25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kabodoan (Ulah Bodo)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kabodoan (Ulah Bodo)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan kabodoan?

Aya loba jalma anu kurang pangaweruh, tapi tinimbang nyoba manggihan eta, maranéhanana henteu. Bodo tetep dina kabodoan sareng langkung resep hirup dina kajahatan tibatan diajar jalan kabeneran.

Tempo_ogé: 21 Alesan Alkitab Pikeun Nganuhunkeun

Ceuk Kitab Suci, jelema bodo teh nya eta jelema anu buru-buru kalakuanana, puguh lampahna, gancang ambek-ambekan, ngudag kajahatan, nyedek kana panghina, nolak Kristus salaku Jurusalametna, malah mungkir ka Allah. kalayan bukti-bukti anu jelas di dunya.

Urang ulah nepi ka percaya kana pikiran sorangan, tapi kudu percaya ka Pangeran.

Hindarkeun kabobodo ku cara ngalenyepan Firman Allah, anu hade pikeun ngajar, ngawawadian, ngabenerkeun, jeung ngalatih dina kabeneran. Diajar tina kasalahan anjeun, ulah terus-terusan ngulang kabodoan anu sami.

Kutipan Kristen ngeunaan kabodoan

"Papatah kuring nguping sababaraha taun ka pengker: 'Henteu masalah naon anu anjeun lakukeun. Laksanakeun waé, sanajan éta salah!’ Éta naséhat anu paling bodo anu kantos kuring kadéngé. Pernah ngalakukeun naon salah! Entong ngalakukeun nanaon dugi ka leres. Lajeng ngalakukeun eta kalawan sakabeh kakuatan anjeun. Éta naséhat anu bijaksana. ” Chuck Swindoll

"Kuring keur bodo. Hiji atheis teu bisa nangtung tukangeun negeskeun maranéhanana yén Allah teu aya. Hal anu paling bodo anu kuring kantos laksanakeun nyaéta nampik Kaleresan-Na." Kirk Cameron

"Henteu aya di sakumna dunya anu langkung bahaya tibatan kabodoan anu tulus sareng kabodoan anu sadar." MartinLuther King Jr

Hayu urang diajar naon Kitab Suci ngajarkeun ngeunaan bodo

1. Siloka 9:13 Kabodoan nyaéta awéwé anu teu diatur; manehna basajan tur teu nyaho nanaon.

2. Pandita 7:25 Kaula maluruh ka mana-mana, nekad pikeun manggihan hikmah jeung ngarti alesanana. Kuring nekad ngabuktikeun ka diri sorangan yén kajahatan téh bodo jeung kabodoan téh gélo.

0> 3. 2 Timoteus 3: 7 Salawasna diajar sareng henteu tiasa dugi ka terang kana bebeneran.

4. Siloka 27:12 Nu pinter narenjo marabahaya terus nyumputkeun diri, tapi nu sederhana nandangan kasusah.

5. Pandita 10:1-3 Sapertos laleur paéh ngambeu seungit, kitu ogé kabodoan sakedik langkung ageung tibatan hikmah sareng kahormatan. Haté jalma wijaksana condong ka katuhu, tapi haté jalma bodo ka kénca. Sanajan bodo leumpang sapanjang jalan, maranéhna teu boga akal jeung némbongkeun dulur kumaha bodo maranéhna.

6. Siloka 14:23-24 Dina gawe susah pasti aya kauntungan, tapi loba teuing galecok ngakibatkeun kamiskinan. Mahkota jalma wijaksana nyaéta kabeungharan maranéhna, tapi kabodoan jalma bodo ngan éta - kabodoan!

7. Jabur 10:4 Jalma-jalma jahat kacida sombongna pikeun neangan Allah. Maranéhna nganggap yén Allah geus maot.

Nu bodo hate dibenerkeun.

8. Siloka 12:1 Jalma anu mikaresep kana pangampura, mikacinta kana pangaweruh, tapi sing saha anu henteu mikahayang kana kateguran mah bodo.

Nyembah brahala

9. Yermia 10:8-9 Jalma anu nyembah brahalaanu bodo jeung foolish. Barang-barang anu disembah ku maranehna dijieun tina kai! Maranehna mawa lambaran perak ti Tarsis jeung emas ti Upas, jeung bahan-bahan eta dibikeun ka tukang-tukang nyieun brahala-brahala. Eta dewa-dewa teh maranehna make jubah biru jeung wungu karajaan, dijieun ku tukang-tukang ngaput anu ahli.

10. Yeremia 10:14-16 Unggal jelema bodo jeung teu boga pangaweruh. Tiap tukang emas jadi éra ku brahala-brahalana, sabab arca-arcana palsu. Henteu aya kahirupan di aranjeunna. Maranehna taya gunana, karya olok-olok, jeung lamun datang waktuna hukuman, maranehna bakal binasa. Bagian Yakub henteu sapertos kieu. Anjeunna ngadamel sadayana, sareng Israil mangrupikeun kaom pusaka-Na. PANGERAN Nu Maha Kawasa ngaranna.

