21 महत्वाच्या बायबलमधील वचने जुळत नाहीत

21 महत्वाच्या बायबलमधील वचने जुळत नाहीत
Melvin Allen

बायबलमधील वचने यामध्ये फिट होत नाहीत

फिट होण्याचा प्रयत्न करण्यात अडचण आहे, ती सर्व चुकीच्या ठिकाणी आनंद शोधत आहे. असे केल्यावर तुम्ही कधीच समाधानी होणार नाही. ख्रिस्तामध्ये आनंद शोधा. येशू कधी जगाशी जुळला होता का? नाही, आणि त्याचे अनुयायीही करणार नाहीत. तुम्ही का विचारता? जगाला सुवार्तेचा संदेश ऐकायचा नाही. जगाला देवाचे वचन आवडत नाही. जगाप्रमाणे आपण बंडखोरीत जगू शकत नाही. नवीन Ciroc फ्लेवरबद्दल जग उत्सुक आहे. 3 चर्च सेवा असल्याबद्दल विश्वासणारे उत्साहित होतात. आम्ही विसंगत आहोत.

मी खरोखरच इतरांशी जुळले नाही, परंतु मी ज्या ठिकाणी बसलो ते ख्रिस्त आणि ख्रिस्ताचे शरीर आहे. इतर तुम्हाला कसे पाहतात याची काळजी घेणे थांबवा आणि देव तुम्हाला कसे पाहतो ते पहा. तो तुझ्यावर प्रेम करतो. याकडे पहा. बसणे सामान्य आहे. हे एक अनुयायी आहे. आपण ज्याचे अनुसरण करायचे ते एकमेव व्यक्ती ख्रिस्त आहे. त्याऐवजी फिट. या अधार्मिक पिढीतील ऑडबॉल व्हा. ख्रिस्ताच्या शरीरासह एकत्र काम करा. जर तुम्हाला आधीपासून नसेल, तर आज बायबलसंबंधी चर्च शोधा आणि जा!

तुम्ही खरेच ख्रिस्तासाठी मित्र गमावाल, परंतु ख्रिस्त तुमचे जीवन आहे वाईट मित्र नाही. जीवनात तुम्हाला परमेश्वरासाठी बलिदान करावे लागेल आणि तुम्ही ज्यांच्यासोबत राहता ते त्यापैकी एक आहे. आपण नसल्यासारखे वागण्याचा प्रयत्न करू नका, स्वतः व्हा आणि देवाच्या वचनाचे अनुसरण करत रहा.

देव तुमच्यावर प्रेम करतो आणि त्याच्या मुलाला अंधाऱ्या वाटेवर नेले जावे असे त्याला वाटत नाही. त्याचा शोध घ्यासतत प्रार्थना करून सांत्वन, शांती आणि मदत. देवाच्या इच्छेसाठी दुःख सहन करणे केव्हाही चांगले. देवाची एक योजना आहे आणि तो तुमच्यासाठी गोष्टी पूर्ण करेल फक्त त्याच्यावर मनापासून विश्वास ठेवा आणि गोष्टींच्या तुमच्या स्वतःच्या समजावर अवलंबून राहू नका.

आत बसण्याचा प्रयत्न करण्याची उदाहरणे.

  • एक पाद्री बायबलला फिरवतो जेणेकरून तो सदस्य गमावू नये आणि अधिक लोक त्याला आवडतील.
  • अधार्मिक लोकप्रिय मुलांशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  • कोणीतरी दुसर्‍याबद्दल अधार्मिक विनोद सांगते आणि तुम्ही हसता, कारण. (यासाठी आणि पवित्र आत्म्याने मला दोषी ठरवले).
  • इतरांसारखे होण्यासाठी महागडे कपडे खरेदी करणे.
  • समवयस्कांच्या दबावामुळे तुम्ही तण धूम्रपान आणि मद्यपान करू शकता.

बायबल काय म्हणते?

1. रोमन्स 12:1-2 म्हणून, बंधूंनो, मी तुम्हाला देवाच्या कृपेने विनंति करतो की तुम्ही तुमचे शरीर एक जिवंत यज्ञ, पवित्र, देवाला मान्य आहे, ही तुमची वाजवी सेवा आहे. आणि या जगाशी सुसंगत होऊ नका: परंतु तुमच्या मनाच्या नूतनीकरणाने तुमचे रूपांतर करा, जेणेकरून देवाची ती चांगली, स्वीकार्य आणि परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही सिद्ध करू शकता.

