60 Principais versículos da Biblia sobre a responsabilidade (a outros e a Deus)

60 Principais versículos da Biblia sobre a responsabilidade (a outros e a Deus)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a responsabilidade?

Que é a responsabilidade? Por que é importante? Neste artigo, aprenderemos sobre a responsabilidade cristiá e o esencial que é no noso camiño con Cristo.

Ver tamén: 50 versículos bíblicos importantes sobre anxos (anxos na Biblia)

Citas cristiás sobre a rendición de contas

"Ten persoas na túa vida que te perseguen e veñan tras ti con amor cando estás loitando ou non estás no teu mellor momento. .”

“O home que confesa os seus pecados diante dun irmán sabe que xa non está só consigo mesmo; experimenta a presenza de Deus na realidade da outra persoa. Mentres estou por min mesmo na confesión dos meus pecados, todo permanece claro, pero ante a presenza dun irmán, o pecado ten que ser traído á luz. Dietrich Bonhoeffer

“[Deus] axudoume a comprender que a rendición de contas está intimamente ligada á visibilidade e que a santidade persoal non chegará a través do anonimato senón de relacións profundas e persoais cos meus irmáns e irmás da igrexa local. E por iso tratei de facerme máis visible para poder aceptar correccións e reproches cando fose necesario. Ao mesmo tempo, renovei o meu compromiso con Aquel que está sempre mirando e que coñece cada palabra que escribo e cada intención do meu corazón”. Tim Challies

“Un compañeiro de responsabilidade é capaz de percibir o que non podes ver cando os puntos cegos e as debilidades bloquean a túa visión.vive en unión connosco, porque nos deu o seu Espírito”.

36. Mateo 7:3-5 "Por que ves a mota que está no ollo do teu irmán, pero non te fixas no tronco que está no teu propio ollo? Ou como lle podes dicir ao teu irmán: "Déixame sacar a pata do teu ollo", cando tes o tronco no teu propio ollo? Hipócrita, saca primeiro o tronco do teu propio ollo, e despois verás claramente para quitarlle a mota do ollo do teu irmán."

Versículos da Biblia sobre os socios de responsabilidade

É importante ter persoas na túa vida coas que poidas falar. Estes teñen que ser persoas máis maduras na fe. Alguén a quen admiras e estimas o seu camiño co Señor. Alguén que coñece a Escritura e vive por ela. Pídelle a unha destas persoas que te discípule.

Ser discipulado non é un programa de 6 semanas. Ser discípulo é un proceso de por vida para aprender a camiñar co Señor. Durante o proceso de ser discípulo, este mentor será o teu socio responsable. El ou ela será alguén que sinalará amorosamente o erro na túa vida cando te vexan tropezar, e alguén ao que podes soportar as túas cargas para que reze contigo e te axude a superar as probas.

37. Gálatas 6:1-5 "Irmáns, se alguén é sorprendido nalgún pecado, vós que sodes espirituais [é dicir, que respondedes á dirección do Espírito], debedes restaurar a tal persoa. nun espírito demansedume [non con sentido de superioridade ou de auto-xusto], vixiando ti mesmo, para que non sexas tentado tamén. 2 Cargade uns os outros as cargas e así cumpriredes os requisitos da lei de Cristo [é dicir, a lei do amor cristián]. 3Porque se alguén pensa que é algo [especial] cando [en realidade] non é nada [excepto aos seus propios ollos], engáñase a si mesmo. 4 Pero cada un debe examinar coidadosamente o seu propio traballo [examinando as súas accións, actitudes e comportamento], e entón pode ter a satisfacción persoal e a alegría interior de facer algo encomiable [a] sen compararse con outro. 5 Porque cada un terá que soportar [con paciencia] a súa propia carga [de faltas e defectos dos que só el é responsable]".

