वूडू बद्दल 21 भयानक बायबल वचने

वूडू बद्दल 21 भयानक बायबल वचने
Melvin Allen

वूडूबद्दल बायबलमधील वचने

वूडू खरोखरच वास्तविक आहे आणि अमेरिकेत मियामी, न्यू ऑर्लीन्स आणि न्यूयॉर्क सारख्या अनेक ठिकाणी त्याचा सराव केला जातो. माहितीसाठी, "वूडू खरा आहे का?" मला असे अनेक लोक भेटले आहेत ज्यांनी असे म्हटले आहे की वूडू पापी नाही तो फक्त एक धर्म आहे, परंतु ते सर्व खोट्याच्या जनकाकडून खोटे आहे. भविष्यकथन, जादूटोणा आणि नेक्रोमन्सी यांचा पवित्र शास्त्रात स्पष्टपणे निषेध करण्यात आला आहे आणि बंडखोरीला न्याय्य ठरवण्याचा कोणताही मार्ग नाही. तुम्हाला माहीत आहे का की काही लोक मेलेल्यांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी वूडू वापरतात? ख्रिश्चनांनी वूडूचा सराव करण्याचा विचारही करू नये. आपण नेहमी देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे कारण तो आपल्या सर्व समस्या हाताळेल.

वाईटपणा हा कधीही कोणासाठीही पर्याय नसावा. देवाचा सैतानाशी काहीही संबंध नाही आणि तेच वूडू आहे, ते सैतानासाठी काम करत आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनात राक्षसी प्रभाव पाडू देत आहात आणि ते तुमचे नुकसान करतील. हैती आणि आफ्रिकेतील अनेक लोकांबद्दल तुम्ही ऐकले आहे जे उपचारासाठी वूडू याजकांकडे जातात आणि ते दुःखी आहे. त्या वेळी ते सुरक्षित वाटू शकते, परंतु सैतानाकडून उपचार करणे अत्यंत धोकादायक आहे! त्याऐवजी लोकांनी त्यांचा देव शोधू नये का? फसवलेले लोक प्रेम, खोटे संरक्षण आणि हानी यांसारख्या गोष्टींसाठी वूडू याजकांकडे जातात, परंतु खात्री बाळगा की सैतानाच्या दुष्टपणामुळे ख्रिश्चनाला कधीही इजा होऊ शकत नाही.

हे देखील पहा: मांजरींबद्दल 15 अद्भुत बायबल वचने

बायबल काय म्हणते?

1. लेव्हीटिकस 19:31  माध्यमांकडे वळून किंवा स्वतःला अशुद्ध करू नकाजे मृतांच्या आत्म्यांचा सल्ला घेतात. मी परमेश्वर तुमचा देव आहे.

2. Deuteronomy 18:10-14  तुम्ही तुमच्या मुला-मुलींना जिवंत जाळून त्यांचा कधीही बळी देऊ नका, काळी जादू करू नका, भविष्य सांगणारे, चेटकीण किंवा चेटकीण बनू नका, जादूटोणा करू नका, भूत किंवा आत्म्यांना मदतीसाठी विचारा, किंवा मृतांचा सल्ला घ्या. जो कोणी या गोष्टी करतो तो परमेश्वराला घृणास्पद आहे. तुमचा देव परमेश्वर या राष्ट्रांना त्यांच्या घृणास्पद कृत्यांमुळे तुमच्या मार्गापासून दूर नेत आहे. तुमचा देव परमेश्वर याच्याशी व्यवहार करताना तुमची सचोटी असली पाहिजे. ज्या राष्ट्रांना तुम्ही बाहेर काढत आहात ते भविष्य सांगणाऱ्यांचे आणि काळ्या जादू करणाऱ्यांचे ऐका. पण तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला असे काहीही करू देणार नाही.

3. लेवीय 19:26 ज्याचे रक्त वाहून गेले नाही असे मांस खाऊ नका. "भविष्य सांगणे किंवा जादूटोणा करू नका.

4. यशया 8:19 कोणीतरी तुम्हाला म्हणेल, “चला माध्यमांना आणि मृतांच्या आत्म्यांचा सल्ला घेणाऱ्यांना विचारू या. त्यांच्या कुजबुज आणि कुरबुरीने ते आम्हाला काय करायचे ते सांगतील.” पण लोकांनी देवाकडे मार्गदर्शन मागू नये का? जिवंत माणसांनी मृतांकडून मार्गदर्शन घ्यावे का?

वूडू ख्रिश्चनांना हानी पोहोचवू शकतो का?

5. 1 जॉन 5:18-19 आम्हाला माहित आहे की देवापासून जन्मलेला कोणीही पाप करत नाही; जो देवापासून जन्मला आहे तो त्यांना सुरक्षित ठेवतो आणि दुष्ट त्यांना इजा करू शकत नाही. आपल्याला माहीत आहे की आपण देवाची मुले आहोत आणि सर्व जग त्या दुष्टाच्या ताब्यात आहे.

