60 épicos versos bíblicos sobre falar con Deus (escoitalo)

60 épicos versos bíblicos sobre falar con Deus (escoitalo)
Melvin Allen

Versículos da Biblia sobre falar con Deus

Moitas persoas din que non están seguras de como falar con Deus ou que dubidan porque se senten tímidas. Moitas persoas pregúntanse que dirían ou se El está escoitando. Vexamos as Escrituras e vexamos o que di sobre falar con Deus.

Citas

“Deus sempre está listo para escoitar sempre que esteas listo para falar con el. A oración é simplemente falar con Deus.”

“Fala con Deus, non se perde o alento. Camiña con Deus, non se perden forzas. Agarda por Deus, non se perde tempo. Confía en Deus, nunca te perderás."

"Non podes durmir? Fálame." – Deus

“Falar cos homes por Deus é unha gran cousa, pero falar con Deus por homes é aínda máis grande. Nunca falará ben e con verdadeiro éxito aos homes para Deus que non aprendeu ben a falar con Deus para os homes". Edward McKendree Bounds

“Se rezamos ben, o primeiro que debemos facer é velar por que realmente teñamos unha audiencia con Deus, que realmente nos metamos na súa mesma presenza. Antes de que se ofreza unha palabra de petición, debemos ter a conciencia definitiva de que estamos a falar con Deus e crer que está escoitando e que vai conceder o que lle pedimos. R. A. Torrey

“A oración é falar con Deus. Deus coñece o teu corazón e non se preocupa tanto polas túas palabras como pola actitude do teu corazón". - Josharrepentimento. Temos que querer ter un corazón tenro cos pecados que Deus odia; tamén debemos odialos. Isto faise non deixando que os pecados se infecten e arraiguen nos nosos corazóns, senón desenterralos mediante a confesión diaria.

43. 1 Xoán 1:9 "Se confesamos os nosos pecados, el é fiel e xusto e perdoará os nosos pecados e purificaranos de toda iniquidade".

44. 2 Crónicas 7:14 "e o meu pobo, que recibe o meu nome, humillase e ora, busca o meu rostro e volveuse dos seus malos camiños; entón escoitarei dende o ceo, perdoarei o seu pecado e curarán a súa terra".

45. Santiago 5:16 "Por iso, confesade os vosos pecados uns a outros e orade uns polos outros, para que seades curados. A oración dunha persoa xusta ten un gran poder, xa que está a funcionar".

46. Proverbios 28:13 "O que oculta os seus pecados non prospera, pero o que os confesa e os renuncia, atopa misericordia."

O que sabemos de Deus debe animarnos a orar

Canto máis aprendemos sobre Deus, máis queremos rezar. Se Deus é perfectamente soberano sobre toda a súa creación, deberíamos sentirnos máis seguros de saber que sabe exactamente o que vai ocorrer, e que é seguro para confiar nos nosos corazóns. Canto máis aprendamos sobre o amor que é Deus, máis quereremos compartir con El as nosas cargas. Canto máis fieis aprendamos que Deus é, máis quereremos gastar en comuñón con El.

47. Salmo 145:18-19 "O Señor está preto de todos os que o invocan, de todos os que o invocan en verdade. Cumpre o desexo dos que o temen; el tamén escoita o seu berro e sálvaos”.

48. Salmo 91:1 "O que habita ao abrigo do Altísimo permanecerá á sombra do Todopoderoso".

49. Gálatas 2:20 “Con Cristo fun crucificado; e xa non son eu quen vivo, senón que Cristo vive en min; e a vida que agora vivo na carne, vívoa pola fe no Fillo de Deus, que me amou e se entregou por min”.