38. Lucas 17:3 "Fixed atención a vós mesmos! Se o teu irmán peca, repréndeo, e se se arrepinte, perdóao".

39. Eclesiastés 4:9 -12 “ Dous poden lograr máis do dobre que un, porque os resultados poden ser moito mellores. 10 Se cae un, tírao o outro; pero se un home cae cando está só, ten problemas. 11 Ademais, nunha noite fría, dous debaixo da mesma manta gañan calor un do outro, pero como pode ser quente un só? 12 E un que está só pode ser atacado e derrotado, pero dous poden estar adosados ​​e vencer; tres é aínda mellor, pois un cordón de tres trenzas non é doadoroto.”

40. Efesios 4:2-3 “Sed humildes e mansos. Sexa paciente uns cos outros, tomando en consideración as faltas dos outros por mor do seu amor. 3 Tratade de deixarse ​​levar sempre xuntos polo Espírito Santo e así estar en paz uns cos outros".

Responsabilidade e procura da humildade

Responsabilizarse ante Deus e os demais, así como ser un compañeiro responsable de alguén, é, en definitiva, unha chamada á humildade. Non podes ser orgulloso e chamar amorosamente a outra persoa ao arrepentimento.

Non podes ser orgulloso e aceptar unha verdade dura cando alguén sinala o erro do teu camiño. Debemos lembrar que aínda estamos na carne e aínda loitaremos. Aínda non chegamos á meta neste proceso de santificación.

41. Proverbios 12:15 "O camiño do necio é correcto aos seus ollos, pero o sabio escoita consellos".

42. Efesios 4:2 “Sed completamente humildes e mansos; paciencia, soportando os uns cos outros no amor".

43. Filipenses 2:3 “Non fagas nada por ambición egoísta ou por vana vanidade. En cambio, con humildade valora aos demais por riba de ti mesmos".

44. Proverbios 11:2 "Cando vén a arrogancia, segue a deshonra, pero coa humildade vén a sabedoría.

45. Santiago 4:10 "Humilládevos diante do Señor, e El. exaltareite.”

46. Proverbios 29:23 "O orgullo acaba en humillación, mentres que a humildade trae honra". (Que di a Biblia sobre o serorgulloso?)

A protección de Deus na rendición de contas

Aínda que se lle fala dun pecado na nosa vida non é unha experiencia divertida, é unha cousa fermosa. Deus está a ser amable ao permitir que alguén che indique isto. Se seguimos pecando, os nosos corazóns endureceranse. Pero se temos alguén que sinala o noso pecado e nos arrepentimos, podemos ser restaurados en comunión co Señor e curarnos máis rápido.

Hai efectos menos duradeiros dun pecado do que se arrepinte rapidamente. Esta é unha característica protectora que Deus nos regalou en responsabilidade. Outro aspecto da responsabilidade é que nos evitará caer en pecados aos que poderiamos acceder máis facilmente se tivésemos a capacidade de ocultalo perfectamente.

47. Hebreos 13:17 “Obedecede aos vosos xefes e sométese a eles, porque vixían as vosas almas, como os que terán que dar contas. Que o fagan con alegría e non con xemidos, porque iso non che serviría para nada".

48. Lucas 16:10 – 12 “O que é fiel no moi pouco tamén é fiel no moito, e o que é deshonesto no moi pouco tamén é deshonesto no moito. Se entón non foi fiel na riqueza inxusta, quen che encomendará as verdadeiras riquezas? E se non fuches fiel no que é alleo, quen che dará o que é teu?

49. 1 Pedro 5:6 “Humilládevos, polo tanto, baixo o poder de Deus.man poderosa, para que te ergue no seu momento".

50. Salmo 19:12-13 “Pero quen pode discernir os seus propios erros? Perdoade as miñas faltas ocultas. 13 Preserva tamén o teu servo dos pecados voluntarios; que non me gobernen. Entón serei irreprensible, inocente de grandes transgresións".

