15 versete biblice folositoare despre păcatul de neiertat

15 versete biblice folositoare despre păcatul de neiertat
Melvin Allen

Versuri din Biblie despre păcatul de neiertat

Blasfemia Duhului Sfânt sau păcatul de neiertat a fost atunci când fariseii, care aveau dovezi clare că Isus era Dumnezeu, au refuzat să îl recunoască drept Dumnezeu, chiar și după ce au citit despre el, după ce l-au văzut făcând minuni și împlinind profeții biblice, după ce au auzit despre el făcând minuni etc., au refuzat să îl recunoască drept Dumnezeu și au atribuit tot ceea ce făcea lui Satana, acuzându-l că era posedat de demoni.Deși există și alte tipuri de blasfemie la adresa Duhului Sfânt, acesta este singurul păcat de neiertat. Astăzi, singurul lucru de care trebuie să vă faceți griji este respingerea lui Hristos.

Dacă mori fără să te pocăiești și fără să crezi în Isus Hristos, ești vinovat înaintea unui Dumnezeu Sfânt și drept și vei simți mânia lui Dumnezeu în iad. Ești un păcătos care are nevoie de un Mântuitor, nu ești suficient de vrednic pentru a ajunge în Rai prin propriile merite. Ești atât de nedrept înaintea lui Dumnezeu. Singura ta speranță este ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pentru tine pe cruce. El a murit, a fost îngropat și a înviat.Când Îl accepți cu adevărat pe Hristos vei avea noi dorințe și unele mai lente decât altele, dar vei începe să te schimbi și să crești în har. Nu comite păcatul de neiertat, crede în Evanghelia lui Hristos și vei fi mântuit.

Ce spune Biblia?

1. Matei 12:22-32 I-au adus un om posedat de demoni, care era orb și mut, și Isus l-a vindecat, astfel încât putea să vorbească și să vadă. Tot poporul a rămas uimit și a zis: "Oare să fie acesta Fiul lui David?" Dar fariseii, când au auzit acest lucru, au zis: "Numai prin Beelzebul, prințul demonilor, scoate acesta demoni." Isus le cunoștea gândurile și le-a spus"Orice împărăție împărțită împotriva ei însăși va fi ruinată și orice cetate sau gospodărie împărțită împotriva ei însăși nu va rezista. Dacă Satana îl alungă pe Satana, el este împărțit împotriva lui însuși. Cum ar putea atunci împărăția lui să reziste? Și dacă Eu alung demonii prin Beelzebul, prin cine îi alungă poporul vostru? Astfel, atunci ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă Eu alung demonii prin Duhul lui Dumnezeu , atunci ceiÎmpărăția lui Dumnezeu a venit peste voi." Sau iarăși, cum poate cineva să intre în casa unui om puternic și să-i ia averile, dacă nu-l leagă mai întâi pe cel puternic? Atunci îi poate jefui casa. "Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, și cine nu adună cu Mine risipește. De aceea vă spun că orice fel de păcat și de calomnie poate fi iertat, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată." Oricine.care va spune un cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor."

2. Luca 12:9-10 Dar oricine se leapădă de Mine aici pe pământ va fi lepădat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricine vorbește împotriva Fiului Omului poate fi iertat, dar oricine blasfemiază pe Duhul Sfânt nu va fi iertat.

Pocăiți-vă și credeți în Hristos

Vezi si: Este sexul oral un păcat? (Adevărul biblic șocant pentru creștini)

3. Ioan 3:36 Oricine crede în Fiul are viață veșnică, dar oricine respinge pe Fiul nu va vedea viața, căci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui.

4. Marcu 16:16 Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.

5. Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

6. Ioan 3:18 Oricine crede în El nu este osândit, dar oricine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în Numele singurului și unicului Fiu al lui Dumnezeu.

Memento

7. Marcu 7:21-23 Căci dinăuntru, din inima unei persoane, vin gândurile rele - imoralitate sexuală, furt, crimă, adulter, lăcomie, răutate, înșelăciune, desfrânare , invidie, calomnie, aroganță și nebunie. Toate aceste rele vin dinăuntru și spurcă o persoană.

Vezi si: 60 de versete biblice încurajatoare despre respingere și singurătate

Dumnezeu dă capacitatea de a se pocăi

8. 2 Timotei 2:25, corectându-și adversarii cu blândețe. Dumnezeu poate să le dea poate pocăința care să ducă la cunoașterea adevărului.

Când simți că ai comis un păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta niciodată.

9. 1 Ioan 1:9 Dar, dacă ne mărturisim păcatele noastre înaintea Lui, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice răutate.

10. Psalmul 103:12 Cât de departe este răsăritul de apus, atât de departe a îndepărtat El de la noi fărădelegile noastre.

11. 2 Cronici 7:14 Dacă poporul Meu, care este chemat după numele Meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața Mea și se va întoarce de la căile lui rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi vindeca țara.

12. Proverbe 28:13 Cine își ascunde păcatele nu prosperă, dar cel care le mărturisește și se leapădă de ele găsește îndurare.

Am comis păcatul de neiertat? Faptul că ați pus această întrebare nu, nu ați făcut-o. Un creștin nu poate comite păcatul de neiertat. Dacă l-ați fi comis, nu v-ați fi îngrijorat de el.

13. Ioan 8:43-47 "De ce nu vă este clară limba Mea? Pentru că nu puteți auzi ce spun Eu . Voi sunteți ai tatălui vostru, diavolul, și vreți să împliniți dorințele tatălui vostru. El a fost ucigaș de la început, neținând adevărul, căci nu este adevăr în el. Când minte, vorbește în limba lui maternă, căci este un mincinos și tatăl minciunii. Totuși, pentru că Eu spun adevărul,Nu mă credeți! Poate vreunul dintre voi să mă dovedească vinovat de păcat? Dacă vă spun adevărul, de ce nu mă credeți? Cine este al lui Dumnezeu aude ce spune Dumnezeu. Dacă nu auziți este pentru că nu sunteți ai lui Dumnezeu."

14. Ioan 10:28 Eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată; nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

15. 2 Corinteni 5:17 Așadar, dacă este cineva în Hristos, înseamnă că a venit o nouă creație. Vechiul a dispărut, noul este aici!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen este un credincios pasionat în Cuvântul lui Dumnezeu și un student dedicat al Bibliei. Cu peste 10 ani de experiență în slujire în diferite slujiri, Melvin a dezvoltat o apreciere profundă pentru puterea transformatoare a Scripturii în viața de zi cu zi. El deține o diplomă de licență în teologie la un colegiu creștin reputat și în prezent urmează un master în studii biblice. În calitate de autor și blogger, misiunea lui Melvin este de a ajuta oamenii să dobândească o mai bună înțelegere a Scripturilor și să aplice adevăruri atemporale în viața lor de zi cu zi. Când nu scrie, lui Melvin îi place să petreacă timpul cu familia sa, să exploreze locuri noi și să se angajeze în serviciul comunitar.