22 svarbios Biblijos eilutės apie tuštybę (šokiruojančios Šventojo Rašto eilutės)

22 svarbios Biblijos eilutės apie tuštybę (šokiruojančios Šventojo Rašto eilutės)
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie tuštybę

Tuštybės apibrėžimas reiškia pasididžiavimą ar puikybę savo išvaizda ar pasiekimais. Taip pat tai reiškia bevertiškumą, tuštumą ar kažką be vertės, kaip ir gyvenimas be Dievo yra niekas.

Sakyti, kad esi krikščionis, bet gyventi maištaujant yra tuštybė. Konkuruoti su kitais ir gyventi dėl turtų yra tuštybė. Turime saugotis tuštybės, nes ji gali lengvai pasireikšti.

Veidrodžiai kartais gali būti tokie pikti ir žalingi. Jie gali priversti jus ne kartą grįžti, kad pamatytumėte save.

Jūs valandų valandas žiūrite į veidrodį ir dievinate savo plaukus, veidą, kūną, drabužius, o vyrai dievina raumenis.

Taip lengva dievinti savo kūną, aš tai dariau anksčiau, todėl žinau. Būkite atsargūs, kai kalbama apie veidrodžius. Atminkite, kad Dievas yra visų kūrėjas. Jis mus sukūrė ir suteikė mums įvairių gebėjimų.

Taip pat žr: NLT ir ESV Biblijos vertimas: (11 pagrindinių skirtumų, kuriuos reikia žinoti)

Niekada neturime girtis ir niekuo didžiuotis. Kaip tikintieji turime visada išlikti nuolankūs ir mėgdžioti Dievą. Pasipūtimas yra iš pasaulio.

Siekti žemiškų dalykų, pavyzdžiui, pinigų, yra beprasmiška ir pavojinga. Jei užsiimate tuštybe, atgailaukite ir ieškokite dalykų iš aukščiau.

Citatos

  • Daugelis žmonių išsigąstų, jei veidrodyje pamatytų ne savo veidą, o charakterį.
  • "Žinojimas be nuolankumo yra tuštybė." A. W. Tozeris
  • "Kai jie apdovanoti turtais, tegul pasitraukia iš tuštybės varžybų, būna kuklūs, nesipuikuoja, nesivaiko pasipūtimo ir nėra mados vergai." Viljamas Vilberforsas (William Wilberforce)
  • "Žmogaus širdis turi tiek daug plyšių, kur slepiasi tuštybė, tiek daug skylių, kur slypi melas, yra taip išpuošta apgaulinga veidmainyste, kad dažnai apgauna pati save." Jonas Kalvinas

Ką sako Biblija?

1. Patarlių 30,13 Yra karta: "O, kokios iškilios jų akys, ir jų vokai pakelti.

2. Patarlių 31,30 Žavesys apgaulingas ir grožis tuščias , bet moteris, kuri bijo Viešpaties, bus giriama.

3. Patarlių 21,4 Išpuikusios akys ir išdidi širdis , nedorėlių žiburys, yra nuodėmė.

4. Patarlių 16,18 Išdidumas eina prieš pražūtį, o puikybė - prieš nuopuolį. (Biblijos citatos apie pasididžiavimą)

Nedarykite iš savęs stabo

5. 1 Jn 5, 21 Vaikeliai, saugokitės stabų.

6. 1 Korintiečiams 10,14 Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės.

Išskirkite save iš pasaulio būdų.

7. 1 Jn 2, 16 Nes visa, kas yra pasaulyje - kūno geismai, akių geismai ir gyvenimo puikybė - nėra iš Tėvo, bet yra iš pasaulio.

8. Rom 12, 2 Nepasiduokite šiam pasauliui , bet keiskite savo protą atnaujindami, kad bandydami galėtumėte atpažinti, kokia yra Dievo valia, kas gera, priimtina ir tobula.

9. Jok 1, 26 Jei kas iš jūsų mano esąs religingas ir nesuvaldo savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, jo religija tuščia.

