25 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Diajar Sareng Tumuwuh (Pangalaman)

25 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Diajar Sareng Tumuwuh (Pangalaman)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan diajar?

Diajar téh berkah ti Yéhuwa. Naha anjeun tumuwuh dina pangaweruh anjeun ngeunaan Allah sareng Firman-Na? Hikmah tina Alkitab nyiapkeun, ngawaskeun, ngadorong, ngalilipur, nungtun, sareng ngadukung urang dina waktos urang peryogi.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Éndah Ngeunaan Housewarming

Di handap ieu urang bakal diajar langkung seueur ngeunaan diajar sareng kumaha urang tiasa nampi hikmah dina leumpang sapopoé sareng Kristus.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Nginjeumkeun Duit

Petikan Kristen ngeunaan diajar

“Naha hirup teu pinuh ku kasempetan pikeun diajar cinta? Unggal lalaki jeung awéwé unggal poé boga sarébu sahijina. Dunya sanes tempat kaulinan; éta rohangan sakola. Hirup sanés liburan, tapi pendidikan. Sareng hiji-hijina pelajaran anu langgeng pikeun urang sadayana nyaéta kumaha urang tiasa bogoh. Henry Drummond

"Kapasitas diajar mangrupikeun kado; Kamampuh diajar mangrupa skill; Kahayang pikeun diajar mangrupikeun pilihan. ”

“Numuwuhkeun karep diajar. Upami anjeun ngalakukeun, anjeun moal pernah lirén tumuwuh. ”

"Pangajaran anu pangsaéna mah asalna tina ngajar." Corrie Ten Boom

"Nalika jalma gagal, urang condong milarian kasalahanana, tapi upami anjeun ningal langkung jero, anjeun bakal mendakan yén Gusti gaduh sababaraha bebeneran khusus pikeun aranjeunna diajar, anu masalahna aranjeunna. nyaéta pikeun ngajarkeun aranjeunna." G.V. Wigram

"Ahli dina naon waé éta sakali pemula."

"Belajar mangrupikeun hiji-hijina hal anu teu pernah béak pikiran, teu pernah sieun, sareng teu pernah kuciwa."

"Kapemimpinan salawasna kudu diajar." Jack Hyles

“Anpangaweruh anu hina ngeunaan diri anjeun mangrupikeun jalan anu langkung pasti ka Gusti tibatan milarian anu jero saatos diajar." Thomas a Kempis

“Pikeun ngapalkeun Kitab Suci sacara efektif, anjeun kedah gaduh rencana. Rencanana kedah kalebet pilihan ayat-ayat anu dipilih anu saé, sistem praktis pikeun diajar ayat-ayat éta, cara sistematis pikeun mariosana supados tetep seger dina ingetan anjeun, sareng aturan saderhana pikeun neraskeun memori Kitab Suci ku anjeun nyalira. Jerry Bridges

Belajar tina kasalahan anjeun

Dina kahirupan ieu urang bakal loba kasalahan. Kadang kasalahan urang bakal ngakibatkeun cimata, nyeri, jeung balukarna. Kuring hayang mesin waktu éta nyata, tapi henteu. Anjeun moal tiasa uih deui dina waktosna, tapi anu anjeun tiasa laksanakeun nyaéta diajar tina kasalahan anu baheula. Kasalahan ngajantenkeun urang langkung kuat sabab éta mangrupikeun pangalaman diajar. Upami anjeun henteu diajar pelajaran anjeun, kaayaan anjeun bakal kajantenan deui. Neneda ka Gusti supados anjeun diajar tina kasalahan sareng kagagalan anjeun supados henteu janten téma anu ngulang deui dina kahirupan anjeun.

1. Siloka 26:11-12 “Siga anjing malik ka utah, jelema bodo nu ngulang kabodoanana. Naha anjeun ningali lalaki anu bijaksana dina panonna sorangan? Aya deui harepan pikeun bodo tibatan anjeunna."

2. 2 Petrus 2:22 “Tapi geus kajadian ka maranehna nurutkeun paribasa sajati: Anjing teh malik ka utahna sorangan; jeung sapi nu geus dikumbah nepi ka dirina kubeng dina lempung."

3. Pilipi 3:13 “Saderek-saderek, sim kuring teudicokot nyekel eta. Tapi hiji hal anu kuring laksanakeun: Mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng ngahontal payuneun naon anu aya di hareup. ”

4. Siloka 10:23 “Ngalakonan kajahatan teh lir ibarat olah raga ka nu bodo, kitu deui kawijaksanaan pikeun nu boga akal.”

5. Wahyu 3:19 “Anu ku Kami dipikanyaah ku Kami ditegor jeung ditegor. Ku kituna kudu ati-ati jeung tobat.”

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan diajar ti batur

Perhatikeun lamun kolot, dulur saiman, anggota kulawarga, jeung babaturan Sadérék keur ngabagi kasalahan baheula. Kuring geus diajar yén ieu kasempetan gede pikeun diajar. Abdi resep ngobrol sareng sepuh kusabab kawijaksanaan aranjeunna. Aranjeunna geus aya, sarta aranjeunna geus dipigawé éta. Diajar ti jalma. Lakukeun kitu bakal nyalametkeun anjeun dina mangsa nu bakal datang.