50. Salmos 43:4 "Entón irei ao altar de Deus, a Deus, a miña maior alegría. Loareino coa arpa, oh Deus, meu Deus."

Sé honesto con Deus sobre as túas loitas para rezar como debes

Orar non significa que repetimos a mesma oración sen emocións cada vez. Debemos derramar a nosa alma a Deus. David fai isto nos Salmos repetidamente. Cada vez que o fai, non só expresa as emocións difíciles como a rabia e a depresión, senón que remata cada oración con recordatorios das promesas de Deus reveladas a través das Escrituras. Promesas de bondade, fidelidade e soberanía de Deus. Cando traemos os nosos problemas ao Señor e aprendemos máis e máis sobre o seu carácter a través desas promesas bíblicas, máis paz sentimos.

Ademais, anímote a compartir as túas loitas para rezar co Señor. Sexa honesto con el sobre como te cansasna oración e como perde o foco na oración. Sexa honesto con Deus e permita que o Señor se mova nesas loitas.

51. Filipenses 4:6-7 “Non te preocupes por nada, pero en toda situación, con oración e petición, con acción de grazas, presente as túas peticións a Deus. E a paz de Deus, que trascende todo entendemento, gardará os vosos corazóns e as vosas mentes en Cristo Xesús”.

52. Hebreos 4:16 "Achegámonos, pois, ao trono da graza de Deus con confianza, para que recibamos misericordia e atopemos graza que nos axude no momento de necesidade".

53 Romanos 8:26 “Do mesmo xeito o Espírito axúdanos na nosa debilidade. Porque non sabemos por que rezar como debemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós con xemidos demasiado profundos para as palabras".

54. Feitos 17:25 "Tampouco é servido por mans humanas, como se necesitase de algo, xa que el mesmo dá vida e alento a toda a humanidade e todo".

55. Xeremías 17:10 “Pero eu, o Señor, sondeo todos os corazóns e examino motivos secretos. Doulle a todas as persoas as recompensas que merecen, segundo o que merecen as súas accións".

Escoitando a Deus

Deus fala, pero a pregunta é estás escoitando a Deus? A forma principal de falarnos de Deus é a través da súa Palabra. Non obstante, El tamén fala na oración. Non te fagas cargo da conversa. Estade quieto e permítelle falar polo Espírito. Permítelle que te guíe na oración e che lembre o seuamor.

56. Hebreos 1:1-2 "Deus, despois de falarlles aos pais hai moito tempo nos profetas en moitas partes e de moitas maneiras, nestes últimos días falounos no seu Fillo, a quen nomeou herdeiro de todas as cousas, polo que tamén fixo o mundo".

57. 2 Timoteo 3:15-17 “e que desde neno coñeces as sagradas escrituras que che poden dar a sabedoría que conduce á salvación pola fe que está en Cristo Xesús. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para reprender, para corrixir, para adestrar na xustiza; para que o home de Deus sexa suficiente, preparado para toda boa obra".

58. Lucas 6:12 "Nestes días saíu á montaña para orar, e toda a noite estivo orando a Deus".

59. Mateo 28:18-20 "Entón Xesús achegouse a eles e díxolles: "Toda a autoridade no ceo e na terra foime dada. 19 Polo tanto, vai e fai discípulos a todas as nacións, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, 20 e ensinándolles a obedecer todo o que che mandei. E seguro que estou contigo sempre, ata o final dos tempos".

60. 1 Pedro 4:7 “O fin de todas as cousas está preto. Polo tanto, estade alerta e sobrio para que poidades orar".

Conclusión

Podemos ver claramente que Deus quere que oremos. El quere que non sexamos ignorantes sobre como rezar e quere ter un persoalrelación con El. Deus quere que nos acheguemos a El con fidelidade e humildade. Temos que rezar con reverencia e honestidade. Esta é unha das formas en que aprendemos a confiar en Deus e a saber que sempre fará o que sexa mellor.

McDowell

“A oración é a conversación máis importante do día. Lévao a Deus antes que llelo a ninguén."

Deus desexa unha relación persoal connosco

En primeiro lugar, sabemos por medio das Escrituras que Deus desexa unha relación persoal connosco. relación persoal connosco. Isto non se debe a que Deus estea solitario, porque el existiu eternamente coa Divinidade Trinitaria. Tampouco é porque sexamos especiais, porque somos só motas de sucidade. Pero Deus, o Creador do Universo, desexa unha relación persoal connosco porque elixe amarnos aínda que sexamos os máis desagradables con El.