Pépéling

11. 2 Timoteus 2:23-24 Tong aya patalina jeung dalil-dalil anu bodo jeung bodo, sabab geus nyaho yén éta téh ngabalukarkeun pasea . Jeung hamba Gusti teu kudu pasea, tapi kudu bageur ka sarerea, bisa ngajar, teu ambek-ambekan.

12. Siloka 13:16 Sakabeh jalma anu wijaksana nindak kana pangaweruh, tapi anu bodo nembongkeun kabodoanana.

13. Rum 1:21-22 Sabab, nalika maraneh nyaho ka Allah, maraneh henteu ngamulyakeun Anjeunna sabage Allah, sarta henteu oge muji sukur; tapi jadi sia dina imaginations maranéhanana, sarta haté foolish maranéhanana ieu darkened. Ngaku dirina janten wijaksana, aranjeunna janten bodo.

14. Siloka 17:11-12 Jalma barontak neangan kajahatan; a utusan kejem bakal dikirim kangalawan anjeunna. Abdi langkung saé pendak sareng indung biruang anu kaleungitan anakna tibatan bodo dina kabodoanana.

15. Siloka 15:21 Kabodoan teh matak pikabungaheun ka nu bodo, tapi jalma nu boga akal budi leumpangna jujur.

Kéngingkeun hikmat

16. Siloka 23:12 Terapkeun haté kana pangajaran jeung ceuli kana kecap-kecap pangaweruh.

17. Jabur 119:130 Pangajaran pangandika Gusti maparin caang, ku kituna jalma-jalma anu sederhana mah bisa ngarti.

18. Siloka 14:16-18 Anu wijaksana, sing ati-ati jeung ngajauhan kajahatan, tapi nu bodo mah gagabah jeung cuek. Jalma anu gancang watekna kabobodo, sareng jalma anu jahat bakal dibenci. Anu sederhana ngawariskeun kabodoan, tapi anu bijaksana dimahkotaan ku pangaweruh.

Tong nipu ka diri sorangan

19. Siloka 28:26 Sing percaya kana hate sorangan, eta jelema bodo. Sakur anu leumpang dina hikmah bakal salamet.

20. Siloka 3:7 Ulah nganggap diri sorangan bijaksana; sieun ka PANGERAN jeung hidep tina kajahatan.

Tempo_ogé: 100 Tanda kutip Inspirational Ngeunaan Asih Allah Ka Urang (Kristen)

21. 1 Korinta 3:18-20 Ulah aya anu nipu ka dirina sorangan. Lamun saha diantara anjeun nyangka yén manéhna téh wijaksana dina jaman ieu, hayu manéhna jadi fool ambéh manéhna jadi wijaksana. Pikeun hikmah dunya ieu folly jeung Allah. Sabab aya tulisan, "Anjeunna nangkep jalma-jalma pinter dina kaparigelan maranéhna," jeung deui, "Pangeran uninga kana pikiran jalma-jalma wijaksana, yén éta téh sia-sia."

Conto kabodoan dina Kitab Suci

22. Yeremia 4:22 “Sabab umat Kami bodo; aranjeunna terang kuring henteu;aranjeunna barudak bodo; aranjeunna teu boga pamahaman. Maranéhna ‘wijaksana’—dina ngalakukeun kajahatan! Tapi kumaha carana ngalakukeun kahadéan aranjeunna henteu terang. ”

23. Yesaya 44:18-19 Kabodoan jeung kabodoan kitu! Panonna ditutup, teu bisa ningali. Pikiran aranjeunna ditutup, sareng aranjeunna henteu tiasa mikir. Jalma nu nyieun brahala teu eureun-eureun ngeunteung, “Naha, éta téh ngan sapotong kai! Kuring ngaduruk satengahna pikeun panas sareng dianggo pikeun ngagoreng roti sareng manggang daging kuring. Kumaha sesa eta bisa jadi dewa? Naha abdi kedah sujud nyembah kana sapotong kayu?"

24. Yesaya 19:11-12 Para pangéran Soan kacida bodona; penasihat Firaun anu paling bijaksana masihan naséhat anu bodo. Kumaha anjeun bisa ngomong ka Firaun, "Kuring teh putra wijaksana, putra raja jaman baheula"? Dimana jalma-jalma bijaksana anjeun? Hayu aranjeunna nyarioskeun ka anjeun supados aranjeunna terang naon anu direncanakeun ku PANGERAN Nu Maha Kawasa ngalawan Mesir.

25. Hosea 4:6 Umat Kami ancur lantaran kurang pangaweruh; ku sabab anjeun nampik pangaweruh, Kami nampik anjeun janten imam pikeun kuring. Sarta saprak anjeun geus poho hukum Allah anjeun, abdi ogé bakal poho barudak anjeun.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.