10 svarīgi Bībeles panti par šauru ceļu

10 svarīgi Bībeles panti par šauru ceļu
Melvin Allen

Bībeles panti par šauru ceļu

Ceļš uz Debesīm ir ārkārtīgi mazs, un lielākā daļa cilvēku to neatradīs, pat daudzi cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem. Daudzi cilvēki saka, ka mīl Kristu, bet viņu rīcība liecina, ka viņi Viņu patiesi ienīst. Tas, ka tu ej uz baznīcu, nenozīmē, ka tu nonāksi Debesīs .

Ja jūs pajautātu cilvēkiem, ko jūs atbildēsiet Dievam, ja Viņš jums jautās: "Kāpēc man vajadzētu jūs ielaist Debesīs?", lielākā daļa cilvēku atbildēs: "Tāpēc, ka esmu labs. Es eju uz baznīcu un mīlu Dievu." Vārds kristietis gadu gaitā ir mainījies. Pasaule ir pilna ar viltus kristiešiem.

Skatīt arī: 60 svarīgākie Bībeles panti par izpirkšanu caur Jēzu (2023)

Vienīgi Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz Debesīm, bet patiesa Viņa pieņemšana vienmēr noved pie dzīves maiņas. No kanceles vairs netiek mācīta grēku nožēlošana. Daudzi cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem, izmanto "es esmu grēcinieks", lai apzināti un apzināti saceltos pret Dieva Vārdu. Neviens, kas sacelsies pret Dieva Vārdu, neiekļūs.

Debesīs nebūs nekādu attaisnojumu, nekādu attaisnojumu. Ja tu mīli Kungu, tu Viņam nodosies. Tev ir tikai viena iespēja. Tā ir vai nu paradīze, vai mokas. Dievs ir labs, un labam tiesnesim ir jāsoda noziedznieks. Kas grib saglabāt savu dzīvību, tas to zaudēs. Pārstāj būt daļa no pasaules, noliec sevi un ik dienas uzņemies krustu.

Ko saka Bībele?

1. Mt. 7:13-14 Ieejiet pa šauriem vārtiem. Jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudzi pa tiem ieiet. Bet mazi ir vārti un šaurs ceļš, kas ved uz dzīvību, un tikai nedaudzi to atrod.

2. Lk.13:23-25 Kāds Viņam jautāja: "Kungs, vai tikai daži cilvēki tiks izglābti?" Viņš tiem sacīja: Centieties ieiet pa šaurajām durvīm. Jo daudzi, es jums saku, centīsies ieiet, bet nevarēs. Kad reiz nama saimnieks būs piecēlies un aizvēris durvis, un jūs sāksiet stāvēt ārā un klauvēt pie durvīm, sacīdami: "Kungs, atver mums," tad viņš jums atbildēs: "Es nezinu, kurjūs nākt no.

3. Jesajas 35:8 Un tur būs ceļš; to sauks par Svētības ceļu; tas būs tiem, kas pa to ceļu staigā. Nešķīstais pa to nebrauks; ļauni neprātnieki pa to neies.

Daudzi, ja ne lielākā daļa cilvēku, kas šodien sevi sauc par kristiešiem, degs ellē.

4. Mt.7:21-23 "Ne katrs, kas man saka: "Kungs, Kungs," ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana Tēva, kas ir debesīs, gribu. Tajā dienā daudzi man sacīs: "Kungs, Kungs, vai mēs Tavā vārdā pravietojām un Tavā vārdā izdzenājām ļaunos garus un Tavā vārdā darījām daudzus varenus darbus?" Un tad Es tiem teikšu: "Es jūs nekad neesmu pazinis; aizejiet no manis, jūs, kas darāt ļaunumu!beztiesiskums.

5. Lk.13:26-28 Tad jūs sāksiet sacīt: "Mēs pie jums ēdām un dzērām, un jūs mācījāt mūsu ielās." Bet Viņš sacīs: "Es jums saku: Es nezinu, no kurienes jūs nācāt. Atkāpieties no Manis, visi ļaunuma darītāji!" Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsiet Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet jūs paši izstumti.

Ja tu saki, ka mīli Kristu, bet esi dumpinieciski noskaņots pret Viņa Vārdu, tu melo.

6. Lk.6:46 "Kāpēc jūs Mani saucat: Kungs, Kungs, bet nedarāt, ko Es jums saku?

7. Jāņa 14:23-24 Jēzus viņam atbildēja: "Ja kas Mani mīl, tas turēs Manu vārdu, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un pie Viņa mājosim. Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus. Un vārds, ko jūs dzirdat, nav Mans, bet Tēva, kas Mani sūtījis.

Atgādinājumi

8. Mk. 4:15-17. Daži cilvēki ir kā sēkla pie ceļa, kur vārds tiek sēts. Tiklīdz viņi to dzird, nāk sātans un atņem viņos iesēto vārdu. Citi, kā sēkla, kas iesēta akmeņainā vietā, dzird vārdu un uzreiz ar prieku to pieņem. Bet, tā kā viņiem nav sakņu, viņi noturas tikai īsu laiku. Kad vārda dēļ nāk nepatikšanas vai vajāšanas, viņi ātri atkrīt.

9. Mt.ev.23:28 Tāpat arī jūs cilvēkiem no ārpuses izskatāties taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un ļaunuma.

Skatīt arī: NIV VS KJV Bībeles tulkojums: (11 būtiskas atšķirības, kas jāzina)

10. Jēk.4:4 Vai jūs, laulības pārkāpēji, nezināt, ka draudzība ar pasauli nozīmē ienaidu pret Dievu? Tādēļ ikviens, kas izvēlas būt pasaules draugs, kļūst par Dieva ienaidnieku.

Bonuss

1.Jņ.3:8-10 Cilvēks, kas dzīvo grēcīgu dzīvi, pieder velnam, jo velns jau kopš iesākuma ir darījis grēku. Dieva Dēls parādījās tādēļ, lai iznīcinātu to, ko dara velns. Tie, kas ir dzimuši no Dieva, nedzīvo grēcīgu dzīvi. Tas, ko Dievs ir teicis, dzīvo viņos, un viņi nevar dzīvot grēcīgu dzīvi. Viņi ir dzimuši no Dieva. Tas ir veids, kā Dieva bērniatšķiras no velna bērniem. Ikviens, kurš nedara to, kas ir pareizi, vai nemīl citus ticīgos, nav Dieva bērns.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.