20 svarbių Biblijos eilučių apie tai, kaip skaudinti kitus (Powerful Read)

20 svarbių Biblijos eilučių apie tai, kaip skaudinti kitus (Powerful Read)
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie tai, kaip skaudinti kitus

Visame Šventajame Rašte krikščionims sakoma mylėti kitus. Meilė nekenkia savo artimui. Mes neturime skaudinti kitų nei fiziškai, nei emociškai. Žodžiai skaudina žmones. Pagalvokite prieš sakydami ką nors, kas gali įžeisti kieno nors jausmus. Ne tik žodžius, pasakytus tiesiogiai tam žmogui, bet ir žodžius, pasakytus, kai to žmogaus nėra šalia.

Šmeižtas, apkalbos, melas ir t. t. yra blogis, ir krikščionys neturėtų su tuo turėti nieko bendra.

Net jei kas nors mus įskaudina, turime būti Kristaus pavyzdžiai ir niekam neatsilyginti už tai, ką padarė. Visada būkite pasirengę atsiprašyti kitų.

Atleiskite taip, kaip Dievas jums atleido. Pirmenybę teikite kitiems ir būkite atsargūs, ką sakote. Darykite tai, kas veda į ramybę, ir viską darykite Dievo garbei.

Būdami tikintieji turime būti dėmesingi kitiems. Niekada neturėtume blogai elgtis su kitais ir neleisti tikintiesiems suklupti.

Visada turėtume pasitikrinti, kaip mūsų veiksmai padės žmogui, kuriam to reikia . Visada turėtume pasitikrinti, ar mūsų gyvenimo sprendimai nepakenks kitiems.

Citatos

  • "Būkite atsargūs su savo žodžiais. Kartą pasakytus žodžius galima tik atleisti, bet ne pamiršti."
  • "Žodžiai palieka daugiau randų, nei manote."
  • "Liežuvis neturi kaulų, bet yra pakankamai stiprus, kad sudaužytų širdį."

Gyvenkite taikiai

1. Rom 12, 17. Niekam neatsakykite piktu už pikta. Stenkitės daryti tai, kas teisinga visų akyse. Jei įmanoma, kiek tai priklauso nuo jūsų, gyvenkite taikoje su visais.

2. 2. Rom 14, 19 Taigi sekime tuo, kas padeda siekti taikos, ir tuo, kuo vienas kitą gali pamokyti.

3. Ps 34, 14. Atsitraukite nuo pikto ir darykite gera. Ieškokite taikos ir stenkitės ją išlaikyti.

4. Hebrajams 12,14 Siekite taikos su visais žmonėmis ir šventumo, be kurio niekas nematys Viešpaties.

Ką sako Biblija?

5. Ef 4, 30-32. Neužgailėkite Šventosios Dvasios, kuria esate paženklinti antspaudu atpirkimo dienai. Tegul iš jūsų išnyksta bet koks kartėlis, rūstybė, pyktis, kivirčai, apkalbos ir bet kokia neapykanta. Ir būkite vieni kitiems malonūs , gailestingi, atleiskite vieni kitiems, kaip Dievas jums atleido Mesijuje.

6. Kun 19, 15-16. Neiškreipk teisingumo teisiniuose reikaluose, teikdamas pirmenybę vargšams arba būdamas šališkas turtingiesiems ir galingiesiems. Visada teisingai teis žmones. Neskleisk šmeižikiškų gandų tarp savo žmonių. Nelik abejingas, kai gresia pavojus tavo artimo gyvybei. Aš esu VIEŠPATS.

Neatsilyginkite už blogį

7. 1 Pt 3, 9 Negrįskite piktu už pikta, pikta už pikta, bet, priešingai, laiminkite, nes tam esate pašaukti, kad gautumėte palaiminimą.

8. Rom 12, 17 Niekam neatsakykite piktu už pikta. Būkite atsargūs ir darykite tai, kas teisinga visų akyse.

Meilė

Taip pat žr: 50 svarbiausių Biblijos eilučių apie karą (Teisingas karas, pacifizmas, karyba)

9. Rom 13, 10. Meilė nekenkia artimui. Todėl meilė yra įstatymo įvykdymas.

10. 1 Kor 13, 4- 7. Meilė yra kantri, meilė yra maloninga. Ji nepavydi, nesididžiuoja, nesipuikuoja, nėra išdidi. Ji negarbina kitų, nesiekia savęs, nesileidžia lengvai supykdoma, nefiksuoja skriaudų. Meilė nesidžiaugia blogiu, bet džiaugiasi tiesa. Ji visada saugo, visada pasitiki, visada tikisi, visada ištverminga.

11. Ef 5, 1-2. Tad būkite Dievo pavyzdžiai, kaip mylimi vaikai. Ir gyvenkite meilėje, kaip Kristus mus mylėjo ir atidavė už mus save kaip kvapnią atnašą ir auką Dievui.

Priminimai

12. Tit 3, 2 niekam nekaltinti, vengti vaidų, būti geriems, visada rodyti švelnumą visiems žmonėms.

13. 1 Korintiečiams 10:31 Taigi, ar valgote, ar geriate, ar ką darote, visa darykite Dievo garbei.

Taip pat žr: 25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie verkimą

14. Ef 4, 27 ir nesuteikite jokios galimybės velniui.

15. Filipiečiams 2,3 Nieko nedarykite iš varžymosi ar pasipūtimo, bet nuolankiai laikykite kitus svarbesniais už save.

16. Patarlių 18,21 Mirtis ir gyvybė yra liežuvio valdžioje, ir tie, kurie jį myli, valgys jo vaisius.

Auksinė taisyklė

17. Mt 7, 12 Visur elkitės su kitais taip, kaip norėtumėte, kad jie su jumis elgtųsi, nes tai išpildo įstatymą ir pranašus.

18. Lk 6, 31 Ir kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite.

Pavyzdžiai

19. Apd 7, 26 Kitą dieną Mozė sutiko du besiginčijančius izraelitus. Jis bandė juos sutaikyti sakydamas: "Vyrai, jūs esate broliai, kodėl norite vienas kitą įskaudinti?

20. Nehemijo 5:7-8. Gerai pagalvojęs, aš pasisakiau prieš šiuos didikus ir pareigūnus. Pasakiau jiems: "Jūs skriaudžiate savo giminaičius, imdami palūkanas, kai jie skolinasi pinigų!" Tada sušaukiau viešą susirinkimą šiai problemai spręsti. Susirinkime jiems pasakiau: "Mes darome viską, ką galime, kad išpirktume savo žydų giminaičius, kurie turėjo parduoti save pagonims užsieniečiams, bet jūsvėl parduoti juos atgal į vergiją. Kaip dažnai turime juos išpirkti?" Ir jie neturėjo ką pasakyti savo gynybai.

Premija

1 Korintiečiams 10:32 Netapkite kliuviniu nei žydams, nei graikams, nei Dievo bažnyčiai.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.