51.1 Corintios 15:33 "Non vos deixedes enganar: "As malas compañías corrompen a boa moral".

52. Gálatas 5:16 "Pero eu digo: anda polo Espírito, e non cumprirás o desexo da carne."

O poder de alento e apoio

Ter alguén que nos anime e que nos apoie na nosa viaxe é vital. Somos criaturas comunitarias, incluso aqueles que somos introvertidos. Debemos ter algunha forma de comunidade para prosperar e crecer na santificación.

Este é un reflexo do aspecto comunitario dentro da Trindade. Ter un mentor para discípulos e que nos faga responsables é un aspecto vital desa comunidade. Este é o corpo da igrexa facendo exactamente o que foi creado para facer: ser un corpo, unha comunidade de crentes, unha familia .

53. 1 Tesalonicenses 5:11 "Polo tanto, anímate uns a outros e edificade como xa o estádes facendo."

54. Efesios 6:12 "Sen consellos fracasan, pero con moitos conselleiros triunfan".

55. 1 Pedro 4: 8-10 "Por riba de todo, ámense uns aos outros con firmeza e desinteresadamente, porque o amor compensa moitas faltas. 9 Mostra hospitalidade a cada unoutros sen queixa. 10 Usade calquera don que recibistes para o ben dos outros, para mostrarvos como bos administradores da graza de Deus en todas as súas variedades."

56. Proverbios 12:25 "A ansiedade dunha persoa pesarao, pero unha palabra de ánimo faino gozoso."

Ver tamén: 20 versículos bíblicos importantes sobre adiviñación

57. Hebreos 3:13 "Pero animádevos cada día, mentres aínda hoxe se chama, para que ningún de vós se endureza polo engano do pecado."

A rendición de contas fainos máis parecidos a Cristo

O máis bonito de ter responsabilidade é o rápido que pode estimular a nosa santificación. A medida que aumentamos a santificación, aumentamos a santidade. A medida que aumentamos a santidade, imos semellando máis a Cristo.

Canto máis rápido poidamos limpar de pecados a nosa vida, mente, hábitos, palabras, pensamentos e accións, máis santos nos facemos. É a través dunha vida de arrepentimento continuo do pecado que aprendemos a odiar os pecados que Deus odia e a amar as cousas que ama.

58. Mateo 18:15-17 “Se teu irmán peca contra ti, vai e dille a súa culpa, só entre ti e el. Se te escoita, gañaches o teu irmán. Pero se non escoita, leva contigo un ou dous máis, para que cada acusación quede acreditada pola declaración de dúas ou tres testemuñas. Se se nega a escoitalos, dillo á igrexa. E se se nega a escoitar nin sequera á igrexa, déixaosexa para ti como un xentil e un recadador de impostos".

59. 1 pedro 3:8 "Finalmente, seed todos iguais, compasivos, amádevos uns aos outros, sexades compasivos e humildes".

60. 1 Corintios 11:1 "Sed imitadores de min, como eu son de Cristo."

Exemplos de rendición de contas na Biblia

1 Corintios 16:15-16 " Xa sabes que a casa de Estéfanas foron os primeiros convertidos en Acaia, e que dedicáronse ao servizo do pobo do Señor. Rmándovos, irmáns e irmás, 16 que vos sometades a tales persoas e a todos os que se unen á obra e traballan nela.”

Hebreos 13:17″ Confía nos teus xefes e sométete á súa autoridade. porque vixían por ti como os que deben dar conta. Fai isto para que o seu traballo sexa unha alegría, non unha carga, porque iso non che serviría para nada”. non é unha sensación moi divertida: a fermosa rexeneración que procede dunha vida de arrepentimento paga a pena. Busca un mentor para discipularte hoxe.

Reflexión

P1 – Que che ensina Deus sobre a responsabilidade?

P2 – Fai queres responsabilidade? Por que ou por que non?

P3 – Tes un socio responsable?

P4 - Como estás a amar e manter o ritmo dos outros crentes?

P5 - Cales son cousas específicas polas que podes orarhoxe sobre a responsabilidade?

