Bedana Tanakh Vs Torah: (10 Hal Utama Pikeun Nyaho Kiwari)

Bedana Tanakh Vs Torah: (10 Hal Utama Pikeun Nyaho Kiwari)
Melvin Allen

Torah jeung Tanakh teh kitab suci agama Yahudi. Kitab Suci anu sami ieu ngabentuk bagian Perjanjian Lama dina Alkitab.

Naon Tanakh teh?

Tanakh atawa Mikra (“naon nu dibaca”) nyaeta Kitab Suci Ibrani – kumpulan 24 buku kitab suci Ibrani, lolobana ditulis dina basa Ibrani Alkitabiah. Kecap Tanakh mangrupa akronim tina hurup Ibrani tina tilu bagian utama: Torah, Nevi'im (atawa Navi), jeung Ketuvim. Kadang-kadang anjeun bakal ningali éta ditulis TaNaKh pikeun nyorot tilu bagian.

Sakabeh kitab Tanakh anu diajenan ku urang Yahudi minangka karya suci jeung ilahi; kumaha oge, Taurat (Lima Kitab Musa) nyepeng precedence.

Naon ari Torah teh?

Taurat (anu hartina ajaran ) nya eta anu dipikawanoh ku urang Kristen sabagé lima buku munggaran dina Perjanjian Lama. - ogé katelah Pentateuch, Hukum, atanapi Lima Buku Musa.

Lamun lima kitab geus babarengan, ditulis leungeun ku juru tulis anu dilatih, dina hiji gulungan parchment, disebutna Sefer Torah tur dianggap suci pisan. Gulungan berharga ieu dibaca nalika solat Yahudi di sinagoga. Lamun teu dipake, eta disimpen dina kabinet atawa curtained off bagian tina sinagoga, disebutna Torah Ark .

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Anu Diberkahan Sareng Syukur (Gusti)

Kecap Chumash nujul kana wangun séjén tina Taurat, sapertos dicitak dina bentuk buku sareng komentar ti rabi (guru Yahudi).

Kadang-kadang, istilah Taurat Tulisan digunakeun pikeun ngarujuk kana 24dilahirkeun di Betlehem ti kaom Yuda, nyaéta béntang Yakub, nabi anu diomongkeun ku Musa. Yesus teh cahaya dawning, anak dilahirkeun ka urang. Yesus nanggung dosa urang sareng hukuman urang, supados urang tiasa ditebus, dibebaskeun. Yesus teh Domba Paska, bringing kasalametan tina dosa jeung maot jeung naraka, sakali jeung pikeun sakabéh.

Ajar Torah jeung Tanakh, tangtu maneh bakal ningali Yesus. Diajar hirup jeung ajaran Yesus dina Perjanjian Anyar, sarta anjeun bakal nempo Taurat jeung Tanakh referenced dina paling kaca.

Teu lila sanggeus Yesus pupus jeung kebangkitan, waktu urang Yahudi nanya ka Petrus (murid Yesus), “‘Dulur-dulur, urang kudu kumaha?” Saur Petrus, ‘Tobat, maraneh kudu dibaptis dina jenengan Yesus Kristus, supaya dosa maraneh dihampura; jeung anjeun bakal nampa kurnia Roh Suci. Sabab jangji teh pikeun aranjeun jeung anak-anak maneh, jeung ka sakur nu jauh, sakur anu disaur ku PANGERAN Allah urang ka Mantenna.'”

Naha aranjeun moal tobat tina dosa-dosa jeung narima Yesus, Al Masih Anjeun. salaku Jurusalamet anjeun tina dosa?

buku Tanakh. Torah Lisanatawa tradisi lisan nujul kana sakabéh pangajaran Yahudi - kaasup tulisan engké ku rabi Yahudi (guru), kitu ogé budaya Yahudi jeung prakték ibadah.

Iraha Tanakh ditulis?

Tanakh ditulis salila sababaraha abad, manjang ti 1446 SM atawa saméméhna nepi ka 400 SM.

Taurat ditulis ku Musa ti kira-kira 1446 nepi ka 1406 SM (tingali bagian di handap pikeun katerangan tanggal).

The Nevi'im (nabi-nabi) dimimitian ku kitab Yosua (sateuacan 1406 SM) jeung ngaliwat ka nabi-nabi terakhir (tungtung kira-kira 400 SM).

