10 svarbių Biblijos eilučių apie akį už akį (Matas)

10 svarbių Biblijos eilučių apie akį už akį (Matas)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie akį už akį?

Daugelis žmonių šiuo Senojo Testamento posakiu pateisina kerštą, tačiau Jėzus sakė, kad neturėtume siekti keršto ir griebtis kovos. Kaip krikščionys turime mylėti savo priešus. Šis posakis buvo naudojamas teisinėje sistemoje už sunkius nusikaltimus. Kaip ir dabar, jei ką nors nužudysi, teisėjas skirs bausmę už tavo nusikaltimą. Niekada niekam neatkeršyk, bet leisk Dievui spręsti situaciją.

Kur Biblijoje parašyta "akis už akį"?

1. Iš 21, 22-25 "Tarkime, du vyrai susikivirčijo ir trenkė nėščiai moteriai, dėl to iškrito kūdikis. Jei daugiau sužalojimų nėra, vyras, sukėlęs nelaimę, turi sumokėti pinigus - tokią sumą, kokią pasakys moters vyras ir kokią leis teismas. Bet jei yra daugiau sužalojimų, tuomet bausmė, kurią reikia sumokėti, yra gyvybė už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją, nudegimasnudegimas už nudegimą, žaizda už žaizdą, mėlynė už mėlynę."

2. Kun 24, 19-22. Kas sužaloja artimą, turi gauti mainais tokį pat sužalojimą: lūžęs kaulas už lūžusį kaulą, akis už akį, dantis už dantį. Kas sužaloja kitą žmogų, turi gauti mainais tokį pat sužalojimą. Kas užmuša kito žmogaus gyvulį, turi duoti tam žmogui kitą gyvulį į jo vietą. O kas užmuša kitą žmogų, turi būti pasmerktasmirtis: "Įstatymas bus toks pat svetimšaliui kaip ir tavo šalies gyventojams. Aš esu Viešpats, tavo Dievas".

Taip pat žr: Kas yra pragaras? Kaip Biblija aprašo pragarą? (10 tiesų)

3. Kun 24, 17 Kiekvienas, kuris atima žmogaus gyvybę, turi būti nubaustas mirties bausme.

4. Įst 19, 19-21 tada padaryk melagingam liudytojui taip, kaip tas liudytojas ketino padaryti kitai pusei. Privalai išvalyti blogį iš savo tarpo. Likusi tauta apie tai išgirs ir išsigąs, ir daugiau niekada tarp jūsų nebus daromas toks piktas dalykas. Nepasigailėk: gyvybė už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją.

Viešpats tau atkeršys.

5. Mt 5, 38-48 "Jūs esate girdėję, kad buvo pasakyta: 'Akis už akį ir dantis už dantį. Bet aš jums sakau: nesipriešinkite piktam žmogui. Jei kas tave muša per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą skruostą. Ir jei kas nori tave paduoti į teismą ir atimti tavo marškinius, atiduok jam ir savo paltą. Jei kas verčia tave eiti vieną mylią, eik su juo dvi mylias. Duok tam, kuris tavęs prašo, ir nenusigręžti nuo to, kuris nori iš jūsų pasiskolinti. "Jūs esate girdėję, kad buvo pasakyta: "Mylėk savo artimą ir nekenti savo priešo." O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už tuos, kurie jus persekioja, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai. Jis leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jus myli, kasArgi to nedaro net muitininkai? O jei sveikinate tik savo tautą, ką darote daugiau už kitus? Argi to nedaro net pagonys? Taigi būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas".

6. Rom 12, 17-19 Niekam neatsakykite piktu už pikta, bet stenkitės daryti tai, kas garbinga visų akyse. Jei įmanoma, kiek tai priklauso nuo jūsų, gyvenkite taikiai su visais. Mylimieji, niekada nemeskite keršto, bet palikite tai Dievo rūstybei, nes parašyta: "Mano kerštas, aš atlyginsiu, sako Viešpats".

7. Patarlių 20,22 Nesakyk: "Aš tau atsilyginsiu už šią skriaudą!" Lauk Viešpaties, ir jis tau atkeršys.

Privalome paklusti įstatymui:

Valdžia turi teisę bausti tuos, kurie nepaklūsta įstatymams.

8. Rom 13, 1-6. Pakluskite valdžiai, nes Dievas yra tas, kuris ją pastatė. Niekur nėra valdžios, kurios Dievas nebūtų pastatęs į valdžią. Taigi tie, kurie atsisako paklusti šalies įstatymams, atsisako paklusti Dievui, ir jų laukia bausmė. Policininkas negąsdina žmonių, kurie elgiasi teisingai, bet tie, kurie daro blogį, visada jo bijos. Taigi jei nenorite bijoti, laikykitėsįstatymus ir jums bus gerai. Policininkas yra siųstas Dievo, kad jums padėtų. Bet jei darote ką nors blogo, žinoma, turėtumėte bijoti, nes jis lieps jus nubausti. Jis yra siųstas Dievo būtent tuo tikslu. Taigi laikykitės įstatymų dėl dviejų priežasčių: pirma, kad nebūtumėte nubausti, ir, antra, vien dėl to, kad žinote, jog privalote. Mokėkite ir mokesčius , dėl tų pačių dviejų priežasčių. nesvalstybės tarnautojams reikia mokėti, kad jie galėtų toliau dirbti Dievo darbą ir tarnauti jums.

Priminimai

9. 1 Tesalonikiečiams 5:15 Pasirūpinkite, kad niekas neatsakytų piktu už pikta , bet visada stenkitės daryti tai, kas gera vienas kitam ir visiems kitiems.

Taip pat žr: 25 svarbių Biblijos eilučių apie nuotykius (Beprotiškas krikščioniškas gyvenimas)

10. 1 Pt 3, 8-11 Pagaliau būkite vienminčiai, užjaučiantys, mylintys vieni kitus, gailestingi ir nuolankūs Neatsakykite už pikta piktu ir už įžeidimą įžeidimu. Priešingai, už pikta atsakykite palaiminimu, nes tam esate pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą. Juk "kas nori mylėti gyvenimą ir sulaukti gerų dienų, turi saugoti savo liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo apgaulingųJie turi nusigręžti nuo blogio ir daryti gera, ieškoti taikos ir jos siekti."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.