25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngalawan (Kabeneran anu Kuat)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngalawan (Kabeneran anu Kuat)
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan tarung

Kitab Suci jelas yén urang Kristen teu kudu arguing, gelut tinju, nyieun drama, atawa males kajahatan nanaon. Henteu paduli kumaha karasana, upami aya anu nyabok pipi anjeun, anjeun kedah ngajauhan jalma éta. Lamun batur nyebutkeun sababaraha kecap jahat ka anjeun teu repay aranjeunna deui. Anjeun kedah ngaleungitkeun kareueus anjeun. Urang Kristen bakal dianiaya, tapi nyerang kekerasan kalayan kekerasan ngan ukur nyababkeun kekerasan. Gantina gelut sareng batur janten jalma anu langkung ageung sareng nyarioskeunana kalayan saé sareng bageur sareng ngabales jalma éta kalayan berkah. Ngadoakeun diri sorangan jeung ngadoakeun batur. Nyuhunkeun pitulung ka Gusti. Dupi éta salawasna OK pikeun membela diri? Leres, kadang anjeun kedah ngabela diri anjeun.

Naon ceuk Kitab Suci?

1. Kolosa 3:8 Tapi ayeuna, singkirkeun sagala hal saperti ambek-ambekan, ambek-ambekan, dengki, pitenah, omongan-omongan anu kasar. sungut anjeun.

2.  Epesus 4:30-31 Ulah nganyenyerikeun Roh Suci, anu ku Anjeunna geus ditandaan ku segel pikeun poé panebusan. L et sagala pait, murka, amarah, quarreling, jeung fitnah dijauhkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala hatred.

3. 1 Petrus 2:1-3 Ku kituna singkirkeun sagala rupa kajahatan, sagala rupa tipu daya, munafik, sirik, jeung sagala rupa fitnah. Kahayang firman Allah anu murni sapertos orok anu nembe lahir hoyong susu. Lajeng anjeun bakal tumuwuh dina kasalametan anjeun. Pasti anjeun parantos ngaraos yén Gusti éta saé!

4. Galatia 5:19-25 Ayeuna, pangaruh tina sipat korup geus atra: seks terlarang, perversion, promiscuity, nyembah brahala, pamakéan narkoba, kebencian, saingan, dengki, outbursts ambek, ambisi egois, konflik, faksi, dengki, mabok. , partying liar, jeung hal sarupa. Abdi parantos nyarioskeun ka anjeun ti baheula sareng kuring nyarioskeun deui ka anjeun yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah. Tapi alam spiritual ngahasilkeun cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, jeung kontrol diri. Henteu aya undang-undang anu ngalawan hal-hal sapertos kitu. Jalma-jalma anu kagungan Kristus Yesus parantos nyalibkeun sifat-sifatna anu rusak sareng hawa nafsu sareng hawa nafsuna. Lamun urang hirup ku alam spiritual urang, mangka hirup urang kudu akur jeung alam spiritual urang.

5. Yakobus 4:1 Naon sababna tawuran jeung pasea di antara maraneh? Naha aranjeunna henteu asalna tina kahayang anjeun anu perang dina anjeun?

Ulah males kajahatan.

6. Siloka 24:29 Ulah ngucap, “Kuring bakal ngalakukeun ka manéhna kawas manéhna ka Kami. Pasti bakal mayar anjeunna pikeun naon anu anjeunna laksanakeun. ”

7.  Rum 12:17-19  Ulah males kajahatan ka jalma-jalma ku kajahatan anu dilampahkeunana ka anjeun. Fokuskeun pikiran kana hal-hal anu dianggap mulya. Sabisa-bisa, hirup rukun jeung dulur. Ulah dendam, babaturan dear. Gantina, hayu amarah Allah ngurus eta. Barina ogé, Kitab Suci nyebutkeun, ”Kuring sorangan nu boga hak pikeun males dendam . Kuring bakal mayarbalik deui, saur Gusti."

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Inspirational Ngeunaan Sukarelawan

Urang kudu menyayangi malah musuh urang.

8. Rum 12:20-21 Tapi,  “Lamun musuh anjeun lapar, eupan manéhna. Upami anjeunna haus, pasihan anjeunna inuman. Upami anjeun ngalakukeun ieu, anjeun bakal ngajantenkeun anjeunna ngarasa kaliru sareng isin." Ulah ngantep jahat nalukkeun anjeun, tapi nalukkeun jahat ku alus.

Malikkeun pipi nu séjén.

9. Mateus 5:39  Tapi Kami ngabejaan ka maraneh ulah ngalawan ka jelema jahat. Upami aya anu nyabok anjeun kana pipi katuhu anjeun, balikkeun pipi anjeun anu sanés ka anjeunna ogé.

10.  Lukas 6:29-31   Lamun aya nu neunggeul pipi anjeun, kuciwakeun pipi nu séjén ogé. Upami aya anu nyandak jas anjeun, ulah ngeureunkeun anjeunna nyandak kaos anjeun. Pasihan ka sadayana anu naroskeun ka anjeun. Lamun batur nyokot naon milik anjeun, ulah keukeuh meunang deui. "Lakukeun pikeun jalma sanés sadayana anu anjeun hoyong laksanakeun pikeun anjeun.

Iman: Hiji-hijina perang anu kudu urang laksanakeun.

