10 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແຄບ

10 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແຄບ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແຄບ

ເສັ້ນທາງໄປສະຫວັນແມ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ພົບມັນ ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍຄົນທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ. ຫລາຍ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແຕ່​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ພຣະອົງ​ແທ້ໆ. ເພາະເຈົ້າໄປໂບດບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຈະໄປສະຫວັນ.

ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຖາມ​ຜູ້​ຄົນ ເຈົ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ອົງ​ຖາມ​ວ່າ “ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຄວນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ,” ຄົນ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຈະ​ຕອບ​ວ່າ, “ເພາະ​ເຮົາ” m ດີ. ຂ້ອຍໄປໂບດ ແລະຂ້ອຍຮັກພະເຈົ້າ.” ຄໍາວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໂລກແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຊາວຄຣິດສະຕຽນປອມ.

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ອົງ​ດຽວ​ເປັນ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ, ແຕ່​ການ​ຍອມ​ຮັບ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ເຫມີ​ໄປ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ. ການ​ກັບ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ແທ່ນ​ປາ​ໄສ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ​ເປັນ​ຄລິດສະຕຽນ​ໃຊ້​ຄຳ​ແກ້​ຕົວ​ຂອງ “ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ” ເພື່ອ​ກະບົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ​ເຈດ​ຕະ​ນາ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ກະບົດຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຈະເຂົ້າໄປໃນ.

ຈະບໍ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວໃດໆໃນສະຫວັນ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຮັກ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​, ທ່ານ​ຈະ​ຫມັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​. ເຈົ້າມີໂອກາດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ມັນ​ເປັນ​ອຸທິຍານ​ຫຼື​ຄວາມ​ທໍລະມານ. ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ ແລະ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ທີ່​ດີ​ຕ້ອງ​ລົງໂທດ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ. ຜູ້​ໃດ​ຢາກ​ຮັກສາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຈະ​ເສຍ​ຊີວິດ. ຢຸດເຊົາການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂລກ, ປະຕິເສດຕົວທ່ານເອງ, ແລະຮັບເອົາໄມ້ກາງແຂນປະຈໍາວັນ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ (ຂ້າ​ໃຊ້​ແລະ​ນາຍ)

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ?

1. ມັດທາຍ 7:13-14 ເຂົ້າໄປໃນປະຕູແຄບ.ເພາະ​ປະຕູ​ກໍ​ກວ້າງ ແລະ​ທາງ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິນາດ​ກໍ​ກວ້າງ ແລະ​ຫລາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ນັ້ນ. ແຕ່​ເປັນ​ປະຕູ​ນ້ອຍໆ​ແລະ​ແຄບ​ຫົນທາງ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ, ແລະ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ.

2. ລູກາ 13:23-25 ມີ​ຄົນ​ຖາມ​ລາວ​ວ່າ, “ພະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ ມີ​ແຕ່​ຄົນ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ລອດ?” ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ. ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນປະຕູແຄບ. ສໍາລັບຈໍານວນຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ, ຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນແລະຈະບໍ່ສາມາດ. ເມື່ອ​ນາຍ​ບ້ານ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ປິດ​ປະຕູ ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເລີ່ມ​ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ ແລະ​ເຄາະ​ປະຕູ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ, ‘ພະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ເປີດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ’ ແລ້ວ​ລາວ​ຈະ​ຕອບ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ‘ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ. ມາຈາກ.'

3. ເອຊາຢາ 35:8 ແລະທາງດ່ວນຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນ; ມັນຈະຖືກເອີ້ນວ່າວິທີການແຫ່ງຄວາມບໍລິສຸດ; ມັນຈະເປັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຍ່າງໄປຕາມທາງນັ້ນ. ຄົນ​ບໍ່​ສະອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ກັບ​ມັນ; ຄົນໂງ່ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈະບໍ່ໄປກ່ຽວກັບມັນ.

ຫຼາຍຄົນຖ້າບໍ່ແມ່ນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນທຸກມື້ນີ້ທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າຄຣິສຕຽນຈະໄໝ້ຢູ່ໃນນະລົກ.

