15 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Pelangi (Ayat Kuat)

15 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Pelangi (Ayat Kuat)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan pelangi?

Pelangi teh tanda ti Allah ka Nuh yen Anjeunna jangji moal ngancurkeun bumi ku caah pikeun hukuman dosa. . Pelangi nembongkeun leuwih ti éta. Ieu nembongkeun kamulyaan Allah jeung kasatiaan-Na.

Di dunya nu loba dosana ieu Allah jangji baris nangtayungan aranjeun ti nu jahat. Sanaos kasangsaraan kajantenan, émut yén Allah janji bakal ngabantosan anjeun sareng anjeun bakal ngatasi. Iraha waé anjeun ningali katumbiri mikir ngeunaan kahéngkéran Gusti, émut Anjeunna salawasna caket, sareng percanten sareng iman ka Gusti.

Petikan Kristen ngeunaan pelangi

"Gusti nempatkeun katumbiri dina méga supados masing-masing urang - dina waktos anu paling pikasieuneun sareng paling pikasieuneun - tiasa ningali kamungkinan harepan. ” Maya Angelou

"Pelangi ngingetkeun urang yén sanajan sanggeus awan poék, sarta angin fiercest, masih aya kageulisan." – Katrina Mayer

“Puji ka Allah pikeun kaéndahan kreatif-Na jeung kakawasaan-Na anu luar biasa.”

“Coba jadi katumbiri dina awan batur.”

Kajadian

1. Kajadian 9:9-14 “Kami negeskeun perjangjian Kami ka maraneh jeung ka turunan maraneh, jeung ka sato-sato anu aya dina eta parahu, nya eta manuk, sasatoan, jeung sakabeh sato galak. sasatoan - unggal mahluk hirup di bumi. Leres, kuring negeskeun perjanjian sareng anjeun. Taya deui banjir bakal maehan sakabeh mahluk hirup; moal aya banjir deui ngancurkeun bumi." Lajeng Allah ngadawuh, "Kami mere Anjeun tanda tina Kamiperjanjian sareng anjeun sareng sadaya mahluk hirup, pikeun sadaya generasi anu bakal datang. Kuring geus nempatkeun katumbiri kuring dina awan. Éta mangrupikeun tanda perjangjian Kami sareng anjeun sareng sareng sakumna bumi. Nalika Kami ngirimkeun mega ka bumi, katumbiri bakal muncul dina méga."

2. Kajadian 9:15-17 “Kami bakal inget kana perjangjian Kami jeung maraneh jeung ka sakabeh mahluk. Caah-caah moal deui ngancurkeun sakabeh kahirupan. Nalika kuring ningali katumbiri dina méga, kuring bakal émut kana perjanjian anu langgeng antara Allah sareng unggal mahluk anu aya di bumi." Lajeng Allah ngandika ka Nuh, "Leres, katumbiri ieu tanda tina covenant Kami confirms kalawan sakabeh mahluk di bumi."

Yehezkiel

3. Yehezkiel 1:26-28 “Di luhureun ieu beungeut aya anu katingalna siga singgasana tina lapis lazuli biru. Sarta dina tahta luhur ieu aya sosok anu penampilan resembled lalaki. Tina cangkéngna kaluhur, katingalina siga ambar ngagurilap, kerlap-kerlip siga seuneu. Jeung ti cangkéng ka handap, manéhna kasampak kawas seuneu ngaduruk, bersinar jeung splendor. Di sabudeureun anjeunna aya halo glowing, kawas katumbiri caang dina awan dina poé hujan. Ieu naon kamulyaan Gusti katingal kawas kuring. Nalika kuring ningali éta, kuring murag kana taneuh, sareng kuring nguping sora anu nyarios ka kuring."

Tempo_ogé: Bedana Tanakh Vs Torah: (10 Hal Utama Pikeun Nyaho Kiwari)

Wahyu

4. Wahyu 4:1-4 “Sanggeus Kami neuteup, di sawarga aya panto anu muka, jeung sora anu sarua ka Kami.kadéngé saméméh ngomong ka kuring kawas blast tarompet. Ceuk sora, "Ka dieu, kuring bakal nunjukkeun ka anjeun naon anu bakal kajadian saatos ieu." Jeung instan mah di Roh, jeung kuring nempo hiji tahta di sawarga jeung batur linggih dina eta. Anu linggih dina tahta, hérangna lir batu permata, kawas jaspis jeung carnelian. Sareng cahaya zamrud ngurilingan tahta sapertos katumbiri. Dua puluh opat tahta dikurilingan anjeunna, sarta dua puluh opat sesepuh diuk dina eta. Maranehanana kabeh make baju bodas, jeung sirahna aya makuta emas."

