25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie atsparumą

25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie atsparumą
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie atsparumą

Jėzus Kristus mums sakė, kad turėsime sunkių laikų, bet taip pat priminė, kad Jis visada bus su mumis. Jei Jis visada su mumis, vadinasi, Jis mums padės. Būkite stiprūs Jame ir siekite ramybės, mintimis nukreipti į Jį. Turime nustoti gyventi blogais dalykais. Ištvermingi krikščionys žvelgia pro šalį į savo bėdas ir mintis nukreipia į Kristų.

Kai mūsų mintys nukreiptos į Kristų, patiriame džiaugsmą sunkumų metu. Kristuje randame ramybę ir paguodą. Žinome, kad mūsų gyvenimo sunkumai mums teikia amžinąją šlovę, kuri toli pranoksta juos visus.

Tvirti tikintieji niekada nenustoja pasitikėti Dievu net tada, kai jiems nesiseka.

Per sunkias audras jie ir toliau tarnauja Viešpačiui ir gerbia Jo vardą prieš kitus. Žmonės žiūri ir stebisi, kaip po visų išbandymų jis vis dar gali džiaugsmingai tarnauti Dievui. Taip yra todėl, kad meilė niekada nepasiduoda. Dievas niekada nepasiduoda mums, o mes turime niekada nepasiduoti Dievui.

Kaip matome Šventajame Rašte, Dievas labai myli savo vaikus, tačiau tai nereiškia, kad Jo vaikai nepatirs išbandymų. Jis niekada jūsų neapleis. Jis girdi paukščių klyksmus ir juos aprūpina. Argi jūs nesate vertingesnis už paukščius? Būkite tikri, kad Dievas visada jumis pasirūpins. Jis žino, ko jums reikia. Šaukitės Jo.

Pasinaudokite šiais sunkiais laikais, kad augtumėte Kristuje, ir panaudokite juos kaip liudijimą. Krikščionys kovos per persekiojimus, prievartą, skausmą ir sunkumus dėl mūsų Gelbėtojo Karaliaus Jėzaus, kuris yra mūsų motyvacija.

Citatos

  • "Sunkūs laikai niekada nesitęsia, bet sunkūs žmonės tęsiasi."
  • "Randai mums primena, kur mes buvome. Jie neturi diktuoti, kur mes einame."
  • "Niekada nežinai, koks stiprus esi, kol būti stipriam tampa vieninteliu pasirinkimu."
  • "Sunku nugalėti žmogų, kuris niekada nepasiduoda."

Ištvermingi krikščionys atiduoda Dievui šlovę po nusivylimų, audros metu ir po audros.

1. Jobas 1, 21-22 ir sušuko: "Nuogas išėjau iš motinos įsčių ir nuogas grįšiu pas Dievą. Viešpats davė, Viešpats paėmė. Tebūna palaimintas Viešpaties vardas." Jobas dėl viso to nei nusidėjo, nei apkaltino Dievą neteisybe.

2. Pr 41, 14-16 Faraonas pasiuntė Juozapo, ir jį greitai išvedė iš požemio. Jis nusiskuto, persirengė ir nuėjo pas faraoną. Faraonas tarė Juozapui: "Aš sapnavau sapną, ir niekas negali jo išaiškinti. Bet girdėjau, kad apie tave sakoma, jog tu gali išgirsti sapną ir jį išaiškinti." Juozapas atsakė faraonui: "Aš negaliu, - atsakė jam Juozapas." Tai Dievas duos faraonui palankųatsakymą."

3. Habakuko 3, 17-18. Nors figmedžiai nežydi ir ant vynmedžių nėra vynuogių, nors alyvmedžių derlius negausus, o laukai guli tušti ir užarti, nors laukuose išmiršta bandos, o gyvulių tvartai tušti, aš džiaugsiuosi Viešpačiu! Džiaugsiuosi savo išgelbėjimo Dievu!

Kad būtumėte atsparūs, turite būti stiprūs Viešpatyje.

4. Ps 31, 23-24. Mylėkite VIEŠPATĮ, visi ištikimi jo sekėjai! VIEŠPATS saugo tuos, kurie yra sąžiningi, bet visiškai atlygina tam, kuris elgiasi arogantiškai. Būkite stiprūs ir pasitikintys, visi, kurie laukiate VIEŠPATIES!

5. Filipiečiams 4,13 Aš visa galiu padaryti per Tą, kuris mane stiprina.

Taip pat žr: 40 svarbiausių Biblijos eilučių apie paklusnumą Dievui (Paklusnumas Viešpačiui)

6. Ef 6, 10-14. Pagaliau būkite stiprūs Viešpatyje, pasikliaudami jo galinga jėga. Apsivilkite visus Dievo šarvus, kad galėtumėte tvirtai atsilaikyti prieš velnio strategijas. Juk mūsų kova vyksta ne su žmogiškaisiais priešininkais, bet su valdovais, valdžiomis, kosminėmis tamsybių jėgomis aplink mus ir piktosiomis dvasinėmis jėgomis dangaus karalystėje. Dėl šios priežasties pasiimkite visus šarvusDievo, kad galėtum atsilaikyti, kai tik ateis blogis. Ir kai padarysi viską, ką galėjai, galėsi tvirtai atsilaikyti. Tad tvirtai stovėk , užsijuosęs tiesos diržą ant juosmens ir apsivilkęs teisumo liemenį.

