25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Doa Babarengan (Kakuatan!!)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Doa Babarengan (Kakuatan!!)
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan solat babarengan

Dina leumpang Kristen Anjeun iman hal anu penting pikeun solat babarengan jeung mukmin séjén. Henteu ngan sareng garéja anjeun, tapi sareng réréncangan, pasangan anjeun, sareng anggota kulawarga anu sanés ogé. Aya sababaraha urang anu rada sieun mun solat nyaring , tapi teu aya salahna solat jempé sedengkeun nu sejenna solat nyaring, nepi ka eta jalma jadi leuwih nyaman.

Doa korporat ngabuka haté anjeun pikeun kaperluan batur. Henteu ngan ukur mawa dorongan, tobat, edification, kabagjaan, sareng rasa cinta diantara jalma-jalma anu mukmin, tapi éta nunjukkeun kabersamaan sareng awak Kristus anu damel babarengan tunduk kana kersa Allah.

Rapat-rapat doa henteu kedah janten pamer atanapi gosip sapertos anu urang tingali di seueur gereja ayeuna di Amérika. Ngadoa babarengan sanés rumus rusiah anu ngajantenkeun doa anjeun langkung kuat ku kituna Gusti bakal ngawaler kahayang pribadi anjeun anu sanés kersa-Na.

Dina ngado'a urang kudu nyaluyukeun kahirupan urang jeung tujuan Allah ninggalkeun kahayang urang jeung lamun eta kabeh ngeunaan Allah jeung bakal ilahi-Na urang bisa boga kayakinan yen doa urang bakal dijawab. Sok émut éta sadayana ngeunaan kamulyaan sareng kamajuan karajaan-Na.

Kutipan Kristen ngeunaan ngadoa babarengan

“Manusia nu sajati Allah teh sakitu manah, duka ku kadunyaan Garéja…toléransi dosa di Garéja, grieved di prayerlessness di Garéja. Anjeunna kaganggu yén doa perusahaan Garéja henteu deui narik kubu sétan. Leonard Ravenhill "Leonard Ravenhill

"Saleresna, hal anu paling normal dina kahirupan Kristen umum nyaéta solat babarengan." Dietrich Bonhoeffer

"Umat Kristen anu ngalalaworakeun solat korporasi ibarat prajurit anu ninggalkeun batur-batur panghareupna dina kaayaan susah." Derek Prim

"Garéja anu ngadoa nyaéta garéja anu kuat." Charles Spurgeon

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan solat babarengan?

1. Mateus 18:19-20 “Sakali deui, Kami ngabejaan ka maraneh, yen lamun duaan maraneh dina Bumi satuju kana naon waé anu dipénta ku Bapa Kami di sawarga. Pikeun dimana dua atawa tilu kumpul dina ngaran kuring, aya Kami jeung maranehna. “

2. 1 Yohanes 5:14-15 Ieu kayakinan urang dina ngadeukeutkeun ka Allah: lamun urang naroskeun naon-naon numutkeun pangersa-Na, Mantenna ngadangukeun urang . Sareng upami urang terang yén anjeunna ngupingkeun urang — naon waé anu urang nyuhunkeun — urang terang yén urang ngagaduhan naon anu dipénta ti anjeunna.

3. Yakobus 5:14-15 Aya nu gering? Anjeun kedah nyauran para sesepuh garéja pikeun sumping sareng ngadoakeun anjeun, nyurahan anjeun ku minyak dina nami Gusti. Doa sapertos kitu anu dipasihkeun ku iman bakal nyageurkeun anu gering, sareng Gusti bakal nyageurkeun anjeun. Sareng upami anjeun parantos ngalakukeun dosa, anjeun bakal dihampura.

4. 1 Timoteus 2:1-2 Abdi nyuhunkeun heula tisadaya, yén petitions, solat, syafaat jeung sukur dilakukeun pikeun sakabéh jalma– pikeun raja jeung sakabeh jalma di otoritas, nu urang bisa hirup damai jeung tenang dina sagala godliness jeung kasucian.

5. 1 Tesalonika 5:16-18 Salawasna bagja. Ulah eureun ngadoa. Naon waé anu kajantenan, hatur nuhun, sabab éta kersa Allah dina Kristus Yesus yén anjeun ngalakukeun ieu.

6. Jabur 133:1-3 Sing alus jeung nikmatna  lamun umat Allah hirup rukun! Éta lir ibarat minyak mulia anu dikucurkeun kana sirah, ngalir kana janggot, ngalir kana janggot Harun, turun kana kerah jubahna. Saolah-olah embun-embunan Hermon ragrag di Gunung Sion. Pikeun di dinya Gusti masihan berkah-Na, bahkan hirup salamina.

Doa jeung ukhuwah Kristen

7. 1 Yohanes 1:3 Kami ngawartakeun ka aranjeun naon-naon anu ku Kami geus katenjo jeung kadenge, supaya maraneh oge bisa babarengan jeung kami. Jeung ukhuwah urang jeung Rama jeung jeung Putra-Na, Yesus Kristus.

8. Ibrani 10:24-25 Jeung hayu urang mikir kumaha urang bisa spuring silih dina arah cinta jeung amal hade, teu lirén ngumpul babarengan, sakumaha sababaraha di kabiasaan ngalakukeun, tapi encouraging karana. – Jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

9. 1 Tesalonika 5:11 Jadi silih asah jeung silih asah, sakumaha anu geus dilakonan ku aranjeun.

