fixen? Satanás quere que dubides, pero debes confiar no Señor.

14. Mateo 8:25-26 "Os discípulos foron e espertárono, dicindo: "Señor, sálvanos! Imos afogar!" El respondeulle: "Ti de pouca fe, por que tes tanto medo?" Despois ergueuse e increpou os ventos e as ondas, e quedou completamente tranquilo".

15. Isaías41:10 "Entón non teñas medo, porque estou contigo; non te asustes, porque eu son o teu Deus. fortalecereiche e axudarei; Apoiareino coa miña dereita xusta".

16. 2 Corintios 1:10 “Librounos dun perigo tan mortal, e libraranos. Nel puxemos a nosa esperanza de que nos libre de novo".

Satanás envía confusión cando buscas facer a vontade de Deus.

As cousas que son claramente a vontade de Deus para ti que Deus segue dicindoche que fagas na oración vólvense confusas. Cousas que deberían ser tan obvias para ti Satanás comeza a plantar sementes de dúbida e marabilla. Comezas a pensar que Deus, eu pensaba que estiven facendo o que ti queres que faga, estou tan confuso. Este é un tema enorme para min.

Isto pasoume moito para asuntos grandes e mesmo pequenos. Por exemplo, houbo momentos nos que estiven con outros e teño a carga de axudar a un home sen teito que vexo e Satanás di que non lle deas, a xente vai pensar que o fas para mostrar. Que vai pensar a xente, só vai usar o diñeiro en drogas, etc. Teño que loitar contra estes pensamentos confusos todo o tempo.

17. 2 Corintios 11:14 "E non é de estrañar, porque o propio Satanás se fai pasar por un anxo da luz".

Ten coidado como vives a túa vida para non confundir aos demais.

Podes causar confusión aos demais pola túa forma de vivir. Non te convertas nuntropezo.

18. 1 Corintios 10:31-32 "Así que comas, bebas ou fagas calquera cousa, faino todo para a gloria de Deus. Non fagas tropezar a ninguén, xa sexan xudeus, gregos ou a Igrexa de Deus".

Confía en Deus cando te sintas confuso e asustado.

Se estás atravesando probas e caos ou problemas de relación confusos, asegúrate de que nunca confías no teu corazón, senón que confías no Señor e na súa Palabra.

19 Xeremías 17:9 "O corazón é máis enganoso que todo e está desesperadamente enfermo; Quen pode entendelo?"

20. Xoán 17:17 “Santifícaos coa verdade; a túa palabra é verdade”.

Satanás intentou confundir a Xesús.

21. Mateo 4:1-4 "Entón Xesús foi conducido polo Espírito ao deserto para ser tentado polo diaño. . E despois de xaxún corenta días e corenta noites, tiña fame. E veu o tentador e díxolle: "Se es Fillo de Deus, manda que estas pedras se convertan en pans". Pero el respondeu: "Está escrito: Non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus".

Xesús veu para destruír a confusión

Podes estar sentindo confusión agora mesmo, pero quero que saibas que Xesús veu para destruír a confusión. Debemos descansar en Cristo en situacións confusas.

22. 1 Xoán 3:8 “o que peca é do demo; pois o demo pecou dende o principio.O Fillo de Deus apareceu para este propósito, para destruír as obras do demo".

23. 2 Corintios 10:5 "Derribando as imaxinacións, e todo o alto que se exalta contra o coñecemento de Deus, e levando catividade todo pensamento á obediencia de Cristo".

24. Xoán 10:10 "O ladrón só vén para roubar, matar e destruír; vin para que teñan vida e a teñan plenamente.”

25. Xoán 6:33 "Porque o pan de Deus é o pan que baixa do ceo e dá vida ao mundo."

O Espírito Santo axúdanos a superar a confusión.

Reza ao Espírito Santo. Di: "Espírito Santo axúdame". Escoita o Espírito Santo e permítelle guiar.

26. 2 Timoteo 1:7 “Porque Deus non nos deu o espírito de medo; senón de poder, e de amor e de mente sana”.

27. Xoán 14:26 "Pero o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ensinaravos todas as cousas e lembraravos todo o que vos dixen".

Ver tamén: 22 versículos bíblicos útiles sobre codiciar (ser cobizoso)

28. Romanos 12:2 "Non te conformes ao modelo deste mundo, senón transfórmate coa renovación da túa mente. Entón poderás probar e aprobar cal é a vontade de Deus: a súa boa, agradable e perfecta vontade."

Ler a Palabra de Deus axuda a despexar a confusión

29. Salmos 119:133 "Establece os meus pasos na túa palabra, e non permitas que ningún mal teña poder sobre min."

30. Salmo119:105 "A túa palabra é unha lámpada para os meus pés E unha luz para o meu camiño."

31. Proverbios 6:23 "Porque este mandamento é unha lámpada, esta ensinanza é unha luz, e os reproches da disciplina son o camiño da vida."

32. Salmos 19:8 "Os preceptos do Señor son rectos, alegran o corazón; os mandamentos do Señor resplandecen e iluminan os ollos.”

Os falsos mestres traen confusión

Hai moitos falsos mestres que fan o traballo sucio de Satanás e provocan confusión. e falsas ensinanzas na igrexa. Debemos ter coidado porque algunhas ensinanzas falsas poden soar moi próximas á verdade ou ter algo de verdade dentro dela. Debemos probar o espírito coa Palabra de Deus.

33. 1 Xoán 4:1 "Queridos amigos, non creades en todo espírito, senón probade os espíritos para ver se son de Deus, porque moitos falsos profetas saíron ao mundo".

34. 2 Timoteo 4:3-4 "Verá un tempo no que a xente non escoitará as ensinanzas precisas. Pola contra, seguirán os seus propios desexos e rodearanse de profesores que lles digan o que queren escoitar. 4 A xente rexeitará escoitar a verdade e recorrerá aos mitos.”

35. Colosenses 2:8 "Coidade que non haxa ninguén que vos leve cativo mediante a filosofía e o engano baleiro de acordo coa tradición humana, de acordo cos principios elementais do mundo, e non de acordo co
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.