Bevertis

10. Ekleziasto 4, 4 Tada pastebėjau, kad dauguma žmonių motyvuoja sėkmę, nes pavydi savo kaimynams. Tačiau tai irgi beprasmiška - kaip vėjo gaudymas.

11. Ekleziasto 5, 10. Tie, kurie myli pinigus, niekada jų neturės pakankamai. Kaip beprasmiška manyti, kad turtai atneša tikrąją laimę!

12. Job 15, 31 Tegul neapgaudinėja savęs, t rūdamas tai, kas nevertinga, nes už tai nieko negaus.

13. Ps 119, 37. Atitrauk mano akis nuo žvilgsnio į beverčius dalykus ; ir duok man gyvenimą savo keliais.

14. Ps 127, 2. Beprasmiška jums taip sunkiai dirbti nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, nerimaujant dėl maisto, kad turėtumėte ką valgyti, nes Dievas savo mylimiesiems duoda poilsį.

Ji niekada neturi būti skirta tik jums.

15. Gal 5, 26 Nebūkime pasipūtę , nepykime vieni ant kitų, nepavydėkime vieni kitiems.

16. Filipiečiams 2,3-4. Nieko nedarykite iš savanaudiškų ambicijų ar tuščios puikybės. Verčiau nuolankiai vertinkite kitus labiau už save, žiūrėdami ne savo interesų, bet kiekvienas kitų interesų.

Priminimai

17. 2 Timotiejui 3,1-5 Bet suprask, kad paskutinėmis dienomis ateis sunkūs laikai. Nes žmonės bus savimylos, pinigų mėgėjai, išdidūs, arogantiški, įžeidūs, nepaklusnūs tėvams, nedėkingi, nesvetingi, beširdžiai, nesugyvenami, šmeižikiški, nesivaldantys, žiaurūs, nemėgstantys gėrio, klastingi, neatsargūs, išpuikę, pasipūtę, labiau mėgstantys malonumus neiDievą, turėdami dievobaimingumo išvaizdą, bet neigdami jo galią. Venkite tokių žmonių.

18. Kolosiečiams 3,5 Todėl numarinkite tai, kas jumyse žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistrą, piktą geismą ir godumą, kuris yra stabmeldystė.

Girtis Kristumi

19. Galatams 6,14 Bet toli nuo manęs girtis, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man nukryžiuotas, o aš pasauliui.

Pavyzdžiai

20. Jer 48,29 Mes girdėjome apie Moabo išdidumą - jis labai didžiuojasi - apie jo puikybę, išdidumą, pasipūtimą ir jo širdies išdidumą.

Taip pat žr: 15 naudingų Biblijos eilučių apie neatleistiną nuodėmę

21. Iz 3, 16-17. Viešpats sako: "Siono moterys yra pasipūtusios, vaikšto su ištiestais kaklais, flirtuoja akimis, strykčioja siūbuojančiais klubais, ant kulkšnių žvangina papuošalais. Todėl Viešpats užleis žaizdas ant Siono moterų galvų, Viešpats padarys jų skalpus plikus." Tą dieną Viešpats nuplėš jų puošmenas: apyrankes, galvos apdangalus irpusmėnulio formos karoliai.

22. Jeremijo 4,29-30. Pasigirdus raitelių ir lankininkų šūviams, kiekvienas miestas pasileidžia bėgti. Vieni nueina į krūmynus, kiti užlipa tarp uolų. Visi miestai apleisti, juose niekas negyvena. Ką tu darai, nusiaubtoji? Kodėl apsirengei raudonais drabužiais ir pasidabinai aukso brangakmeniais? Kodėl paryškinai savo akis makiažu? Tu veltui puošiesi. Tavo meilužiai tave niekina, jie nori nužudytijums.

Premija

1 Korintiečiams 4,7 Kas jums suteikia teisę taip spręsti? Ką turite, ko Dievas jums nedavė? O jei visa, ką turite, yra iš Dievo, kodėl giriatės, tarsi tai nebūtų dovana?
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.