Dina Ketuvim (Tulisan), Ayub dianggap buku pangheubeulna anu ditulis (tina sakabéh Tanakh), tapi tanggal jeung pangarangna teu dipikanyaho. Talmud (kumpulan sajarah jeung teologi Yahudi) nyebutkeun buku ieu ditulis ku Musa. Ayub dipercaya hirup di sabudeureun jaman patriarchs (Abraham, Ishak, Yakub, Joseph), jadi buku bisa geus ditulis dina 1800 SM atawa saméméhna. Nehemiah sigana buku anu terakhir réngsé dina Ketuvim, sakitar 430 SM.

Iraha Taurat ditulis?

Ngawalon patarosan ieu merlukeun pamahaman ngeunaan pangarang manusa tina Taurat. Taurat sering disebut Kitab Musa, hartosna Musa nyerat sadaya lima buku. Sanajan kitu, kajadian dina sababaraha bab mimiti Kajadian predated Musa ku rébuan taun. Naha Musa meunang informasilangsung ti Allah atawa ti sumber sejenna?

Rabi Moses ben Maimon (1135-1204 Masehi) nulis dina 13 Prinsip Iman Maomonide , "Kuring yakin kalawan iman sampurna yén sakabéh Taurat éta. Anu ayeuna aya dina milik urang sami anu dipasihkeun ka Musa guru urang, assalamu’alaikum.” Kiwari, kalolobaan urang Yahudi Ortodoks percaya yén Musa nyerat sadayana Taurat, kalebet Kajadian, sareng seueur urang Kristen satuju.

Kaseueuran urang Yahudi Konservatif sareng sababaraha urang Kristen, di sisi anu sanés, percaya yén Musa gaduh koleksi tradisi lisan sareng/atanapi tulisan ngeunaan kajadian dina Kajadian, anu teras diédit sareng ditranskripsikeun ku Musa kana hiji buku. Rashi (Rabi Shlomo Yitzchaki; 1040-1105) nyarios yén Musa masihan urang Israil kitab Kajadian sateuacan anjeunna naek ka gunung sareng nampi sapuluh paréntah.

Papanggihan arkéologis panganyarna ngabuktikeun yén tulisan cuneiform geus mapan di Mesopotamia lila saméméh Ibrahim lahir di dinya. Bisa dibayangkeun yén Ibrahim jeung turunanana bisa ngarékam carita Kajadian sanggeus caah jeung saacanna. Kurang leuwih 300 taun ti caah nepi ka kalahiran Ibrahim, Nuh masih kénéh hirup waktu Ibrahim lahir jeung 50 taun mimiti hirupna (Kajadian 9 jeung 11). Allah masihan Nuh parentah lengkep dina Kajadian 6:14-20. Émut ka sadaya inohong éta, ngawangun parahu anu ageung pisan, sarengkaayaan logistik pikeun nyimpen dahareun pikeun sakabéh sato bakal geus hésé tanpa kaahlian nulis jeung math sahenteuna dasar.

Aki Nuh Metusalah (anu hirup 969 taun) hirup nepi ka taun caah (Kajadian 5:21-32, 7:6). Manusa kahiji, Adam, masih hirup waktu Metusalah lahir jeung salila 243 taun mimiti hirupna (Kajadian 5). Rekening ciptaan jeung ragragna manusa, jeung silsilah bisa geus patali (sacara lisan atawa dina wangun tulisan) ti Adam langsung ka Methuselah lajeng ka Nuh lajeng ka Ibrahim.

Kitab Suci dina Taurat sorangan nujul ka Musa salaku pangarangna, nuliskeun naon anu didiktekeun ku Allah:

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Pamer
 • "Tuluy PANGERAN nimbalan ka Musa, "Tulis ieu dina gulungan pikeun pangeling-ngeling jeung bacakeun deui ka Yosua" (Budalan 17:14). 10:9 "Sareng Musa nyerat sadaya pangandika PANGERAN." (Budalan 24:4)
 • "Ti dinya PANGERAN nimbalan ka Musa, "Tuliskeun ieu kecap, sabab saluyu jeung ieu kecap Kami geus nyieun perjangjian jeung maneh jeung urang Israil." (Budalan 34:27)
 • "Musa nyatet tempat-tempat mimitina dumasar kana lalampahanana ku parentah PANGERAN" (Bilangan 33:2). (Taat ka ayat-ayat Allah)

Musa nulis Taurat salila 40 taun sanggeus kaluarna ti Mesir. Numutkeun 1 Raja-raja 6:1, Suléman netepkeun pondasi Bait Allah 480 taun saatos éksodo, ku kituna tempat éksodus sakitar 1446 SM. Lamun Musa ngédit kitab ngeunaanKajadian tina tulisan-tulisan baheula ti Abraham sareng patriark anu sanés, tulisan-tulisan éta tiasa balik deui dugi ka 1876 SM. atawa malah saméméhna.

Tanakh diwangun ku naon?