Tal persoa serve como unha ferramenta na man de Deus para promover o crecemento espiritual, e el ou ela vela polo seu mellor interese."

"A verdade clara e sen verniz é que cada un de nós necesita a responsabilidade que vén. de relacións formais, regulares e íntimas con outras persoas piadosas.”

“Cada vez é máis común que os cristiáns se fagan entre eles as preguntas difíciles: como está o teu matrimonio? Pasaches tempo na Palabra? Como estás en termos de pureza sexual? Estiveches compartindo a túa fe? Pero cantas veces preguntamos: "Canto lle dás ao Señor?" ou "Estiveches roubando a Deus?" ou "Estás gañando a batalla contra o materialismo?" Randy Alcorn

“Co poder e a responsabilidade debe vir a rendición de contas. Un líder sen responsabilidade é un accidente á espera de suceder". Albert Mohler

“O temor ao Señor axúdanos a recoñecer a nosa responsabilidade ante Deus pola administración do liderado. Motívanos a buscar a sabedoría e a comprensión do Señor en situacións difíciles. E desafíanos a darnos todo ao Señor servindo a aqueles que lideramos con amor e humildade.” Paul Chappell

A importancia da responsabilidade

A rendición de contas é o estado. de ser responsable ou responsable. Somos responsables de cada acción que tomamos e de cada pensamento que temos. Algún día seremos chamados a rendir por conta da nosa vida. Asumiremos a obrigapara cada acción, pensamento e palabra falada. Somos doulas , ou escravos de Cristo.

Non posuímos nada, nin sequera nós mesmos. Por iso non somos máis que administradores do que Deus nos encomendou. Somos administradores do noso tempo, da nosa enerxía, das nosas paixóns, das nosas mentes, dos nosos corpos, do noso diñeiro, das nosas posesións, etc. Moita xente se deleita cos seus pecados porque non cren que sexan responsables deles.

1. Mateo 12:36-37 "Dígoche que o día do xuízo a xente dará conta de toda palabra descoidada que fale, porque polas túas palabras serás xustificado, e polas túas palabras ser condenado".

2. 1 Corintios 4:2 "Agora cómpre que os que teñen unha confianza sexan fieis".

3. Lucas 12:48 "Pero o que non sabe e fai cousas que merecen castigo será golpeado con poucos golpes. De todos os que se lle deron moito, moito demandarase; e a quen se lle encomendou moito, pediráselle moito máis”.

4. Salmo 10:13 "Por que o malvado insulta a Deus? Por que se di a si mesmo: "Non me pedirá contas?"

5. Ezequiel 3:20 "De novo, cando un xusto se aparta da súa xustiza e fai o mal, e eu poño un tropezo. bloquean antes deles, morrerán. Como non os avisastes, morrerán polo seu pecado. Non se lembrarán das cousas xustas que fixo esa persoa, e eu mantereiti respondes do seu sangue."

6. Ezequiel 33:6 "Pero se o vixía ve vir a espada e non toca a trompeta e o pobo non é avisado, e chega unha espada e saca unha persoa de eles, é quitado na súa iniquidade; pero o seu sangue esixireino da man do vixilante.”

7. Romanos 2:12 “Porque todos os que pecaron sen a Lei tamén perecerán sen a Lei, e todos os que pecaron baixo a Lei serán xulgado pola Lei".

Rendición de contas a Deus

Somos responsables ante Deus porque é perfectamente Santo e porque é o creador de todas as cousas. Todos e cada un de nós un día estarán ante Deus e serán responsables. Seremos comparados coa lei de Deus para ver o ben que a cumprimos.

Xa que Deus é perfectamente santo e perfectamente xusto, tamén é un Xuíz perfecto ante o que imos estar. Se nos arrepentimos dos nosos pecados e depositamos a nosa confianza en Cristo, entón a xustiza de Cristo cubriranos. Entón, o día do xuízo, Deus verá a perfecta xustiza de Cristo.

