21 Inspirerende Bijbelverzen over lachen en humor

21 Inspirerende Bijbelverzen over lachen en humor
Melvin Allen

Wat zegt de Bijbel over lachen?

Lachen is een geweldig geschenk van God. Het helpt je om te gaan met verdriet en het leven van alledag. Ben je ooit boos geweest en heeft iemand toen iets gezegd waardoor je moest lachen? Ook al was je boos, de lach deed je hart beter voelen.

Het is altijd goed om een vrolijk hart te hebben en te lachen met familie en vrienden. Er is een tijd om te lachen en er is een tijd om het niet te doen.

Bijvoorbeeld, slechte grappen die niets te zoeken hebben in je christelijke leven, anderen belachelijk maken, en wanneer iemand pijn lijdt.

Christelijke citaten over lachen

"Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd." Charlie Chaplin

"Lachen is de mooiste en heilzaamste therapie die God ooit aan de mensheid heeft gegeven." Chuck Swindoll

"Het leven is beter als je lacht."

"Lachen is vergif tegen angst." George R.R. Martin

Zie ook: 50 Epische Bijbelverzen over bitterheid en woede (wrok)

"Er is niets in de wereld zo onweerstaanbaar aanstekelijk als lachen en goede humor."

"Ik heb niemand zien sterven van het lachen, maar ik ken miljoenen die sterven omdat ze niet lachen."

"Hoop vervult de gekwelde ziel met zo'n innerlijke vreugde en troost, dat zij kan lachen terwijl de tranen in de ogen staan, kan zuchten en zingen, alles in één adem; het wordt "De vreugde van de hoop" genoemd."- William Gurnall

"Een traan vandaag is een investering in een lach morgen." Jack Hyles

"Als je in de hemel niet mag lachen, wil ik er niet heen." Martin Luther

De Bijbel heeft veel te zeggen over lachen en humor

1. Lucas 6:21 Zalig zijt gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent, want gij zult lachen.

2. Psalm 126:2-3 Toen werden onze monden gevuld met gelach en onze tongen met vreugdevolle liederen. Toen zeiden de volken: "De HEER heeft spectaculaire dingen voor hen gedaan." De HEER heeft spectaculaire dingen voor ons gedaan. Wij zijn dolgelukkig.

3. Job 8:21 Hij zal uw mond weer vullen met gelach en uw lippen met vreugdekreten.

4. Prediker 3:2-4 Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te treuren en een tijd om te dansen.

Een godvruchtige vrouw lacht om de dagen die komen gaan...

5. Spreuken 31:25-26 Zij is bekleed met kracht en waardigheid, en zij lacht zonder angst voor de toekomst. Als zij spreekt, zijn haar woorden wijs, en zij geeft instructies met vriendelijkheid.

Een blij hart is altijd goed

6. Spreuken 17:22 Een opgewekt hart is een goed medicijn, maar een gebroken geest verzwakt iemands kracht.

7. Spreuken 15:13 Een vrolijk hart maakt een vrolijk gezicht, maar met een hartzeer komt depressie.

8. Spreuken 15:15 Voor de moedeloze brengt elke dag moeilijkheden; voor het gelukkige hart is het leven een voortdurend feest.

Herinnering

9. Spreuken 14:13 Lachen kan een zwaar hart verbergen, maar als het lachen ophoudt, blijft het verdriet.

Er is een tijd om niet te lachen

10. Efeziërs 5:3-4 Maar er mag onder u geen seksuele onzedelijkheid, geen enkele vorm van onzuiverheid of hebzucht zijn, want dat past niet bij de heiligen. Ook mag er geen vulgaire taal, geen dwaze praat of grove scherts zijn - dat is allemaal ongepast - maar wel dankzegging.

11. Mattheüs 9:24 Hij zei: "Ga weg, want het meisje is niet dood, maar slaapt." En zij lachten hem uit.

12. Job 12:4 "Ik ben een lachertje geworden voor mijn vrienden, hoewel ik God aanriep en Hij antwoordde - een louter lachertje, hoewel rechtvaardig en onberispelijk."

13. Habakkuk 1:10 Met koningen spotten zij en met heersers lachen zij. Zij lachen om elke vesting, want zij stapelen aarde op en nemen die in.

14. Prediker 7:6 Want als het knisperen van doornen onder een pot, zo is het lachen van de dwaas; ook dat is ijdelheid.

God lacht om de goddelozen

15. Psalm 37:12-13 De goddelozen spannen samen tegen de godvruchtigen; zij snauwen hen uitdagend af. Maar de Heer lacht slechts, want hij ziet hun dag van oordeel aankomen.

16. Psalm 2:3-4 "Laat ons hun ketenen verbreken," roepen ze, "en ons bevrijden van de slavernij van God." Maar degene die in de hemel regeert lacht. De Heer spot met hen.

17. Spreuken 1:25-28 U hebt mijn raad in de wind geslagen en de correctie die ik aanbood, verworpen. Ik zal lachen wanneer u in moeilijkheden verkeert! Ik zal u bespotten wanneer rampspoed u overvalt - wanneer rampspoed u overvalt als een storm, wanneer rampspoed u overspoelt als een cycloon, en angst en benauwdheid u overvallen. "Wanneer zij om hulp roepen, zal ik niet antwoorden. Al zoeken zij mij angstvallig, zij zullen mij niet vinden."

18. Psalm 59:7-8 Luister naar de vuiligheid die uit hun mond komt; hun woorden snijden als zwaarden. "Wie kan ons immers horen?" spotten ze. Maar HEER, U lacht hen uit. U spot met alle vijandige volken.

Voorbeelden van lachen in de Bijbel

19. Genesis 21:6-7 En Sara verklaarde: "God heeft mij doen lachen. Allen die hiervan horen zullen met mij lachen. Wie zou tegen Abraham gezegd hebben dat Sara een baby zou baren? Toch heb ik Abraham een zoon gegeven in zijn oude dag!"

20. Genesis 18:12-15 Toen lachte Sara in zichzelf en zei: "Zal ik, nadat ik versleten ben en mijn heer oud is, nog plezier hebben?" De Heer zei tegen Abraham: "Waarom lachte Sara en zei: "Zal ik inderdaad een kind baren, nu ik oud ben?" Is er iets te moeilijk voor de Heer? Op de vastgestelde tijd zal Ik tot u terugkeren, volgend jaar rond deze tijd, en Sara zal een zoon krijgen." Maar Sara ontkende het, en zei: "Ik heb een zoon.lachte niet," want ze was bang. Hij zei: "Nee, maar je lachte wel."

Zie ook: 50 belangrijke bijbelverzen over de jeugd (Jongeren voor Jezus)

21. Jeremia 33:11 de geluiden van vreugde en blijdschap, de stemmen van bruid en bruidegom, en de stemmen van hen die dankoffers brengen naar het huis van de HEER, zeggende: "Dankt de HEER, de almachtige, want de HEER is goed; zijn liefde duurt tot in eeuwigheid." Want Ik zal het lot van het land herstellen zoals het vroeger was, zegt de HEER.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.