Dėkokite visose situacijose.

Taip pat žr: 25 epinės Biblijos eilutės apie blogį ir piktadarius (blogus žmones)

7. 1 Tes 5, 16-18. Visada būkite linksmi. Niekada nenustokite melstis. Kad ir kas nutiktų, dėkokite, nes tokia yra Dievo valia Kristuje Jėzuje, kad tai darytumėte.

8. Ef 5, 19-20 deklamuodami psalmes, himnus ir dvasines giesmes savo labui. Giedokite ir muzikuokite Viešpačiui savo širdimis. Visada už viską dėkokite Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Esame atsparūs, nes žinome, kad Dievas yra mūsų pusėje ir kad mūsų gyvenime pasitaikantys išbandymai yra skirti mūsų labui ir Jo šlovei.

9. Joz 1,9 Kartoju: būkite stiprūs ir drąsūs! Nebijokite ir nepanikuokite, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu su jumis visame, ką darote.

10. Rom 8, 28-30 Ir mes žinome, kad viskas išeina į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie pašaukti pagal jo sumanymą. Nes kuriuos jis iš anksto numatė, tuos ir iš anksto paskyrė, kad jie būtų panašūs į jo Sūnaus paveikslą, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Be to, kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino, kuriuosjis išteisino, jis juos ir pašlovino.

11. Jok 1, 2-4. Laikykite tai grynu džiaugsmu, mano broliai, kai jus ištinka įvairūs išbandymai, nes žinote, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Bet jūs turite leisti ištvermei visiškai pasireikšti, kad būtumėte subrendę ir pilnatviški, kad jums nieko netrūktų.

12. Ps 37, 28. Nes Viešpats mėgsta teismą ir neapleidžia savo šventųjų; jie išlieka amžiams, o nedorėlių palikuonys bus išnaikinti.

13. Ps 145, 14. Viešpats palaiko visus, kurie krinta, ir pakelia visus nusilenkusius.

Kai esate atsparūs, po išbandymų atsitiesiate ir judate pirmyn.

14. 2 Korintiečiams 4,8-9. Mes iš visų pusių suspausti, bet ne prislėgti, suglumę, bet ne nusiminę, persekiojami, bet ne apleisti, nuversti, bet ne sunaikinti.

15. Job 17, 9 Teisieji eina pirmyn , o tie, kurių rankos švarios, tampa vis stipresni.

Turime būti patenkinti ir nuolankūs Viešpaties akivaizdoje.

16. Filipiečiams 4,12 Žinau, ką reiškia būti stokojančiam, ir žinau, ką reiškia turėti daug. Išmokau paslaptį, kaip būti patenkintam bet kokioje situacijoje, nesvarbu, ar gerai pavalgęs, ar alkanas, ar gyvenantis pertekliuje, ar nepritekliuje.

17. Jok 4, 10 Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir jis jus pakels.

Tvirti krikščionys sutelkia dėmesį į Kristų.

18. Žyd 12, 2-3. Turime sutelkti dėmesį į Jėzų, mūsų tikėjimo šaltinį ir tikslą. Jis matė, koks džiaugsmas jo laukia, todėl iškentė mirtį ant kryžiaus ir nekreipė dėmesio į gėdą, kurią ji jam atnešė. Tada jis gavo aukščiausią vietą danguje, vietą šalia Dievo sosto. Mąstykite apie Jėzų, kuris iškentė nusidėjėlių pasipriešinimą, kad nepavargtumėte ir nepasiduotumėte.

Pasitikėkite Viešpačiu bet kokiomis aplinkybėmis.

19. Patarlių 3,5-6 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, ir Jis ištiesins tavo kelius.

20. Ps 62, 8. Pasitikėkite Juo visais laikais, žmonės! Išliekite prieš Jį savo širdis! Dievas yra mūsų prieglobstis!

Melskitės ne tik už pagalbą išbandymų metu, bet ir už didesnį atsparumą.

21. Iš 14, 14 Viešpats kovos už tave, o tu turi tik tylėti.

22. Filipiečiams 4,19 Mano Dievas per Kristų Jėzų turtingai ir šlovingai patenkins visus jūsų poreikius.

23. Filipiečiams 4,6-7. Dėl nieko nesirūpinkite. Bet kiekvienoje situacijoje malda ir prašymu su padėka išsakykite savo prašymus Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje.

24. Ps 50, 15. P raeikite į mane, kai jus ištiks bėda! Aš jus išgelbėsiu, ir jūs mane pagerbsite!

Priminimas

25. Jeremijo 29,11 Nes aš žinau planus, kuriuos turiu su jumis, - tai Viešpaties pareiškimas, - planus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, kad duočiau jums ateitį ir viltį.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.