11. 1 Timoteus 6:12-15 Pertarungan iman anu hade. Nyekel hirup langgeng nu anjeun disebut nalika anjeun nyieun syahadat alus anjeun dina ayana loba saksi. Di payuneun Allah, anu masihan kahirupan ka sadayana, sareng Kristus Yesus, anu nalika masihan kasaksian di payuneun Pontius Pilatus ngadamel pangakuan anu saé, kuring maréntahkeun anjeun pikeun ngajaga paréntah ieu tanpa cacad atanapi cacad dugi ka némbongan Gusti urang Yesus Kristus, anu ku Allah bakal ngawujudkeun dina waktuna sorangan — Allah, Nu Maha Kawasa jeung hiji-hijina, Raja sakabeh raja jeungGusti nu Maha Kawasa,

12. 2 Timoteus 4:7-8 Kami geus ngalawan nu hade. Kuring geus réngsé lomba. Kuring geus ngajaga iman. Panghargaan anu nunjukkeun yén kuring ngagaduhan perkenan Allah ayeuna ngantosan kuring. Pangéran, anu mangrupikeun hakim anu adil, bakal masihan kuring hadiah éta dina dinten éta. Mantenna bakal mere eta teu ngan ka kuring tapi ogé ka dulur anu eagerly nungguan manéhna datang deui.

Kaasih nutupan kagorengan.

13. Siloka 17:9  Sing saha anu ngahampura kagorengan teh neangan kanyaah, tapi sing saha anu ngulang-ngulang deui perkara misahkeun babaturan deukeut.

14.  1 Petrus 4:8-10 Nu leuwih luhur, kudu silih pikanyaah, sabab kanyaah teh nutupan lobana dosa. Tawarkeun silaturahmi ka nu séjén tanpa gumujeng. Masing-masing anjeun kedah nganggo naon waé anugrah anu anjeun pikahoyong pikeun ngawula ka batur, salaku pangurus anu satia tina rahmat Allah dina rupa-rupa bentukna.

Ngaku dosa maneh.

15. 1 Yohanes 1:9 Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna teh satia jeung adil ngahampura dosa-dosa urang jeung ngabersihkeun urang tina dosa. sagala unrighteousness.

Silih hampura.

16. Epesus 4:32  Sing bageur jeung silih pikanyaah ka sasama r. Silih hampura, sakumaha Allah ngahampura ka aranjeun ngaliwatan Kristus.

Mateus 6:14-15  Enya, lamun aranjeun ngahampura kasalahan batur ka aranjeun, Rama aranjeun di sawarga oge bakal ngahampura kana kasalahan aranjeun. Tapi upami anjeun henteu ngahampura batur, maka Rama anjeun di surga moal ngahampura kasalahan anu anjeun lakukeun.

17. Mateus 5:23-24Ku sabab kitu, lamun anjeun ngahaturkeun kurban anjeun dina altar jeung aya inget yen dulur anjeun boga nanaon ngalawan anjeun, tinggalkeun hadiah anjeun dina hareupeun altar. Mimiti balik sarta jadi reconciled ka aranjeunna; teras sumping sareng nawiskeun hadiah anjeun.

Piwuruk

18. Jabur 37:8 Jauhkeun amarah, jauhkeun amarah! Ulah salempang f; eta condong ngan ka jahat.

19.  Galatia 5:16-18 Ku sabab eta, Kami ngabejaan ka maraneh, hidep cara Roh Allah nungtun maraneh. Janten anjeun moal ngalakukeun hal-hal jahat anu dipikahoyong ku diri anjeun anu dosa. Diri nu boga dosa hayang naon ngalawan Roh, jeung Roh hayang naon ngalawan diri dosa. Aranjeunna salawasna gelut ngalawan silih, ku kituna anjeun teu ngalakukeun naon rék ngalakukeun. Tapi lamun anjeun ngantep Roh mingpin anjeun, anjeun teu aya dina hukum

20.  Epesus 6:13-15 Ku sabab eta make armor lengkep Allah, supaya lamun poé jahat datang, anjeun bisa bisa. pikeun nangtung taneuh anjeun, sarta sanggeus anjeun geus rengse sagalana, nangtung. Janten teguh, sareng sabuk bebeneran anu diikat kana cangkéng anjeun, sareng tutup dada kabeneran di tempatna, sareng suku anjeun dipasangan ku kasiapan anu asalna tina Injil katengtreman.

Pépéling

21. 2 Timoteus 2:24 Jeung hamba Gusti ulah pasea, tapi bageur ka sarerea, bisa ngajar, sabar nandangan kajahatan,

22. Siloka 29:22 Jelema ambek mimiti gelut; jalma panas-tempered commits sagala rupatina dosa. Kareueus ditungtungan ku hina, sedengkeun karendahan mawa kahormatan.

23.  Mateus 12:36-37 Kami ngabejaan ka maraneh, dina Poe Kiamat jelema-jelema bakal nuduhkeun pertanggungjawaban kana sagala omonganana anu teu dipikiran, sabab ku omongan maneh maneh bakal dibebaskeun, jeung ku omongan maneh maneh bakal dihukum. dikutuk."

Conto

24. Yeremia 34:6-7 Geus kitu nabi Yermia ngadawuh kieu ka Sidkia, raja Yuda, di Yerusalem, bari wadya balad raja. Babul keur merangan Yerusalem jeung kota-kota Yuda lianna anu masih keneh tahan - Lakis jeung Azeka. Ieu hiji-hijina kota benteng anu tinggaleun di Yuda.

25. 2 Raja 19:7-8 Dengekeun! Lamun manehna ngadenge aya laporan, Kami rek ngajak manehna balik deui ka nagarana sorangan, di ditu ku Kami rek ditelasan ku pedang.’” Barang komandan medan ngadarenge yen raja Asur geus ti Lakis, anjeunna mundur. kapanggih raja perang ngalawan Libna. Ayeuna Sanherib nampi laporan yén Tirhaka, raja Kush, badé perang ngalawan anjeunna. Ku sabab kitu anjeunna ngirim deui utusan ka Hiskia kalayan kecap kieu:

Tempo_ogé: 10 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Sétan GugurMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.