25 Zachęcających wersetów biblijnych o tęsknocie za kimś

25 Zachęcających wersetów biblijnych o tęsknocie za kimś
Melvin Allen

Wersety biblijne o braku kogoś

Brakuje ci członka rodziny lub przyjaciela, który się wyprowadził? Może to ktoś, kto jest daleko tylko na chwilę, albo ktoś, kto odszedł? Zawsze, gdy brakuje ci bliskiej osoby szukaj Bożej pomocy dla pocieszenia.

Proś Boga, aby zachęcał i uzdrawiał twoje serce. W każdej sytuacji pamiętaj, że On jest naszym wszechmocnym Bogiem.

On uwielbia słyszeć modlitwy sprawiedliwych i jest dla nas, a On zapewni ci siłę.

Cytat

  • "Tęsknota za kimś to sposób twojego serca na przypomnienie ci, że go kochasz".

Módl się do Pana o pomoc, pocieszenie i zachętę.

1. Flp 4,6-7 O nic się nie martwcie, ale we wszystkich swoich modlitwach proście Boga o to, czego potrzebujecie, zawsze prosząc go z wdzięcznym sercem . A pokój Boży, który znacznie przewyższa ludzkie zrozumienie, zachowa bezpiecznie wasze serca i umysły w jedności z Chrystusem Jezusem.

2. Psalm 62:8 Ufajcie mu w każdym czasie, wy, ludzie! Wylewajcie przed nim swoje serca! Bóg jest naszym schronieniem !

3. Psalm 102:17 On odpowie na modlitwę pozbawionych środków do życia; nie wzgardzi ich prośbą.

4. Psalm 10:17 Ty, Panie, słyszysz pragnienie strapionych; zachęcasz ich i słuchasz ich wołania .

Zobacz też: 25 Motywacyjnych Wersetów Biblijnych Dla Sportowców (Inspirująca Prawda)

Brokenhearted

5. Psalm 147:3 On uzdrawia złamane serce i wiąże ich rany.

6. Psalm 34:18-19 Pan jest blisko tych, którzy są zniechęceni; ratuje tych, którzy stracili wszelką nadzieję. Dobrzy ludzie cierpią wiele kłopotów, ale Pan wybawia ich od nich wszystkich;

Radosne serce

7. Przysłów 15:13 Radosne serce sprawia, że twarz jest wesoła, ale przez smutek serca duch jest zdruzgotany.

8. Prz 17:22 Radosne serce jest dobrym lekarstwem, ale zdruzgotany duch wysusza kości.

9. Jan 16:22 Tak samo i wy macie teraz smutek, ale zobaczę was znowu i rozradują się wasze serca, i nikt nie odbierze wam waszej radości.

On jest Bogiem pocieszenia

10. Izajasza 66:13 "Jak matka pociesza swoje dziecko, tak ja będę cię pocieszał ; i będziesz pocieszony nad Jerozolimą."

11. Izajasza 40:1 Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg.

Jeśli ktoś jest w tej chwili daleko od Ciebie módl się za siebie nawzajem.

12. Rdz 31:49 "I Mizpah, bo powiedział: Pan czuwa między tobą a mną, gdy jesteśmy poza zasięgiem wzroku jednego drugiego."

13. 1 Tymoteusza 2:1 Przede wszystkim więc zachęcam, aby za wszystkich ludzi zanosić błagania, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia,

Bóg da nam pokój w czasie potrzeby.

14. Kol 3,15 Niech pokój Chrystusowy panuje w waszych sercach, gdyż jako członkowie jednego ciała zostaliście powołani do pokoju. i bądźcie wdzięczni.

15. Izajasza 26:3 Zachowujesz w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest zatrzymany na tobie, ponieważ ufa tobie.

Zobacz też: 25 Ważne wersety biblijne o bezczynnych rękach (Szokujące prawdy)

Dziękujcie Panu w każdej sytuacji

16. 1 Tesaloniczan 5:16-18 Bądźcie zawsze radośni, módlcie się w każdym czasie, bądźcie wdzięczni we wszystkich okolicznościach. Tego chce od was Bóg w waszym życiu w jedności z Chrystusem Jezusem.

17. Efezjan 5:20 zawsze za wszystko dziękując Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Bóg jest naszą siłą

18. Psalm 46:1 Bóg jest naszą ucieczką i siłą, pomocnikiem, którego zawsze można znaleźć w czasie ucisku.

19. Flp 4,13 Wszystko mogę przez tego, który mnie umacnia.

20. Psalm 59:16 Ale będę śpiewał o twojej sile ; będę śpiewał głośno o twojej niezłomnej miłości w poranku . Bo byłeś dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mojego strapienia.

21. Psalm 59,9-10 Będę czuwał przy Tobie, mojej sile, bo Bóg jest moją twierdzą. Mój wierny Bóg wyjdzie mi na spotkanie; Bóg pozwoli mi spojrzeć z góry na moich przeciwników.

Przypomnienia

22. Psalm 48:14 Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki, On nas poprowadzi na wieki.

23. Izajasza 40:11 Będzie karmił swoją trzodę jak pasterz. Będzie nosił jagnięta w swoich ramionach, trzymając je blisko swojego serca . Będzie delikatnie prowadził owce-matki z ich młodymi.

24. Psalm 23:1-5 Pan jest moim pasterzem, nie braknie mi niczego. On sprawia, że mogę się położyć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody stojące. On przywraca duszę moją. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, nie ulęknę się zła, bo Ty jesteś ze mną; Twój kij i Twoja laska, one mnie pocieszają. Ty przygotowujesz stół przede mną ww obecności moich wrogów; namaszczasz moją głowę olejkiem;

25. Jk 5,13 Czy ktoś wśród was cierpi, niech się modli, czy ktoś jest radosny, niech śpiewa pochwały.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.