Tanakh diwangun ku 24 kitab, dibagi jadi tilu bagian utama – Taurat, Nevi’im, jeung Ketuvim. Tanakh gaduh buku anu sami sareng bagian Perjanjian Lama tina Alkitab anu dianggo ku kalolobaan urang Kristen Protestan. Tapi, urutanna béda, sarta sababaraha buku digabungkeun jadi hiji buku, jadi Tanakh boga 24 buku tinimbang 39 buku dina Perjanjian Old.

Taurat (Kitab Hukum atawa Kitab. Musa) nyaéta lima buku munggaran dina Alkitab:

 • Kajadian
 • Budalan
 • Imamat
 • Bilangan
 • Deuteronomy

Nevi'im (Nabi) boga tilu bagian – Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, jeung Kanjeng Nabi.

 • Balas Nabi nyaéta:
  • Yosua
  • Hakim
  • Samuel (hiji buku, tinimbang dua, saperti dina Kitab Suci Kristen)
  • Raja (oge hiji buku rada ti dua)
 • Nabi Akhir (tilu tina lima "nabi utama" dina Kitab Suci Kristen - Lamentations jeung Daniel aya dina bagian Ketuvim of Tanakh.
  • Yesaya
  • Yeremia
  • Yehezkiel
 • Dua belas Nabi Minor (ieu téh sarua jeung nabi-nabi minor anu 12 buku terakhir tina Perjanjian Old; kumaha oge, dina Nevi'im, aranjeunna digabungkeun dina hiji.buku)
  • Hosea
  • Joel
  • Amos
  • Obaja
  • Yunus
  • Mika
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sepanya
  • Hagai
  • Zakaria
  • Malaki

Ketuvim (Tulisan) aya tilu bagian: Buku Puisi, Lima Gulungan ( Megillot ), jeung Buku Lain

 • Buku Puisi
  • Jabur
  • Siloka

Pakasaban

 • Lima Gulungan (Megillot)
 • Kidung Agung
 • Rut
 • Lamentations
 • Pandita
 • Ester
 • Buku Lain
  • Daniel
  • Ezra
  • Babad (hiji buku tinimbang dua sakumaha dina Kitab Suci Kristen)

Naon eusina Taurat?

Sakumaha anu disebatkeun di luhur, Taurat mangrupikeun bagian kahiji tina Tanakh, sareng ngandung Kitab Musa: Kajadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sareng Ulangan.

Tanakh quotes

“Puji PANGERAN, he jiwa abdi, sarta ulah poho kana sagala kurnia-Na. Anjeunna ngahampura sagala dosa anjeun, nyageurkeun sagala panyakit anjeun. Anjeunna ngabebaskeun kahirupan anjeun tina liang kubur, ngurilingan anjeun kalayan asih sareng welas asih. Mantenna nyugemakeun anjeun ku hal-hal anu saé dina umur anu séhat, supados nonoman anjeun énggal sapertos manuk garuda." (Jabur 103:2-5)

“Percaya ka PANGERAN sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun singkuh ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lancar." (Siloka 3:5-6)

“Tapi sing saha anu ngandel ka PANGERAN bakal ngabarukeun kakuatanana. Salakugaruda tumuwuh bulu anyar: maranéhna bakal lumpat jeung moal bosen, maranéhna bakal maju jeung moal pingsan." (Yesaya 41:31)

Torah cutatan

“Dengekeun, eh Israil! PANGERAN teh Allah urang, PANGERAN wungkul. Maneh kudu nyaah ka PANGERAN Allah maraneh kalawan sagemblengna hate, kalawan sagemblengna jiwa, sarta kalawan sakuat-kuatna." (Deuteronomy 6:4-5)

“Kudu kuat jeung tekad, ulah sieun atawa sieun ku maranehna; sabab PANGERAN, Allah maraneh, nyarengan ka maraneh: Mantenna moal ngalepatkeun maraneh, moal ninggalkeun maraneh." (Deuteronomy 31:6)

“Maneh kudu ngabakti ka PANGERAN Allah maraneh, sarta Mantenna bakal ngaberkahan roti jeung cai maraneh. Sareng kuring bakal ngaleungitkeun panyakit ti tengah anjeun." (Budalan 23:25)

Yesus di Tanakh

“Jeung maneh, eh Betlehem Eprat, pangpangna di antara kaom-kaom Yuda, ti maneh bakal aya nu kaluar. pikeun marentah Israil pikeun Kami, anu asalna ti baheula, ti jaman baheula." (Mika 5:1)

“Jalma-jalma anu leumpang di nu poek geus narenjo cahaya anu caang; Pikeun jalma-jalma anu cicing di tanah anu surem, Cahaya parantos sumping. . .