Deus enviou ao seu Fillo Perfecto para expiar o pecado. Agora non hai nada que nos impida coñecelo e gozar del. Deus desexa unha relación íntima connosco. Anímoche a estar só co Señor todos os días e pasar tempo con El.

1. 2 Corintios 1:3 "Bendito sexa o Deus e Pai do noso Señor Xesús Cristo, o Pai das misericordias e Deus de todo consolo."

2. 1 Pedro 5:7 "Envíalle toda a túa ansiedade porque se preocupa por ti".

3. Salmo 56:8 "Contaches os meus lanzamentos; mete as miñas bágoas na túa botella. Non están no teu libro?"

4. Salmo 145:18 "O Señor está preto de todos os que o invocan, de todos os que o invocan con verdade".

Falar con Deus a través da oración

Falar con Deus chámase oración. A oración é un medio de graza. É un dosmétodos que Deus imparte a súa graza benévola sobre nós. Mandémonos estar en oración continuamente e alegrámonos continuamente.

Tamén se nos manda dar as grazas independentemente das nosas circunstancias. Deus asegúranos repetidamente que nos escoitará. Tómate un momento para comprender o que se acaba de dicir. O Deus do universo escoita as túas oracións. A realización desta declaración é nada menos que incrible!

5. 1 Tesalonicenses 5:16-18 “Alégrate sempre, orade continuamente, dade grazas en todas as circunstancias; porque esta é a vontade de Deus para vós en Cristo Xesús".

6. 1 Xoán 5:14 "Esta é a confianza que temos ao achegarnos a Deus: que se pedimos algo segundo a súa vontade, el escóitanos".

7. Colosenses 4:2 "Dedicadevos á oración, estando atentos e agradecidos".

8. Xeremías 29:12-13 “Entón chamarásme e virás rezarme, e eu te escoitarei. 13Buscarásme e atoparásme cando me busques de todo corazón".

9. Hebreos 4:16 "Achegámonos, pois, ao trono da graza de Deus con confianza, para recibir misericordia e atopar graza que nos axude no momento de necesidade".

Aprende a orar coa oración do Señor

Moitas persoas se preguntaron como rezar, incluso os discípulos. Xesús deulles un esquema para a oración. Na oración do Señor podemos ver os diferentes aspectos que debemos incluír na oración a Deus. Aprendemos neste segmentoque a oración non é para mostrar - é unha conversación entre vostede e Deus. A oración debe realizarse en privado. Rezamos a Deus, non a María nin aos Santos.

10. Mateo 6:7 "E cando ores, non sigas balbuceando como pagáns, porque cren que serán escoitados polas súas moitas palabras."

11. Lucas 11 :1 "Ocorreu que mentres Xesús estaba orando nalgún lugar, despois de que rematou, un dos seus discípulos díxolle: "Señor, ensínanos a orar como Xoán ensinou aos seus discípulos".

12. Mateo 6:6 "Pero cando ores, entra na túa habitación, pecha a porta e ora ao teu Pai, que non se ve. Entón o teu Pai, que ve o que se fai en segredo, recompensarache".

13. Mateo 6:9-13 “Ora, pois, deste xeito: ‘Pai noso que está nos ceos, santificado sexa o teu nome. 10 ‘Venga o teu reino. Fágase a túa vontade, na terra como no ceo. 11 ‘Dános hoxe o noso pan de cada día. 12 ‘E perdoa-nos as nosas débedas, como nós tamén perdoamos aos nosos debedores. 13 ‘E non nos deixes caer na tentación, senón líbranos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a gloria para sempre. Amén."