6. 1 जॉन4:4-5 तुम्ही, प्रिय मुलांनो, तुम्ही देवापासून आहात आणि त्यांच्यावर विजय मिळवला आहे, कारण जो तुमच्यामध्ये आहे तो जगात असलेल्यापेक्षा महान आहे. ते जगाचे आहेत आणि म्हणून जगाच्या दृष्टिकोनातून बोलतात आणि जग त्यांचे ऐकते.

हे देखील पहा: 85 Inspirations Quotes About Lions (Lion Quotes Motivation)

देव कसा वाटतो?

7. लेवीय 20:26-27 तुम्ही पवित्र असले पाहिजे कारण मी, परमेश्वर पवित्र आहे. मी तुम्हाला इतर सर्व लोकांपासून वेगळे केले आहे जेणेकरून मी माझे स्वतःचे आहात. “तुम्ही जे पुरुष आणि स्त्रिया माध्यम म्हणून काम करतात किंवा मृतांच्या आत्म्याचा सल्ला घेतात त्यांना दगडमार करून जिवे मारावे. ते मोठ्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहेत.”

8. निर्गम 22:18 तुम्हाला जगण्यासाठी डायनचा त्रास होणार नाही.

9. प्रकटीकरण 21:7-8 ज्याने विजय मिळवला त्या प्रत्येकाला या गोष्टींचा वारसा मिळेल. मी त्यांचा देव होईन आणि ते माझी मुले होतील. पण भ्याड, अविश्वासू आणि घृणास्पद लोक, खुनी, लैंगिक पापी, जादूगार, मूर्तिपूजक आणि सर्व खोटे बोलणारे स्वतःला जळत्या गंधकाच्या तळ्यात सापडतील. हा दुसरा मृत्यू आहे.”

10. गलतीकर 5:19-21 पापी स्वतः करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी स्पष्ट आहेत: लैंगिक पाप करणे, नैतिकदृष्ट्या वाईट असणे, सर्व प्रकारच्या लज्जास्पद गोष्टी करणे, खोट्या देवांची पूजा करणे, जादूटोण्यात भाग घेणे, लोकांचा द्वेष करणे , त्रास देणे, मत्सर करणे, रागावणे किंवा स्वार्थी असणे, लोकांना वाद घालणे आणि स्वतंत्र गटांमध्ये विभागणे, मत्सराने भरलेले, मद्यपान करणे, जंगली पार्टी करणे आणि यासारख्या इतर गोष्टी करणे. मी चेतावणी देतोमी तुम्हाला आधी चेतावणी दिल्याप्रमाणे आता तुम्ही: जे लोक या गोष्टी करतात त्यांना देवाच्या राज्यात भाग मिळणार नाही.

तुम्ही देव आणि भूत यांच्याशी संबंध जोडू शकत नाही.

11. 1 करिंथकर 10:21-22  तुम्ही प्रभूचा प्याला आणि भूतांचा प्याला देखील पिऊ शकत नाही; प्रभूच्या टेबलावर आणि भूतांच्या टेबलमध्ये तुमचा भाग असू शकत नाही. आपण प्रभूचा मत्सर जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत का? आपण त्याच्यापेक्षा बलवान आहोत का?

12.  2 करिंथकर 6:14-15  अविश्वासूंसोबत जोडून घेऊ नका. धार्मिकता आणि दुष्टता यात काय साम्य आहे? किंवा प्रकाशाचा अंधाराशी काय संबंध असू शकतो? ख्रिस्त आणि बेलियाल यांच्यात काय सामंजस्य आहे? किंवा आस्तिक आणि अविश्वासूमध्ये काय साम्य आहे?

सैतान खूप धूर्त आहे

13. 2 करिंथकर 11:14 आणि यात आश्चर्य नाही, कारण सैतान देखील प्रकाशाच्या देवदूताचा वेष घेतो.

14. नीतिसूत्रे 14:12 असा एक मार्ग आहे जो माणसाला योग्य वाटतो, परंतु त्याचा शेवट मृत्यूचा मार्ग आहे.

परमेश्वरावर विश्वास ठेवा आणि वाईटापासून दूर राहा

15. नीतिसूत्रे 3:5-7 प्रभूवर मनापासून विश्वास ठेवा आणि स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नका ; तुमच्या सर्व मार्गांनी त्याला अधीन राहा आणि तो तुमचे मार्ग सरळ करील. स्वतःच्या दृष्टीने शहाणे होऊ नका; परमेश्वराची भीती बाळगा आणि वाईट गोष्टींपासून दूर राहा.

स्मरणपत्रे

16. जेम्स 4:7  म्हणून स्वतःला पूर्णपणे देवाला अर्पण करा. सैतानाच्या विरोधात उभे राहा आणि भूत तुमच्यापासून पळून जाईल.