4. ມັດທາຍ 7:21-23 “ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເວົ້າ​ກັບ​ເຮົາ​ວ່າ, ‘ພະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ’ ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ ແຕ່​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະປະສົງ​ຂອງ​ພຣະບິດາເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ. ໃນສະຫວັນ. ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ‘ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ທໍາ​ນາຍ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ຂັບ​ໄລ່​ຜີ​ປີ​ສາດ​ອອກ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ? ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກເຈົ້າ; ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຮົາ​ເຖີດ.ການ​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ສອນ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຮົາ​ເຖີດ!’ ໃນ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮ້ອງໄຫ້​ແລະ​ກັດ​ແຂ້ວ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ອັບຣາຮາມ ແລະ​ອີຊາກ ແລະ​ຢາໂຄບ ແລະ​ຜູ້​ປະກາດ​ພຣະທຳ​ທັງໝົດ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ ແຕ່​ພວກເຈົ້າ​ຖືກ​ຂັບໄລ່​ອອກ​ໄປ.

ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ພະ​ຄລິດ ແລະ​ເຈົ້າ​ກະບົດ​ຕໍ່​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະອົງ ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ຕົວະ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,' ແລະຢ່າເຮັດສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເວົ້າບໍ?

7. ໂຢຮັນ 14:23-24 ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ຕອບ​ລາວ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຮັກ​ເຮົາ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຮັກສາ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ​ພຣະບິດາເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັກ​ຜູ້ນັ້ນ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ຜູ້​ນັ້ນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະອົງ. ຜູ້​ໃດ​ບໍ່​ຮັກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່​ຮັກສາ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ. ແລະ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ເຮົາ ແຕ່​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ຊົງ​ໃຊ້​ເຮົາ​ມາ.

ຂໍ້ເຕືອນໃຈ

8. ມາລະໂກ 4:15-17 ບາງຄົນເປັນຄືກັບເມັດພືດຕາມທາງ, ເປັນບ່ອນທີ່ພຣະຄໍາຖືກຫວ່ານ. ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນມັນ, ຊາຕານມາແລະເອົາຄໍາທີ່ຫວ່ານຢູ່ໃນພວກເຂົາໄປ. ຄົນ​ອື່ນໆ, ຄື​ກັບ​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຫີນ, ໄດ້​ຍິນ​ພຣະ​ຄຳ​ແລະ​ຮັບ​ເອົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ທັນ​ທີ. ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ມີຮາກ, ພວກມັນຈະຢູ່ເປັນເວລາສັ້ນໆ. ເມື່ອ​ມີ​ຄວາມ​ເດືອດຮ້ອນ​ຫຼື​ການ​ຂົ່ມເຫງ​ຍ້ອນ​ຖ້ອຍຄຳ​ນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ທັນທີ.

9. ມັດທາຍ 23:28 ໃນ​ທຳນອງ​ດຽວ​ກັນ ພາຍນອກ​ເຈົ້າ​ປາກົດ​ວ່າ​ຄົນ​ຊອບທຳ ແຕ່​ພາຍ​ໃນ​ກໍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ ແລະ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ.

10. ຢາໂກໂບ 4:4 ທ່ານ​ຜູ້​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ,ເຈົ້າ​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ​ມິດຕະພາບ​ກັບ​ໂລກ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ສັດຕູ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ? ດັ່ງນັ້ນ, ໃຜກໍຕາມທີ່ເລືອກທີ່ຈະເປັນເພື່ອນຂອງໂລກກາຍເປັນສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໂບນັດ

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບແມ່ມົດແລະແມ່ມົດ

1 ໂຢຮັນ 3:8-10  ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ບາບ​ເປັນ​ຂອງ​ມານ, ເພາະວ່າ​ມານຮ້າຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ​ຕັ້ງແຕ່​ຕົ້ນ​ມາ. ເຫດຜົນ​ທີ່​ພຣະບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກົດ​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ມານຮ້າຍ​ເຮັດ. ຜູ້​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຊີວິດ​ໃນ​ບາບ. ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ເປັນ​ບາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ນີ້​ຄື​ວິທີ​ທີ່​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ລູກ​ຂອງ​ມານ. ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ ຫຼື​ຮັກ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ຄົນ​ອື່ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ລູກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.