8. Romanos 14:12 "Entón, cada un de nós dará conta de si mesmo a Deus".

9. Hebreos 4:13 “Nada en toda a creación está oculto á vista de Deus. Todo está ao descuberto e ao descuberto ante os ollos daquel a quen debemos dar conta".

10. 2 Corintios 5:10 “Porque todos debemos estar diante de Cristo para ser xulgados. Recibiremos cada untodo o que merecemos polo ben ou o mal que fixemos neste corpo terrenal”.

11. Ezequiel 18:20 “O que peca é o que morre. O fillo non será castigado polos pecados do seu pai, nin o pai polos do seu fillo. O xusto será recompensado pola súa propia bondade e o malvado pola súa maldade".

12. Apocalipse 20:12 "Vin aos mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono de Deus. E abríronse os libros, incluído o Libro da Vida. E os mortos foron xulgados segundo o que fixeran, segundo consta nos libros".

13. Romanos 3:19 “Así que o xuízo de Deus recae moi pesadamente sobre os xudeus, porque son responsables de gardar as leis de Deus en vez de facer todas estas cousas malas; ningún deles ten escusa; de feito, todo o mundo está en silencio e culpable ante Deus Todopoderoso”.

14. Mateo 25:19 “Despois de moito tempo, o seu amo volveu da súa viaxe e chamounos para dar conta de como usaran o seu diñeiro.

15. Lucas 12:20 "Pero Deus díxolle: 'Tolo! Morrerá esta mesma noite. Entón, quen conseguirá todo o que traballaches?"

Responsabilidade ante os demais

Por unha banda, tamén somos responsables ante os demais. Somos responsables ante o noso cónxuxe de permanecer fieis. Somos responsables ante os nosos pais por tratalos con respecto. Somos responsables ante os nosos empresarios de facer o traballo para o que nos contrataron.

Responsabilizarse uns cos outros é un deber. A Escritura non nos di que nunca nos xulguemos uns a outros, senón cando debemos xulgar para facelo correctamente. Baseamos o noso xuízo no que Deus dixo na súa Palabra, non en función das nosas emocións ou preferencias.

Xulgarse uns a outros correctamente non é unha oportunidade para evitar a alguén que non che gusta, senón que é un deber solemne advertir amorosamente a alguén do seu pecado e traelo a Cristo para que se arrepinta. Responsabilizarse uns aos outros é unha forma de estímulo. A rendición de contas tamén é estar ao día dos demais para ver como lles vai no seu paseo e no seu día a día. ¡Enraícémonos felices uns aos outros ao longo desta viaxe de santificación!

16. Santiago 5:16 "Por iso, confesade os vosos pecados uns a outros e orade uns polos outros para que seades curados. A oración eficaz dun home xusto pode facer moito.”

17. Efesios 4:32 "Sed bondadosos e compasivos uns cos outros, perdoándovos uns a outros, como Deus vos perdoou en Cristo"

18. Proverbios 27:17 "O ferro afia o ferro, así un home afia a outro."

19. Santiago 3:1 "Non moitos de vós deberíades ser mestres, meus irmáns, porque sabedes que os que ensinamos seremos xulgados. con maior rigor".

20. Hebreos 10:25 "Non descoidemos as nosas reunións da igrexa, como fan algunhas persoas, senón que nos animemos e advirtémonos, especialmente agora que é o día do seu regreso.achegándose".

21. Lucas 12:48 “Pero o que non soubo e fixo o que mereceu unha malleira, recibirá unha malleira leve. A todo aquel a quen se lle deu moito, moito se lle esixirá, e daquel a quen lle confiaron moito, esixiranlle máis”.