10. Jabur 55:14 jeung saha kuring kungsi ngarasakeun ukhuwah amis di Bait Allah, bari leumpang.ngeunaan di kalangan umat.

Naha urang solat babarengan?

Urang teh bagian tina awak Kristus.

11. Rum 12:4-5 Ayeuna, sakumaha dina hiji awak urang boga loba bagian, sarta sakabeh bagian teu boga fungsi anu sarua, dina cara nu sarua urang, anu loba, hiji awak dina Kristus jeung individual. anggota hiji-hiji.

12. 1 Korinta 10:17 Ku sabab aya hiji roti, urang anu loba teh jadi hiji badan, sabab urang kabeh ngadahar roti anu hiji.

13. 1 Korinta 12:26-27 Lamun hiji bagian sangsara, unggal bagian sangsara; lamun hiji bagian diajenan, unggal bagian rejoices kalawan eta. Ayeuna anjeun mangrupikeun awak Kristus, sareng masing-masing anjeun mangrupikeun bagian tina éta.

14. Epesus 5:30 Sabab urang teh anggota awak-Na, tina daging-Na, jeung tina tulang-Na.

Pangéling-ngéling keur urang Kristen nu ngadoa

15. 1 Petrus 3:8 Ahirna, aranjeun kabeh kudu sarumping, sarumping, silih pikanyaah, silih asih, silih asih, silih asih, silih asih, silih pikanyaah. hina.

16. Jabur 145:18 PANGERAN caket ka sakur anu nyambat ka Mantenna, ka sakur anu nyambat ka Mantenna kalawan bener.

17. Kolosa 3:17 Jeung naon bae anu maraneh lampahkeun, boh ku ucapan, boh lampah, lampahkeun kabeh demi jenengan Gusti Yesus, sukur ka Allah Rama lantaran Anjeunna.

Tempo_ogé: 25 Ayat Kitab Suci Penting Ngeunaan Anu Munafik Jeung Munafik

Ulah munafik lamun sholat.

Ulah ngadoa ku alesan-alesan anu salah saperti dianggap jalma anu super spiritual.

18. Mateus 6:5-8 “Jeung lamun maraneh ngadoa, ulah sok kawas jalma munafik, sabab resep solatnangtung di sinagoga jeung di juru-juru jalan pikeun katingal ku batur. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, maranehna geus narima ganjaranana pinuh. Tapi nalika anjeun neneda, lebet ka kamar anjeun, tutup panto sareng neneda ka Rama anjeun, anu teu katingali. Lajeng Bapa anjeun, anu ningali naon anu dilakukeun dina rusiah, bakal ngaganjar anjeun. Sareng nalika anjeun neneda, ulah teras-terasan nyarios sapertos kapir, sabab panginten aranjeunna bakal didangu kusabab seueur kecap-kecapna. Ulah sapertos aranjeunna, sabab Rama anjeun terang naon anu anjeun peryogikeun sateuacan anjeun naroskeun ka Anjeunna.

Kakuatan pikeun ngadoa babarengan pikeun kamulyaan Allah

19. 1 Korinta 10:31 Jadi, naha dahar, nginum, atawa naon bae anu dilampahkeun, laksanakeun eta kabeh pikeun kamulyaan. ti Allah .

Conto doa babarengan dina Kitab Suci

20. Rum 15:30-33 Dulur-dulur, sim kuring ngajurung ka aranjeun, demi Gusti urang Yesus Kristus jeung ku asih Roh, pikeun gabung kuring dina perjuangan kuring ku neneda ka Allah pikeun kuring. Nenedakeun supaya abdi dijauhkeun tina anu teu palercaya di Yudea, sareng sumbangan anu dicandak ka Yerusalem tiasa ditampi ku umat Gusti di dinya, supados abdi tiasa sumping ka anjeun kalayan gumbira, ku pangersa Allah, sareng dihijikeun sareng anjeun seger. . Allah nu maha kawasa nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

21. Rasul-rasul 1:14 Sadayana sasarengan ngabakti kana ibadah, sareng ibu-ibu sareng Maryam indung Yesus, sareng saderek-saderek-Na.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Nangtung Teguh

22. Rasul-rasul 2:42 Jeung maranehna tetep steadfaly di rasul-rasul.doktrin jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung dina solat.

23. Rasul-rasul 12:12 Sadar kitu, Anjeunna angkat ka imah Maryam, indungna Yahya Markus, di dinya loba anu karumpul keur neneda.

24. 2 Babad 20:3-4 Sunda: Geus kitu Yosapat sieuneun, neneda ka PANGERAN, tuluy ngumumkeun puasa ka sakuliah Yuda. Jeung Yuda ngumpul neangan pitulung ti PANGERAN; Ti sakabeh kota Yuda daratang ka PANGERAN.

25. 2 Korinta 1:11 Aranjeun oge silih tulungan ku cara ngadoakeun simkuring, supaya loba anu ngahaturkeun nuhun kana kurnia anu dipaparinkeun ka kami ku jalan loba jalma.

Yakobus 4:10 Kudu rendahkeun diri ka Gusti, ku Mantenna bakal ngangkat aranjeun.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.