2. लूक 6:26 ज्यांची लोकसमुदायाने स्तुती केली त्यांच्यासाठी काय दु:ख आहे, कारण त्यांच्या पूर्वजांनीही खोट्या संदेष्ट्यांची स्तुती केली होती.

3. जेम्स 4:4 अहो अविश्वासू लोकांनो! तुम्हाला माहीत नाही का की या दुष्ट जगावरील प्रेम म्हणजे देवाचा द्वेष आहे? जो या जगाचा मित्र बनू इच्छितो तो देवाचा शत्रू आहे.

ख्रिश्चन जगाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत.

४. २. जॉन १५:१८-२० “ जग तुमचा द्वेष करत असेल तर लक्षात ठेवा की त्याने माझा द्वेष केला आहे पहिला. जर तुम्ही जगाचे असाल तर ते तुमच्यावर स्वतःचे म्हणून प्रेम करेल. जसे आहे, तू जगाचा नाहीस, पण मी तुला जगातून निवडले आहे. म्हणूनच जग तुमचा द्वेष करते. मी तुम्हाला काय सांगितले ते लक्षात ठेवा: ‘नोकर त्याच्या धन्यापेक्षा मोठा नसतो.’ जर त्यांनी माझा छळ केला तर ते तुमचाही छळ करतील. जर त्यांनी माझी शिकवण पाळली तर ते तुमचीही आज्ञा पाळतील.

5. मॅथ्यू 10:22 आणि सर्व राष्ट्रे तुमचा द्वेष करतील कारण तुम्ही माझे अनुयायी आहात. पण शेवटपर्यंत टिकून राहणाऱ्या प्रत्येकाचे तारण होईल.

हे देखील पहा: पैसे उधार घेण्याबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

6. 2 तीमथ्य 3:11-14  मला आलेल्या सर्व संकटांबद्दल आणि कठीण प्रसंगांबद्दल तुला माहिती आहे. अँटिओक, इकोनिअम आणि लुस्त्रा या शहरांमध्ये मला कसे त्रास सहन करावे लागले ते तुम्ही पाहिले आहे. तरीही परमेश्वराने मला त्या सर्व संकटांतून बाहेर काढले. होय! ख्रिस्त येशूचे देवासारखे जीवन जगू इच्छिणाऱ्या सर्वांना इतरांकडून त्रास होईल. पापी माणसे आणि खोटे शिक्षक आणखी वाईट होत जातील. ते इतरांना चुकीच्या मार्गाने नेतील आणि स्वतः चुकीच्या मार्गाने जातील. परंतु तुमच्यासाठी, तुम्ही जे शिकलात ते धरून ठेवा आणि ते सत्य आहे हे जाणून घ्या. आपण ते कोठे शिकलात ते लक्षात ठेवा.

तुम्ही तुमचा जीव गमावण्यास तयार आहात का? तुम्ही ख्रिश्चन असण्याची किंमत मोजली पाहिजे.

7. लूक 14:27-28″आणि जर तुम्ही तुमचा स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन माझ्यामागे आला नाही, तर तुम्ही माझे शिष्य होऊ शकत नाही. पण सुरुवात करू नकाजोपर्यंत तुम्ही किंमत मोजत नाही तोपर्यंत. इमारत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे की नाही हे पाहण्यासाठी खर्चाचा हिशोब न करता कोण बांधायला सुरुवात करेल?

8. मॅथ्यू 16:25-27 जर तुम्ही तुमचे जीवन टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही ते गमावाल. पण जर तुम्ही माझ्यासाठी तुमचा जीव दिला तर तुम्ही ते वाचवाल. आणि जर तुम्ही सर्व जग मिळवले पण स्वतःचा आत्मा गमावला तर तुम्हाला काय फायदा? तुमच्या आत्म्यापेक्षा काही मोलाचे आहे का? कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या गौरवात त्याच्या देवदूतांसह येईल आणि सर्व लोकांचा त्यांच्या कृतींनुसार न्याय करेल.

स्वतःला वाईट गर्दीपासून दूर करा. तुम्हाला खोट्या मित्रांची गरज नाही.

9. 1 करिंथकर 15:33 कोणालाही तुमची फसवणूक करू देऊ नका. वाईट लोकांच्या संगतीने सभ्य लोकांचा नाश होतो.

10. 2 करिंथकर 6:14-15  तुम्ही अविश्वासू लोकांसोबत असमानपणे जोडले जाऊ नका: कारण धार्मिकता आणि अधार्मिकता काय आहे? आणि प्रकाशाचा अंधाराचा काय संबंध? आणि ख्रिस्ताचा बेलियालशी कोणता समंजस आहे ? किंवा जो विश्वास ठेवतो त्याला अविश्वासूशी काय भाग आहे?