17.  इफिसकर 6:11-12  पहादेवाचे संपूर्ण चिलखत जेणेकरुन तुम्ही सैतानाच्या वाईट युक्त्यांविरुद्ध लढू शकाल. आमचा लढा पृथ्वीवरील लोकांविरुद्ध नाही तर राज्यकर्ते आणि अधिकार्‍यांशी आणि या जगाच्या अंधारातील शक्तींविरुद्ध, स्वर्गीय जगातील वाईटाच्या आध्यात्मिक शक्तींविरुद्ध आहे.

उदाहरणे

18. प्रेषितांची कृत्ये 13:6-8 ते संपूर्ण बेटातून पॅफॉसपर्यंत गेले, तेथे त्यांना बार नावाचा एक यहूदी जादूटोणा करणारा आणि खोटा संदेष्टा सापडला - येशू. तो प्रॉकॉन्सुल सेर्गियस पॉलसशी संबंधित होता, जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता. त्याने बर्णबा आणि शौलाला बोलावले कारण त्याला देवाचे वचन ऐकायचे होते. पण गूढ अभ्यासक एलिमास (म्हणजे त्याच्या नावाचा अर्थ) त्यांना विरोध करत राहिला आणि प्रॉकॉन्सलला विश्वासापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

19. प्रेषितांची कृत्ये 13:9-12  पण पवित्र आत्म्याने भरलेल्या शौलने, ज्याला पॉल म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने त्याच्याकडे सरळ नजर टाकली आणि म्हणाला, “तुम्ही सर्व प्रकारच्या फसवणूक आणि कपटाने भरलेले आहात, सैतानाच्या पुत्रा, जे योग्य आहे त्या सर्वांचे शत्रू! तुम्ही परमेश्वराचे सरळ मार्ग विकृत करणे कधीच थांबवणार नाही, का? परमेश्वर आता तुमच्या विरोधात आहे, आणि तुम्ही आंधळे व्हाल आणि काही काळ सूर्य पाहू शकणार नाही!” त्याच क्षणी एक गडद धुके त्याच्यावर आले, आणि त्याला हात धरून कोणीतरी शोधत फिरला. जेव्हा राज्यपालाने जे घडले ते पाहिले तेव्हा त्याने विश्वास ठेवला, कारण तो प्रभूच्या शिकवणीने चकित झाला होता.

20.  2 राजे 17:17-20  त्यांनी आपले मुलगे आणि मुली केल्याआगीतून जा आणि जादू आणि जादूटोणा करून भविष्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी नेहमी परमेश्वराने जे चुकीचे सांगितले तेच करणे निवडले, ज्यामुळे तो संतप्त झाला. इस्राएल लोकांवर तो खूप रागावला होता म्हणून त्याने त्यांना आपल्या उपस्थितीतून दूर केले. फक्त यहूदा वंश उरला होता. पण यहूदानेही त्यांचा देव परमेश्वराच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. इस्राएल लोकांनी जे केले होते ते त्यांनी केले, म्हणून परमेश्वराने सर्व इस्राएल लोकांना नाकारले. त्याने त्यांना शिक्षा केली आणि इतरांना त्यांचा नाश करू दिला; त्याने त्यांना बाहेर फेकले.

21.  2 राजे 21:5-9  त्याने परमेश्वराच्या मंदिराच्या दोन अंगणांमध्ये ताऱ्यांची पूजा करण्यासाठी वेद्या बांधल्या. त्याने स्वतःच्या मुलाला अग्नीतून पार केले. त्याने जादूचा सराव केला आणि चिन्हे आणि स्वप्ने समजावून भविष्य सांगितले आणि त्याला माध्यमे आणि भविष्य सांगणाऱ्यांकडून सल्ला मिळाला. त्याने अनेक गोष्टी केल्या ज्या प्रभूने चुकीचे असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे परमेश्वराला राग आला. मनश्शेने अशेरा मूर्ती कोरून मंदिरात ठेवली. देव दावीद आणि त्याचा मुलगा शलमोन याला मंदिराविषयी म्हणाला होता, “इस्राएलच्या सर्व वंशांमधून मी निवडलेल्या या मंदिरात आणि यरुशलेममध्ये माझी सदैव उपासना होईल. मी त्यांच्या पूर्वजांना दिलेल्या देशातून इस्राएल लोकांना पुन्हा कधीही हिरावून घेणार नाही. पण मी त्यांना दिलेल्या सर्व गोष्टी आणि माझा सेवक मोशे याने त्यांना दिलेल्या सर्व शिकवणी त्यांनी पाळल्या पाहिजेत.” पण लोकांनी ऐकले नाही. परमेश्वराने पूर्वी ज्या राष्ट्रांचा नाश केला होता त्यापेक्षा जास्त वाईट कृत्य करण्यास मनश्शेने त्यांना प्रवृत्त केलेइस्रायली.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.