Seuseueurna jalma anu ngalakukeun kasalahan henteu hoyong anjeun ngalakukeun kasalahan anu sami, janten aranjeunna masihan hikmah pikeun ngabantosan anjeun diajar. Ogé, diajar ti anu aya dina Kitab Suci supados anjeun henteu ngalakukeun dosa anu sami.

Pastikeun yén kareueus moal pernah nyusul anjeun. Tong pernah nyarios ka diri anjeun, "Kuring moal pernah murag kana dosa éta." Urang bisa gampang murag kana dosa nu sarua lamun urang teu ati-ati jeung jadi sombong dina pamikiran urang. "Jalma anu gagal diajar tina sajarah ditakdirkeun ngulang deui."

6. Siloka 21:11 ”Lamun jelema sombong meunang hukuman, jalma nu teu boga pikir bakal meunang palajaran . Jalma anu wijaksana bakal diajar tina naon anu diajarkeun ka anjeunna."

7. Siloka 12:15 “Cara jelema bodo sigana beneraranjeunna, tapi anu bijaksana ngadangukeun naséhat."

8. 1 Korinta 10:11 "Ayeuna hal ieu kajadian ka aranjeunna salaku conto: sarta aranjeunna ditulis pikeun éling urang, kana saha tungtung dunya geus datangna."

9. Yehezkiel 18:14-17 “Tapi upamana ieu anak boga anak lalaki, anu geus nenjo sagala dosa nu dilampahkeun ku bapana, tapi najan geus katenjo, teu kalakuanana kitu: 15 “Anjeunna teu dahar. di tempat-tempat suci gunung atawa neuteup ka brahala-brahala Israil. Anjeunna henteu najis pamajikan tatanggana. 16 Mantenna henteu ngadesek ka saha-saha, teu menta injeuman. Anjeunna henteu ngarampog, tapi masihan tuangeun ka anu lapar sareng nyayogikeun pakean pikeun anu taranjang. 17 Mantenna nahan pananganna tina nganyeri ka nu miskin, teu meunang bunga atawa kauntungan. Mantenna nurut kana hukum-hukum Kami jeung nurut kana parentah-parentah Kami. Anjeunna moal maot pikeun dosa bapana; Anjeunna pasti bakal hirup."

10. Siloka 18:15 "Hate jalma nu boga akal meunang pangaweruh, sabab ku ceuli jalma wijaksana neangan eta."

Diajar jeung tumuwuh Kitab Suci

Salaku umur anjeun anjeun kudu progressing dina kahirupan. Anjeun kudu tumuwuh sarta maturing. Hubungan anjeun sareng Kristus ogé kedah langkung jero. Nalika anjeun nyéépkeun waktos sareng Kristus sareng langkung terang saha Anjeunna, maka sauyunan anjeun sareng Anjeunna bakal ningkat. Anjeun teras bakal mimiti ngalaman Anjeunna langkung sapanjang minggu anjeun.

11. Lukas 2:40 “Murangkalih teh terus ngagedean, beuki kuat, beuki gede.hikmah; sareng rahmat Allah aya dina Anjeunna."

12. 1 Korinta 13:11 “Waktu Kami murangkalih, omongan Kami kawas budak leutik, pikiran Kami kawas budak leutik, Kuring nalar kawas budak leutik. Nalika kuring jadi lalaki, kuring nyerah cara budak leutik."

13. 2 Petrus 3:18 “Tapi tumuwuh dina sih kurnia jeung pangaweruh ngeunaan Gusti jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus. Mantenna kamulyaan ayeuna jeung salamina! Amin.”

14. 1 Petrus 2:2-3 “Saperti orok nu anyar lahir, kudu hayang susu rohani nu murni, supaya ku eta aranjeun bisa tumuwuh dina kasalametan, 3 ayeuna aranjeun geus ngarasa yen Gusti teh hade.”

Belajar Firman Allah

Tong ngalalaworakeun Firman-Na. Allah hayang nyarita ka anjeun ngaliwatan Firman-Na. Lamun anjeun teu aya dina Kitab Suci beurang jeung peuting anjeun leungit kaluar naon Allah nyoba ngabejaan Anjeun. Allah terus-terusan ngajar anak-anak-Na, tapi urang teu hilap kumaha Anjeunna nyarioskeun ka urang ngaliwatan Firman-Na sabab urang teu meunang dina Firman. Nalika urang asup kana Firman urang kedah ngarepkeun Gusti ngajar sareng nyarios ka urang.

ceuk Tom Hendrikse. "Luangkeun waktos dina pikiran Gusti sareng pikiran anjeun bakal janten sapertos pikiran Gusti." Ieu sababaraha bebeneran anu kuat. Ulah jadi puguh rohani. Kudu getol dina Firman. Wawuh ka Allah anu hirup! Joyfully néangan Kristus dina unggal kaca! Maca Kitab Suci sacara teratur nyaéta kumaha urang tumuwuh dina ta'at sareng tetep dina jalan anu dipikahoyong ku Gusti.