11. नीतिसूत्रे 13:20-21 शहाण्यांसोबत वेळ घालवा म्हणजे तुम्ही शहाणे व्हाल, पण मूर्खांच्या मित्रांना त्रास होईल. संकटे नेहमी पापींना येतात, पण चांगले लोक यशाचा आनंद घेतात.

हे देखील पहा: 25 महत्वाच्या बायबलमधील वचने दुसऱ्या संधींबद्दल

जे योग्य आहे त्यासाठी दु:ख.

12. 1 पेत्र 2:19 कारण ही एक दयाळू गोष्ट आहे, जेव्हा, देवाचे स्मरण करून, अन्यायाने दु:ख सहन करून दुःख सहन करावे लागते. .

13. 1 पीटर 3:14 पण आणि जरीधार्मिकतेसाठी तुम्ही दु:ख भोगावे, तुम्ही धन्य आहात. आणि त्यांच्या धमकीला घाबरू नका, आणि त्रास देऊ नका

स्मरणपत्र

14. रोमन्स 8:38-39 होय, मला खात्री आहे की मृत्यू किंवा जीवन नाही , ना देवदूत, ना सत्ताधारी आत्मे, आता काहीही नाही, भविष्यात काहीही नाही, कोणतीही शक्ती नाही, आपल्या वरचे काहीही नाही, आपल्या खाली काहीही नाही, किंवा संपूर्ण जगातील इतर काहीही आपल्याला ख्रिस्तामध्ये असलेल्या देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकणार नाही. येशू आपला प्रभु.

देवाच्या योजना मोठ्या आहेत.

15. यशया ५५:८-९ “माझे विचार,” परमेश्वर म्हणतो, “माझे विचार तुझ्यासारखे नाहीत, आणि माझे मार्ग आहेत तुमच्यापेक्षा वेगळे. जितके स्वर्ग पृथ्वीच्या वर आहेत, तितकेच माझे मार्ग आणि विचार तुमच्यापेक्षा उंच आहेत.

16. यिर्मया 29:11 मी हे सांगतो कारण मी तुमच्यासाठी काय योजना आखत आहे हे मला माहीत आहे,” परमेश्वर म्हणतो. “माझ्याकडे तुझ्यासाठी चांगल्या योजना आहेत, तुला दुखावण्याची योजना नाही. मी तुम्हाला आशा आणि चांगले भविष्य देईन.

17. रोमन्स 8:28 आपल्याला माहित आहे की जे देवावर प्रेम करतात आणि त्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून निवडले जातात त्यांच्या भल्यासाठी देव सर्व गोष्टी एकत्र करतो.

प्रभूमध्ये फिट होण्याचा प्रयत्न करू नका.

18. 1 तीमथ्य 4:11-12 या गोष्टींचा आग्रह धरा आणि त्यांना शिकवा . तरुण असल्याबद्दल कोणालाही तुच्छतेने पाहू देऊ नका. त्याऐवजी, तुमचे बोलणे, वागणूक, प्रेम, विश्वास आणि पवित्रता इतर विश्वासणाऱ्यांसाठी एक उदाहरण बनवा.

19. मॅथ्यू 5:16 त्याचप्रमाणे, तुमचा प्रकाश इतरांसमोर चमकू द्या, जेणेकरून तेतुमची चांगली कामे पाहून तुमच्या स्वर्गातील पित्याचा गौरव करा.

स्वतः व्हा आणि सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा.

20. स्तोत्र 139:13-16 तू एकट्याने माझे अंतरंग निर्माण केले आहे. तू मला माझ्या आईच्या आत एकत्र विणले आहेस. मी तुझे आभार मानेन कारण मला खूप आश्चर्यकारक आणि चमत्कारिकरित्या बनवले गेले आहे. तुझी कामे चमत्कारिक आहेत आणि माझ्या आत्म्याला याची पूर्ण जाणीव आहे. जेव्हा मला गुप्तपणे बनवले जात होते, जेव्हा भूमिगत कार्यशाळेत मला कुशलतेने विणले जात होते तेव्हा माझी हाडे तुमच्यापासून लपलेली नव्हती. तुझ्या डोळ्यांनी मला पाहिलं जेव्हा मी अजन्मा मूल होतो. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस तुमच्या पुस्तकात नोंदवला गेला होता. त्यापैकी एक घडण्यापूर्वी.

21. 1 करिंथकरांस 10:31 म्हणून तुम्ही खा, प्या, किंवा काहीही केले तरी सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.