5. Wahyu 10:1-2 “Kaula nenjo hiji deui malaikat anu kawasa turun ti sawarga, dikurilingan ku mega, ku katumbiri dina sirahna. Beungeutna bersinar lir panonpoe, sukuna lir tihang seuneu. Jeung dina leungeun-Na aya gulungan leutik nu geus dibuka. Anjeunna ngadeg, suku katuhu di laut jeung suku kénca di darat."

Katumbiri tanda kasatiaan Allah

Gusti moal pernah mungkir jangji.

6. 2 Tesalonika 3:3-4 “Tapi Gusti satia; Anjeunna bakal nguatkeun anjeun sareng ngajaga anjeun tina anu jahat. Sareng kami yakin ka Gusti yén anjeun ngalakukeun sareng bakal teras ngalaksanakeun hal-hal anu kami paréntahkeun ka anjeun."

7.  1 Korinta 1:8-9 “Mantenna bakal ngajaga aranjeun kuat nepi ka ahir, supaya aranjeun bebas tina sagala kasalahan dina poe sumpingna Gusti urang Yesus Kristus. Allah bakal ngalakukeun ieu, pikeun manéhna satia pikeun ngalakukeun naon manéhna nyebutkeun, jeung manéhna geus diondang anjeun kanagawé bareng jeung Putra-Na, Isa Al Masih, Gusti urang.”

Tempo_ogé: Sabaraha Umur Kitab Suci? Jaman Alkitab (8 Bebeneran Utama)

8. 1 Tesalonika 5:24 “Anu ngagero ka aranjeun teh satia, sarta baris ngalakonanana.”

Dina mangsa-mangsa susah percaya ka Mantenna jeung emut kana jangji-jangji-Na.

9. Ibrani 10:23 “Maraneh urang nyekel pageuh pangakuan kana pangarep-arep urang, ulah goyah. sabab anjeunna anu jangji téh satia."

10. Siloka 3:5-6 “Percaya ka PANGERAN sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

11. Rum 8:28-29 “Jeung urang terang yen Allah ngajadikeun sagalana babarengan pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Allah, sarta disebut nurutkeun tujuan-Na pikeun maranehna. Sabab Allah mah geus uningaeun ka umat-Na, sarta ku Mantenna geus milih maranehna jadi kawas Putra-Na, supaya Putra-Na teh jadi cikal diantara loba dulur-dulur.”

12. Yosua 1:9 “Naha Kami geus marentah maneh? Kudu kuat jeung wani. Entong sieun, sareng ulah hariwang, sabab PANGERAN Allah anjeun nyarengan anjeun ka mana waé anjeun angkat."

Pépéling

13. Rum 8:18 “Kaula nganggap yén kasangsaraan jaman kiwari téh teu bisa dibandingkeun jeung kamulyaan anu baris ditedunan ka urang. .”

Kamulyaan Allah

14. Yesaya 6:3 “Jeung nu saurang ngagero ka nu saurang deui: “Suci, suci, suci PANGERAN Nu Maha Kawasa; sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na!”

15. Budalan 15:11-13 “Saha anu kawas maneh di antara dewa-dewa?Gusti - Maha Suci dina kasucian, Heboh dina splendor, nedunan kaajaiban hébat s? Anjeun ngangkat leungeun katuhu anjeun, sarta bumi swallowed musuh urang. "Kalayan asih anjeun anu teu gagal anjeun mingpin jalma-jalma anu parantos ditebus. Dina kakawasaan Gusti, Gusti nungtun aranjeunna ka bumi Gusti anu suci."

Bonus

Lamentations 3:21-26 “Tapi kuring masih wani ngarep-ngarep lamun inget kieu: Kaasih Gusti nu satia moal aya tungtungna! Kaasih-Na teu eureun-eureun. Hébat kasatiaan-Na; mercies na dimimitian afresh unggal isuk. Kuring ngomong ka diri sorangan, "Gusti teh warisan abdi; Ku sabab kitu, kuring bakal ngarep-ngarep ka Anjeunna!” Pangéran saé pikeun jalma-jalma anu ngandelkeun Mantenna, pikeun jalma anu milarian anjeunna. Ku kituna éta hadé pikeun ngadagoan tenang pikeun kasalametan ti Gusti."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.