15. 2 Timoteus 3:16-17 “Sakabeh Kitab Suci ditiupkeun ku Allah jeung aya mangpaatna.pikeun ngajar, pikeun teguran, pikeun ngabenerkeun, sareng pikeun ngalatih dina kabeneran, 17 supados abdi Allah janten lengkep, dilengkepan pikeun unggal padamelan anu hadé."

16. Siloka 4:2 "Kami mere pangajaran anu bener, jadi ulah ninggalkeun pangajaran Kami."

17. Siloka 3:1 “Anaking, ulah poho kana piwulang Kami, tapi singgetkeun parentah Kami dina jero hate.”

18. Jabur 119:153 “Tingali kana kasangsaraan abdi sareng tulungkeun abdi, margi abdi henteu mopohokeun hukum Gusti.”

19. Siloka 4:5 “Meunangkeun hikmah, meunang pangarti; ulah hilap kana kecap-kecap Kami atanapi nyingkirkeunana."

20. Yosua 1:8 “Ieu Kitab Toret tetep dina biwir; renung-renungkeun eta beurang jeung peuting, supaya aranjeun ati-ati ngalakonan sagala nu katulis di jerona. Teras anjeun bakal makmur sareng suksés."

21. Siloka 2:6-8 “Sabab PANGERAN maparin hikmah; tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman. Mantenna ngajaga kasuksesan pikeun jalma anu jujur, anjeunna mangrupikeun tameng pikeun jalma anu hirupna teu aya cacad, sabab anjeunna ngajaga jalan anu adil sareng ngajaga jalan jalma-jalma anu satia."

Ngadoakeun hikmah

Allah salawasna masihan hikmah. Tong ngalalaworakeun naon anu tiasa dilakukeun ku Gusti ngalangkungan doa. Teu pernah aya waktos nalika kuring peryogi hikmah pikeun hiji hal sareng Gusti henteu masihan ka kuring. Gusti satia masihan hikmah dina waktos urang peryogi. Seueur badai dina kahirupan kuring réngsé nalika Gusti ngawaler doa pikeun hikmah.

22. Yakobus 1:5 “Lamun aya di antara aranjeun anu teu boga hikmah, kudu nanya.Allah, anu masihan berehan ka sadayana tanpa ngahina, sareng éta bakal dipasihkeun."

23. Yakobus 3:17 “Tapi hikmat anu ti luhur téh mimitina murni, tuluy bageur, lemah lembut, bageur, pinuh ku welas asih jeung buah anu alus, teu pilih kasih, jeung ikhlas.”

24. Jabur 51:6 “Satemenna Gusti mikahayang kabeneran dina sanubari; Anjeun ngajarkeun kuring hikmah dina tempat anu paling jero."

25. 1 Raja-raja 3:5-10 “Peuting eta PANGERAN nembongan ka Suleman dina impenan, tuluy ngadawuh, “Maneh hayang naon? Ménta, kuring bakal masihan ka anjeun!" 6 Waler Suleman, "Maneh nyaah ka abdi-abdi bapa abdi, Daud, sabab anjeunna jujur, leres, sareng satia ka Gusti. Sareng anjeun teras-terasan nunjukkeun kaasih anu hébat sareng satia ieu ka anjeunna ayeuna ku masihan anjeunna putra pikeun linggih dina tahta-Na. 7 "Ayeuna, nun PANGERAN Allah abdi, Gusti parantos ngajantenkeun abdi raja gaganti ramana, Daud, tapi abdi sapertos budak leutik anu henteu terang jalanna. 8 Di dieu Kami aya di tengah-tengah umat pilihan anjeun sorangan, hiji bangsa anu sakitu ageungna sareng seueurna henteu tiasa kaétang! 9 Pasihan abdi ati anu pangarti, supados abdi tiasa ngatur umat Gusti kalayan leres sareng terang ngabedakeun mana anu leres sareng anu salah. Sabab saha ku dirina sorangan anu bisa marentah jalma-jalma agung ieu?” 10 PANGERAN mikanyaah ka Suleman menta hikmah."

Bonus

Rum 15:4 “Sabab sagala anu ditulis dina jaman baheula ditulis pikeun ngajarkeun urang, supaya ku kasabaran anu diajarkeun dina Kitab Suci.Kitab Suci sareng dorongan anu disayogikeun ku urang tiasa ngaharepkeun. ”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.