Escoitando a voz de Deus na Biblia

Unha boa forma de orar é orar as Escrituras. Podemos ver que as Escrituras están cheas de grandes exemplos de oración, incluso grandes oracións que atravesan emocións difíciles. Non debemos estar sen emocións cando rezamos, senón que debemos derramar o nosocorazóns para Deus. Isto axúdanos a manter o noso foco na verdade de Deus, e non só facer das nosas oracións unha lista de Querido Papá Noel ou unha repetición vana.

Ademais, debemos orar antes de ler as Escrituras e permitir que Deus nos fale na súa Palabra. Deus fala, pero temos que estar dispostos a abrir a nosa Biblia e escoitar. "Persoalmente, cando teño problemas, lin a Biblia ata que un texto pareceu destacar do Libro e saúdame dicindo: "Escribinme especialmente para". Charles Spurgeon

14. Salmo 18:6 “Na miña angustia chamei ao Señor; Eu clamei ao meu Deus por axuda. Desde o seu templo escoitou a miña voz; o meu berro chegou diante del, aos seus oídos”.

15. Salmo 42: 1-4 “Como un cervo ansaxa polos regatos fluídos, así, oh Deus, a miña alma ansaxa por ti. 2 A miña alma ten sede de Deus, do Deus vivo. Cando vou vir e aparecer ante Deus? 3 As miñas bágoas foron o meu alimento día e noite, mentres me din todo o día: "Onde está o teu Deus?" 4Lembro destas cousas, mentres derramaba a miña alma: como ía coa multitude e levaríaos en procesión ata a casa de Deus con gritos de alegría e cantos de loanza, unha festa multitudinaria".

16. Proverbios 30:8 "Aparta de min a falsidade e a mentira; non me deas pobreza nin riquezas; Aliméntame co alimento que me fai falta,

17. Hebreos 4:12 “Porque a palabra de Deus é viva e activa, máis corta que calquera espada de dous fíos,a división da alma e do espírito, das articulacións e da medula, e discernir os pensamentos e as intencións do corazón.

18. Salmos 42:3-5 "As miñas bágoas foron o meu alimento día e noite, mentres a xente me di todo o día: "Onde está o teu Deus?" Estas cousas lémbroas mentres derramo a miña alma: como ía á casa de Deus baixo a protección do Poderoso con berros de ledicia e loanza entre a multitude festiva. Por que, alma miña, estás abatido? Por que tan perturbado dentro de min? Pon a túa esperanza en Deus, porque aínda o loarei, meu Salvador e meu Deus."

19. Xeremías 33:3 3 "Chámame e responderei e dicirche cousas grandes e inescrutables. non saber."

20. Salmo 4:1 "Respóndeme cando chame, Deus da miña xustiza! Dáchesme alivio cando estaba en dificultades. Ten gracia comigo e escoita a miña oración!"

21. Salmo 42:11 "Por que te abatis, alma miña, e por que estás convulsa dentro de min? Esperanza en Deus; porque volverei louvar a el, a miña salvación e o meu Deus”.

22. Salmos 32: 8–9 “Instruireiche e ensinareiche o camiño que debes seguir; Vouche aconsellar cos meus ollos postos en ti. 9 Non sexas coma o cabalo nin coma a mula que non entende, cuxos adornos inclúen mordaza e freno para frearlos, se non, non se achegarán a ti.

Ven a Deus. cun corazón xenuíno

A condición do noso corazón é importante para Deustremendamente. Deus non quere que recemos oracións "falsas" ou, oracións que non parten dun corazón xenuíno. Examinemos o noso corazón na oración. Pode ser tan doado orar a Deus sen pensar durante horas. Non obstante, estás centrándose no Señor e sendo xenuíno coas túas palabras? Estás chegando a Deus con humildade? Estás sendo aberto e honesto ante El porque El xa o sabe.

23. Hebreos 10:22 "achegámonos a Deus cun corazón sincero e coa plena seguridade que trae a fe, tendo o noso corazón rociado para limparnos da conciencia culpable e lavar o noso corpo con auga pura".