Pikeun urang geus dilahirkeun hiji anak, hiji putra geus dibikeun ka urang. Jeung otoritas geus netep dina taktak-Na. Anjeunna geus dingaranan 'Allah Nu Maha Kawasa ngarencanakeun rahmat; Rama Abadi, pangawasa anu tengtrem.’

Dina tanda wibawa anu loba pisan jeung katengtreman tanpa wates dina tahta jeung karajaan Daud, supaya eta bisa ngadeg pageuh dina kaadilan jeung kaadilan ayeuna jeung salawasna. The zeal of PANGERAN sarwa bakal mawaieu lulus." (Yesaya 9:1, 5)

“Tapi anjeunna tatu lantaran dosa-dosa urang, remuk lantaran kajahatan urang. Mantenna nanggung hukuman anu nyageurkeun urang, sareng ku bilur-bilur-Na urang cageur.

Urang sadayana sesat sapertos domba, masing-masing jalanna masing-masing; sarta PANGERAN nimbalan kana kasalahan urang sadaya.

Anjeunna dianiaya, tapi tetep tunduk, teu muka sungut; Ibarat domba digiring dipeuncit, lir domba belet di hareupeun jalma-jalma anu ngaguntingan, Mantenna henteu muka sungutna.

Ku kalakuan anu aniaya, Anjeunna dicandak kabur. Saha anu tiasa ngajelaskeun tempatna? Pikeun anjeunna dileungitkeun tina tanah anu hirup Ku sabab dosa umat Kami, anu pantes dihukum.

Sareng kuburanna dipasang di antara jalma jahat, sareng sareng anu beunghar, dina pupusna- sanaos anjeunna parantos maot. henteu ngalakukeun kateuadilan sareng henteu nyarios bohong.

Tapi PANGERAN milih pikeun ngaremukkeun anjeunna, supados, upami anjeunna nyayogikeun diri pikeun kasalahan, Anjeunna tiasa ningali turunan sareng panjang umur. Sareng ku anjeunna tujuan PANGERAN tiasa makmur. (Yesaya 53:5-10)

Yesus dina Toret

“Sareng PANGERAN Nu Maha Agung nimbalan ka si oray: 'Ku sabab maneh geus migawe kitu, maneh teh dilaknat. diantara sakabeh sapi, jeung ti antara sakabeh beasts sawah; dina beuteung anjeun bakal indit, jeung lebu bakal dahar sapanjang poé hirup anjeun.

Jeung Kami bakal nempatkeun enmity antara anjeun jeung awewe, sarta antara cikal anjeun jeung cikal nya; aranjeunna bakal eumeur sirah anjeun, jeungAnjeun bakal ngaremukkeun keuneung maranehna.’” (Kajadian 3:15)

“Naon anu ku Kami ditingali keur maranehna mah tacan. Naon atuh behold moal geura-giru: béntang naék ti Yakub. Ti Israil aya tongkat raja.” (Bilangan 24:17)

“PANGERAN, Allah maraneh, bakal ngangkat nabi ti bangsa maraneh sorangan, kawas Kami; ka anjeunna anu anjeun kedah perhatikeun." (Deuteronomy 18:15)

Anu kudu nyaho

Tanakh, kaasup Torah, ngandung buku-buku nu sarua jeung Perjanjian Old dina Alkitab. Buku-buku ieu berharga sareng berharga pikeun urang Yahudi sareng Kristen, ngabentuk kanon Kitab Suci Yahudi sareng langkung ti satengah tina kanon Kristen Kitab Suci.

Carita-carita anu ditulis dina buku-buku ieu sanés mitos atanapi dongéng - éta carita sajarah ngeunaan jalma nyata. Aranjeunna ngajarkeun urang seueur ngeunaan karakter Gusti sareng hubungan-Na sareng umat manusa, ogé seueur palajaran ngeunaan katekunan, kanyaah ka Gusti sareng anu sanés, kawani nalika nyanghareupan rintangan anu sigana mustahil, panghampura, sareng seueur deui!

Hukum Musa masihan pituduh ka Allah pikeun moral sareng kahirupan spiritual sareng Jabur ngangkat urang pikeun ibadah ka Allah. Seueur nubuat di Tanakh parantos kalaksanakeun ku Yesus sareng para rasul, sareng nubuat-nubuat sanés masihan inpormasi anu penting ngeunaan tungtung dunya.

Anu paling penting, Al Masih - Isa - diturunkeun dina Taurat sareng Tanakh. Yesus nyaéta hiji anu naksir sirah oray (Iblis). Yesus,
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.