22. Santiago 4:17 "Entón, quen sabe o que debe facer e non o fai, para el é pecado".

23. 1 Timoteo 6:3-7 "Se alguén ensina outra doutrina e non está de acordo coas boas palabras do noso Señor Xesús Cristo e coa ensinanza que concorda coa piedad, enfróntase de vanidade e non entende nada. Ten unha ansia insalubre de polémica e de liortas polas palabras, que producen envexa, disensión, calumnias, sospeitas malvadas e fricción constante entre as persoas que están depravadas de mente e privadas da verdade, imaxinando que a piedad é un medio de ganancia. Agora ben, a santidade ten unha gran ganancia, porque non trouxemos nada ao mundo e non podemos sacar nada do mundo".

Responsables das nosas palabras

Mesmo as palabras da nosa boca serán xulgadas algún día. Cada vez que dicimos unha palabra grosera ou incluso usamos un ton enfadado nas nosas palabras cando nos sentimos estresados, estaremos ante Deus e seremos xulgados por eles.

24. Mateo 12:36 "E dígovos isto: debes dar contas o día do xuízo por cada palabra ociosa que fales."

25. Xeremías17:10 "Eu, o Señor, escruta o corazón e proba a mente, para dar a cada un segundo os seus camiños, segundo o froito das súas obras".

26. Mateo 5:22 "Pero dígovos que quen se enfade contra o seu irmán sen causa, correrá perigo de xuízo. E quen lle diga ao seu irmán: ‘¡Raca!’ estará en perigo do concello. Pero quen diga: ‘Tolo!’ correrá perigo de lume do inferno.”

27. Santiago 3:6 "A lingua tamén é lume, un mundo de maldade entre as partes do corpo. Ensucia a persoa enteira, incendia o curso da súa vida, e el mesmo é incendiado polo inferno.”

28. Lucas 12:47-48 “E aquel servo que coñeceu a vontade do seu amo pero fixo non se prepara nin actúa segundo a súa vontade, recibirá unha forte malleira. Pero o que non soubo, e fixo o que merecía unha malleira, recibirá unha malleira leve. A todo aquel a quen se lle deu moito, moito se lle esixirá, e daquel a quen lle confiaron moito, esixiranlle máis”.

Enraizados no amor un polo outro

Burk Parsons dixo: "A rendición de contas bíblicas é ante todo un brazo ao redor do ombreiro, non un dedo apuntando na cara". Ser responsables uns cos outros é unha alta vocación, así como unha responsabilidade moi grave.

É demasiado fácil condenar a alguén con dureza e por orgullo. Onde en realidade, o que debemos facer é chorar con alguén polo seupeca contra Deus que os ama e axúdaos a levar a súa carga ata o pé da cruz. Responsabilizarse uns aos outros é o discipulado. É animar e edificar uns aos outros para coñecer máis a Cristo.

29. Efesios 3:17-19 “para que Cristo habite nos vosos corazóns mediante a fe. E rogo para que vós, sendo arraigados e establecidos no amor, teñades poder, xunto con todo o pobo santo do Señor, para comprender o amplo, longo, alto e profundo que é o amor de Cristo, e coñecer este amor que supera o coñecemento... para que sexades cheos ata a medida de toda a plenitude de Deus.

30. 1 Xoán 4:16 "E coñecemos e cremos no amor que Deus ten por nós. Deus é amor; quen permanece no amor permanece en Deus, e Deus nel.”

31. 1 Xoán 4:21 "E este mandamento temos del: quen ama a Deus, debe amar tamén ao seu irmán."

32. Xoán 13:34 "Un novo mandamento vos dou: Amadevos uns a outros. Como eu vos amei, así debedes amarvos uns a outros.”

33. Romanos 12:10 "Devotadevos uns cos outros no amor fraternal. Superádevos en honrar os uns aos outros."

34. 1 Xoán 3:18 "Queridos fillos, non digamos só que nos amamos; mostremos a verdade coas nosas accións.”

35. 1 Xoán 4:12-13 “Ninguén viu a Deus, pero se nos amamos, Deus vive en unión connosco e o seu amor. faise perfecto en nós. Estamos seguros de que vivimos en unión con Deus e que el
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.