24. Salmos 51:6 "Velaí, te deleitas coa verdade no interior, e ensíname sabedoría no corazón secreto."

25. Mateo 6:7-8 "Pero cando recedes, non usedes repeticións en van, como fan os pagáns, porque pensan que serán escoitados por moito falar. 8 Non sexas coma eles, porque o teu Pai sabe o que necesitas antes de que llo pidas.

26. Isaías 29:13 "O Señor di: "Este pobo achégase a min coa súa boca e honrame cos seus beizos, pero o seu corazón está lonxe de min. A súa adoración por min está baseada en regras meramente humanas que lles ensinaron.”

27. Santiago 4:2 “Vostede desexas e non tes, así que asasinas. Cobizas e non podes conseguir, así que loitas e rifas. Non tedes, porque non pedides”

28. Mateo 11:28 “Ven a min todos os que sodescansado e agobiado, e darei descanso”.

29. Salmo 147:3 "El cura aos quebrantados de corazón e venda as súas feridas".

30. Mateo 26:41 “Villade e orade para non caer na tentación. O espírito está ben disposto, pero a carne é débil".

31. Salmo 66:18 "Se no meu corazón considero a iniquidade, o Señor non oirá".

32. Proverbios 28:9 "Se alguén aparta o oído para non escoitar a lei, ata a súa oración é unha abominación".

33. Salmos 31:9 "Ten piedade de min, Señor, porque estou angustiado; os meus ollos fallan pola tristeza, a miña alma e o meu corpo tamén.”

Facer da oración un hábito

Orar é moitas veces difícil: é unha alegría e unha disciplina. . É unha disciplina tanto espiritual como física. Unha e outra vez Deus dinos que debemos estar en constante oración. Debemos ser fieis. Fiel para rezar polos demais, fiel para rezar polos nosos inimigos, fiel para rezar polos nosos seres queridos e os irmáns de todo o mundo. Anímovos a que fixes un tempo e teñas un lugar familiar para buscar ao Señor a diario. Para obter máis información, consulta a oración diaria no artigo da Biblia.

34. Marcos 11:24 "Por iso dígoche que todo o que pidas na oración, crea que o recibiches, e será teu".

Ver tamén: 105 citas inspiradoras sobre lobos e forza (mellor)

35. 1 Timoteo 2:1-2 "Entón, en primeiro lugar, exhorto a que se fagan súplicas, oracións, intercesións e accións de grazas por todos os pobos, 2 polos reis e todos aquelesen autoridade, para que poidamos vivir unha vida tranquila e tranquila en toda piedad e santidade".

Ver tamén: 50 versículos bíblicos importantes sobre quen é Deus (describíndoo)

36. Romanos 12:12 "Sed gozosos na esperanza, pacientes na aflicción, fieis na oración".

37. Santiago 1:6 "Pero cando preguntas, debes crer e non dubidar, porque o que dubida é coma unha onda do mar, que o vento leva e lanza".

38. Lucas 6:27-28 “Pero a vós que escoitades dígovos: Amade aos vosos inimigos, facede ben aos que vos odian, 28 bendicide os que vos maldicen, orade polos que vos maltratan. ”

39. Efesios 6:18 “Orando en todo momento no Espírito, con toda oración e súplica. Para iso mantéñense alerta con toda perseveranza, súplicando por todos os santos".

40. 1 Tesalonicenses 5:17-18 "Ore continuamente, 18 dá grazas en todas as circunstancias; porque esta é a vontade de Deus para vós en Cristo Xesús.”

41. Lucas 21:36 "Velade, pois, e orade sempre, para que sexades considerados dignos de escapar de todas estas cousas que acontecerán, e de estar diante do Fillo do Home."

42. Lucas 5:16 "Pero Xesús a miúdo retirábase a lugares solitarios e oraba".

Confesar o pecado a diario

Un aspecto de orar fielmente diariamente é o aspecto da confesión. A través da oración diaria temos a oportunidade de confesar os nosos pecados ao Señor diariamente. Isto non significa que teñamos que ser salvados cada día, senón que estamos vivindo nun estado continuo de
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.